Hlavní navigace

T-Systems PragoNet dokončil modernizaci své páteřní sítě

27. 4. 2007

Sdílet

Společnost T-Systems PragoNet úspěšně dokončila plánovanou modernizaci své páteřní sítě. Hlavním důvodem bylo zvýšení kapacity, bezpečnosti a dostupnosti sítě. Současně byly modernizovány i prvky, které mají chránit kabeláž v případě přírodních katastrof.

UI21

Plánovaná modernizace měla za cíl vylepšení koncepce sítě, zvýšení kapacity a modernizaci stávajícího hardwaru. Nyní je páteřní síť tvořena dvěma nezávislými modulárními vysokokapacitními kabelovými systémy. Zároveň byly přemístěny veškeré aktivní prvky páteřní sítě v metru nad úroveň povodní v roce 2002.

„Zdvojená nezávislá páteř spolu s kruhovou infrastrukturou nabízí míru bezpečnosti a spolehlivosti vyžadovanou pro nejnáročnější aplikace a je připravena odolat bez výpadku i katastrofám takového rozsahu jako byla povodeň 2002.“ řekl Anton Zima, ředitel pro korporátní komunikaci.

Modernizace páteřní sítě znamenala demontáž 48 km kabelů s kapacitou cca 9 000 optických vláken, položení více než 90 km nových optických kabelů o kapacitě více než 26 000 optických vláken, osazení několika desítek tisíc konektorů a postupné přepojení zákazníků na novou vysokokapacitní síť. Přes tento enormní rozsah prací bylo minimalizováno přerušení provozu služeb na nezbytně nutné případy. Omezení tak pocítili pouze někteří zákazníci – prakticky jen na dobu přepojení, které probíhalo vždy mimo jejich pracovní dobu formou dohodnutého výpadku.

Díky zkušenostem získaným při záplavách bylo také upraveno zabezpečení sítě tak, aby byly minimalizovány škody, pokud by došlo k zaplavení kabeláže vodou. Ve spolupráci s výrobcem byly vyvinuty a nasazeny nové zábrany, které chrání před průnikem vody dovnitř kabelů.

- - David Zajíc