Hlavní navigace

Talisman Desktop

1. 10. 2005

Sdílet

Vítejte po prázdninové pauze u dalšího dílu Rychlokurzu. Dnes na to půjdemezostra. Nudí vás standardní vzhled Windows a chtěli byste jej nějak oživit? Chcete netradiční vzhled, netrad...
Vítejte po prázdninové pauze u dalšího dílu Rychlokurzu. Dnes na to půjdeme
zostra. Nudí vás standardní vzhled Windows a chtěli byste jej nějak oživit?
Chcete netradiční vzhled, netradiční nástroje a třeba také každý měsíc "skoro"
nové Windows? Pak tedy zkuste náš Talisman!

Talisman Desktop je jedním z programů kategorie shell replacement - tedy
programů nahrazujících standardní systémovou část, která zajišťuje vzhled a
chování Windows. Nebojte se této definice. Talisman udělá z vašich Windows (na
pohled) zcela jiný systém. Jiný vzhled, jiné chování, vše plně
konfigurovatelné. Podívejme se, co dokáže dnešní účinkující...

Instalace
Spusťte instalační soubor. Prostřednictvím tlačítek [Next>]... postupně
projdete základními informacemi o programu, nastavením adresáře, vlastní
instalací a nakonec se v menu [Start] > Programy objeví nová složka Talisman
2.0 Lite.

Registrace
Před spuštěním programu je však potřeba získat registrační klíč. Jako čtenáři
PC WORLDu jej obdržíte zdarma na stránce www.lighttek.com/demo/talisman.php po
vyplnění jména a e-mailové adresy. Na tu vám rovněž dorazí zpráva s klíčem.

První spuštění
Nyní už můžeme program konečně spustit. Do dialogového okna požadujícího
registrační klíč vyplňte čísla, která vám dorazila elektronickou poštou. Pokud
se nepřeklepnete, objeví se oznámení o úspěšné registraci a otevře se před vámi
nový svět.

Módy běhu
Talisman Deskop je schopen fungovat v několika módech.

1. Jako běžná aplikace (sami ho spustíte a sami ho můžete kdykoli vypnout).
Tento mód vám dovolí si program vyzkoušet, pokud vám bude vyhovovat a bude se
vám práce v něm líbit, pak máte možnost přejít do módu druhého. V něm však
existují jistá omezení (např. nejsou vidět tzv. tray icons, což jsou ikony v
systémové liště dole u hodin).
2. "Shell" mód (tedy mód, ve kterém plně nahradí Windows shell). Pokud bychom
vlastnili standardní (tedy placenou) verzi Talisman Desktopu, pak by přepnutí
do tohoto módu byla hračka - stačilo by spustit tzv. "Shell Switcher", který je
součástí instalace, a systém kliknutím přepnout. Bohužel tento milý program je
nám, majitelům "Lite" verze odepřen, musíme si tedy pomoci jinak. Upozorňuji,
že následující postup je určen pro uživatele s vyšší znalostí systému Windows a
pokud se na to necítíte, raději řekněte zkušenějšímu kolegovi nebo prostě
používejte Talisman v aplikačním módu.
Jestliže používáte Windows XP, Windows NT 4 nebo Windows 2000, spusťe program
Regedit (Start > Spustit > regedit.exe). Projděte postupně stromovou strukturou
HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon a zde dvakrát klikněte na
položku shell. Hodnotu explorer.exe změňte na c:\Program Files\Talisman 2.0
Lite\talisman.exe (pokud máte Talisman Desktop nainstalovaný jinde, musíte
zadat správnou cestu!). Klikněte na [OK] a restartujte Windows. Po restartu
bude Talisman vaším výchozím pracovním prostředím. Návrat zpět je jednoduchý:
prostě v registru změníte hodnotu klíče shell zpět na explorer.exe a
restartujete systém.
Pokud máte Windows 9x, musíte změnit obsah souboru c:\windows\system.ini.
Otevřete ho v Notepadu a najděte sekci [boot]. V ní vyhledejte řádek
shell=explorer.exe. Na začátek tohoto řádku vložte
středník: ;shell=explorer.exe. Pod tento řádek vložte nový a do něj zapište
shell=C:\
PROGRA~1\TALISM~1.0LI\TALISMAN.EXE. Jak vidíte, cestu k souboru je třeba zapsat
ve staré dosovské konvenci, a proto buďte velmi opatrní. Nejlépe si operaci
předem vyzkoušejte spusťte příkazový řádek a zadejte do něho zmíněnou cestu
(např. C:\PROGRA~1\TALISM~1.0LI\TALIS-MAN.EXE). Pokud se spustí Talisman
desktop, pak je cesta správná.
Zpět k souboru system.ini: uložte soubor, nepůjde-li uložit, odstraňte ochranu
souboru. V průzkumníku na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte
Vlastnosti, zde zrušte zaškrtnutí atributů Skrytý, Jen ke čtení a Systémový.
Pak by opravený soubor mělo být možné uložit. Nyní už schází jen restart.
Návrat zpět ke standardnímu vzhledu je analogický. V souboru system.ini
odstraňte řádek shell=C:\PROGRA~1\TALISM~1.0LI\TALISMAN.EXE a z
řádky ;shell=explorer.exe smažte středník. Restartujte.
Talisman je nyní nastaven jako výchozí a zcela tak zastoupil běžné prostředí
vašich Windows. Nemusíte se ničeho obávat - tato změna je vratná a kdykoli se
lze vrátit k vašim starým (okoukaným) Windows.

