Hlavní navigace

System Mechanic 5 aneb celá hromada systémových mechaniků na váš povel (CD)

1. 2. 2006

Sdílet

Vítám vás v novém roce u dalšího Rychlokurzu. Doufám, že Vánoce byly štědré, v pase a na váze tolik nepřibylo ...


Vítám vás v novém roce u dalšího Rychlokurzu. Doufám, že Vánoce byly štědré, v pase a na váze tolik nepřibylo a šedých vlasů máte stále stejně. Dnes pro vás mám takový dodatečný vánoční dárek program, který dokáže hromadu věcí a který (doufám) rychle získá místo na výsluní vaší softwarové sbírky. Protože toho umí opravdu hodně, nezdržujme se planými řečmi a hurá na to...

Instalace

Instalace probíhá (jak se sluší a patří) metodou [Next>], [Next>]...[Finish>]. Poté ještě budete upozorněni, že by bylo záhodno udělat si zálohu systému (to mají naprostou pravdu ale kdo z nás ji dělá?) a na otázku Would you like to start System Mechanic now? můžete odpovědět [Ano]. Jinak se samozřejmě dá program pustit standardně z nabídky [Start], (Programy >> System Mechanic 5 >>
Start System Mechanic 5).

První spuštění

Nejprve zadáme licenční číslo:
User ID: SM5NFRPCWRLDCZH
Serial Number: 73656-S5161-4345101001

Program poté na internetu najde novější verzi, tu nám nabídne, ale pokud nechceme za tuto novou verzi platit, okno zavřeme kliknutím na [X]. Po spuštění před sebou uvidíte hlavní okno programu. V levé části je seznam záložek (sekcí) a v pravé pak ikony, reprezentující jednotlivé akce. Některé složitější akce mohou obsahovat ještě další "podakce" jako vidíte na obrázku na příkladě odstraňování spywaru.
Nyní se podíváme jednotlivě na nástroje, které program nabízí. Získáme tak představu, s čím vším nám může pomoci.

Čistka (Clean) Get Rid of System Junk (Zbavit se odpadků v systému) Obrázek smetáčku a lopatky poměrně výstižně symbolizuje funkcionalitu tohoto nástroje tedy úklid. Program projde označené disky, najde v nich "zbytečné" soubory (tedy pomocné soubory, zbytky atd.) a odstraní je. Nejprve zaškrtněte disky, které chcete pročistit, potom typy souborů, které považujeme za "zbytečné", následně vyberte adresáře, které chcete z čistky vynechat (záložka Exclusions), nakonec máte možnost nastavit některé vlastnosti hledání. Čistku spustíme kliknutím na [Search >>]. Po nějaké době System Mechanic dokončí prohledávání a nabídne seznam souborů, které se chystá smazat. Rozhodně doporučuji seznam projít a ujistit se, že v něm není žádný pro vás důležitý soubor (program toho najde opravdu hodně). Pomocí CTRL + klikání myší označte soubory, které smazat určitě chcete a stiskněte [DELETE]. Na dotaz, zda jste si jisti, odpovězte [Ano] a dílo je dokonáno. Pokud přes veškerou opatrnost smažete něco důležitého, přejděte do sekce [OPTIONS] v hlavním okně, a tam do volby Undo Changes (dále viz popis v sekci [OPTIONS]). Zde můžete omylem smazaný soubor obnovit. Eliminate Duplicated Files (Odstranit duplicitní soubory) Tento nástroj vám pomůže pročistit disk od duplicitních souborů. Práce s ním je velmi podobná předchozí funkci. Nejprve vyberte disky k prohledání, další stránku ponechte jak je (tedy na volbách "All..."), následuje nastavení adresářů a souborů, které se mají vynechat, a nakonec volby, jež doporučuji ponechat. Pak už jen [Search>] a po dokončení hledání smažete ty soubory, které jsou na disku opradu dvakrát. Clean Up Your Tracks (Odstranit stopy) Při běžné práci na počítači po vás zůstanou stopy: navštívené adresy, pomocné soubory, seznam naposledy otevřených dokumentů. Tento nástroj po vás takové stopy zamete. Práce s ním je velmi jednoduchá. Zaškrtnete volby, co vše chcete smazat (klidně vše), a pak tlačítkem [Clean>] spustíte mazání. Stop Web Popups (Zakažte vyskakovací okny) Jistě jste se při brouzdání internetem setkali s nešvarem zvaným pop-up (vyskakovací) okna. Někdy chcete zobrazit internetovou stránku a kromě ní se otevře ještě dalších pět oken, obvykle s lechtivou tématikou. Tento nástroj je po své aktivaci (Enable System Mechanics Popup Stopper tool) schopen vás takového nešvaru zbavit . Každé zablokované okno se projeví animací ikonky, po najetí myší na ní se objeví počet již zablokovaných oken. Pokud pro nějakou akci potřebujete dočasně pop-up okna povolit, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a z menu vyberte Disable. Uninstall Software (Odinstalovat programy) Představuje chytřejší verzi odinstalačního nástroje z Ovládacích panelů Windows. Umí software nejen odinstalovat, ale pozná i chybné odinstalační záznamy a umí je odstranit ze seznamu. Dokonce dokáže odinstalovat programy, které v seznamu vůbec nejsou (Uninstall Program Non Listed) na mém počítači si dokonce poradil i s "nezničitelným" Microsoft Messengerem. Je rovněž schopen aplikaci odinstalovat, když mu ukážete její hlavní soubor EXE ([Uninstall Program Non Listed] >> [Uninstall a Different Program]). Avšak tuto možnost bych použil, až když selžou všechny ostatní "slušné" postupy.

