Hlavní navigace

Supertipy pro Windows - Malé programy s velkými schopnostmi

Sdílet

1. Zobrazení loga a informací o výrobci ve "Vlastnostech systému"Každý výrobce počítačů by měl pamatovat na to, aby v případě závady v počítači bylo možné najít informace o tom...
1. Zobrazení loga a informací o výrobci ve "Vlastnostech systému"
Každý výrobce počítačů by měl pamatovat na to, aby v případě závady v počítači
bylo možné najít informace o tom, kam se obrátit o pomoc. Pokud si v Ovládacích
panelech poklepeme na ikonu Systém, zobrazí se nám na kartě Obecné informace o
nainstalované verzi Windows a o uživateli. Navíc tu ale existuje možnost na
tomto místě zobrazit informace o své firmě a firemní logo. Kromě toho je možné
zde uvést i dodatečné informace o podpoře, a třeba i telefonní čísla a
e-mailové adresy pro případ kontaktování servisního technika.

Nejprve si vyrobíte vlastní firemní logo ve formě grafického souboru a uložíte
jej do složky Windows\System (pro operační systém Windows 95 nebo Windows 98),
případně do složky Winnt\System32 (pro operační systém Windows NT 4 a Windows
2000) pod jménem Oemlogo.bmp. Toto logo musí mít rozměry nejvýše 180 bodů na
šířku a 115 bodů na výšku. Při větších rozměrech bude logo oříznuté. Aby logo
bylo v transparentním pozadí, nastavte barvu pozadí černou nebo bílou. K tomu
můžete použít např. program Malování, jenž je s Windows standardně dodáván.
Uložte soubor jako 256barevný bitmapový soubor (oemlogo.bmp). Nyní následuje
další krok, a to úprava souboru Oeminfo.ini. Ten soubor se nachází ve složce
Windows\Systém, případně Winnt\System32, a aby logo bylo viditelné, musí
obsahovat minimálně následující dva řádky:

[General]
Manufacturer=

Za slovem Manufacturer musíte bezpodmínečně něco napsat, jinak logo neuvidíte.
Na toto místo patří napsat jméno výrobce počítače a druh modelu, ale pokud na
toto místo nechcete vkládat žádný text, stačí tam vložit znak podtržítko (_);
tento znak se dá vložit např. napsáním číslice 255 za současného držení klávesy
Alt. Pokud do tohoto souboru napíšeme řetězec [Support Information] a pod něj
text, popisující třeba cestu do servisního střediska, objeví se v dialogovém
okně navíc tlačítko Informace výrobce. Pokud na toto tlačítko klepneme, objeví
se nám okno, které právě tento text bude obsahovat.Každý řádek textu musí
obsahovat slovo Line s číslem řádku a znak =.

2. Listování klávesnicí
Uvnitř souborů nápovědy se za normálních okolností dá pohybovat pouze pomocí
myši, a to tak, že můžeme klepat postupně na karty Obsah, Rejstřík a Najít.
Ovšem jednoduchý způsob, jak jednoduše prolistovat všechny stránky pomocí
klávesnice, není možný. U klasických souborů nápovědy s příponou hlp přece jen
existuje několik triků, jak to lze udělat. Tyto triky však nefungují u
novějších souborů nápovědy ve formátu HTML. K aktivaci funkce listování
klávesnicí potřebujeme ve Windows 95/98 nejprve upravit konfigurační soubor
Win.ini. Po otevření tohoto souboru v textovém editoru hledáme řetězec s
označením [Windows Help]. Pokud tento řetězec nenajdeme, připíšeme jej na konec
souboru a pod něj doplníme řetězec SeqTopicKeys=1 a restartujeme Windows. U
Windows NT4 upravíme nastavení v registru. Otevřeme editor registru a najdeme
si klíč "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows Help". Zde si vytvoříme
novou textovou hodnotu s názvem SeqTopicKeys a přiřadíme jí hodnotu 1. Restart
počítače není nutný, stačí se odhlásit a znovu přihlásit. U Windows 2000 není
nutné provádět žádné další akce. Po provedení této úpravy jsou pro ovládání
souborů nápovědy klávesnicí k dispozici tyto funkce: pomocí
--se v okně nápovědy posuneme v souboru nápovědy o
jedno téma vpřed, pomocí - se v okně nápovědy
posuneme v souboru nápovědy o jedno téma zpět, pomocí -- se
posuneme na počátek celého souboru nápovědy, a konečně pomocí
- se posuneme na konec souboru nápovědy.

3. Jednotné nastavení pro všechny MS-DOS aplikace ve Windows
Pokud používáte aplikace určené pro operační systém MS DOS pod Windows,
většinou máte pro každý z těchto programů nastavené zvláštní parametry. Můžete
ovšem nastavení všech těchto programů sjednotit. Upozorňuji předem, že toto
nastavení bude platit pouze pro ty aplikace, které nemají k sobě přidružený
žádný soubor s příponou pif. Právě tyto soubory totiž definují vlastnosti každé
MS DOS aplikace spouštěné pod Windows. Nyní si ukážeme, jak takové nastavení
provést. Nejjednodušším způsobem je vybrat si nějaký pif soubor, zkopírovat jej
do adresáře Windows a přejmenovat jej na _default.pif. Poklepáním pravým
tlačítkem myši se objeví nabídka, z níž vybereme příkaz Vlastnosti. V okně
vlastností souboru si nastavíme takové jednotné nastavení, které si přejeme.
Pokud chceme všechny MS DOS programy ukončovat pomocí myši, zrušíme na kartě
Různé volbu Varovat při aktivitě. Na kartě Program můžeme pomocí volby Při
ukončení zavřít nastavit možnost, kdy se okno po skončení programu automaticky
zavře. Na kartě Program musí být bezpodmínečně ponecháno vstupní pole Příkazový
řádek prázdné, jinak by se vždy spouštěla ta aplikace, ke které pif soubor
původně patřil.

4. Původ zástupce souboru nebo složky
Chtěli byste vědět, kde je umístěný soubor nebo složka, k níž máte vytvořeného
zástupce? Pak klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce programu nebo složky a
z menu, které se objeví, vyberte příkaz Vlastnosti. Nyní klepněte na kartu
Zástupce, a tam na tlačítko Najít cíl. Tím se vám otevře složka, ve které se
nachází soubor (příp. složka), k němuž daný zástupce patří.

5. Skryté soubory a složky
Jestliže chcete ve Windows skrýt soubory nebo složky tak, aby nebyly vidět
např. v programu Průzkumník, vyberte v Průzkumníku soubor nebo složku, kterou
chcete skrýt, klepněte na ni pravým tlačítkem a z nabídky vyberte příkaz
Vlastnosti. Na kartě Obecné zatrhněte políčko Skrytý a potvrďte tlačítkem OK.
Potom zvolte z menu Průzkumníka volbu Zobrazit, a tam příkaz Možnosti složky.
Na kartě Zobrazit zvolte z nabídky příkaz Nezobrazovat skryté soubory a
potvrďte OK. Pokud budete chtít toto nastavení později zrušit, nejprve zvolte v
programu Průzkumníka menu Zobrazit, a tam příkaz Možnosti složky. Na kartě
Zobrazit zvolte z nabídky příkaz Zobrazovat všechny soubory. Tímto způsobem si
můžete dokonce i nastavit skrytí položek v Nabídce Start.

