Hlavní navigace

Taháky z počítačové školy

1. 11. 2000

Sdílet

Tentokrát o Photoshopu ... Otázka: Občas bych potřeboval zrušit nějaký krok v úpravách, ale nechci zrušit další kroky, které jsem provedl. Existuje nějaká jiná možnost než akce zp...
Tentokrát o Photoshopu ...

Otázka: Občas bych potřeboval zrušit nějaký krok v úpravách, ale nechci zrušit
další kroky, které jsem provedl. Existuje nějaká jiná možnost než akce zpět?

Odpověď: Ano od verze Photoshopu 5.0 můžete použít paletku Historie (History).
Tady jsou zaznamenány jednotlivé úpravy obrázku, které jste dosud provedli.
Přetažením řádku s názvem dané úpravy na ikonu koše, jenž se nachází v pravém
dolním rohu paletky Historie, odstraníme požadovaný krok (nebo ho klepnutím
označíme a odstraníme dalším klepnutím na ikonku koše). Pokud označíte řádek a
budete pokračovat v úpravách obrázku, zruší se všechny úpravy uvedené v seznamu
až po zvýrazněné akci.

Jestliže je před vámi rozhodující krok a vy si nejste jistí, zda následující
úpravy povedou ke zdárnému konci, vytvořte si nový snímek (Snapshot). Takovýto
snímek se uloží spolu s obrázkem a vy se k němu můžete kdykoliv vrátit. Snímky
se řadí v horní části paletky Historie. Pokud v takovém klíčovém okamžiku víte,
že budete používat nějaké riskantnější operace, bude možná lépe pokračovat s
dalšími úpravami v novém dokumentu. Vyberte si proto v paletce historie řádek,
který je pro vás klíčový, pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a
zvolte Nový dokument. Na obrazovce se otevře nové okno s dokumentem ve stavu,
který jste určili na paletce Historie. Okno s tímto dokumentem je už nezávislé
na původním, takže s ním můžete dále bezpečně experimentovat.

Další možností je použití Historie štětce (platí od verze Photoshopu 5.5).
Klepnutím na místo před názvem úpravy na paletce Historie a aktivací nástroje
Historie štětce můžete podle stopy použitého štětce odstraňovat provedené
úpravy po částech. Vlastně v místě, kde tento zvláštní štětec použijete,
odstraníte všechny úpravy, které jste dosud v obrázku od označené úpravy
provedli.Otázka: Podle zobrazení kurzoru sice vidím, jaký nástroj používám, ale v
případě štětce by bylo lepší zobrazit jeho velikost. Jak to udělat?

Odpověď: Zobrazení nástrojů jako kurzoru myši, tedy nejenom štětce, lze
nastavit v hlavní nabídce Soubor/Předvolby/Zobrazení a kurzory
(File/Preferences/Display & Cursors). Existují tři možnost: standardní
zobrazení (výchozí), přesné zobrazení (nitkový kříž) a zobrazení podle stopy.
Vhodné je nastavit zobrazení podle stopy, a jestliže budete později při práci
potřebovat přesné zobrazení, můžete použít rychlé přepnutí mezi tvary kurzoru
myši pomocí klávesy CapsLock. Tato klávesa přepíná mezi nastaveným a přesným
zobrazením.Otázka: Velmi často potřebuji měnit velikost zobrazení snímku a neustálé
přepínání mezi lupou a jinými nastavenými nástroji velmi zdržuje. Lze použít
jiné metody, než je použití nástroje lupa?

Odpověď: Při úpravě snímku vám mohou velmi usnadnit práci klávesové zkratky.
Aniž byste museli měnit aktivní nástroj, použitím následujících kombinací
kláves zaktivujete dočasně nástroje Lupa (Zoom) a Posun (Hand Tool). Stisknutím
mezerníku dočasně aktivujete nástroj Posun. Použijte ho, uvolněte mezerník a
můžete pokračovat v úpravách s původním nástrojem. Podobně pro dočasné
aktivování lupy stiskněte Ctrl a mezerník a použijte nástroj Lupa podle potřeby
pro zvětšování. Pokud chcete zmenšovat obrázek, musíte stisknout současně Ctrl,
Alt a mezerník. Po uvolnění kláves máte nastavený stále váš původní nástroj.
Dále je možné použít pro dvojnásobné zvětšení Ctrl a současně plus na numerické
klávesnici, pro zmenšení Ctrl a současně mínus.

