Hlavní navigace

Teched 2000 Europe

1. 9. 2000

Sdílet

Monumentální keynote (úvodní a závěrečná přednáška) se konala v jedné jedinévýstavní hale, kde bylo dost místa pro všech 7 500 účastníků. Aby byl přednášející dobře viděn...
Monumentální keynote (úvodní a závěrečná přednáška) se konala v jedné jediné
výstavní hale, kde bylo dost místa pro všech 7 500 účastníků. Aby byl
přednášející dobře viděn z libovolného místa v sále, vše bylo přenášeno na
devět ohromných projekčních stěn. K zajištění komunikace byla všem účastníkům k
dispozici internetová komunikační síť, sestávající z 650 počítačů Compaq iPaq
vybavených LCD obrazovkami
Letošní evropský TechEd, ostatně jako vždy, s několikatýdenní prodlevou
následuje TechEd americký tedy žádného bombastického ohlášení novinek jako v
případě Windows 2000 na Techedu v USA se nedočkáme, Microsoft si však také dal
záležet, aby celá akce vytvářela dojem jedinečnosti a velkoleposti. Jako na
žádné šou, ani zde nechybělo pozitivně působící hudební intro, tvořené
vystoupením populárního zpěváka Bryana Adamse, konajícím se v amsterdamské
Areně.
Letošní TechEd byl také spojen a zahájen prezentací aktivit UNHCR (United
Nations High Commission for Refugees), konkrétně s problémy kosovských
uprchlíků. Hlavní komisařka UNHCR paní Sadako Ogata představila společný
projekt UN a Microsoftu, jehož výsledkem je mobilní zařízení Refugee Field Kit
2000 umožňující registraci uprchlíků, rychlé vyhledávání členů rozptýlených
rodin, sledováni migrace uprchlíků, ale i rychlé vydávání nových osobních
dokladů.
Teď už ale pojďme k nové technologii, kterou nám Microsoft a jeho příznivci
přichystali. Po úvodním proslovu paní Ogata vystoupil Dave Reed (hlavní manažer
Application server technology group), který propagoval Windows 2000. Dave
neopomněl zopakovat výsledky testů na klientských stanicích provedené ZD Labs.
Testy se skládaly z předem připravených situací, směřujících ke kolizi systému
systém Windows 95 běžel pouze 2 dny, Windows NT4 týden, zatímco Windows 2000
pracoval tři měsíce. To jsou sice působivá čísla, ale bez dalšího kontextu by i
tak zůstala v prachu konvenčního náhledu na počítače, systémy a jejich roli v
komputerizovaném zpracování procesů kolem nás a nevyhnutelně i s tím spojeného
internetu. Dave zdůraznil, že Windows 2000 jsou srdcem strategie Microsoft DNA
(Distributed interNet Architecture) 2000, vystavěné na následujících produktech
Exchange Server 2000, SQL Server 2000, BizTalk Server 2000, Commerce Server
2000, Host Integration Server 2000, Internet Security and Acceleration Server
2000. Veškeré tyto produkty budou ve finální podobě dostupné koncem tohoto
roku. Pod těmito tajemnem zahalenými obchodními značkami se neskrývá nic
jiného, než nástroje serverové a střední vrstvy s návazností na vrstvu
klientskou. Jde o komponentově orientovaný objektový model, konkurenční k
řešením CORBA a Enterprise JavaBeans. Slovo komponenta je užito záměrně, aby
byl zdůrazněn nový náhled na objekty, které jsou základem uvedené achitektury,
ale je nutné je brát ze zcela nového pohledu. DNA a vše co k ní patří, je
reakce na neuvěřitelně dynamický vývoj Internetu a potřeby vytvářet v krátké
době komplikované aplikace nejen elektronického obchodování (jemuž se
mimochodem doposud nedaří podle počátečních proroctví), ale zpřístupňující co
nejtenčím klientským rozhraním komplikované procesy a činnosti tím, že využijí
střední vrstvy obsahující tzv. business-logic. Dobře napsaná střední vrstva v
rámci architektury COM+ dává majiteli znovupoužitelný (reusable) kód,
interoperabilní s ostatními architekturami jako je např. CORBA a E-Jbeans.
Obálkou technologie a souvisejících produktů je koncepce Microsoft .NET (čti
dot net), koncentrující se na klienty vybavené podporou XML a XSL v koncové
části řetězu PC browsery a jiné interpretery zejm. v přenosných a kapesních
zařízeních (např. Pocket PC). Iniciativu Microsoftu právě v tomto směru se ve
svém závěrečném hlavním projevu (closing key note) snažil rozvinout Michael
Risse (generální manažer Windows DNA a Web services), který také rozkryl mlhu,
vznášející se nad novou verzí MS Visual Studia. Firmy začínají mít o
zveřejněnou technologii zájem, i když zpočátku ne tak dramatický, jak by si
Microsoft představoval. Vše ukáže čas.
V první den TechEdu, byla také Microsoftem na MSDN Online otevřena nová sekce
MSDN Online Component Resources
(http://msdn.microsoft.com/componentresources/), tvořící vstupní bránu do světa
COM komponent. Nick Illidge (manažer pro vývoj business aplikací Windows DNA
pro Microsoft EMEA (Evropa, Middle East, Africa) při této příležitosti řekl, že
jejich cílem je zvýšení produktivity platformy Windows DNA ve spolupráci s
našimi partnery těch je nyní přes 30. Klíčovým partnerem byla společnost
ComponentSource, s jejíž Repository Integration Kitem a propojením na jejich
web jsou komponety uspořádány do přehledného katalogu, kde si je také můžete
on-line objednat, resp. vyzkoušet demoverzi.
Samozřejmou součástí každé konference jsou různé doprovodné akce a speciální
nabídky od zúčastněných partnerů a sponzorů. I v této oblasti měl evropský
TechEd co nabídnout. Pro odreagování po náročných přednáškách byla k dispozici
Game Area, kde se doslova "pařily" hry všeho druhu. Naopak pro usedlejší
návštěvníky bylo připraveno příjemné posezení v Cyber Cafe, kde si při pití
dobré kávy mohli brouzdat Internetem, nebo si zajít koupit suvenýr do
vedlejšího stánku. Ti, kteří měli stále dost síly a "hlad" po informacích,
neodolali Book shopu, kde se za speciální výstavní cenu daly koupit kvalitní
knihy od nakladatelství Microsoft Press. Dalším lákadlem bylo získání titulu
MCP s firmou Prometric zase za speciální cenu a při patřičných znalostech mohl
být váš. S tímto titulem se potom každý mohl zúčastnit netradiční MCP párty.
Zajímavá také byla nabídka firmy Proxim, která ve své Wirefree area zdarma na
vyzkoušení poskytovala mobilní soupravu pro bezdrátového spojení.
Tak to byl ve zkratce letošní evropský TechEd. Na další, který se bude konat ve
španělské Barceloně, si musíme zase rok počkat.