6. Vypnutí zobrazování hodin na Hlavním panelu
Pokud si ze široké nabídky sharewarových a freewarových utilit vyberete nějaký
program, který dovede na pracovní ploše ukazovat čas, nebudete již
pravděpodobně potřebovat zobrazovat čas na Hlavním panelu. Abyste ušetřili
místo, můžete zobrazení hodin vypnout tímto způsobem: Klepněte pravým tlačítkem
myši na Hlavní panel a z nabídky vyberte příkaz Vlastnosti. Potom odškrtněte
položku Zobrazovat hodiny a klepněte na tlačítko OK.

7. Tichá Windows
Pokud vás neustále ruší zvuky, které jsou přiřazeny různým událostem ve
Windows, a to zejména tehdy, posloucháte-li při práci hudbu z CD přehrávače,
dají se tyto zvuky jednoduchým způsobem vypnout. Klepněte dvakrát na symbol
reproduktoru v pravé části Hlavního panelu. Objeví se okno s rozšířeným
ovládáním hlasitosti. Pokud zatrhnete pod položkou Wave položku Ztlumit, pak se
vám již zvuky ve Windows ozývat nebudou a hudba z CD přehrávače nebude už ničím
rušena.

8. Změna pozice oken pomocí klávesových zkratek
Pokud chcete na pracovní ploše současně vidět více oken, musíte ručně každé
okno přetáhnout na žádanou pozici a upravit patřičně jeho velikost. Tato
obtížná a velmi pracná činnost se dá ulehčit malou freewarovou utilitou, která
se nazývá Handy Thing 2.05. Tento malý prográmek dovede každé okno spuštěné
aplikace přemístit pomocí klávesových zkratek. Tak například kombinace kláves
Ctrl+Alt+2 umístí okno do pravého horního rohu. Tento program nabízí devět
přednastavených klávesových zkratek, z nichž každá odpovídá jedné pozici
(zdarma, Windows 95/98, NT 4, 2000;
http://www.starfishbay.com/handything/Setuphandything.exe, 66 KB nebo na našem
CD).
Instalace programu: Spusťte soubor Handythi.exe a následujte pokynů
instalačního programu. Během instalace máte možnost si vybrat dva druhy
instalace typickou a volitelnou. Pokud si zvolíte volitelnou instalaci, máte
možnost zvolit si, zdali chcete spouštět program po každém startu Windows a po
skončení instalace. Po skončení instalace se vám objeví v pravé části Hlavního
panelu ikona programu, pomocí které se dá tento program nakonfigurovat.
Konfigurace programu: Program se dá konfigurovat rozličnými způsoby. Klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu v Hlavním panelu a vyberte příkaz Options. Na
kartě Hot-Keys můžete nastavit, kam a pomocí jaké zkratky se má aktivní okno
přesunout. Další důležitou volbu najdete na kartě Coverage Area. Pomocí
stylizovaného okna na pracovní ploše a dvou čar si můžete nastavit velikost
okna aplikace. Standardní nastavení programu je takové, že všechny nově
spouštěné aplikace budou mít velikost, která je nastavená na kartě Coverage
Area. Ovšem co se může zdát výhodné pro jednu aplikaci, nemusí být výhodné pro
aplikaci druhou. Proto se nechá pomocí funkce Auto-Positioning pro každou
aplikaci nastavit, na jakou velikost se má otevírat, anebo že program Handy
Thing nemá aplikaci vůbec ovlivňovat. Pokud například chci-li, aby Internet
Explorer nebyl tímto programem ovlivňován, spustím jej a v aplikaci Handy Thing
pomocí tlačítka Browse Active Windows zvolím Internet Explorer a funkci
Auto-position on creation nastavím na None.

9. Zablokování ovládacích prvků Windows
Pokud budete chtít z bezpečnostních či jiných důvodů zablokovat ostatním
uživatelům, jež pracují na vašem počítači, některé činnosti, pak potřebujete
program, který dovede například zablokovat menu u aplikací nebo dokonce i celé
aplikace. Jedním z těchto programů je freewarová utilita Enabler 2.6 Beta.
Tento program dovede často používané prvky jako jsou menu, okna aplikací, lišty
nástrojů a tlačítka zpřístupnit, ale i zakázat. Kromě toho tato utilita dovede
tyto prvky i skrýt a samozřejmě opět zviditelnit. Použití tohoto programu je
velmi jednoduché. Po startu programu Enabler si okno programu položte do okna
aplikace, se kterou chcete pracovat, a táhněte ukazatelem myši se stisknutým
pravým tlačítkem přes šedé pozadí programu Enabler. Vyvarujte se toho, abyste
pohybovali ukazatelem myši nad tlačítky a zadávacími políčky. Ukazatel myši se
přemění na kříž. Držte stisknuté pravé tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši
na prvek, se kterým chcete manipulovat. Každý prvek, nad nímž teď ukazatel myši
táhnete, se přitom šedě orámuje. Takto si můžete zkontrolovat, které prvky
Enabler zachytil a se kterými teď může pracovat. Například pokud budete táhnout
ukazatelem myši nad lištou nástrojů v programu Internet Explorer, tak se tato
lišta šedě orámuje. Pokud pustíte tlačítko myši, ve vstupním poli Enableru se
objeví ToolbarWindow32. Stisknutím tlačítka Enable tuto lištu zablokujete a
stisknutím tlačítka Visible ji zneviditelníte. Opětným stisknutím kteréhokoliv
z výše uvedených tlačítek můžete všechna nastavení vrátit zpět (zdarma, Windows
95/98; http://mr-drone.hypermart.net/default4.htm, Enabler.exe, 13 KB nebo na
našem CD).
Instalace: Instalace programu je velmi snadná. Po stažení programu z Internetu
prostým dvojitým klepnutím program spustíte. Tento program nenabízí žádné
možnosti další konfigurace. Může být využit i k tomu, aby u některých demoverzí
programů mohl deaktivovaná tlačítka znovu aktivovat. Některé demoverze jsou
vlastně plné verze, u kterých jsou pouze některé položky menu nebo některá
tlačítka na liště deaktivovaná. Enabler dovede tato tlačítka aktivovat, ale
pouze po spuštění programu. Po příštím spuštění programu jsou opět tlačítka
zneviditelněná.
Upozornění: U některých aplikací se aktivováním deaktivovaných funkcí
dopouštíte porušování licenčních práv!

10. Umístění data a času do záhlaví okna aplikace
Pokud chcete mít neustále na očích datum a čas, například i v tom případě, že
máte schovaný Hlavní panel, můžete si tyto údaje nechat zobrazit v záhlaví
aplikačního okna. K tomu slouží freewarová utilita Title Time 1.50, která na
každé aktivní okno zobrazí aktuální datum a čas. Po spuštění tohoto programu se
ikona umístí do pravé části Hlavního panelu (zdarma, Windows 95/98;
www.rsoft-home.de/titime.html, Titime.zip, 356 KB nebo na našem CD).
Instalace: Rozbalte samorozbalovací archiv Titime.zip. Poté spusťte instalační
program Titime.exe a řiďte se jeho pokyny. Tento program vyžaduje navíc
Visual-Basic-Runtime soubory (verze 4.0), které samozřejmě najdete na našem CD
v souboru Vbrun4_32.zip nebo na adrese www.rsoft-home.de/ttdown.html.
Konfigurace: Program Title Time se dá konfigurovat mnoha způsoby. Všechna
důležitá nastavení najdete, když si pravým tlačítkem klepnete na ikonu v pravé
části Hlavního panelu a vyberete příkaz Preferences. Pod označením Date format
se skrývá nastavení znázornění data; například zvolením přepínače long date se
zobrazí měsíc v roce slovem. Pokud zaškrtneme políčko Week number a vybereme
volbu KW, ukáže se nám číslo týdne. Pokud často pracujeme s časovými zónami,
máme možnost zvolit si volbu Second Clock. Tato volba nám umožní nastavit si
druhé hodiny s časovým posunem, který si nadefinujeme. Title Time také nabízí
funkci alarmu. Můžeme si určit až tři různé časy, při nichž nám tato utilita
ukáže nějaký text anebo obrázek. Je zde dokonce i možnost spustit v uvedených
časech náš oblíbený program. Alarm se zapíná klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu v pravé části Hlavního panelu a výběrem příkazu Alarm (1) On/Off, Alarm
(2) On/Off nebo Alarm (3) On/Off.