Další užitečné zkratky jsou například dvojité poklepání na nástroj Lupa, které
upraví zobrazení obrázku na 100%, nebo poklepání na nástroj Posun upraví
zobrazení obrázku podle velikosti okna.Otázka: Jak vyplním spojitou barvou výběr na obrázku, pokud je vybrána oblast
vícebarevná? Při použití nástroje Spojitá výplň se barva "vylije" jen na určité
oblasti.

Odpověď: Pokud je vybraná oblast "barevnější", plechovka s barvou (nástroj
Spojitá výplň-Paint bucket) vyplní barvou ten pixel, na který klepnete a jeho
nejbližší sousedy barevně podobné.

Jestliže chcete vyplnit vybranou oblast spojitou barvou, vyberte v hlavním
nabídce položku Úpravy/Vyplnit (Edit/Fill) a zvolte barvu. Tímto se vyplní
barvou celý výběr, bez ohledu na jeho původní "barevnost".

Pro vyplnění vybrané plochy barvou popředí (resp. pozadí) použijeme klávesovou
zkratku Alt+Backspace (resp. Ctrl+Backspace).Otázka: Jestliže mám obrázek zvětšený, nebo vybírám složitější oblast, často se
mi stane, že nevím co mám ve výběru. Jde to nějak zjistit?

Odpověď: Ano. Použijte zobrazení Rychlé masky. Výchozí nastavení Rychlé masky
je červený závoj pokrývající oblast, která není ve výběru. V tomto zobrazení
také můžete snadno poopravit výběr. Můžete k tomu používat běžné nástroje pro
výběr, nebo kreslicí nástroje. Kreslením černou barvou se zvětšuje oblast
masky, bílou barvou naopak oblast ubíráte.Otázka: Při skenování se mi občas stává, že obrázek naskenuji lehce otočený.
Otočením o libovolný úhel to sice srovnám, ale velmi obtížně se mi hledá
správný úhel. Lze odchylku určit nějakým jednodušším způsobem?

Odpověď: Měření vzdáleností nebo úhlů můžete provádět pomocí nástroje Měřítko
(Measure). Jestliže tímto nástrojem vyberete dva body, které by měly v obrázku
tvořit svislici a poté použijete volbu z hlavní nabídky Úpravy/
Transformace/Číselné (Edit/Transform Points/Numeric) nebo Obrázek/Natočit
plátno/Jiný úhel (Image/Rotate Canvas/Arbitrary), naměřený úhel se automaticky
přičte k hodnotě v poli Úhel (Angel).

Další možností je použití nástroje Oříznutí (Crop). Myší nastavíte rám pro
oříznutí snímku a poté tažením myši mimo tento rám otáčíte rámem. Jakmile je
nastaven přesně kolem vašeho obrázku, stiskněte Enter a obrázek se ořízne a
natočí o úhel otočení rámu.Otázka: Proč nefungují filtry na textovou vrstvu?

Odpověď: Text není klasickým rastrovým obrázkem, proto pokud nechcete ztratit
možnost editace textu, lze použít alespoň efekty vrstvy. Pomocí těchto efektů
vytvoříte stín, úkos apod. Jestliže textovou vrstvu vykreslíte (například
klepnete pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolíte Vykreslit), ztratíte
tak možnost úpravy textu, ale získáte možnost použití filtrů pro text.Otázka: Co je to histogram a k čemu slouží?

Odpověď: Histogram je graf, který ukazuje rozložení jednotlivých hodnot jasu v
rozmezí 0 až 255, tj. kolik bodů obrázku má daný jas. Pokud je obrázek hodně
kontrastní, tvar křivky tvoří písmeno U, naopak histogram obrázku málo
kontrastního a nevýrazného se zobrazí ve tvaru "kopce". Histogram z hlavní
nabídky Úpravy má pouze informativní úlohu. Jestliže chcete upravovat rozložení
jasu v obrázku, použijte funkci Obraz/Přizpůsobit/Úrovně (Image/Adjust/Levels).

