Hlavní navigace

Telefony Nokia a počítač - čeho lze docílit spojením PC a mobilů Nokia I.

1. 3. 2003

Sdílet

Článek popisující spojení mobilů Siemens s počítačem, který jsme vám přineslina sklonku minulého roku, zaznamenal mezi čtenáři velký ohlas. V jeho duchu budeme pokračovat nyní a p...
Článek popisující spojení mobilů Siemens s počítačem, který jsme vám přinesli
na sklonku minulého roku, zaznamenal mezi čtenáři velký ohlas. V jeho duchu
budeme pokračovat nyní a podíváme se na spojení počítače s mobily
nejrozšířenější světové značky telefony Nokia.


SPOJENÍ MOBILU S POČÍTAČEM

Pro spojení mobilu Nokia s počítačem se používají nejméně tři typy kabelů:
F-BUS, M-BUS a DLR-3. Každý nich je použitelný pro různou práci s různými
programy. Od sebe se odlišují především ve vnitřním zapojení. Mezi sebou je
nelze zaměňovat. Ke koupi se nabízí i kabel, který dovoluje mezi typem F-BUS a
M-BUS přepínat. Spojení mezi mobilem a počítačem je možné zajistit i pomocí
infračerveného portu, pokud jím váš mobil disponuje. IrDA port u mobilů typu
61xx bohužel pro jeho majitele neudělala firma Nokia kompatibilní se světovými
standardy IrDA. Tyto mobily je tudíž obtížnější (nikoli nemožné) s počítačem
pomocí infračerveného portu spojit.

Pro mobilní telefony Nokia produktové řady 33xx je typické, že konektor pro
připojení datového kabelu je umístěn pod baterií. Pro jeho připojení vyjměte
baterii, a následně zasuňte konektor datového kabelu spolu s baterií zpět na
své místo.


LOGOMANAGER FOR NOKIA PHONES

Pravděpodobně nejznámějším a jedním z nejvýkonnějších programů pro správu
mobilních telefonů Nokia je Logomanager for Nokia Phones. Jeho nevýhodou je
značná cena, kterou je nutno uhradit za plnou verzi programu: Činí necelých 25
eur. V českých korunách jej lze pořídit za cca 1 050 Kč například na
www.studna.cz. Na internetové adrese
http://logomanager.shedz.co.uk/lm/lm129.exe?lm129.exe je k dispozici jeho
demoverze, kterou jsme pro vás připravili i (lm129.exe, 551 KB). V demoverzi je
zablokováno několik funkcí, nebo jsou tyto funkce omezeny (například nápis DEMO
v logu posílaném na displej). Českou verzi programu lze doplnit rozbalením
souboru http://www.ctc.cz/Zip/Nokia/Nokia_LogoManager_1.2.5_CZ.zip do adresáře,
kde je uložen mateřský program. I tento balík je pro vás připraven
(Nokia_LogoManager_1.2.5_CZ.zip, 32 KB).

Program LogoManager je uzpůsobený k použití s téměř všemi mobily Nokia, které
se kdy objevily na trhu: 3210, 3310, 3320, 3330, 3350, 3360, 3390, 3410, 3510,
3590, 5110, 5190, 5210, 6110, 6130, 6138, 6150, 6150e, 6190, 6210, 6250, 6310,
6310i, 6360, 6510, 7110, 7160, 7190, 8210, 8250, 8290, 8310, 8810, 8850, 8855,
8890, 8910. Ani uvedený výčet není kompletní. Program je možné využít i s
ostatními mobily Nokia, avšak výrobce programu nezaručuje jeho plnou funkčnost.
Propojení mobilu s počítačem je zajištěno buď pomocí kabelu (F-BUS, M-BUS nebo
DLR-3), popřípadě pomocí infračerveného portu, pokud jím váš mobil disponuje.
Typ spojení je nutné určit buď při instalaci programu, nebo přímo v nastavení
programu.