11. Zavírání všech otevřených programů jedním klepnutím tlačítka myši
Je to pořád ta samá situace sotva sedíte pár minut u počítače, už máte spoustu
otevřených aplikací. Rychle se vám zaplní Hlavní panel, takže se v něm jen
velmi těžce orientujete. Postupné zavírání všech programů např. proto, abyste
získali přehled, je velmi zdlouhavé. Ikona programu Close All 1.8 tvaru vám
dobře známého tlačítka v podobě křížku, který znáte z každého okna ve Windows,
trpělivě čeká v pravé části Hlavního panelu na svou příležitost. Poklepáním na
tuto ikonu můžete okamžitě uzavřít všechny aplikace, ale také si můžete
navolit, které zavřít nechcete (zdarma, Windows 95/98, NT 4;
http://web.tiscalinet.it/bk/freeware.html, Cl_all.zip, 33 KB anebo na našem CD).
Instalace: Program je po rozbalení okamžitě použitelný. Stačí pouze poklepat na
soubor Closeall.exe. Pokud budete tento program používat častěji, můžete si jej
umístit do složky Po spuštění.

Konfigurace: Ačkoliv tento program je velmi malý (asi 63 KB), dá se v něm
nastavit tolik parametrů jako u větších programů. Všechny možnosti konfigurace
jsou dostupné po startu programu, jestliže poklepeme na ikonu v pravé části
Hlavního panelu. Asi nejdůležitějším parametrem je volba Do not close. Pokud na
ni klepneme, objeví se dialogové okno. V tomto okně si můžeme nastavit, které
aplikace chceme při automatickém zavírání zavřít a které nikoli. Celé dialogové
okno je rozděleno na dvě poloviny, mezi nimiž jsou tlačítka s obrázkem šipek. V
levé polovině jsou názvy programů, jejichž okna jsou otevřena a která se po
automatickém uzavření zavřou. V pravé polovině jsou ty aplikace, jejichž okna
jsou otevřena, ale která po automatickém uzavření zůstanou otevřená. Označením
aplikace a tisknutím obou tlačítek je možné jednotlivé aplikace přesunovat mezi
oběma polovinami okna. Další důležitou funkcí je volba Add systray tasks. Touto
volbou nastavíte, zdali má program automaticky zavírat také aplikace, které
jsou spuštěny na pozadí, tj. jejichž ikony jsou v pravé části Hlavního panelu.
Dialogové okno má podobný tvar a nastavení této funkce je obdobné jako u volby
Do not close. Volba Ask to save by měla být vždy zaškrtnuta, protože se týká
aplikací, ve kterých byla provedena nějaká změna. Aby se vám neuložená data
neztratila, tato volba vám zaručí, že před automatickým uzavřením této aplikace
budete dotázáni, jestli chcete uložit změny, které jste v tomto programu
udělali.

12. Přiřazení různého rozlišení monitoru jednotlivým aplikacím
Pro některé aplikace vám postačí nízké rozlišení, pro jiné aplikace potřebujete
rozlišení vyšší. Pro každou aplikaci tedy musíte ručně toto rozlišení
nastavovat. Freewarová utilita Qres 1.09 je doplňkem k aplikaci Quickres, která
byla zabudována do systému Windows 95 B a která umožňuje rychle měnit nastavení
monitoru. Pokud tedy vlastníte verzi Windows 95 A, před použitím utility Qres
1.09 si musíte obstarat a nainstalovat nejprve aplikaci Quickres. Tu si můžete
stáhnout z Internetu jako součást balíčku Microsoft Powertoys na adrese
www.microsoft.com/windows95/downloads. Utilita Qres 1.09 jde zase o krok dále
než Quickres. Umožňuje totiž každému programu přiřadit rozlišení monitoru, a
dokonce i hloubku barev. Můžete si tedy například nastavit, že program Word
vždy bude startovat v rozlišení 800 x 600, zatímco jiný program bude startovat
např. v rozlišení pouze 640 x 480. Po skončení programu se vlastnosti monitoru
opět vrátí do původního nastavení (zdarma, Windows 95/98;
www.berend.com/qres.html, Qres1090.exe, 905 KB nebo na našem CD).

Instalace: Instalační program je ve tvaru samospustitelného instalačního
programu. Dvojitým klepnutím na ikonu se automaticky spustí instalace. Po
skončení instalace a restartu počítače najdete ikonu pro spuštění programu v
menu Start, Programy, QRes.

Konfigurace: Tato utilita má opět několik možností konfigurace. Všechna
nastavení se zadávají přes Qres Configuration Wizard. Použití je velmi snadné.
Pomocí několika kroků zadáte všechna potřebná nastavení. Po startu této utility
si v horní části okna vyberete možnost buď přiřadit, anebo odebrat nastavení
monitoru aplikaci. Dále si vyberete, zdali změnu nastavení monitoru chcete
přiřadit zástupci aplikace v menu Start nebo zástupci na pracovní ploše, anebo
existuje ještě třetí možnost, a to vytvořit na pracovní ploše nového zástupce
aplikace. Po klepnutí na tlačítko další se objeví druhé dialogové okno, v němž
si vyberete aplikaci, které chcete Qres přiřadit, a ve třetím dialogovém okně
si nastavíte rozlišení monitoru a hloubku barev, se kterou bude vámi vybraná
aplikace startovat. Po dokončení nastavení máte ještě možnost otestovat si, jak
bude daná aplikace ve vámi zadaných parametrech vypadat.

13. Nahrávání pohybů myši
Nezdá se to, ale se svou myší najezdíte po stole během roku spoustu kilometrů
sem a tam. Přitom zatížení paže začátečníci velmi často podceňují, a toto
podceňování podle lékařů může vést až ke vzniku onemocnění tenisového lokte.
Kromě toho je to poněkud nepohodlné a únavné opakovat stále tytéž pohyby.
Pomocí programu Ghost Mouse 2.0 si můžete pohyby myší i klepání tlačítky myši
nahrát. Obsluha tohoto freewarového programu je tak jednoduchá jako byste
nahrávali na magnetofon. Nahrávání pohybu myši začnete klepnutím na tlačítko
Record. Nyní dělejte takové pohyby myší a klepejte na tlačítka myši tak, jak
chcete, aby to vypadalo, když program bude později tyto akce přehrávat.
Všimněte si, že po klepnutí na tlačítko Record se kurzor myši přemístí do
levého horního rohu monitoru tam je jeho výchozí pozice. Po nahrání klepněte na
tlačítko Stop. Potom klepněte na tlačítko Play tím přehrajete záznam, který
jste před chvílí nahráli. Pokud budete chtít přehrávání přerušit, klepněte na
tlačítko Pause nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt. Pokud jste s nahrávkou
spokojeni, můžete si ji uložit ve formě souboru k pozdějšímu použití (zdarma,
Windows 95/98, 2000; www.mrdo.com/1.html, Gmouse20.zip, 682 KB nebo na našem
CD).

