Hlavní navigace

SYSmark 2002 pod palbou

1. 10. 2002

Sdílet

To, o čem se pouze spekulovalo, měl konečně někdo odvahu zveřejnit. Nainternetu se objevil dokument původem od AMD, který zevrubně rozebírá změny v benchmarkovacím programu SYSmark 2002...
To, o čem se pouze spekulovalo, měl konečně někdo odvahu zveřejnit. Na
internetu se objevil dokument původem od AMD, který zevrubně rozebírá změny v
benchmarkovacím programu SYSmark 2002 od konsorcia BAPCo, oproti předchozí
verzi SYSmark 2001. Je to velmi zajímavé čtení, které se nese v duchu silně
tendenčních úprav ve prospěch určitých firem.

Jako první fakt je třeba zdůraznit, že AMD kritizuje konsorcium, v němž se
intenzivně angažuje jeho největší konkurent společnost Intel. Proto je nutné
obezřetně posuzovat předkládaná fakta. Ale i v tomto světle vyvstávají některé
pozoruhodné skutečnosti.

Celý benchmarkovací program BAPCo SYSmark se skládá zhruba z desítky aplikací,
jejichž běh je ovládán pomocí skriptů. Skripty určují, co která aplikace bude
mít za úkol dělat a samotný engine SYSmarku počítá, jak dlouho tyto standardní
akce trvají. Výsledek je poté převeden do bodového skóre, jež reprezentuje
výkon počítače.

V dokumentu AMD se například tvrdí, že řada skriptů byla změněna způsobem,
který je příznivější pro procesory od Intelu, a naopak nepříjemný pro čipy od
AMD. Například ve skriptu Adobe Photoshopu, což je jeden z programů použitých v
SYSmarku, bylo ve verzi 2001 použito 8 úloh výhodných pro Athlon XP a 5
favorizujících Pentium 4. V SYSmarku2002 zůstala stejná verze Photoshopu, ale
byly vybrány 3 filtry výhodné pro Pentium 4 a přidány další 3, opět
favorizující procesor od Intelu. Aby bylo dosaženo odpovídajícího času běhu
aplikace, jsou filtry prováděny až 5x opakovaně za sebou.

Změny obdobného rázu jsou patrné i ve skriptech dalších aplikací, jako je
Excel, kde třídění (výhodné pro Pentium 4) zabírá 90 % běhu programu. V
Accessu, který je doménou AMD, bylo odstraněno alespoň 14 úloh a celková váha
tohoto programu v SYSmarku 2002 byla snížena téměř o 20 procentních bodů.

Celkově je zajímavé sledovat, jak úpravy SYSmarku 2002 směřují k ubrání úloh,
které jsou výhodné pro čipy AMD, a naopak nárůstu množství úloh výhodných pro
Pentia 4. BAPCo již dříve prohlásilo, že Intel nikdy neovlivňoval skladbu
testů, takže se můžeme jen domnívat, kdo za těmito systematickými a jednoznačně
směřujícími změnami stojí.

Dosah těchto zjištění je značný. SYSmark od BAPCo je považován IT firmami za
nejvýznamnější program pro měření výkonu počítačů, a proto by jeho diskreditace
byla velkým problémem. AMD se právě pro dořešení tohoto problému a s výhledem
na budoucí transparentnost testů rozhodlo připojit se do BAPCo konsorcia.