I když název programu vypovídá o tom, že půjde především o loga, využití
programu je širší. Zde uvádíme výčet funkcí, kterými LogoManager disponuje:

- Vytvoření nového loga, jeho uložení na disk a nahrání z disku (pracovat lze s
logem operátora, logem skupiny volajících, startovacím obrázkem i obrázkovou
SMS zprávou).
- Nahrání loga do telefonu, načtení současného loga z mobilu.
- Odeslání loga v SMS zprávě na jiný mobil.
- Vytvoření vlastní melodie, její nahrání do mobilu a načtení z mobilu.
- Odeslání vlastní melodie v SMS zprávě na jiný mobil.
- Zobrazení všech SMS zpráv uložených v telefonu a na SIM kartě.
- Zobrazení editovatelného telefonního seznamu.
- Smazání loga mobilu do původního nastavení displeje.
- Aktivace NetMonitoru.
- Vytvoření a odeslání textové SMS zprávy (placené přes mobil).

Práce s LogoManagerem je velmi snadná a intuitivní. Logo utvoříme podobně jako
obrázek ve windowsovském "Malování". V menu programu pak stačí pouze vybrat
vhodnou položku, a obrázek se okamžitě objeví na displeji mobilu. Chcete-li
zazálohovat svůj telefonní seznam uložený v mobilu, stiskněte klávesu F9. Po
chvíli se před vámi objeví kompletní telefonní seznam, ve kterém je možno
libovolně upravovat, mazat i přidávat nové položky. Po uskutečnění každé změny
se program okamžitě spojí s mobilem a ihned v přístroji provede změnu. (Některé
mobilní telefony neumějí odeslat po kabelu všechny údaje z telefonního seznamu.
Pak se v programu objeví pouze telefonní čísla, bez uvedených jmen.)


AKTIVACE SERVISNÍHO MENU

I když aktivaci (i deaktivaci) servisního menu zvládne hned několik programů,
které jsme pro vás připravili , zaujala nás pro tento úkol zvláště aplikace
NoKoTo. Stáhnout ji lze například z internetové adresy
www.oak.cz/infraport/down/nokoto.zip. Naleznete ji i (nokoto.zip, 0,95 MB).
Program je možno používat zdarma. Pracuje s kabelem typu M-BUS. Instalace
spočívá pouze v rozbalení programu na disk počítače. Po spuštění odsouhlasíte
licenční ujednání a ocitnete se v hlavním okně programu. Pět ikon v horním menu
programu má své specifické funkce:

1. "Read ME info" Zjistí základní informace o vašem mobilním telefonu: verzi a
typ firmwaru, kód IMEI, bezpečnostní kód mobilu a jeho typ.

2. "Reset" Restartuje (vypne a opět zapne) mobilní telefon.

3. "Send SMS" Umožňuje napsat a odeslat SMS zprávu. Pokud je text delší než 160
znaků, je před odesláním rozdělen do několika jednotlivých SMS.

4. "Network Monitor" Aktivace a deaktivace servisního menu v mobilním telefonu.

5. "Options" Nastavení spojení s mobilem portu a doby odezvy.

Aktivace servisního menu probíhá v okně "Network Monitor". Do něho se dostanete
přes položky "Tools" "Net monitor" v menu programu. Po stisknutí tlačítka "Show
Net monitor menu" se Net Monitor aktivuje. Již v programu lze jednotlivé
položky servisního menu sledovat: Zadejte číslo displeje do políčka "Net
monitor test" a stiskněte tlačítko "Show output of the test". Obsah displeje se
zobrazí v pravém okně.

NetMonitor je nyní aktivovaný i v menu vašeho mobilního telefonu. Vstup do
servisního menu je zajištěn nově zobrazenou položkou "NetMonitor" v menu
mobilního telefonu. Konkrétní displej zobrazíte po zadání jeho čísla do
příslušného pole. Posun v menu je možný i pomocí kurzorových kláves.