Instalace: Rozbalte program a spusťte soubor Setup.exe. Program se automaticky
nainstaluje do Nabídky Start.

Konfigurace: V menu File a nabídce Options najdete možnosti konfigurace tohoto
programu. Přehrávání nahraných pohybů myši probíhá v reálném čase, ale existuje
možnost přehrávání zrychlit nebo naopak zpomalit. Zaškrtnutím políčka Enabled
se dá pomocí posuvníku nastavit rychlost přehrávání. Jestliže zvolíme
automatické provádění záznamu po spuštění tohoto programu (viz níže), pak
slouží aktivování volby Close after Autoplay k tomu, aby se program po přehrání
záznamu automaticky zavřel. V tomto programu se dá také nastavit, aby se při
otevření programu automaticky začal přehrávat nějaký dříve nahraný záznam.
Klepněte pravým tlačítkem myši na nějakého zástupce programu Ghost Mouse a
klepněte na kartu Zástupce. V poli Cíl je napsáno C:\Gmouse20\Gmouse.exe. K
tomuto textu doplňte cestu a název souboru, pod nímž máte uložen záznam, který
se má po startu programu spustit. Celý záznam v poli Cíl by tedy potom měl
vypadat takto: C:\Gmouse20\Gmouse.exe C:\Gmouse20\Script.gsm, kde soubor
záznamu se jmenuje Script1.gsm. Provádění tohoto záznamu po startu programu lze
přerušit současným stiskem kláves Ctrl + Alt.

14. Dělení souborů aneb jak z jednoho velkého souboru udělat několik malých
Na jedné disketě je na dnešní poměry poměrně málo místa a některé soubory jsou
tak velké, že je není možné na diskety nakopírovat. Existuje možnost tyto
soubory rychle a bez komplikací rozdělit na několik disket. K tomuto účelu
slouží program, který se jmenuje File Shredder 3.02. Tento program rozdělí
soubor na několik menších a vytvoří dávkový soubor s příponou bat, jehož
spuštěním se nám rozdělený soubor opět sestaví do jednoho souboru. Při této
operaci program vyžaduje pouze operační systém MS-DOS. Tento freewarový program
má přehledné uspořádání a pracuje relativně rychle. Dělit velké soubory je
možné buď na určitý počet menších souborů, anebo na soubory o určité velikosti,
např. takové, aby vyplnily diskety (zdarma, Windows 95/98, NT 4 s
nainastalovaným Service Pack 3 a vyšší;
www.kazusoft.pair.com/software/shredder/download.htm, Shredder.zip, 655 KB nebo
na našem CD).

Instalace: Rozbalte soubor Shredder.zip a spusťte soubor Setup.exe. I když
tento program je freeware, vyžaduje při prvním startu vyplnit registrační
formulář. Při běhu program využívá soubory Visual-Basic-Runtime 5.0, které také
můžete najít na tomto CD (Runtime2.zip, 1,4 MB). Na našem testovacím počítači
při instalaci tohoto programu nebyl vytvořen žádný záznam pro odinstalování
tohoto programu, kromě jednoho souboru s příponou St5unst.log ve složce tohoto
programu. Tento soubor se dá použít pro odinstalování programu. Klepněte na
tlačítko Start a vyberte příkaz Spustit a do programového řádku napište tuto
posloupnost příkazů: st5unst.exe -n "c:\programfiles\shredder\st5unst.log". Po
klepnutí na tlačítko OK se program automaticky odinstaluje.

Konfigurace: Tento program nemá již žádné další možnosti konfigurace.

File Shredder má dva způsoby využití. Při prvním využití můžete v Průzkumníku
soubor, který chcete rozdělit, přetáhnout myší přímo do políčka File to shred.
Ještě pohodlnější je vytvořit si zástupce k souboru Shredder.exe v položce
Odeslat, k níž se dostaneme, pokud na nějaký soubor klepneme pravým tlačítkem
myši. Tento zástupce se vytvoří tak, že vytvoříte zástupce ve složce Send to,
která se nachází ve složce, v níž máte Windows nainstalována.

15. Otevírání souborů bez pomoci průzkumníka
Pokud právě nyní hledáte soubor, chcete jej otevřít a máte jej uložen
pravděpodobně někde v hlubinách struktury složek na vašem disku, mohou vás
Windows připravit poměrně hodně o nervy. Vždyť to znáte nejprve musíte spustit
Průzkumníka, potom vybrat ten správný disk a otevírat postupně celý strom
složek, dokud se nedostanete ke kýženému souboru, abyste jej mohli poklepáním
na jeho ikonu spustit. Tuto proceduru vám může značně usnadnit freewarová
utilita s názvem Shellgem 1.36, která vám pomocí několika klepnutí myší vyvolá
vámi žádaný soubor. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu disku nebo na
jeho zástupce, objeví se v menu volba Shellgem, jež se skládá z roletových
menu, která se postupně rozbalují, pokud najedeme ukazatelem myši na šipku.
První roletové menu obsahuje možnosti nastavení programu a celého počítače a
také seznam všech diskových jednotek, které jsou v počítači. Další roletová
menu obsahují např. u disků seznam všech složek seřazených podle úrovní. Takto
se dá poměrně velmi jednoduchým a rychlým způsobem prohledávat celá struktura
složek na všech discích v počítači. Dále tento program obsahuje i podporu pro
kopírování, přesouvání souborů, a dokonce i pro rozbalování zkomprimovaných
souborů ve formátu zip, rar, arj a jar. Pokud přetáhnete soubor na nějakou
složku, disk nebo jejich zástupce, objeví se malé menu, ve kterém máte možnost
si zvolit, jakou akci s daným souborem chcete udělat. Pokud tento soubor je
navíc zkomprimovaný, máte navíc ještě možnost zvolit si možnosti týkající se
extrahování jednotlivých souborů z zkomprimovaného souboru (zdarma, Windows
95/98; www.hace.us-inc.com/shellgem.shtml, Shellgem.zip, 340 KB nebo na našem
CD).

Instalace: Výrobce tento program dodává s instalačním programem. Rozbalte
soubor Shellgem.zip do nějaké složky a spusťte soubor Install.exe. Po instalaci
je nutné restartovat počítač. Po restartu počítače se vám při klepnutí pravým
tlačítkem myši na ikonu disku nebo jeho zástupce objeví v nabídce volba
Shellgem.

Konfigurace: Tento program má k dispozici širokou škálu možností konfigurace.
Veškerá možná nastavení jsou dostupná pod volbou Shellgem, Options. Například
pod volbou Extract nastavujete, zdali se mají existující soubory při
rozbalování přepisovat. Má-li toto platit, musí být na ikoně viditelné
zatržení. Pokud často otevíráte některé složky, můžete si odkaz na ně přidat do
skupiny Favorites (Oblíbené), kde jsou stále k dispozici. Přidáte je například
pomocí volby Options, na kterou klepnete. Objeví se dialogové okno, v němž
klepnete na kartu Favorites a tam na tlačítko Add. Nyní si vyberete svoji
oblíbenou složku a potvrdíte tlačítkem OK. Volbou Visible items nastavujete ty
položky menu, které má Shellgem ukazovat v menu.