Oprava (Fix) Fix Registry Problems (Opravit problémy v registru) obsahuje tři podakce:

Fix, Clean and Optimize (Opravit, vyčistit a optimalizovat) Tato volba, jak název napovídá, slouží pro úklid v registru. Stačí jen kliknout na [Next>] a [Search>] a následně klávesou [DELETE] promazat seznam nalezených chybných odkazů (nebo volbou Remove all entries, [CTRL+DEL], smazat vše). Backup or Restore Registry (Zálohovat či obnovit registr ze zálohy) Zde máte možnost zálohovat registr ([Backup Now] >> zadat jméno zálohy a popis) nebo jej později obnovit (Restore). Pozor! Pokud jste mezi zálohou a obnovením nainstalovali nějaký program, po obnově vám nemusí správně fungovat. Compact and Defragment Registry (Zcelistvit registr) Umožní optimalizovat uložení dat v registru tak, aby byl co nejmenší. Tuto akci můžete naplánovat na příští restart (Compact... upon next system restart) nebo po každé čistce v registrech (Compact... upon each system restart after Registry has been cleaned) nebo při každém restartu (Compact... each time the system is restarted). Protože tato optimalizace zabere nějaký čas a probíhá při startu počítače, způsobí místo jednoho restartu restarty dva. Doporučuji tedy využívat pouze první nebo druhou volbu. Fix Broken Shortcuts (Opravit chybné zástupce) Program prohledá vybrané disky a zkontroluje na nich všechny zástupce. Najde-li nějaký chybný (který nedokáže opravit sám), zobrazí ho v seznamu a vy můžete rozhodnout, co s ním.

Údržba (Maintain) PC Maintenance Wizard (Průvodce pro údržbu PC) Tento nástroj je vlastně "metanástrojem" umožní vám totiž z jednoho místa spustit několik různých nástrojů. Po stisknutí tlačítka [Next>] se dostaneme na obrazovku, kde můžeme aktivovat či deaktivovat ty, které se mají spustit. To provedeme pomocí tlačítka [Start>]. Scheduled Maintenance (Plánovaná údržba) Jednotlivé nástroje je možné (a rozhodně doporučené) spouštět pravidelně. Jelikož člověk je tvor zapomětlivý, je jedině dobře, že lze tuto činnost plánovat. Stačí ze seznamu vybrat konkrétní nástroj, zaškrtnout Enabled (v systémové liště se objeví ikona ). Nastavení času a frekvence se provádí kliknutím na tlačítko [Change Schedule]. Utility bar (Nástroje) Po zaškrtnutí Enable the Utility Bar se zobrazí nástrojová lišta pro rychlý přístup k nástrojům System Mechanic. Relocate Software (Přemístit software) Tímto nástrojem můžete přesunout nainstalovanou aplikaci do jiného adresáře či na jiný disk. Mechanic automaticky upraví záznam v registru, zástupce a přesune soubory. Ve většině případů bude takto přesunutá aplikace fungovat pokud si však uchovává konfigurační data i jinde než v registru, nastane problém. Proto tento nástroj používejte s rozvahou.