V dialogovém okně najdete na vodorovné ose histogramu černý trojúhelníček
reprezentující stíny, bílý reprezentující světla a šedý, který představuje
množství středních tónů. Pokud je tónový rozsah obrázku rozložený rovnoměrně, i
histogram tomu odpovídá. Jestliže místo toho máte shluk bodů kolem středu
(vidíte "kopec"), znamená to nedostatek světlých a tmavých tónů. Přetažením
bílého a černého trojúhelníčku do krajů histogramu rozložíte tónový rozsah
obrázku rovnoměrněji. Popsaný postup se provede automaticky, pokud zvolíte v
hlavní nabídce Obraz/Přizpůsobit/Úrovně automaticky (Image/Adjust/Auto Levels).Otázka: Jak mám vytvořit okraj výběru do ztracena?

Odpověď: Existují dvě možnosti. Jestliže víte dopředu, že budete potřebovat
prolínání (feathering) výběru, nastavte jeho hodnotu na paletce Volby výběru
(0-250). Jestliže výběr už máte určený, vyberte v hlavní nabídce Výběr/Prolnutí
(Select/Feather) a hodnoty zadejte v dialogovém okně výběru. O prolínání výběru
se můžete přesvědčit zobrazením Rychlé masky (Quick Mask, viz obr. 2), kdy
uvidíte jak se červený závoj na krajích výběrů postupně ztrácí. Rozmazaný
rámeček pro fotografii pak vytvoříte snadno, když v hlavní nabídce vyberete
Výběr/Doplněk (Select/Inverse) a klávesou Delete tento výběr odstraníte.
Rámeček bude mít barvu pozadí (výchozí barva pozadí je bílá).Otázka: Jak nastavím výchozí barvy popředí a pozadí?

Odpověď: Výchozí barvy, což znamená černá barva pro popředí a bílá pro pozadí,
nastavíme rychle klepnutím myší na panelu nástrojů vlevo dole od volby barev
pro popředí a pozadí. Přehození barvy popředí a pozadí provedeme obousměrnou
šipkou vpravo nahoře od volby barev (viz obrázek).Otázka: Proč není v Adobe Photoshopu více druhů stop štětců?

Odpověď: Po instalaci programu se objeví pouze základní nabídka s kulatými
štětci. Pokud si přejete bohatší nabídku stop štětců, můžete si další štětce
načíst pomocí místní nabídky, kterou vyvoláte klepnutím na malou černou šipku
nacházející se vpravo nahoře na paletce Stopy. Další stopy štětce můžete mimo
jiné načíst i z podadresáře Photoshop.../Pomocné soubory/ Stopy. Soubory
"*.abr" totiž obsahují další uživatelské stopy dodané výrobcem. Najdete tu
například čtvercové stopy, různé hvězdy, "oko Adobe" apod.

Jestli vám ani tato nabídka nebude stačit, definujte si vlastní stopy štětce.
Nakreslete si černobílý obrázek, vyberte jej a v místní nabídce zvolte
Definovat štětec (Define). Nově definovaný štětec se zařadí na konec seznamu
již existujících stop.Otázka: Jak mám upravit obrázek, aby se dal použít jako textura a nebyly vidět
ostré hrany na krajích?

Odpověď: Obrázek, který chceme použít jako texturu, musíme upravit na hranách.
Cílem bude upravit hrany tak, aby pravá strana obrázku navazovala plynule na
levou a horní na dolní. Nejprve se podívejte na velikost obrázku v pixlech,.V
obrázku zadejte Filtr/Jiné/Posun (Filter/Other/Offset), zde nastavte hodnoty v
poli Vodorovně (Horizontal) a Svisle (Vertical). Zaškrtněte volbu Přetočením
(Wrap Around). Tímto posunem se dostanou doprostřed obrázku jeho původní hrany,
které budou zřetelně vidět. Pomocí retušovacích nástrojů a razítka zahlaďte
tyto ostré přechody uvnitř obrázku (pozor na okraje obrázku). Můžete pak použít
znovu filtr Posun, jestliže chcete vrátit obrázek do původní polohy.

Jak bude vypadat vaše textura se můžete přesvědčit velice jednoduše. Označte
celý obrázek (Ctrl+A), zvolte Úpravy/Definovat vzorek (Edit/Define Pattern).
Otevřete si nový obrázek (velikost by měla být větší než byla velikost vaší
textury), zadejte příkaz z hlavní nabídky Úpravy/Vyplnit (Edit/Fill) a zvolte
Vzorek (Pattern).

Autor článku