16 Dvojitý Průzkumník aneb jak snadněji přesouvat soubory
Přesouvání souborů z jedné složky do druhé pomocí Průzkumníka je poměrně
zdlouhavou záležitostí. Musíte jej několikrát otevřít, a teprve potom pomocí
technologie drag&drop je můžete pohodlně přesunout. Okna jednotlivých
Průzkumníku však nemají své pevné místo a často se překrývají. V tomto ohledu
je jistě daleko výhodnější používat jiné manažery souborů jako je např. Norton
Commander, Dos Navigator, Windows Commander a další, protože tyto programy
nabízejí dvě okna ležící vedle sebe. Pro ty, kdo si oblíbili práci s programem
Průzkumník, zde máme něco, co bychom mohli označit za nadstavbu Průzkumníka.
Tento freewarový program, který se jmenuje Double Explorer 1.14, nabízí
současné spuštění dvou oken Průzkumníka ležících nad sebou nebo případně vedle
sebe. To určuje víceméně jasné rozložení oken na monitoru: okna se nepřekrývají
a vůbec s nimi nepotřebujete hýbat. Samotný program je představován ikonou,
která se umístí do pravé části Hlavního panelu. Použití je velmi intuitivní:
jedním klepnutím na ikonu programu se okno Double Explore objeví, dalším
klepnutím zmizí. Okno programu obsahuje dvě tlačítka s vyobrazením uspořádání
oken Průzkumníka. Klepnutím na tlačítko se vám otevřou dvě okna buď vedle sebe,
nebo nad sebou. V nastavení programu si můžete nastavit, kterou složku chcete
po spuštění zobrazit v každém okně (zdarma, Windows 95/98;
www.rsofthome.de/doubleex.html, Doubleex.zip, 153 KB nebo na našem CD).

Instalace: Rozbalte soubor Doubleex.zip. Instalaci spustíte dvojitým klepnutím
na soubor Doubleex.exe. Po skončení instalace najdete ikonu programu v pravé
části Hlavního panelu. Ke správné funkci program potřebuje soubory
VisualBasic-Runtime 4.0, které samozřejmě najdete i na našem CD, případně na
adrese www.rsoft-home.de/index.html (Vbrun4_32.zip, 615 KB).

Konfigurace: Ještě dříve než začnete Double Explorer používat, měli byste si
jej nakonfigurovat. V menu Preferences tohoto programu vyberte volbu Size
(both). Zde uvedená velikost okna se vztahuje na šířku obou oken. Nejmenší
hodnota je 640 x 480 bodů, což odpovídá zobrazení 320 x 480 bodů pro každé
okno. Když potřebujete zobrazit okna co možná největší velikosti, vyberte volbu
Maximum, kdy se pro zobrazení obou oken využije celá obrazovka. Pomocí volby
Set path v menu Preferences si můžete nastavit, kterou složku chcete mít
zobrazenou v každém okně. Pokud v hlavním okně programu zatrhnete volbu Store
last sized path, pak se vám bude zobrazovat ta složka, kterou jste měli
zobrazenou naposled. Tato volba si pamatuje poslední prohlíženou složku pouze
do té doby, dokud celý program neuzavřete. Pokud se vám při spuštění objeví
chybové hlášení typu: "(Attempts: "2500") Could not find window for: ...", je
třeba se ujistit, že máte v nastavení programu Průzkumník nastavenou volbu V
záhlaví zobrazovat úplnou cestu. Toto si ověříte tak, že v programu Průzkumník
zvolíte menu Zobrazit volbu Možnosti složky, potom klepnete na kartu Zobrazit a
ujistíte se, že máte zatrhnutou volbu V záhlaví zobrazovat úplnou cestu.

17. Komprimování EXE-souborů
Představte si následující situaci: Chtěli byste značně zmenšit velikost
spouštěcích souborů (s příponou exe) u vašich oblíbených aplikací. Já vím, dnes
již jsou běžně dostupné archivovací programy, které vám dovolují zmenšit
velikost jakýchkoliv souborů zabalením do archivu, ale já vám chci představit
program, jenž dovede zmenšit velikost exe-souborů, přitom ale nejsou zabaleny v
žádném archivu, tudíž je není potřeba nijak zvlášť rozbalovat a přitom jsou
zcela funkční. Navíc jejich kompresní poměr je daleko lepší než při použití
běžných komprimačních programů. Tyto komprimační programy fungují tak, že se
při spuštění automaticky rozbalí do paměti a spustí. Běžný uživatel oproti
nekomprimovanému exe souboru nic nepozná. Mezi nejvýkonnější zástupce patří
program UPX 1.01 (Ultimate Packer for Executables). Tento freewarový program
nabízí velmi vysoký kompresní poměr. Například exe soubor aplikace Word 2000
dokáže z původní velikosti asi 8 MB zmenšit až na 3,7 MB při zachování
funkčnosti. Při použití běžného komprimačního programu, jakým je např. Winzip
7.0, se dá dosáhnout při maximální kompresi konečné velikosti souboru jen 4,22
MB. Kromě ušetřeného místa na disku se zde uplatňuje ještě jeden efekt: Některé
programy se startují po komprimaci rychleji, a to díky tomu, že soubory se do
paměti rozbalují rychleji, než kdyby se načítaly z pevného disku. Jedinou
nevýhodou programu UPX je její použití. Program se spouští ze stavového řádku a
nastavení komprese se provádí pomocí parametrů (zdarma, MS-DOS, Windows 95/98,
NT 4, 2000, Linux; http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/mfx/upx.html nebo na našem
CD, verze pro MS-DOS: Upx101d.zip, 172 KB, okno v MS-DOS ve Windows:
Upx101w.zip, 113 KB).

Instalace: UPX nevyžaduje žádnou zvláštní instalaci, jednoduše se do vámi
zadané složky rozbalí soubor Upx101d.zip, to je program určený pro operační
systém MS-DOS, příp. Soubor Upx101w.zip, což je verze určená pro Windows.

Konfigurace: Konfigurace programu se provádí pomocí parametrů, které se píší na
stavový řádek při kompresi daného exe souboru. Úplný přehled všech parametrů je
uveden v souboru Upx.html. Při testování tohoto programu se doporučuje
testovaný soubor, v našem případě Winword.exe zkopírovat do složky, ve které je
UPX. Potom spusťte okno Příkazový řádek MSDOS, přepněte se do složky UPX a
zadejte upx -best winword.exe. Parametr -best zde reprezentuje dosažení
nejvyššího možného kompresního poměru, ovšem komprese může trvat dosti dlouho,
třeba v případě souboru Winword.exe až půl hodiny. K tomuto programu se v
minulosti na Internetu vydávaly nové updaty, v intervalu asi jednoho měsíce.
Proto se vyplatí sledovat internetovou stránku na adrese
http://wildsau.idv.unilinz.ac.at/mfx/upx.html.