1 Informace o buňce

bbb - číslo buňky v decimálním tvaru
ccc - síla signálu dané buňky (v dBm)
e - zobrazuje přiřazený timeslot (hodnota 0-7)


2 Rozšířené informace o buňce

c - indikátor roamingu, při aktivním roamingu se zobrazí písmeno R
ee - důvod ukončení posledního hovoru: DISCONNECT (v případě přerušení
signálu), RELEASE COMPLETE (při řádném ukončení hovoru)
f - kvalita signálu (hodnota 0-7)


20 Dobíjení baterie

aaa - napětí baterie v rozsahu 0,00-9,99 V

bbbbb - mod nabíjení baterie. Může nabývat následujících hodnot: xxxxx
(nabíječka není připojena, nebo bylo nabíjení přerušeno), Charg (probíhá
nabíjení), Maint (probíhá údržba baterie), Faile (selhání), DisCh (baterie se
vybíjí), BatCk (baterie se testuje), CelBr (nabíjení bylo přerušeno, protože
jeden nebo více článků v baterii je poškozených), FastC (probíhá zrychlené
nabíjení), FullM (baterie je nabita na plnou kapacitu)

ccc - teplota baterie v rozmezí od -30 do +90

ddd - dobíjecí doba, hodnota je ve formátu: hodiny, minuty. Časovač se
automaticky resetuje v okamžiku, kdy je připojena nabíječka a zastaví se v
případech, kdy je baterie plná nebo je telefon od nabíječky odpojen

eee - napětí nabíječky v rozsahu od 0,00 do 18,7 V


23 Sledování baterie a stavu telefonu

eee - odhadované stáří baterie (funguje jen s bateriemi typu Li-Ion). Hodnota
nabývá stavů mezi 0 (nová baterie) 100 stará baterie)

fff - kapacita baterie v procentech

hhh - teplota baterie (funguje jen s bateriemi typu Li-Ion)

iiii - aktuální kapacita baterie v mAh

jjjj - tato hodnota sděluje, při jaké kapacitě baterie se zobrazí na displeji
další díl ukazatele baterie


35 Důvod resetování firmwaru

aaaaa - důvod posledního resetování (vypnutí). Údaj nabývá hodnot: NORM
(normální, vyvolaný uživatelem), UNKNO (důvod resetování neznámý), SWSIM (chyba
kontaktů SIM karty), SWIDL (resetování z důvodu nespuštění zadané úlohy), STACK
(přetečení zásobníku úloh)

bbbb - jméno poslední spuštěné úlohy před resetováním


36 Počítadla resetových situací

aa - neznámé resety
dd - resety způsobené SIM kartou
ee - resety způsobené spuštěním úloh
ff - resety způsobené přetečením zásobníku úloh


51 Informace o kartě SIM

aaa - typ SIM karty podle napětí (5V, 3V nebo 3/5V)
bbb - typ SIM karty podle datové propustnosti (baudrate = 372, 64, 32)
f - počet pokusů na zadání kódu PIN1 (0-3)
g - počet pokusů na zadání kódu PIN2 (0-3)
hh - počet pokusů na zadání kódu PUK1 (0-10)
ii - počet pokusů na zadání kódu PUK2 (0-10)


65 Počítadlo SMS zpráv

aa - důvod posledního selhání při posílání SMS zprávy
bbb - počet všech pokusů o odeslání SMS zpráv
ccc - počet všech úspěšně odeslaných SMS zpráv
dd - důvod posledního selhání při příjmu SMS zprávy
eee - počet všech pokusů o příjem SMS zpráv
fff - počet všech úspěšně přijatých SMS zpráv
gggg - počet všech přijatých zpráv sítě (Cell Broadcast)


82 Počítadla času

aaaaa - počítadlo doby, po kterou byl telefon zapnut
bbbbb - počítadlo doby, po kterou byl telefon v servisu
ddddd - počítadlo doby, po kterou byl zapnutý vysílač/přijímač telefonu
eee - stav počítadel (vypnuto = OFF, zapnuto = ON)


