Hlavní navigace

Testy ČVUT potvrdily 53km dosah WiMAXu

6. 7. 2007

Sdílet

V průběhu letošního roku testovalo pražské České vysoké učení technické wimaxové zařízení BreezeMAX 3500. Testy potvrdily mimo jiné dosah kolem 53 km na přímou viditelnost.

skoleni

Testů proběhlo více, některé z nich se zaměřily na chování v reálném provozu, jiné zase na laboratorní zjištění maximálního dosahu. Při zkouškách se podařilo vytvořit stabilní 10km spoj s přenosovou rychlostí 8 Mb/s. Při 20km vzdálenosti naměřená přenosová rychlost klesla na 6,5 Mb/s u downlinku a 5,5 Mb/s u uplinku. Odezva spoje se pohybovala kolem 15 ms. Kvalita přenosu stejně jako další parametry tak plně odpovídají hodnotám deklarovaným výrobcem. Z testu vyplynulo, že zařízení Alvarion BreezeMAX 3500 dokáže komunikovat až na vzdálenost 53 km s průměrnou přenosovou rychlostí 128 kb/s.


ČVUT ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) testovalo čtyři základní parametry zařízení BreezeMAX 3500: přenosovou rychlost, odezvu, maximální dosah a stabilitu provozu. Protože zařízení BreezeMAX 3500 pracuje s šířkou pásma 3,5 MHz (na rozdíl od Wi-Fi, kde je k dispozici 20 MHz), nabízí v optimálních podmínkách přenosovou rychlost okolo 8 Mb/s.

Cílem laboratorního měření na půdě ČVUT bylo zjistit maximální možnou vzdálenost, na kterou lze pomocí BreezeMAXu 3500 komunikovat. Bez antén a pomocí útlumového členu, který simuloval vzdálenost trasy, byly získány údaje o chování přenosové rychlosti v závislosti na parametrech fyzické vrstvy. Tato závislost byla použita k výpočtu maximální dosažitelné vzdálenosti s použitím standardních antén dodávaných výrobcem (u klientské jednotky interní 18dBi anténa).

Zdroj: www.intelek.cz

- - Tomáš Jirásko