18. Záchrana textu z libovolných dokumentů
Pokud se vám poškodí nějaký soubor, který obsahuje pro vás velmi důležité
informace, je to vždycky nepříjemná záležitost. Situace je potom horší ještě o
to více, když se vám soubor nepodaří otevřít v té aplikaci, ve které jste jej
vytvářeli. Potom je vaší snahou zachránit alespoň textové znaky. Toto se vám
může podařit, jestliže použijete utilitu s názvem Textextract 2.0.1. Tato
utilita otevře poškozený soubor a prochází jej byte po bytu. Přitom si
freewarová verze všímá pouze textových znaků a zbytek, např. hexadecimální
znaky, ignoruje. Přefiltrované soubory znaků potom zapíše ve formě textového
(ASCII) souboru. Výsledkem tedy jsou zachráněné znaky (text), jež jsou bez
formátování. Tato utilita je při extrahování textu poměrně pomalá, protože
například pro binární soubor o velikosti 8 MB potřeboval počítač s procesorem
Pentium II 450 MHz okolo 10 minut (zdarma, Windows 95/ /98, NT 4, 2000;
http://www.netcomuk.co.uk/~fangorn/ultimathule/index.html, Textextract.zip, 670
KB).

Instalace: Instalace této utility je velmi snadná a spočívá v rozbalení souboru
Textextract.zip a spuštění souboru Setup.exe. Tento program používá soubory
Visual-Basic-Runtime 6.0, které jsou dostupné na našem CD (Vbrun60.exe, 1 MB).

Konfigurace: Nejdůležitější nastavení najdete po startu programu na kartě
Parameters. Volba Strings between vám ukládá nastavit minimální a maximální
délku řetězce, kterou má program extrahovat. Použití této volby se vám lépe
ozřejmí, když si v hexadecimálním editoru zobrazíte nějaký binární soubor,
např. Excel.exe nebo nějaký dokument MS Word. Tyto soubory obsahují buď krátké,
ale nesmyslné, nebo naopak extrémně dlouhé řetězce písmen. Tímto nastavením se
těchto řetězců zbavíme. Dalšími volbami nastavujeme, kterých symbolů si má
program všímat. Tak např. pod volbou Punctuation nastavujeme, zda si program má
všímat interpunkčních znamének. Pokud váš text obsahuje znaky typu @nebo
podobné, potom byste měli zatrhnout volbu Other Symbols.

19. Dokonalé smazání souborů z vašeho pevného disku
Pokud mažete soubor z Windows případně z operačního systému MS-DOS, pak
operační systém toto mazání provádí tak, že pouze uvolní místo na disku. Data,
která na tomto místě příslušela smazanému souboru, se dají pomocí jistých
diskových utilit obnovit, ovšem pouze do té doby, dokud na uvolněné místo není
zapsán jiný soubor. Nyní vám představíme freewarový program, který se nazývá
Eraser 4.0 a který vám umožní mazat vaše data bezpečněji, tzn. tak, aby se
smazaná data již nedala žádným způsobem obnovit. Použití tohoto programu je
nanejvýš jednoduché: Jednoduše klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který
chcete smazat, a z nabídky vyberte příkaz Erase. Stisknutím tlačítka OK dojde k
několikanásobnému (standardně 35x) přemazání souboru náhodnými bity. Složka se
maže podobně. Pro zajímavost: podle jedné z nejvýznamnějších výpočetních
laboratoří v Německu s názvem Ontrack stačí již trojnásobné přemazání na to,
aby soubor se již nikdy nedal obnovit. Navíc se program Eraser 4.0 instaluje do
Nabídky Start. Tento program umožňuje např. vyčištění volného místa na disku
zejména v případě, když na něm byly mazány privátní soubory bez použití
programu Eraser. Problémem zůstávají swapovací soubory. Pokud jste vámi mazané
soubory měli krátce předtím v paměti, mohly by se teoreticky tam někde objevit.
V systému Windows totiž nesmí žádná aplikace zasahovat a přepisovat swapovací
soubory. Tento problém se časem vyřeší sám, jakmile se do operační paměti
zapíší nová data. Abyste však získali více bezpečnosti, můžete si nastavit
hodnotu virtuální paměti Windows co možná nejnižší, restartovat počítač a
vyčistit volné místo na disku pomocí programu Eraser (zdarma, Windows 95/98, NT
4; http://www.tolvanen.com/eraser/download.html, Eraser40.zip, 513 KB nebo na
našem CD).

Instalace: Rozbalte soubor Eraser40.zip, spusťte soubor Setup.exe a řiďte se
pokyny instalačního programu.

Konfigurace: Můžete si nastavit, kolikrát má program mazaná data přemazávat.
Tato možnost se dá navolit klepnutím na Eraser 4.0 v Nabídce Start nebo
klepnutím na soubor (složku), který chceme smazat, pravým tlačítkem myši a
zvolením příkazu Erase a v následujícím okně klepnutím na tlačítko Options.
Také obsah Koše můžete tímto způsobem vymazat, aby se z něj nemohly obnovit
žádné soubory. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Koše a z nabídky vyberte
příkaz Erase Recycle Bin. Tento program má poměrně rozsáhlou nápovědu, ve které
můžete najít řadu dalších tipů pro mazání souborů.

20. Konečně bezproblémové ukončení aplikací ve Windows?
Mnoho počítačových programů je velmi odolných, dalo by se možná hovořit i o
určitém druhu tvrdohlavosti. Když je člověk na počítači spustí, za nic na světě
se již nedají ukončit, ani když se zhroutí. Některé z nich se nakonec dají
přesvědčit k ukončení kombinací kláves Ctrl+Alt+Delete, ale u dalších ani
takový násilný způsob je nepřesvědčí o tom, aby se ukončily. Potom již zbývá
poslední možnost: vytáhnout zásuvku ze zdi. Nyní se na scéně objevuje nový
bojovník proti těmto aplikacím, a to freewarový program Kill Process 2.0.0.52,
který dovede ukončit všechny aplikace běžící pod Windows 95/98, NT4 a Windows
2000, a to rychle a bez jakéhokoliv dotazování se operačního systému. Po-užití
tohoto programu je vskutku jednoduché. Uprostřed okna programu Kill Process
vidíte všechny běžící aplikace a nejrůznější běžící procesy. Pro ukončení
jakékoliv aplikace nebo procesu stačí pouze danou aplikaci označit a klepnout
na tlačítko Kill. Program se vás zeptá, zdali si opravdu přejete tuto aplikaci
ukončit, a klepnutím na tlačítko Yes se aplikace ukončí bez jakýchkoliv dalších
dotazů (zdarma, Windows 95/98, NT 4, 2000; www.koeltzsch.com/, Killprocess.zip,
24 KB nebo na našem CD).

Instalace: Program Kill Process je po rozbalení okamžitě funkční. Pouze stačí
spustit soubor Killprocess.exe. Pouze pokud tento program chcete provozovat pod
Windows NT 4 (ne pod Windows 95/98), musíte do složky programu doinstalovat
soubory z archivu For Windows NT 4.0 User.zip (zdarma; www.koeltzsch.com/, 158
KB nebo na našem CD).

Konfigurace: Na první pohled se zdá, že tento program nemá žádné možnosti
konfigurace. Pokud ale klepnete pravým tlačítkem na ikonu v levém horním okraji
okna, objeví se menu, ve kterém se nachází volba Settings. Po klepnutí na tuto
volbu se objeví dialogové okno nastavení parametrů. Zde bez jakýchkoliv výčitek
můžete deaktivovat položku About Box, která vám způsobí to, že po uzavření
programu se vám přestane objevovat okno aplikace s informací o autorovi. Dále
si můžete nastavit, po jakém časovém intervalu se vám má aktualizovat seznam
běžících aplikací a procesů. Volba Systems Process je funkční pouze pod Windows
NT 4.0 a startuje, případně vypíná běžící procesy v tomto operačním systému.
Volba Joke je naprosto neškodná a nemá žádnou funkci. Pro pobavení: Zkuste si v
programu Kill Process ukončit samotný program Kill Process. Odměnou vám bude
poměrně zdařilá animace. Tlačítko Reboot potom slouží k restartu počítače,
ovšem na některých testovacích počítačích nefungovalo.