Ze servisního menu lze vystoupit zadáním displeje 0. Komplexnější popis
servisního menu naleznete na internetové stránce
www.deltamobil.cz/netmonitor.htm.DALŠÍ PROGRAMY PRO SPRÁVU MOBILŮ NOKIA naleznete další programy, které stojí za
to vyzkoušet:

- Nokia Logo Express program pro vytváření, editaci a odesílání log pro mobily
Nokia 51xx, 61xx licence: freeware internet:
http://netcity.hinet.net/osmium/NLEv2b7.zip NLEv2b7.zip, 2,18 MB

- Telefonbuch Editor program pro správu mobilů Nokia 6210, 6310i a 7110
shareware http://michael.moosbauer.bei.t-online.de /TBE7110.exe TBE7110.exe,
779 KB

- Cellular Essentials práce se seznamem, SMS zprávami, logy, atd. pro velké
množství typů telefonů Nokia shareware
www.demmel.com/download/cellular/celles20al.exe celles20al.exe, 3,5 MB

- Oxygen Phone Manager II for Nokia Phones program pro správu mobilních
telefonů Nokia různých typů trial www.opm-2.com/download/OPM2.zip opm2.zip, 5,3
MBZASLÁNÍ LOGA NA MOBIL BEZ POUŽITÍ KABELU

Nechcete investovat cca 500 korun do nového datového kabelu, ale přesto byste
chtěli zkrášlit displej svého mobilního telefonu Nokia novým logem? Poradíme
vám, jak toho docílit. Stačí používat mobilní telefon Nokia, který podporuje
příjem log v SMS zprávě, dále disponovat obyčejným modemem připojeným k
počítači (ne hardwarový modem v mobilu) a mít nainstalovaný program Nokia smart
message agent (naleznete jej na internetové adrese
www.stud.uni-hannover.de/~fschmied/nokia/files/nsle_setup.exe nebo
nsle_setup.exe, 1,3 MB).

Nainstalujte na disk uvedený program. Ještě před jeho spuštěním v něm změňte
potřebný parametr: v adresáři, kde je program nainstalovaný, otevřete (nejlépe
v poznámkovém bloku) soubor SMSC.CSV. Tam upravte číslo SMS centra sítě D2 na
+49 172 2278020 (umažte nulu). Modem se na toto číslo při odesílání loga
připojuje původní číslo není platné!

Nyní můžete program spustit. Do políčka "Mobile number" zadejte číslo svého
mobilního telefonu v mezinárodním tvaru: tedy například +420604707349 nebo
00420604707349 (obojí je možné). V menu stiskněte položku "Options". V poli
"Device" zvolte používaný modem, v poli "SMSC" vyberte položku "Germany D2
privat (Modem)". V políčku "Number" se nyní objeví upravené telefonní číslo SMS
brány tohoto operátora. Pokračujte stisknutím tlačítka "OK".

Nastává chvíle pro nahrání zvoleného loga do programu. Logo musí být již
vytvořené v jiném programu (například Nokia Logo Express).

V menu programu zvolte položku "File" a dále "Send". Modem vytočí telefonní
číslo SMS brány německého operátora a přes tuto bránu SMS zprávu pošle.
Shareware verze vyžaduje stisknout po navázání spojení příslušné tlačítko.
Dialog, upozorňující na tuto skutečnost, se zobrazí na obrazovce. Délka spojení
se pohybuje cca od 20 do 40 sekund, přičemž za minutu spojení si Český Telecom
účtuje částku 11,90 Kč. Logo dorazí ihned do několika sekund po zavěšení
modemu. I když se nám zaslání loga při pokusu podařilo hned napoprvé, nemusí
být tento způsob zcela bezproblémový. Vložení SMS centra některého z českých
operátorů je bezpředmětné, protože tato centra nelze využívat v cizích sítích.

Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na naše mobilní telefonní číslo 604
707 349 nebo e-maily do naší schránky josefkul@t-email.cz. Na vaše dotazy k
této problematice se pokusíme najít odpověď. Rovněž přivítáme tipy na další
články.