Hlavní navigace

Taháky z počítačové školy

1. 4. 2000

Sdílet

Otázka: Pokud v dokumentech Wordu (Office 2000) počítám s číselnými údaji,používám tabulky. Někdy ale potřebuji počítat s čísly volně vloženými do textu dokumentu a užití tabul...
Otázka: Pokud v dokumentech Wordu (Office 2000) počítám s číselnými údaji,
používám tabulky. Někdy ale potřebuji počítat s čísly volně vloženými do textu
dokumentu a užití tabulky mi nevyhovuje. Existuje taková možnost, pokud
požaduji navíc aktualizaci spočtených výsledků při změně zdrojových čísel?
Poznámka 1: Pokud je políčko Vložit záložku nepřístupné, nemáte v dokumentu
žádnou záložku.
Poznámka 2, velmi důležitá: Pozor musíte dát při změně zdrojových čísel, těch,
co byla označena jako záložky. Kdybyste totiž číslo označili myší a přepsali
najednou celé, zrušíte zdroj pro záložku a výpočet nebude možné aktualizovat.
Možné je ale například nové číslo zapsat mezi cifry starého čísla, a potom
teprve nepotřebné cifry vymazat.
Otázka: Koupil jsem si 10Gb disk Quantum Fireball. Podle rady známého jsem ho
zapojil do počítače. Počítač disk normálně nadetekuje, ale pod DOSem ani pod
Winodws 95 se mi ho nedaří naformátovat více než na 2 GB (program fdisk mi
nedovolí vytvořit primární partition větší než 2 GB). Může to být tím, že je
disk špatný?
Odpověď: Váš disk je s největší pravděpodobností v pořádku. Avšak systém
souborů, který první verze Windows 95 a MS-DOS používají ( FAT16), neumožňuje
vytvoření oddílu většího než 2 GB. Je to způsobeno tím, že kapacita pevných
disků se během několika málo let zněkolikanásobila a software se nestačil
přizpůsobit. Pokud nebudete chtít přejít na operační systém (Windows 95 OSR2,
Windows 98, Windows 2000), který již umí používat systém souborů FAT32 (umí
vytvářet oddíly o velikosti desítek TB), můžete si váš pevný disk rozdělit
pomocí programu fdisk na několik logických jednotek. To uděláte následovně:
Spusťte si program fdisk, a v úvodním menu zmáčkněte volbu 1 (vytvořit oddíl
DOS nebo logickou jednotku DOS). Dále opět vyberte volbu 1 (vytvořit primární
oddíl systému DOS) a postupujte podle instrukcí (pokud již máte primární oddíl
vytvořen, tento krok přeskočte). Až bude primární oddíl vytvořen a vy se znovu
ocitnete v úvodním menu, vyberte opět volbu 1 (vytvořit oddíl DOS nebo logickou
jednotku DOS) a poté zadejte volbu 2 (vytvořit rozšířený oddíl systému DOS). Na
tento oddíl použijte zbytek kapacity disku (pokud jste dal primární oddíl 2 GB,
zbude vám na něj 8 GB).
Až budete mít rozšířený oddíl vytvořený a budete opět v úvodním menu, vyberte
volbu 1 (vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku DOS) a poté volbu 3
(vytvořit logickou jednotku systému DOS v rozšířeném oddílu DOS). Zde budete
vytvářet logické jednotky. Můžete jich vytvořit libovolný počet, budete však
limitován jejich velikostí žádná z nich nemůže být větší než 2 GB. Až budou
logické jednotky vytvořeny, ukončete program fdisk a restartujte počítač. Pokud
budete chtít z disku bootovat, nezapomeňte nastavit aktivní partition volba 2
(nastavit aktivní oddíl), protože jinak by později zavedený systém nefungoval.
Po restartu by se vám ve Windows měly objevit nové logické jednotky, které
naformátujte. Myslím si však, že toto řešení je velice neúsporné, co se týče
prostoru na disku, protože oddíl o velikosti 2 GB (na FAT 16) bude mít cluster
o velikosti 64 KB. V praxi to znamená, že jakýkoliv soubor menší než 64 KB
zabere právě 64 KB. Vzhledem k tomu, že dnešní programy mají veliké množství
takových malých souborů, přicházíte o velkou část diskové kapacity. Proto bych
doporučoval přejít na operační systém, jenž podporuje FAT 32, která kromě
podpory velkých oddílů má i malou velikost clusteru (4 KB, od určité velikosti
oddílu pak 8 KB), takže ušetříte spoustu místa na disku. Já sám jsem ušetřil
asi 160 MB jen tím, že jsem 2 GB oddíl na FAT 16, na kterém jsem měl
nainstalované pouze Windows 98 a Office 97, převedl na FAT 32.
Poznámka: před započetím práce s programem fdisk se ujistěte, že máte veškerá
data na disku zálohovaná (pokud na něm nějaká máte), protože byste o ně přišel.
