Hlavní navigace

System Mechanic 5

1. 2. 2006

Sdílet

Vítám vás v novém roce u dalšího Rychlokurzu. Doufám, že Vánoce byly štědré, vpase a na váze tolik nepřibylo a šedých vlasů máte stále stejně. Dnes pro vás mám takový dodateč...
Vítám vás v novém roce u dalšího Rychlokurzu. Doufám, že Vánoce byly štědré, v
pase a na váze tolik nepřibylo a šedých vlasů máte stále stejně. Dnes pro vás
mám takový dodatečný vánoční dárek - program, který dokáže hromadu věcí a který
(doufám) rychle získá místo na výsluní vaší softwarové sbírky. Protože toho umí
opravdu hodně, nezdržujme se planými řečmi a hurá na to...

Instalace
Instalace probíhá (jak se sluší a patří) metodou [Next>], [Next>]...[Finish>].
Poté ještě budete upozorněni, že by bylo záhodno udělat si zálohu systému (to
mají naprostou pravdu - ale kdo z nás ji dělá?) a na otázku Would you like to
start System Mechanic now? můžete odpovědět [Ano]. Jinak se samozřejmě dá
program pustit standardně z nabídky [Start], (Programy >> System Mechanic 5 >>
Start System Mechanic 5).

První spuštění
Nejprve zadáme licenční číslo:
User ID: SM5NFRPCWRLDCZH
Serial Number: 73656-S5161-4345101001
Program poté na internetu najde novější verzi, tu nám nabídne, ale pokud
nechceme za tuto novou verzi platit, okno zavřeme kliknutím na [X]. Po spuštění
před sebou uvidíte hlavní okno programu. V levé části je seznam záložek (sekcí)
a v pravé pak ikony, reprezentující jednotlivé akce. Některé složitější akce
mohou obsahovat ještě další "podakce" - jako vidíte na obrázku na příkladě
odstraňování spywaru.
Nyní se podíváme jednotlivě na nástroje, které program nabízí. Získáme tak
představu, s čím vším nám může pomoci.


Čistka (Clean)

Get Rid of System Junk (Zbavit se odpadků v systému) - Obrázek smetáčku a
lopatky poměrně výstižně symbolizuje funkcionalitu tohoto nástroje - tedy
úklid. Program projde označené disky, najde v nich "zbytečné" soubory (tedy
pomocné soubory, zbytky atd.) a odstraní je. Nejprve zaškrtněte disky, které
chcete pročistit, potom typy souborů, které považujeme za "zbytečné", následně
vyberte adresáře, které chcete z čistky vynechat (záložka Exclusions), nakonec
máte možnost nastavit některé vlastnosti hledání. Čistku spustíme kliknutím na
[Search >>]. Po nějaké době System Mechanic dokončí prohledávání a nabídne
seznam souborů, které se chystá smazat. Rozhodně doporučuji seznam projít a
ujistit se, že v něm není žádný pro vás důležitý soubor (program toho najde
opravdu hodně). Pomocí CTRL + klikání myší označte soubory, které smazat určitě
chcete a stiskněte [DELETE]. Na dotaz, zda jste si jisti, odpovězte [Ano] a
dílo je dokonáno. Pokud přes veškerou opatrnost smažete něco důležitého,
přejděte do sekce [OPTIONS] v hlavním okně, a tam do volby Undo Changes (dále
viz popis v sekci [OPTIONS]). Zde můžete omylem smazaný soubor obnovit.

Eliminate Duplicated Files (Odstranit duplicitní soubory) - Tento nástroj vám
pomůže pročistit disk od duplicitních souborů. Práce s ním je velmi podobná
předchozí funkci. Nejprve vyberte disky k prohledání, další stránku ponechte
jak je (tedy na volbách "All..."), následuje nastavení adresářů a souborů,
které se mají vynechat, a nakonec volby, jež doporučuji ponechat. Pak už jen
[Search>] a po dokončení hledání smažete ty soubory, které jsou na disku opradu
dvakrát.

Clean Up Your Tracks (Odstranit stopy) - Při běžné práci na počítači po vás
zůstanou stopy: navštívené adresy, pomocné soubory, seznam naposledy otevřených
dokumentů. Tento nástroj po vás takové stopy zamete. Práce s ním je velmi
jednoduchá. Zaškrtnete volby, co vše chcete smazat (klidně vše), a pak
tlačítkem [Clean>] spustíte mazání.