Optimalizace (Optimize) Increase Internet Speed Opět máme k dispozici tři podřízené nástroje: Optimization Wizard Optimalizace nastavení systému pro vaše připojení. Vyberte Optimize... [Next>] a potom typ svého připojení. Pak už stačí kliknout na [Optimize>]. Nastavení se projeví po restartu. Advanced Optimization Options Pokud je někdo z čtenářů opravdový profesionál a chtěl by u svého internetového nastavení ovlivnit více voleb (MTU, velikost okna, TTL atd.), pak má právě zde možnost. Internet and Network Diagnostic V tomto nástroji máte možnost sledovat vytížení svého internetového připojení v jednoduchých grafech (Trafic Analysis), nebo si otestovat jeho rychlost stažením souborů o velikostech 100 KB, 500 KB nebo 1 MB. Manage Windows startup Poskytuje možnost mít pod kontrolou programy, které se spouštějí při startu systému. Startup Manager Zde jsou přehledně zobrazeny programy, které se automaticky spouštějí při startu. Můžeme je dočasně vypnout (Disable) nebo záznam přímo vymazat (Delete), případně upravit (Edit). Seznam lze také uložit jako tzv. profil a potom mezi nimi jednoduše přepínat. Startup Guard Tento strážce bude bdít v systémové liště a upozorní vás vždy, když se nějaká aplikace pokusí zařadit ke spouštěni při startu systému. Aktivuje se kliknutím na Enable startup Guard. Tweak Windows Settings (Nastavit volby Windows) Zde dostanete možnost nastavit spoustu systémových voleb Windows. Některé z nich mohou být i nebezpečné, takže upravujte pouze ty, u nichž bezpečně víte, jaký mají efekt. SpeedUp Hard Drives (Urychlit pevné disky) Samozřejmě žádný software nedokáže fyzicky zrychlit pevné disky (pokud o něčem takovém víte, dejte mi vědět). Softwarové "zrychlování" obvykle spočívá v defragmentaci dat na disku. Tak je tomu i v tomto případě. Vhodným přeuspořádáním dat lze dosáhnout zrychlení systému. Disk Defragmentation Wizard Tuto volbu budete pravděpodobně používat nejčastěji, neboť obsahuje vlastní defragmentační nástroj. Můžete zvolit několik metod: od pouhé analýzy stavu disku (Analyze fragmentation...) přes rychlou (Quick) či optimalizovanou (Optimized) defragmentaci až k defragmentačním profilům (viz dále). Zvolte tedy metodu (nejčastěji to asi bude optimized), zaškrtněte disky, a už to jede. Obrňte se trpělivostí, toto rozhodně není rychlý proces. Defragmetation Profile Manager Zde definujete tzv. profily, tedy souhrn nastavení procesu defragmentace. Takže jednou definujete, a pak už jen pohodlně a rychle spouštíte. Context Menu Defragmentation Další šikovná záležitost! Aktivováním přidáte do kontextového menu (tedy do menu dostupného kliknutím pravým tlačítkem myši) možnost Defragment. Snadno pak můžete defragmentovat libovolný adresář či celý disk. Boot Time Defragmentation Zde můžete nastavit defragmentaci při startu systému a defragmentovat tak i soubory, které jsou při běhu systému nedostupné (registr, odkládací soubor... atd.). Defragment Memory (Defragmentace paměti) Aneb nástroje pro práci s pamětí. V sekci Memory Tools zjistíte aktuální úroveň využití paměti a procesoru. Můžete také donutit systém, aby část paměti uvolnil, kliknutím na [Defragment RAM] nebo [Recover RAM].
V sekci Cache-Safe pak máte možnost donutit systém, aby pro některé disky nepoužíval zpožděný zápis. Znamená to vyšší bezpečnost (při pádu systému bude opravdu zapsané vše, co zapsané být mělo), ale zaplatíte za to poměrně citelným snížením rychlosti. Já tuto možnost využívám maximálně pro přenosné disky typu USB klíčenek.
Ochrana (Protect) Securely Delete Files (Bezpečné mazání souborů) V minulých Rychlokurzech jsme si již několikrát ukazovali aplikace pro bezpečné mazání souborů. Patří to mezi základní funkce, zvyšující úroveň bezpečnosti soukromí. Proto není divu, že i System Mechanic tento nástroj obsahuje, navíc jde o řešení velmi pohodlné. Volba zpočátku zahrnuje pouze jedno aktivní tlačítko [Install Incinerator]. Incinerator je vlastně takový druhý Koš. Bezpečně a neobnovitelně soubor smažete tak, že na něj klikněte pravým tlačítkem a v kontextovém menu vyberete volbu Send to Incinerator (případně Odeslat >> Incinerator). Soubor se tak dostane do Incinerátoru, kde jej lze stejně jako z klasického koše bez problému obnovit. K dokonalému vymazání dojde teprve tehdy, kliknete-li pravým tlačítkem na ikonu Incinerátoru a z nabídky zvolíte Incinerate all. System Snapshot (Otisk systému) Zajímá vás, co se stane, když si nainstalujete nějaký program nebo provedete nějakou akci? Chcete si něco vyzkoušet a potřebujete se dozvědět, co to přesně udělá? Pak je tato funkce jako stvořená pro vás: jejím prostřednictvím vytvoříte otisk systému (stav systému právě v tuto chvíli), a ten pak necháte porovnat (Compare) s předchozím otiskem. Tak zjistíte, k jakým změnám došlo.
Vytvoření otisku provedete tak, že zvolíte Create new System Snapshot, zaškrtněte místa, která se mají kontrolovat, a pak stisknete tlačítko [Scan>>].
Změny v systému odhalíte pomocí volby Compare current system content..., vyplníte jméno zprávy (Report Description) a souboru (Report filename). Eliminate Spyware (Eliminovat záškodnické programy) Spyware je v současnosti velký problém. Jak známo, jedná se o programy (ale i makra, skripty...), které se schovají do systému, sledují vaší činnost a výsledky odesílají kamsi do internetu (případně škodí jiným způsobem). A takové odposlechnuté heslo pro váš internet banking není jistě nic příjemného.
Nástroj Eliminate Spyware slouží k detekci a odstranění podobných špiónů parazitů. Nejprve je nutno stáhnout z internetu co nejaktuálnější definiční databázi spywaru (klikněte na ). Pokud je databáze aktuální, klikněte na Start Spython Wizard. Tlačítkem [Next>>] přejděte na další obrazovku. Ponechte zaškrtnutou výchozí volbu List any found parasites for individual inspection and removal (Vypsat nalezené parazity pro individuální odstranění) a tlačítkem [Scan>>] spusťte hledání. Po skončení před sebou uvidíte seznam nalezených špiónů. Odstranit je lze buď všechny najednou tlačítkem [Remove all displayed], nebo jen ty vámi označené [Remove selected parasites].