Otázka: Při tvorbě seznamu literatury za dokumenty vytvořenými ve Wordu
potřebuji automatickou aktualizaci čísel odkazů, a proto používám Vysvětlivky a
Křížové odkazy. Takto je ale možné připravit pouze seznam literatury, řazený
podle pořadí výskytu odkazů v textu. Lze připravit seznam literatury tak, aby
se čísla odkazů také automaticky aktualizovala při přidávání nových položek
nebo při úpravách textu, ale seznam literatury by byl seřazený abecedně?
Odpověď: Pro úplnost uvedu nejprve váš postup používaný pro seznam literatury
řazený podle pořadí výskytů odkazů v textu. Do místa dokumentu, kam chceme
vložit odkaz, jej vkládáme volbou Vložit/Poznámka pod čarou a vybereme Vložit
Vysvětlivku a na konec dokumentu zapíšeme položku seznamu literatury (autor,
název knihy atd.). Odkazy na již zapsané knihy vkládáme volbou Vložit/Křížový
odkaz s volbou Typ odkazu Vysvětlivka.
Pokud potřebujeme seznam literatury setřídit abecedně, můžeme postupovat
následovně: Na konec dokumentu zapíšeme novou položku do seznamu literatury (to
lze i zde provádět pomocí volby Vložit/Poznámka pod čarou/Vysvětlivka, ale v
tomto případě by to mělo význam pouze pro rychlý pohyb na konec dokumentu). Na
konec zapsané položky seznamu literatury vložíme záložku volbou Vložit/Záložka,
zapíšeme název nové záložky (bez mezer, nejlépe název knihy pro snadné pozdější
rozlišení) a klepneme na tlačítko Přidat. Seznam literatury s nově přidanou
knihou označíme a automaticky očíslujeme. Do místa v textu, kde je třeba vložit
odkaz na novou knihu, vkládáme křížový odkaz volbou Vložit/Křížový odkaz a v
dialogovém okně nastavíme Typ odkazu Záložka, Vložit odkaz na číslo odstavce a
vybereme vhodnou záložku v poli Pro záložku. Na každou záložku (položku ze
seznamu literatury) můžeme takto připravit libovolný počet odkazů. Kdykoliv
později můžeme vzniklý seznam literatury setřídit, a číselné odkazy se
automaticky aktualizují podle nového pořadí.
Poznámka: Ve starších verzích Wordu jsou záložky pod volbou Úpravy/Záložka.
Otázka: Ve svém dokumentu napsaném ve Wordu mám vložené obrázky. Chtěla jsem je
očíslovat volbou Vložit/Titulek a vytvořit jejich seznam. Volba Vložit/Titulek
mi ale nabízí neustále popisek obrázek 1 a číslo se automaticky nemění s
pořadím označeného obrázku. Kde dělám chybu?
Odpověď: Postup při vkládání titulků k obrázkům je správný. Problém bude
pravděpodobně v tom, že obrázky jsou vložené samostatně v textových polích.
Potom není možné je automaticky očíslovat. Pokud nemáte speciální důvod,
obrázky nevkládejte do předem připravených textových polí. Většinu běžných
potřebných vlastností obrázků je možné nastavit bez vložení do textového pole
při prostém vložení do dokumentu v místní nabídce, ve volbě Formát obrázku.
Otázka: Mám doma dva počítače jedno stolní PC a jeden notebook. Na stolním PC
mám operační systém Windows 95 a na notebooku jen MS-DOS. Potřebuji mezi nimi
přenášet větší množství dat, ale můj notebook nemá zdířku na PCMCIA síťovou
kartu, takže je nemohu propojit sítí. Slyšel jsem, že lze data přenášet i přes
paralelní port, ovšem nevím jak to mám udělat.
Odpověď: Nejprve si musíte koupit kabel pro přenos dat mezi paralelními porty
(paralelní port je ten , kde je zapojen datový kabel od tiskárny). V obchodě s
výpočetní technikou ho seženete za cca 150-200 Kč. Vzhledem k tomu, že na
každém počítači máte jiný operační systém, doporučoval bych počítač s Windows
95 restartovat v režimu MS-DOS. Poté na notebooku spustě program intersvr.exe
(naleznete ho v adresáři DOS ve vašem notebooku). Na druhém počítači přidejte
do souboru config.sys (naleznete ho v adresáři c:) řádku device=c:\dos\
interlnk.exe (pokud program interlnk.exe nemáte, bude opět v adresáři DOS ve
vašem notebooku, a zkopírujte si ho do adresáře c:\dos na váš počítač s Windows
95). Restartujte tento počítač a opět jděte do režimu MS-DOS. Všechny jednotky
notebooku (počítač, na kterém běží program intersvr) by se vám měly objevit
jako písmena dalších disků, s nimž můžete normálně pracovat.