Základní úkony
Protože vzhled, chování i práce aplikace jsou značně závislé na vybraném tématu
(o tom přece Talisman Desktop je), popíšeme si téma základní, pojmenované
trefně "default".
Ať už je Talisman spuštěný v módu aplikace (klikli jste na ikonu Talismanu v
menu [Start] > Programy > Talisman) nebo jste Talismanem nahradili implicitní
shell Windows (podle předcházejícího popisu), v obou případech před sebou máte
dosud nepoznaný systém. Pro začátek stačí seznámení s Hlavním menu.
Hlavní menu přestavuje jakési centrum Talismanu a je převážně dostupné
kliknutím na tlačítko [Start] (nebo jeho alternativu) nebo kliknutím pravým
tlačítkem myši na plochu, případně na jiný neaktivní prvek. "Převážně" říkám
proto, že toto se může u různých témat lišit. V našem případě vypadá hlavní
menu jako na obrázku.

Nové téma
Jak můžete získat a nainstalovat nějaké nové téma? Snadno!
Navštivte některou z následujících stránek (výčet není úplný, na internetu jich
určitě najdete více).

www.lighttek.com/themes/themes.php
www.skinz.org/skins.phtml?category=54
skins.deviantart.com/themes/talisman2

Vyberte si téma, které vás zaujme, a klikněte na "download". Stáhněte
komprimovaný soubor a uložte jej k sobě na disk. Tento soubor je potřeba
rozbalit do podadresáře s názvem nového tématu, v adresáři c:\Program
Files\Talisman 2.0 Lite\themes. Pokud máte nějaký dekomprimační nástroj, pak
jej použijte, jak jste zvyklí. Pokud máte Windows XP, můžete použít vestavěný
dekomprimátor. Uchopte soubor pravým tlačítkem myši a přetáhněte ho do adresáře
s tématy. Tam jej upusťte a z menu vyberte volbu Extrahovat. Opět stačí klikat
na tlačítko [Další>] až do posledního [Dokončit].
Nyní zbývá nové téma aktivovat. Klikněte tedy pravým tlačítkem na plochu,
zvolte Themes a v podadresáři vyhledejte své téma. Klikněte na něj a vyberte
jeho miniaturu. Jako mávnutím kouzelného proutku se vše změní a vy si můžete
začít zvykat na nový vzhled.