Stop Web Popups (Zakažte vyskakovací okny) - Jistě jste se při brouzdání
internetem setkali s nešvarem zvaným pop-up (vyskakovací) okna. Někdy chcete
zobrazit internetovou stránku a kromě ní se otevře ještě dalších pět oken,
obvykle s lechtivou tématikou. Tento nástroj je po své aktivaci (Enable System
Mechanic\s Popup Stopper tool) schopen vás takového nešvaru zbavit . Každé
zablokované okno se projeví animací ikonky, po najetí myší na ní se objeví
počet již zablokovaných oken. Pokud pro nějakou akci potřebujete dočasně pop-up
okna povolit, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a z menu vyberte Disable.

Uninstall Software (Odinstalovat programy) - Představuje chytřejší verzi
odinstalačního nástroje z Ovládacích panelů Windows. Umí software nejen
odinstalovat, ale pozná i chybné odinstalační záznamy a umí je odstranit ze
seznamu. Dokonce dokáže odinstalovat programy, které v seznamu vůbec nejsou
(Uninstall Program Non Listed) - na mém počítači si dokonce poradil i s
"nezničitelným" Microsoft Messengerem. Je rovněž schopen aplikaci odinstalovat,
když mu ukážete její hlavní soubor EXE ([Uninstall Program Non Listed] >>
[Uninstall a Different Program]). Avšak tuto možnost bych použil, až když
selžou všechny ostatní "slušné" postupy.

Oprava (Fix)

Fix Registry Problems (Opravit problémy v registru) - obsahuje tři podakce:

Fix, Clean and Optimize (Opravit, vyčistit a optimalizovat) - Tato volba, jak
název napovídá, slouží pro úklid v registru. Stačí jen kliknout na [Next>] a
[Search>] a následně klávesou [DELETE] promazat seznam nalezených chybných
odkazů (nebo volbou Remove all entries, [CTRL+DEL], smazat vše).

Backup or Restore Registry (Zálohovat či obnovit registr ze zálohy) - Zde máte
možnost zálohovat registr ([Backup Now] >> zadat jméno zálohy a popis) nebo jej
později obnovit (Restore). Pozor! Pokud jste mezi zálohou a obnovením
nainstalovali nějaký program, po obnově vám nemusí správně fungovat. Compact
and Defragment Registry (Zcelistvit registr) Umožní optimalizovat uložení dat v
registru tak, aby byl co nejmenší. Tuto akci můžete naplánovat na příští
restart (Compact... upon next system restart) nebo po každé čistce v registrech
(Compact... upon each system restart after Registry has been cleaned) nebo při
každém restartu (Compact... each time the system is restarted). Protože tato
optimalizace zabere nějaký čas a probíhá při startu počítače, způsobí místo
jednoho restartu restarty dva. Doporučuji tedy využívat pouze první nebo druhou
volbu.
Fix Broken Shortcuts (Opravit chybné zástupce) - Program prohledá vybrané disky
a zkontroluje na nich všechny zástupce. Najde-li nějaký chybný (který nedokáže
opravit sám), zobrazí ho v seznamu a vy můžete rozhodnout, co s ním.

Údržba (Maintain)
PC Maintenance Wizard (Průvodce pro údržbu PC) - Tento nástroj je vlastně
"metanástrojem" - umožní vám totiž z jednoho místa spustit několik různých
nástrojů. Po stisknutí tlačítka [Next>] se dostaneme na obrazovku, kde můžeme
aktivovat či deaktivovat ty, které se mají spustit. To provedeme pomocí
tlačítka [Start>].
Scheduled Maintenance (Plánovaná údržba) - Jednotlivé nástroje je možné (a
rozhodně doporučené) spouštět pravidelně. Jelikož člověk je tvor zapomětlivý,
je jedině dobře, že lze tuto činnost plánovat. Stačí ze seznamu vybrat
konkrétní nástroj, zaškrtnout Enabled (v systémové liště se objeví ikona ).
Nastavení času a frekvence se provádí kliknutím na tlačítko [Change Schedule].

Utility bar (Nástroje) - Po zaškrtnutí Enable the Utility Bar se zobrazí
nástrojová lišta pro rychlý přístup k nástrojům System Mechanic.

Relocate Software (Přemístit software) - Tímto nástrojem můžete přesunout
nainstalovanou aplikaci do jiného adresáře či na jiný disk. Mechanic
automaticky upraví záznam v registru, zástupce a přesune soubory. Ve většině
případů bude takto přesunutá aplikace fungovat - pokud si však uchovává
konfigurační data i jinde než v registru, nastane problém. Proto tento nástroj
používejte s rozvahou.