21. Automatické vyplňování formulářůna Internetu
Mnohé internetové stránky po vás často chtějí vyplnit formulář, v němž máte
zadat vaše osobní údaje apod. Typické je to třebas u stránek, na kterých si
chcete stáhnout demoverzi nějakého programu, nebo když chcete využívat některé
služby, jež jsou na Internetu nabízeny. Toto vyplňování stojí čas a peníze za
připojení, a pokud se tyto formuláře vyplňují často, je to dost únavné. V tomto
směru vám může ulehčit práci program, jenž je zdarma k dispozici a jehož název
zní AI Robo Form 1.0.1. Tento program dokáže automaticky vyplňovat formuláře,
ovšem spolupracuje pouze s prohlížečem Microsoft Internet Explorer verze 4 nebo
5. AI Robo Form automaticky rozeznává, do kterého pole patří který zápis, a
pokud to nerozpozná, nechává pole prázdné. Po instalaci tohoto softwaru má
internetový prohlížeč o dvě tlačítka navíc. Je hloupé, že tato tlačítka jsou
naprosto stejná, takže si musíte jejich funkci ověřit. Levé tlačítko slouží k
vyplňování formulářů a pravé slouží ke konfiguraci AI Robo Form (zdarma,
Windows 95/98, NT 4, 2000, vyžaduje Internet Explorer verze 4 a vyšší;
http://www.roboform.com, Airoboform.exe, 939 KB nebo na našem CD).

Instalace: Instalace probíhá bezproblémově, stačí pouze spustit program
Airoboform.exe a řídit se pokyny instalačního programu.

Konfigurace: Tento program má bohaté možnosti konfigurace. Po spuštění Internet
Exploreru klepněte na pravé tlačítko AI Robo Form. Na jednotlivých kartách nyní
můžete doplnit svoje osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení. Po klepnutí na
tlačítko Identity a Add můžete vložit spoustu dalších identifikačních údajů. Po
klepnutí na tlačítko Options a menu World Regions si nastavíte jazyk, ve kterém
se mají zobrazovat popisky polí pro zadání identifikačních údajů. Toto
nastavení však nemá nic společného s tím, v jakém jazyce je internetový
formulář napsaný. Například jestliže vyberete World Region German, pak můžete
samozřejmě vyplňovat i formuláře, které jsou z anglických internetových
stránek. Tento program může na vaše přání do formuláře zobrazovat i číslo vaší
kreditní karty nebo i vaše bankovní spojení. Doporučuji však vám, abyste od
tohoto upustili ne že bych výrobci tohoto programu nedůvěřoval, ale spíše
proto, že tato data jsou ukládána na váš pevný disk. Některé programy totiž
mohou tato data přečíst a nekontrolovaně poslat. Z tohoto důvodu byste měli mít
svá důvěrná data z principu zakódována, když je přesto chcete mít uložena na
svém pevném disku. To samé také platí pro přístupová data a hesla.

22. Jak se automaticky zbavit reklamních oken při surfování na Internetu
Při surfování na Internetu se při prohlížení některých internetových stránek
setkáváte se spoustou reklamních oken, která vystupují na obrazovku na všech
možných i nemožných místech vašeho monitoru a působí přinejmenším rušivě.
Uzavírání těchto oken pomocí myši nepomáhá, protože jakmile uzavřete jedno
okno, objeví se další. Odtažení těchto oken na takové místo na monitoru, kde by
nebyla tak nápadná, to není žádné zásadní řešení tohoto problému. Neustále se
objevující okna jsou nejen prvkem, který vás dokáže přivést do stavu rozčilení,
ale navíc i zpomalují rychlost přenosu dat. I pro tento případ existuje malý
freewarový prográmek, jenž vás tohoto problému zbaví. Jeho název je Pow 1.57 a
jeho úkolem je důsledně odstraňovat všechna objevující se reklamní okna. Tento
program pracuje s těmi nejběžnějšími internetovými prohlížeči s prohlížečem
Microsoft Internet Explorer a Netscape Communicator. Po svém startu se objeví
ikona v pravé části Hlavního panelu a spuštěný program čeká na svou
příležitost. Jakmile se objeví rušivé okno, automaticky jej odklepne pryč. To,
jaké názvy oken reklama obsahuje, si program ukládá do souboru Pow.dat.

Instalace: Instalace programu je zcela bez problémů. Spusťte soubor Powi.exe a
řiďte se pokyny instalačního programu. Na konci instalace vám program nabídne
možnost zaregistrování programu. Tuto registraci však nemusíte provádět,
program funguje i bez ní. Po instalaci program Pow spustíte z Nabídky Start v
programové skupině AnalogX, Pow! Pokud se vám tento program zalíbí, můžete si
jeho zástupce přidat do skupiny Po spuštění, čímž se bude automaticky spouštět
při každém startu Windows (zdarma, Windows 95/98, NT 4;
htp://www.analogx.com/contents/download/network/pow.htm, Powi.exe, 214 KB nebo
na našem CD).

Konfigurace: Program Pow má velmi málo možností konfigurace. Tou patrně
nejdůležitější možností je přidávání textu v názvu okna, které má program
uzavřít. Tato konfigurace se provádí klepnutím na ikonu programu v pravé části
Hlavního panelu pravým tlačítkem myši a vybráním nabídky Add/Delete Popup. V
dialogovém okně, které se nato objeví, vidíte ve spodní polovině všechna právě
otevřená okna. Dvojitým klepnutím přesunete názvy těchto oken do horní části,
jež obsahuje názvy oken, na která Pow reaguje. Některá okna obsahují názvy,
které se trvale mění. Jsou to například okna, jež v názvu obsahují aktuální
čas. Z tohoto důvodu program Pow nedokáže obvyklým způsobem tato okna
postihnout. Pak je třeba postupovat následujícím způsobem. Máme například okno
s nápisem "Hloupá reklama 13.00 hod". Klepněte na ikonu Pow v pravé části
Hlavního panelu a vyberte Add/Delete Popup a dvakrát klepněte na okno, které má
Pow odstranit. Teď máte v horní části okna napsáno "Hloupá reklama 13.00 hod".
Označte tento nápis a klepněte na tlačítko Edit. Smažte nápis 13.00 hod. a
místo něj napište znak hvězdičky "*". Nyní bude Pow reagovat na všechna okna,
která obsahují slova "Hloupá reklama", a zbytek okna mu bude lhostejný.

23. Naprosto přesné seřízení času na vašem počítači
Hodiny ukazující reálný čas na vašem počítači většinou ukazují nesprávný čas.
Pro jejich přesné seřízení pro soukromé účely vám mohu doporučit program s
názvem Settime Client 2.1.2. Tento program synchronizuje čas na vašem počítači
s časem, který ukazují servery na Internetu, na nichž je čas seřízen podle
atomového času. Proto také tento program vyžaduje po celou dobu spuštění, aby
byl počítač připojený na Internet. Program pracuje tak, že nejprve zkontroluje
připojení na Internet a pak automaticky synchronizuje čas. Tato synchronizace
se dá provést i manuálně, a to pomocí tlačítka Connect (pro soukromé použití
zdarma, Windows 95/98, NT 4;
http://www.breesitc.com/products/product.asp?productid=2, Settime212.exe, 1,04
MB).