Nastavení/volby (Options) Tool Logs (Záznamy o prováděných akcích) Zde se uchovávají záznamy o tom, kdy a jaké nástroje System Mechanicu jste použili.
Product Help (Nápověda) V angličtině. Download Updates (Stáhnout nové verze) Stažení aktualizací aplikace System Mechanic. Visit www.iolo.com Navštivte internetovou stránku výrobce programu. General Preferences (Hlavní nastavení) Ačkoli se označuje za "hlavní", najdete zde tři volby, z nichž pouze jedna je podstatná. Když zrušíte zaškrtnutí Automaticaly detect and display new..., zbavíte se okénka, které vás při startu programu vyzívá k upgradu. About System Mechanic Základní informace o programu (verze, licence, WWW stránka). Undo Changes (Vrátit změny) Velice důležitá volba a takto schovaná! Jejím prostřednictvím totiž můžete vrátit změny, které jste pomocí System Mechanicu provedli. Jednotlivé akce jsou zde seřazeny podle kategorií a dnů, kdy byly provedeny. Najděte požadovaný den, označte akci, kterou chcete vrátit a volbou [Undo] >> Selected event ji vrátíte do původního stavu. [Undo] >> Entire Transaction vrátí zpět všechny akce daného kroku.
[Purge] naopak maže undo záznamy, aby akce nemohly být navráceny (a rovněž se tím uvolní místo na disku). Standardně je také nastaveno (v [Option]), že akce starší 90 dnů se mažou automaticky, bez možnosti obnovy. Pokud vám to nevyhovuje, změňte interval kliknutím na [Option] >> Size Management >> Purge archive files older then [90] days a zadejte vyšší počet dní.

Závěr

Dnes jsme se seznámili s nástrojem, který si opravdu zaslouží pozornost a má své místo v každém PC. Nahradíte jím hromadu jednorázových programů, navíc možnost v případě potřeby vrátit provedené akce z něj dělá nástroj z kategorie o třídu vyšší. Jsem opravdu velmi rád, že vám System Mechanic můžeme přinést za cenu více než milou zadarmo!