Optimalizace (Optimize)

Increase Internet Speed - Opět máme k dispozici tři podřízené nástroje:
Optimization Wizard - Optimalizace nastavení systému pro vaše připojení.
Vyberte Optimize... [Next>] a potom typ svého připojení. Pak už stačí kliknout
na [Optimize>]. Nastavení se projeví po restartu.

Advanced Optimization Options - Pokud je někdo z čtenářů opravdový profesionál
a chtěl by u svého internetového nastavení ovlivnit více voleb (MTU, velikost
okna, TTL atd.), pak má právě zde možnost.

Internet and Network Diagnostic - V tomto nástroji máte možnost sledovat
vytížení svého internetového připojení v jednoduchých grafech (Trafic
Analysis), nebo si otestovat jeho rychlost stažením souborů o velikostech 100
KB, 500 KB nebo 1 MB.

Manage Windows startup - Poskytuje možnost mít pod kontrolou programy, které se
spouštějí při startu systému.

Startup Manager - Zde jsou přehledně zobrazeny programy, které se automaticky
spouštějí při startu. Můžeme je dočasně vypnout (Disable) nebo záznam přímo
vymazat (Delete), případně upravit (Edit). Seznam lze také uložit jako tzv.
profil a potom mezi nimi jednoduše přepínat.

Startup Guard - Tento strážce bude bdít v systémové liště a upozorní vás vždy,
když se nějaká aplikace pokusí zařadit ke spouštěni při startu systému.
Aktivuje se kliknutím na Enable startup Guard.

Tweak Windows Settings (Nastavit volby Windows) - Zde dostanete možnost
nastavit spoustu systémových voleb Windows. Některé z nich mohou být i
nebezpečné, takže upravujte pouze ty, u nichž bezpečně víte, jaký mají efekt.

SpeedUp Hard Drives (Urychlit pevné disky) - Samozřejmě žádný software nedokáže
fyzicky zrychlit pevné disky (pokud o něčem takovém víte, dejte mi vědět).
Softwarové "zrychlování" obvykle spočívá v defragmentaci dat na disku. Tak je
tomu i v tomto případě. Vhodným přeuspořádáním dat lze dosáhnout zrychlení
systému.

Disk Defragmentation Wizard - Tuto volbu budete pravděpodobně používat
nejčastěji, neboť obsahuje vlastní defragmentační nástroj. Můžete zvolit
několik metod: od pouhé analýzy stavu disku (Analyze fragmentation...) přes
rychlou (Quick) či optimalizovanou (Optimized) defragmentaci až k
defragmentačním profilům (viz dále). Zvolte tedy metodu (nejčastěji to asi bude
optimized), zaškrtněte disky, a už to jede. Obrňte se trpělivostí, toto
rozhodně není rychlý proces.

Defragmetation Profile Manager - Zde definujete tzv. profily, tedy souhrn
nastavení procesu defragmentace. Takže jednou definujete, a pak už jen pohodlně
a rychle spouštíte.

Context Menu Defragmentation - Další šikovná záležitost! Aktivováním přidáte do
kontextového menu (tedy do menu dostupného kliknutím pravým tlačítkem myši)
možnost Defragment. Snadno pak můžete defragmentovat libovolný adresář či celý
disk.

Boot Time Defragmentation - Zde můžete nastavit defragmentaci při startu
systému a defragmentovat tak i soubory, které jsou při běhu systému nedostupné
(registr, odkládací soubor... atd.).

Defragment Memory (Defragmentace paměti) - Aneb nástroje pro práci s pamětí. V
sekci Memory Tools zjistíte aktuální úroveň využití paměti a procesoru. Můžete
také donutit systém, aby část paměti uvolnil, kliknutím na [Defragment RAM]
nebo [Recover RAM].
V sekci Cache-Safe pak máte možnost donutit systém, aby pro některé disky
nepoužíval zpožděný zápis. Znamená to vyšší bezpečnost (při pádu systému bude
opravdu zapsané vše, co zapsané být mělo), ale zaplatíte za to poměrně citelným
snížením rychlosti. Já tuto možnost využívám maximálně pro přenosné disky typu
USB klíčenek.


Ochrana (Protect)

Securely Delete Files (Bezpečné mazání souborů) - V minulých Rychlokurzech jsme
si již několikrát ukazovali aplikace pro bezpečné mazání souborů. Patří to mezi
základní funkce, zvyšující úroveň bezpečnosti soukromí. Proto není divu, že i
System Mechanic tento nástroj obsahuje, navíc jde o řešení velmi pohodlné.
Volba zpočátku zahrnuje pouze jedno aktivní tlačítko [Install Incinerator].
Incinerator je vlastně takový druhý Koš. Bezpečně a neobnovitelně soubor
smažete tak, že na něj klikněte pravým tlačítkem a v kontextovém menu vyberete
volbu Send to Incinerator (případně Odeslat >> Incinerator). Soubor se tak
dostane do Incinerátoru, kde jej lze stejně jako z klasického koše bez problému
obnovit. K dokonalému vymazání dojde teprve tehdy, kliknete-li pravým tlačítkem
na ikonu Incinerátoru a z nabídky zvolíte Incinerate all.