Instalace: Spusťte soubor Settime212.exe a řiďte se pokyny instalačního
programu. Na konci instalace instalační program vyžaduje zadání vašeho jména a
e-mailové adresy. Pravděpodobně se tyto údaje využijí k tomu, aby vás výrobce
programu mohl čas od času poslat nějaké informace. Mám vyzkoušeno, že program
funguje i po zadání nesmyslných údajů.

Konfigurace: Možnosti konfigurace programu Settime Client jsou velmi různorodé.
Všechna nastavení se dají najít na kartě Options. Když vyberete z nabídky volbu
Session Information, Settime Client vám dá vybrat server, se kterým chcete
synchronizovat čas. První možnost je server clock.isc.org, jenž při mém
testování fungoval bezvadně. Další dva servery nebyly schopny rozpoznat, že je
právě nyní letní čas. Jestliže z nabídky místo volby Session Information
zvolíte volbu Program Settings, dostanete se k dalším zajímavým možnostem
konfigurace. Pokud například aktivujete volbu Check time on startup/connect,
pak program při startu nebo když bude počítač připojený k Internetu, zjistí
správný čas. Volba Close program on time check automaticky ukončí tento program
po synchronizaci času. Doporučuji, abyste obě volby neměli zaktivované
současně, protože se může stát, že ztratíte nad programem kontrolu. Program se
totiž spustí, proběhne synchronizace času a potom se okamžitě ukončí, a vy
nemáte šanci jakkoliv do něj zasáhnout. Pokud se tak přece jenom stane, pak
zkuste Settime Client spustit s parametrem /noclose.

24. Změna výchozí tiskárny jedním klepnutím myši
Stává se, že občas chcete něco rychle vytisknout na papír. Obvyklý způsob je
právě ten, který je namáhavý: klepnete na tlačítko Start a pod volbou Nastavení
zvolíte příkaz Tiskárny a změníte vlastnosti tiskárny. Mnohem jednodušší je,
když danou tiskárnu máte nainstalovanou několikrát a pokaždé s rozdílným
nastavením a když můžete mezi nimi rychle přepínat. A to právě umožňuje
freewarová utilita Printer Changer 3.01, která se po instalaci a po spuštění
objeví ve formě malé ikony v pravé části Hlavního panelu. Nyní místo abyste
měnili nastavení tiskárny, stačí pouze si klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu programu vybrat tiskárnu jinou. Výše uvedeným postupem se vám objeví
seznam všech tiskáren nainstalovaných ve Windows. Pozornost také zaslouží
možnost, že pokud často používáte dvě různé tiskárny a potřebujete mezi nimi
rychle přepínat, Printer Changer si pamatuje dvě nejčastěji používané tiskárny
a vy se můžete mezi nimi přepínat pouze dvojitým klepnutím myši na ikonu
programu (zdarma, Windows 95/98; www.fullcircuit.com, Prtchg.zip, 147 KB nebo
na našem CD).

Instalace: Tento software vyžaduje rozbalení archivu Prtchg.zip a po rozbalení
je plně funkční. Ke spuštění stačí dvojité klepnutí na soubor Prtchg.exe.
Nastavení si tento program ukládá do souboru Prtchg.ini. Tento soubor se
automaticky vytváří po prvním spuštění tohoto programu ve složce, ze které je
program spouštěn.

Konfigurace: Ačkoliv je tento program velmi malý, přesto nabízí některé
možnosti konfigurace. Ty se dají vyvolat klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu programu v pravé části Hlavního panelu a vybráním příkazu Options. V
horní části okna měníte pořadí tiskáren, a to pomocí tlačítek, která se
nacházejí pod oknem. Pokud máte zatrhnutou volbu Show Date, pak se na ikoně
zobrazuje aktuální datum, pokud je tato volba deaktivovaná, ikona má obrázek
psacího stroje. Nastavení Check Time určuje, v jakých intervalech má být
kontrolováno datum na vašem počítači. Pokud v tomto případě dáte příliš nízkou
hodnotu, pak se běh Windows se díky neustálým dotazům o datu zpomalí. Vstupní
políčko Splash Time udává, kolik vteřin má být zobrazována uvítací obrazovka
programu při jeho startu. Pokud si vložíte zástupce programu do programové
skupiny Po spuštění, pak volbou Shift Delay nastavujete, po kolika vteřinách má
být při startu Windows program spuštěn. Tato volba má tento důvod: čím později
bude při startu Windows program spuštěn, tím více bude jeho ikona umístěna
vpravo. Pokud tedy zde nastavíte rozumnou hodnotu, zobrazí se vám ikona
programu hned vedle času, což je, myslím, nejvhodnější místo pro zobrazení
ikony nesoucí aktuální datum.

25. Vytištění obsahu složek ve Windows
Windows nenabízejí žádnou upotřebitelnou funkci, jak vytisknout seznam všech
souborů v nějaké dané složce. Tento seznam se dá poměrně zdlouhavým způsobem
vytvořit pomocí příkazu operačního systému MS-DOS dir C:\ /s >list.txt. Musíte
ovšem přitom nastavit cestu. Freewarový program RJH Extensions 1.2 ukládá
seznamy souborů, ba dokonce i s podadresáři nebo též bez nich, ve formě
textových souborů. Tento seznam se dá přímo i vytisknout. Použití programu RJH
Extensions je velmi jednoduché: aplikace se nainstaluje do menu, které je
dostupné, pokud si označíme složku nebo soubor a klepneme na něj pravým
tlačítkem myši. Tam vybereme příkaz Save Directory List, chceme-li obsah
adresáře uložit do textového souboru, nebo příkaz Print Directory List, pokud
jej chceme rovnou vytisknout. V dialogovém okně si můžeme zvolit, zdali chceme
výpis i s podadresáři a zdali výpis má obsahovat detailní informace o souborech
(velikost, atributy, datum poslední modifikace apod.). Kromě výše uvedených
příkazů je k dispozici ještě řada dalších. Příkazem Path to Clipboard
zkopírujete cestu k označenému souboru do schránky, odkud ji můžeme vložit do
jiné aplikace, pomocí příkazu DOS Prompt otevřeme Příkazový řádek MS-DOS v
označené složce, příkaz Shred File(s) smaže soubory tak, že je již nebude možné
žádným způsobem obnovit. Z dalších příkazů můžeme vzpomenout například příkaz
Duplicate File(s), který vytvoří kopie souborů ve stejné složce, dále příkaz
Encrypt File, jenž zakóduje soubory Blowfishovým algoritmem, a příkaz Rename
Files přejmenuje soubory složky podle určitého vzoru, např. Obr1.pcx, Obr2.pcx,
Obr3.pcx apod. (zdarma, Windows 95/98, NT 4, 2000;
www.rjhsoftware.com/downloads.html, Rjhext.zip, 673 KB nebo na našem CD).

Instalace: Instalace programu spočívá v rozbalení souboru Rjhext.zip a spuštění
souboru Install.exe. Poté sledujte pokyny instalačního programu.

Konfigurace: Program RJH Extensions se instaluje do Nabídky Start, skupiny
Programy. Konfigurace se provádí pomocí programu rjhExtension Organizer. Pomocí
tohoto programu můžete nastavit, které volby se mají v menu zobrazovat přímo
(zatržením volby Main), nebo zdali se má zobrazit menu rjhExtensions a teprve v
něm příslušné příkazy (zatržením menu Sub), anebo se nemají příkazy zobrazit
vůbec (není zatržena ani jedna možnost).