Hlavní navigace

Tip: Udělejte si jasno v pojmech megapixel, megabyte a DPI – 2.díl

5. 10. 2011

Sdílet

 Autor: © Skill Up - Fotolia.com
Druhou část věnujeme významu zkratky DPI a jejímu vlivu na zobrazení digitální fotografie. V závěru článku shrneme všechny zmíněné pojmy.

Pakliže se ztrácíte v pojmech a zkratkách spjatých s pořizováním a tiskem digitálních fotografií, dnešní tip vám přijde vhod. Vysvětlíme si význam hesel megapixel, megabyte a DPI.

 

1. díl člínku - megapixel, megabajt

2. díl člínku - DPI, shrnutí pojmů

 

DPI – Dots Per Inch (počet bodů na palec délky)

Hodnota DPI se nepoužívá pro popis kvality pořízené digitální fotografie, nýbrž pro vyjádření kvality zobrazování fotografie ať už na displeji či při tisku na papír. Pro lepší pochopení si uveďme následující příklad. Pořídili jsme fotografii v rozlišení 10 Mpx a chceme si ji nyní promítnout na našem displeji, který má zobrazovací rozlišení 72 DPI (tedy na jednom palci délky je umístěno 72 fyzických obrazových bodů). Pokud fotografii zobrazíme v její opravdové velikosti (tedy jeden obrazový bod fotografie využívá jeden fyzický obrazový bod displeje), potom vydělíme-li počet pixelů na délce fotografie hodnotou DPI, dostaneme výsledek 3872/72 = 53 palců (zhruba 134,5 cm). To by byla pravá délka monitoru s rozlišením 72 dpi, který by byl fotografii schopen zobrazit celou v jejím plném rozlišení. Pakliže fotografii pošlete k tisku na tiskárnu s rozlišením 300 DPI, můžete očekávat, že maximální délka kvalitně vyobrazené fotografie bude 3872/300 = 12 palců (zhruba 30,5 cm).

 

Shrnutí pojmů

Počet megapixelů představuje hlavní vodítko ke zjištění velikosti fotografie v počtu obrazových bodů neboli rozlišení. Tento údaj do značné míry vypovídá o kvalitě fotografie a určuje, v jakých maximálních délkových rozměrech lze fotografii bezpečně vytisknout (na kvalitu má však také zásadní vliv míra JPEG komprese). Rozlišení však nevypovídá nic o světelném senzoru či optické soustavě fotoaparátu.

Počet megabajtů stanovuje prostor, který fotografie obsadí na úložném médiu. Velikost fotografie v megabajtech přímo nesouvisí s rozlišením v megapixelech, neboť výslednou hodnotu značně ovlivňuje míra JPEG komprese.

Hodnotou DPI se budete zabývat především při přípravě fotografie k tisku. Je však nutné znát hodnoty DPI podporované daným tiskovým zařízením. Kupříkladu většina inkoustových tiskáren vytiskne kvalitní fotografii při hodnotě minimálně 300 DPI.

MIF21

 

Úvodní foto: © Skill Up - Fotolia.com