System Snapshot (Otisk systému) - Zajímá vás, co se stane, když si
nainstalujete nějaký program nebo provedete nějakou akci? Chcete si něco
vyzkoušet a potřebujete se dozvědět, co to přesně udělá? Pak je tato funkce
jako stvořená pro vás: jejím prostřednictvím vytvoříte otisk systému (stav
systému právě v tuto chvíli), a ten pak necháte porovnat (Compare) s předchozím
otiskem. Tak zjistíte, k jakým změnám došlo.
Vytvoření otisku provedete tak, že zvolíte Create new System Snapshot,
zaškrtněte místa, která se mají kontrolovat, a pak stisknete tlačítko [Scan>>].
Změny v systému odhalíte pomocí volby Compare current system content...,
vyplníte jméno zprávy (Report Description) a souboru (Report filename).

Eliminate Spyware (Eliminovat záškodnické programy) - Spyware je v současnosti
velký problém. Jak známo, jedná se o programy (ale i makra, skripty...), které
se schovají do systému, sledují vaší činnost a výsledky odesílají kamsi do
internetu (případně škodí jiným způsobem). A takové odposlechnuté heslo pro váš
internet banking není jistě nic příjemného.
Nástroj Eliminate Spyware slouží k detekci a odstranění podobných špiónů -
parazitů. Nejprve je nutno stáhnout z internetu co nejaktuálnější definiční
databázi spywaru (klikněte na ). Pokud je databáze aktuální, klikněte na Start
Spython Wizard. Tlačítkem [Next>>] přejděte na další obrazovku. Ponechte
zaškrtnutou výchozí volbu List any found parasites for individual inspection
and removal (Vypsat nalezené parazity pro individuální odstranění) a tlačítkem
[Scan>>] spusťte hledání. Po skončení před sebou uvidíte seznam nalezených
špiónů. Odstranit je lze buď všechny najednou tlačítkem [Remove all displayed],
nebo jen ty vámi označené [Remove selected parasites].Nastavení/volby (Options)

Tool Logs (Záznamy o prováděných akcích) - Zde se uchovávají záznamy o tom, kdy
a jaké nástroje System Mechanicu jste použili.

Product Help (Nápověda) - V angličtině.

Download Updates (Stáhnout nové verze) - Stažení aktualizací aplikace System
Mechanic.

Visit www.iolo.com - Navštivte internetovou stránku výrobce programu.

General Preferences (Hlavní nastavení) - Ačkoli se označuje za "hlavní",
najdete zde tři volby, z nichž pouze jedna je podstatná. Když zrušíte
zaškrtnutí Automaticaly detect and display new..., zbavíte se okénka, které vás
při startu programu vyzívá k upgradu.

About System Mechanic - Základní informace o programu (verze, licence, WWW
stránka).

Undo Changes (Vrátit změny) - Velice důležitá volba a takto schovaná! Jejím
prostřednictvím totiž můžete vrátit změny, které jste pomocí System Mechanicu
provedli. Jednotlivé akce jsou zde seřazeny podle kategorií a dnů, kdy byly
provedeny. Najděte požadovaný den, označte akci, kterou chcete vrátit a volbou
[Undo] >> Selected event ji vrátíte do původního stavu. [Undo] >> Entire
Transaction vrátí zpět všechny akce daného kroku.
[Purge] naopak maže undo záznamy, aby akce nemohly být navráceny (a rovněž se
tím uvolní místo na disku). Standardně je také nastaveno (v [Option]), že akce
starší 90 dnů se mažou automaticky, bez možnosti obnovy. Pokud vám to
nevyhovuje, změňte interval kliknutím na [Option] >> Size Management >> Purge
archive files older then [90] days a zadejte vyšší počet dní.

Závěr
Dnes jsme se seznámili s nástrojem, který si opravdu zaslouží pozornost a má
své místo v každém PC. Nahradíte jím hromadu jednorázových programů, navíc
možnost v případě potřeby vrátit provedené akce z něj dělá nástroj z kategorie
o třídu vyšší. Jsem opravdu velmi rád, že vám System Mechanic můžeme přinést za
cenu více než milou - zadarmo!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).