Nastavení
Hlavní konfigurační nástroj Talismanu se nazývá TOE, spustíte jej z hlavního
menu volbou Properties. Jak vidíte na obrázku, je rozdělen na dvě konfigurační
oblasti - System a Objects. System provádí nastavení základních systémových
objektů, Objects pak obsahuje nastavení všech ostatních nainstalovaných
objektů. Souhrn takových nastavení tvoří celé téma.
Podrobný popis rozhodně přesahuje rozsah tohoto článku, proto si zde ukážeme
jen několik jednoduchých změn.
1. Změna hlavního menu: V TOE klikněte na záložku System a zvolte položku Main
Menu. V pravé části okna vidíte seznam položek hlavního menu tak, jak jsme si
je popsali už dříve. V jednotlivých sloupcích máme postupně ikonu Icon, text
Caption a příkaz Command String, který se má provést po kliknutí na danou
volbu. Volby lze v rámci menu přesouvat nahoru či dolů pomocí tlačítek a .
Novou položku přidáte ikonou , naopak aktuální řadek s volbou smažete pomocí .
Pokud chcete změnit text u volby, prostě klikněte do patřičné buňky a text
přepište. Ikonu změníte podobně jednoduše kliknete do buňky ve sloupci Icons,
zvolíte a najděte patřičný obrázek. Změny se projeví po stisknutí tlačítka
Redraw (Překreslit). Takto lze úplně od základu předělat celé hlavní menu.
2. Přidání zvuků: Nastavení zvuků k jednotlivým systémovým akcím provedete v
TOE > System > Sounds.
3. Změna obrázku na pozadí: Většina témat poskytuje jednoduchý způsob změny
pozadí ve výchozím tématu se panel nástrojů pro práci s pozadím zobrazí
kliknutím na . Vypadá takto a hned první ikonou si vybíráte obrázek na pozadí.
Pokud však chcete univerzální postup, otevřete TOE a v sekci Objects vyberte
hned první položku seznamu desktop0. Zde můžete změnit obrázek (Picture), jeho
umístění (Centered = doprostřed, Tiled = dlaždice, Stretched = roztáhnout...) a
spoustu dalších věcí.
4. Změna ikony v levém panelu nástrojů: Jistě jste si všimli, že ve výchozím
menu je v levé části panel nástrojů rozdělený do několika sekcí (Main, Office,
Games, Music, Pictures, Misc) a v každém z nich je připraveno několik ikon. Ty
vám ale nemusí vyhovovat. Zkusme tedy jednu z nich změnit. Vyberte např. panel
Pictures, v něm pravým tlačítkem klikněte na My Video a zvolte Properties.
Otevře se TOE a v něm budou zobrazeny informace o ikoně My Video. Popisek My
Video jsem nahradil svým programem - "BS Player", v sekci Command: jsem kliknul
na ikonu , zvolil Filename (neboť chci vybrat soubor) a vyhledal bsplayer.exe -
viz obrázek. Nakonec stačí kliknout na Redraw a všechny změny se aktivují.

Závěr
Talisman Desktop určitě dokáže úžasné věci, změní vaše Windows k nepoznání.
Pokud si z nepřeberného množstí nabízených témat vyberete to své, pak jistě
oceníte půvab takové aplikace.

URL: http://www.lighttek.com/talisman.htm


Applications - Zde je seznam nainstalovaných aplikací (tedy vlasně obsah
původního menu [Start] > Programy).
TaskList - Zde najdete seznam spuštěných programů (tedy to, co je ve
standardních Windows ve spodní liště).
Minimize All - Příkaz pro minimalizaci všech oken (rychlý způsob, jak se dostat
k ploše). Stejný efekt má ve výchozím tématu kliknutí na tlačítko vedle
tlačítka Start.
Find Files - Otevře dialog pro hledání souborů (původní [Start] > Hledání).
Run - Otevře dialog pro spuštění programu (původní [Start] > Spustit).
Themes - Výběr nainstalovaných témat. Najděte si v seznamu téma, jež zrovna
odpovídá vaší náladě, a kliknutím na miniaturu je aktivujete.
System Folders - Rychlý přístup k systémovým složkám.
Help - Menu s nápovědou (volba Obsah).
Quick Launch - Menu s panelem "Snadné spuštění"
Settings - Menu s přístupy k nastavení programu, tématu a objektů na obrazovce.
New - Vytvoření nového objektu, menu... atd.
Properties - Spuštění hlavního konfiguračního nástroje (viz Nastavení).
Shutdown - Vypnutí či restart počítače.