Hlavní navigace

Svět čtvrté dimenze - ACI 4D Desktop

Sdílet

V minulém čísle jsme na str. 53 přinesli recenzi 4DServeru od firmy ACI. Dnesse budeme věnovat vývojovému prostředí od této firmy 4D Desktopu. Je to soubor tří produktů: 4thDimension, 4...
V minulém čísle jsme na str. 53 přinesli recenzi 4DServeru od firmy ACI. Dnes
se budeme věnovat vývojovému prostředí od této firmy 4D Desktopu. Je to soubor
tří produktů: 4thDimension, 4DCompiler, 4DInsider.

4thDimension (4D)
je samotné grafické vývojové prostředí pro tvorbu relačních databázových
aplikací.
První, čeho si povšimneme, je rozdělení na tři prostředí prostředí návrháře,
uživatele a samotné aplikace s naprogramovanými nabídkami. Tato prostředí mohou
být otevřena současně, takže ve spojení s debuggerem umožňuje 4D interaktivní
úpravy v kódu za chodu aplikace, což velice urychluje ladění.
4D je programovací nástroj pro jednouživatelské i víceuživatelské aplikace
klient/server. Rozdíl mezi nimi je jediný, že je tatáž aplikace spuštěna jiným
enginem (odpadá programování pro klienta a pro server zvlášť, a rovněž
administrace se zjednodušuje).
4D vytváří pouze jeden datový soubor pro všechna data a umožňuje automatické
konverze datových typů, a tento rys nízkou náročnost administrace umocňuje.
Zcela beztrestně se můžeme dopustit nejenom změny typů dat, např. z integer na
real, ale i přidání sloupce nad již existujícím datovým souborem, aniž bychom
se starali o dopad na data.

Uživatelské rysy práce s databázemi
Velmi účinná je 4D při práci s údaji z databáze: obsahuje totiž několik
editorů, které se nemusí programovat a které ocení uživatel aplikace při
neustále se měnících požadavcích na výstupy. Pracuje se velmi rychle myší v
grafickém prostředí, a v návrzích dotazů a výstupů se dají použít i funkce a
dále sloupce ze vztažených tabulek.
Pomocí těchto nástrojů lze provádět dotazy, grafické štítky, sloupcové zprávy,
2D a 3D diagramy a třídění.
Všechny návrhy v oknech editorů se dají uložit na disk a pak opětovně použít.
Ve standardní verzi je zahrnut databázový Web server, konvertující formuláře
databáze do HTML. Na možnosti 4D stran Webu se podíváme někdy příště.

Programování a návrhy formulářů
Všechny objekty návrhu databáze jsou dostupné přes 4D Explorer. Formuláře se
navrhují velice rychle pomocí myši ve FormWizzardu. Úpravy již vytvořených
formulářů se provádějí rovněž pomocí myši. Jednotlivým prvkům a grafickým
částem formuláře lze přiřadit makro, které se vykoná při zvolených událostech.
Možnost tvorby grafického rozhraní uživatele zahrnuje i obrázky a obrázková
tlačítka. Transakce mohou být automatické, nebo ovládány vývojářem.
Datové typy pro vytváření tabulek jsou standardní, ale kromě standardních typů
dat ve 4D existují pole BLOB a PICT pro ukládání dat s proměnnou stukturou.
Toto je pravděpodobně jeden z nejsilnějších rysů 4D. Umožňuje vznik aplikací,
které již nejsou typické strukturované databáze. Ukládájí se sem např. data z
dalších modulů 4D (formátované textové dokumenty, tabulky, grafy, vektorová
grafika, a to přímo dovnitř databáze). Dále je zde možno uložit obrázky,
vlastní datové objekty, zvuky (WAV), jež 4D umí programově spouštět, a případně
i videosekvence. S pomocí OLE lze uložit nejen zástupce, ale i celé dokumenty
jiných aplikací, a dokonce i exe soubory. Výhody v síti a pro přenosnost dat si
asi dokážete představit.
4D umožňuje pracovat s více výběry záznamů současně, jednotlivé výběry jsou
chápany jako množiny a lze s nimi provádět programově množinové operace
sjednocení, průniky atd.
Program je vytvářen ve vlastním makrojazyku 4GL o 600 příkazech, který se ještě
dá rozšířit o vývojářem naprogramované funkce v C++ či Pascalu.
K tabulkám lze programovat triggery a aplikace obsahuje několik databázových
událostí, jež se dají naplnit vlastním kódem a lze využít více procesů a
komunikaci mezi nimi.

4DCompiler
Slouží k překladu aplikace do strojového kódu; překlad se dá zvolit pro PC či
Mac, po překladu je v aplikaci obsažen pouze strojový kód, pro zvolené
platformy, takže je zajištěna bezpečnost kódu při distribuci. Spolupráce
chybových hlášení s 4thDimension je interaktivní a umožní vyvolat makro či
proceduru s chybou na klepnutí.

4DInsider
Je speciální nástroj vývojáře. Umožňuje psaní programové dokumentace ke kódu,
hromadné zásahy do kódu a hledání v kódu a rovněž lokalizace (překlady)
aplikací do jiného mluveného jazyka. Zobrazuje křížové reference objektů a
vytváří knihovny vícenásobně použitelného kódu. Je možno se jím připojit jako
klientem k 4DServeru na aplikaci spuštěnou víceuživatelsky. Pro vývojáře je to
nepostradatelný modul, umožňující rychle se vyznat v kódu i po jiných
vývojářích.

Zhodnocení
Produkt rozhodně není standardní nástroj pro navrhování relačních databází.
Máte-li problém, který se nedá zcela strukturovat do pevných tabulek, stojí za
to si tento nástroj vyzkoušet. Silnou stránkou je rovněž možnost programově
ovládat GUI a integrovaný databázový Web server, který slučuje webovský server,
CGI a databázi do jedné aplikace.

9 0161/OK

ACI 4D Desktop
+ použití na více platformách
+ rychlost realizace projektu
+ integrovaný databázový Web server
- tisk dokumentace z CD

Cena: 30 938 Kč

K recenzi poskytla firma:
Inforce, s. r. o.
Janáčkovo nábř. 13, Praha 5