Otázka: Již několikrát jsem kopíroval přes schránku tabulky připravené v
textovém editoru Word do sešitu Excelu, abych mohl využít výhod Excelu pro
vytvoření grafu. Tabulky se vždy zkopírovaly dobře. Poslední tabulka, kterou
jsem kopíroval, se ale rozdělila v Excelu do sloupců úplně jinak než ve Wordu,
takže položky v jednotlivých buňkách si vůbec neodpovídaly. Kolega mi poradil,
abych zkusil zavřít a znovu spustit Excel. Potom se podařilo tabulku zkopírovat
normálně. Byla to chyba Excelu, nebo je problém v něčem jiném?
Odpověď: Excel rozkládá jednotlivé řádky kopírovaných údajů do sloupců
standardně podle znaku tabulátoru (tj. i podle hranic sloupců v tabulce). V
prostředí Excelu se dá navíc text zkopírovaný do jednoho sloupce rozložit do
více sloupců podle stanoveného oddělovače, kterým může být například čárka,
mezera, středník, pomlčka apod. Pokud někdo před vámi se spuštěným Excelem
pracoval a nastavil si ve volbě Data/Text do sloupců jiný oddělovač než
tabulátor, Excel si tuto volbu zapamatoval a použil ji i na vaši kopírovanou
tabulku (třeba i v jiném souboru). Jestliže Excel zavřete a znovu spustíte,
tento se vrací ke svému původnímu nastavení oddělovače (tj. tabulátor). Lepší
je ale zapsat do nějaké buňky libovolný text, označit jej a zvolit Data/Text do
sloupců. V dialogovém okně 1 ponecháte nastavení "Typ souboru s oddělovačem", v
dialogovém okně 2 vymažete nastavené oddělovače a zadáte "oddělovač tabulátor".
Po klepnutí na tlačítko Dokončit pomocný text vymažte, ale typ oddělovače
zůstane nastaven již standardním způsobem.
Otázka: Dostal jsem od kamaráda pevný disk, ale nevím, jak ho zapojit do
počítače. Potřebuji však počítač každý den, takže ho nemohu dát zapojit nějaké
počítačové firmě, kde by jim to údajně trvalo dva až tři dny. Je přidání
pevného disku opravdu tak složitá a časově náročná záležitost?
Odpověď: Přidání dalšího disku je pro zkušeného člověka otázka několika málo
minut. Nejprve musíte odšroubovat kryt počítače. Doporučoval bych se předtím
dotknout nějakého uzemněného předmětu, třeba topení, aby se zabránilo
případnému elektrostatickému výboji. Poté se podívejte na kabely, jež vedou do
vašeho pevného disku, který již máte v počítači. Jeden z nich je čtyřbarevný to
je napájení. Druhý je plochý, šedivý to je datový kabel. Jedním koncem je
zastrčen do základní desky vašeho počítače (do řadiče) a druhým do pevného
disku. Každý EIDE řadič je schopen zapojení čtyř pevných disků (nebo tří
pevných disků a jednoho CD-ROMu). Nezapojují se však na jeden datový kabel za
sebou, ale na dva kabely (na každý se dají připojit dvě zařízení). Jeden kabel
je primární (primary) a druhý sekundární (secondary). Zařízení na každém kabelu
je buď master, nebo slave (dělá se to malými můstkovými přepínači poblíž
datového kabelu tabulka nastavení je nakreslena někde na horní části pevného
disku). Váš hlavní pevný disk bude pravděpodobně na prvním kabelu a nastaven
jako master (primary master). Pokud je na tomto kabelu volné místo (nemáte na
něm třeba CD-ROM), nastavte nový disk jako slave. Pokud je místo na primárním
kabelu obsazeno, dejte nový disk na kabel sekundární. Pokud bude disk na
sekundárním kabelu sám, je v podstatě jedno, jestli bude nastaven jako master
nebo slave. Pokud tento druhý kabel nemáte, zakupte ho za pár desítek korun v
obchodě s výpočetní technikou. Kdybyste dal datový kabel do disku náhodou
obráceně, nic se nestane, pravděpodobně vám nenaběhne počítač. Stačí dát kabel
správně, a vše poběží. Poté stačí připojit do disku přívod elektrického
napájení, které na rozdíl od datového kabelu nelze zastrčit obráceně. Pokud
nemáte volný napájecí kabel, zakupte v obchodě s výpočetní technikou rozdvojku
napájecích kabelů (cca 50 Kč,-). Zapněte počítač a při startu zmáčkněte
tlačítko Del dostanete se do CMOS setupu. Zde vyberte položku HDD IDE auto
detection a počítač by měl váš disk nadetekovat. Vystupte ze setupu položkou
save settings & exit. Pokud vše proběhlo tak, jak má, přišroubujte kryt
počítače. Pokud ne, zkontrolujte si, jestli máte dobře zastrčený datový kabel
nebo nastavený disk.