Hlavní navigace

Svět čtvrté dimenze

Sdílet

4D Desktop V¦minulém čísle na str. 53 jsme přinesli recenzi 4DServeru od firmy ACI. Dnes se budeme věnovat v


4D DesktopV¦minulém čísle na str. 53 jsme přinesli recenzi 4DServeru od
firmy ACI. Dnes se budeme věnovat vývojovému prostředí od této
firmy - 4D Desktop. Je to soubor tří produktů: 4thDimension,
4DCompiler, 4DInsider.

4thDimension (4D)

Je samotné grafické vývojové prostředí pro tvorbu relačních
databázových aplikací.
První, čeho si povšimneme, je rozdělení na tři prostředí -
prostředí návrháře, uživatele a samotné aplikace
s¦naprogramovanými nabídkami. Tato prostředí mohou být otevřena
současně, takže ve spojení s debuggerem umožňuje 4D
interaktivní úpravy v¦kódu za chodu aplikace, což velice
urychluje ladění.
4D je programovací nástroj pro jednouživatelské i
víceuživatelské aplikace klient/server. Rozdíl mezi nimi je
jediný, že je tatáž aplikace spuštěna jiným enginem (odpadá
programování pro klienta a pro server zvlášť, a rovněž
administrace se zjednodušuje).
4D vytváří pouze jeden datový soubor pro všechna data a umožňuje
automatické konverze datových typů, a tento rys nízkou náročnost
administrace umocňuje. Zcela beztrestně se můžeme dopustit
nejenom změny typů dat, např, z¦integer na real, ale i přidání
sloupce nad již existujícím datovým souborem, aniž bychom se
starali o dopad na data.

Uživatelské rysy práce s databázemi

Velmi účinná je 4D při práci s¦údaji z¦databáze: obsahuje totiž
několik editorů, které se nemusí programovat a které ocení
uživatel aplikace při neustále se měnících požadavcích na
výstupy. Pracuje se velmi rychle myší v¦grafickém prostředí, a
v¦návrzích dotazů a výstupů se dají použít i funkce a dále
sloupce ze vztažených tabulek.
Pomocí těchto nástrojů lze provádět dotazy, grafické štítky,
sloupcové zprávy, 2D a 3D diagramy a třídění.
Všechny návrhy v¦oknech editorů se dají uložit na disk a pak
opětovně použít.
Ve standardní verzi je zahrnut databázový Web server,
konvertující formuláře databáze do HTML. Na možnosti 4D stran
Webu se podíváme někdy příště.

Programování a návrhy formulářů

Všechny objekty návrhu databáze jsou dostupné přes 4D Explorer.
Formuláře se navrhují velice rychle pomocí myši ve FormWizzardu.
Úpravy již vytvořených formulářů se provádějí rovněž pomocí
myši. Jednotlivým prvkům a grafickým částem formuláře lze
přiřadit makro, které se vykoná při zvolených událostech.
Možnost tvorby grafického rozhraní uživatele zahrnuje i obrázky
a obrázková tlačítka. Transakce mohou být automatické, nebo
ovládány vývojářem.
Datové typy pro vytváření tabulek jsou standardní, ale kromě
standardních typů dat ve 4D existují pole BLOB a PICT pro
ukládání dat s¦proměnnou stukturou. Toto je pravděpodobně jeden
z¦nejsilnějších rysů 4D. Umožňuje vznik aplikací, které již
nejsou typické strukturované databáze. Ukládájí se sem např.
data z¦dalších modulů 4D (formátované textové dokumenty,
tabulky, grafy, vektorová grafika, a to přímo dovnitř databáze).
Dále je zde možno uložit obrázky, vlastní datové objekty, zvuky
(WAV), jež 4D umí programově spouštět, a případně i
videosekvence. S pomocí OLE lze uložit nejen zástupce, ale i
celé dokumenty jiných aplikací, a dokonce i exe soubory. Výhody
v¦síti a pro přenosnost dat si asi dokážete představit.
4D umožňuje pracovat s¦více výběry záznamů současně, jednotlivé
výběry jsou chápany jako množiny a lze s¦nimi provádět
programově množinové operace sjednocení, průniky atd.
Program je vytvářen ve vlastním makrojazyku 4GL o 600
příkazech, který se ještě dá rozšířit o vývojářem naprogramované
funkce v¦C++ či Pascalu.
K¦tabulkám lze programovat triggery a aplikace obsahuje několik
databázových událostí, jež se dají naplnit vlastním kódem a lze
využít více procesů a komunikaci mezi nimi.

4DCompiler

Slouží k překladu aplikace do strojového kódu; překlad se dá
zvolit pro PC či Mac, po překladu je v¦aplikaci obsažen pouze
strojový kód, pro zvolené platformy, takže je zajištěna
bezpečnost kódu při distribuci. Spolupráce chybových hlášení s
4thDimension je interaktivní a umožní vyvolat makro či proceduru
s¦chybou na klepnutí.

4DInsider

Je speciální nástroj vývojáře. Umožňuje psaní programové
dokumentace ke¦kódu, hromadné zásahy do kódu a hledání v¦kódu a
rovněž lokalizace (překlady) aplikací do jiného mluveného
jazyka. Zobrazuje křížové reference objektů a vytváří knihovny
vícenásobně použitelného kódu. Je možno se jím připojit jako
klientem k¦4Dserveru na aplikaci spuštěnou víceuživatelsky.Pro
vývojáře je to nepostradatelný modul, umožňující rychle se
vyznat v¦kódu i po jiných vývojářích.

Dokumentace

Převážná část dokumentace je dodávána v¦grafické elektronické
formě na CD pro AcrobatReader. Dokumentace je dělena do částí
podle modulů a účelu a je dostatečně obsáhlá.

Zhodnocení

4th Dimension rozhodně není standardní nástroj pro navrhování
relačních databází. Pokud máte problém, který se nedá zcela
strukturovat do pevných tabulek, stojí za to si tento nástroj
vyzkoušet.
Silnou stránkou je rovněž možnost programově ovládat
grafický¦interface uživatele a integrovaný databázový Web
server, který slučuje webovský server, CGI a databázi do jedné
aplikace.

ACI 4D Desktop
+ použití na více platformách
+ dostatečné množství nástrojů pro vývoj databázových aplikací
+ rychlost realizace projektu
+ integrovaný databázový Web server
- tisk dokumentace z CD

K¦recenzi poskytla firma:
Inforce, s.¦r. o.
Janáčkovo nábř. 13, Praha 5
Cena: 30 938 Kč