Hlavní navigace

Sun chce miliardu USD

1. 5. 2002

Sdílet

Počátkem března 2002 firma Sun Microsystems podala u kalifornského soudu žalobuproti Microsoftu a domáhá se odškodnění ve výši jedné miliardy dolarů, mimo jiné za porušení antimonop...
Počátkem března 2002 firma Sun Microsystems podala u kalifornského soudu žalobu
proti Microsoftu a domáhá se odškodnění ve výši jedné miliardy dolarů, mimo
jiné za porušení antimonopolní legislativy. Vyvrcholily tak letité neshody mezi
oběma stranami.

O co v žalobě jde? Podle Sunu se Microsoft v rozporu s článkem 2 tzv.
Shermanova zákona podílel na nelegální monopolizaci a udržování monopolního
postavení na trhu operačních systémů pro PC, prohlížečů a kancelářských balíků.
Kromě toho viní Sun svého rivala z pokusu o nezákonné ovládnutí trhu také na
poli serverových operačních systémů. Microsoft měl porušit rovněž článek 1
zmiňovaného zákona tím, že integroval Internet Explorer do Windows, serverové
funkce do Windows 2000 Professional a Windows XP Professional, webový IIS
server do Windows NT 4.0 a Windows 2000 Server.


Za vším hledej Javu

Obě společnosti vedly o Javu, hýčkané dítě Sunu, spory po celá léta, přičemž
trnem v oku Sunu byla snaha Microsoftu o specifická rozšíření funkčnosti Javy,
což je v rozporu s její základní filozofií kompatibility s ostatními
platformami. I když v lednu 2001 uzavřeli rivalové vzájemnou dohodu, podle níž
byla ukončena předchozí licenční smlouvu na Javu, Sun dostal od Microsoftu 20
milionů dolarů a nesměl již dále používat na svých produktech obchodní známku
"Java Compatible", neshody přetrvávaly i dále. Podle dohody totiž mohl
Microsoft distribuovat pouze stávající verze Javy za předpokladu, že všechny
budoucí verze projdou testováním firmy Sun ohledně jejich kompatibility. Tím
měla být zajištěna integrita a konzistence javové platformy. Tuto možnost ale
Microsoft odmítl.

Spory tak nakonec vedly k tomu, že Java nebyla v nejnovějších produktech
Microsoftu a operačních systémech Windows XP Home a Windows XP Professional
obsažena vůbec, a Microsoft ji pouze umožňoval dodatečně stáhnout jako doplněk
ze svých webových stránek. Že tento výsledek bezesporu nevedl k cíli, jímž
podle uzavřeného smíru měla být mimo jiné ochrana zákazníka, to je více než
zřejmé. Spor tak začal znovu vřít a spekulace o soudní žalobě postupně nabývaly
na síle, zvláště po rozhodnutí v kauze Microsoft vs. DOJ, ve kterém byl
redmondský gigant uznán vinným ze zneužívání monopolního postavení.

Sun žaluje Microsoft za uzavření exkluzivních smluv s firmami Apple Computer a
Intel, s účelem zamezit vývoji a distribuci kompatibilní implementace platformy
Java nezávislé na Microsoftu. Chce také uvolnění zdrojového kódu Internetu
Exploreru a rozhraní mezi Windows a dalším Microsoft softwarem.


Kudy z toho ven?

Kromě náhrady škody, jejíž výši odhaduje až na miliardu dolarů, žádá Sun o
vydání předběžného opatření, které by donutilo Microsoft dodávat nejnovější
Java plug-in spolu s Windows XP a Internet Explorerem a dále zakázalo
nelicencovanou distribuci Javy formou samostatného stahování z webů Microsoftu.

V souvislosti s tím obvinil Sun svého konkurenta z porušení federálních zákonů
na ochranu autorských práv a dále z omezování obchodu a nekalé soutěže. Sun
dále v žalobě napadl i novou platformu .NET, která je přímým soupeřem jeho
produktů Java a Java 2 Enterprise Edition.

Záběr celé žaloby, jak je z výše uvedených skutečností zřejmé je daleko širší,
než tomu je v kauze Microsoft vs. Department of Justice. Z celkem dvanácti bodů
žaloby bude Sun takříkajíc "nejsilnější v kramflecích" v té její části, která
se týká i zneužívání monopolu ze strany Microsoftu.


Pokračování kauzy Microsoft vs. DOJ?

Sun se snaží pokračovat v soudním řešení otázek, kde americké ministerstvo
spravedlnosti neuspělo například v oblasti integrace Internet Exploreru do
operačních systémů Windows. Nespokojil se ale jen s tím a napadl také integraci
dalších komponent, jako je IIS a v neposlední řadě platforma .NET. Některé z
nápravných kroků, jichž se Sun domáhá, by přitom podstatným způsobem změnily
způsob, jakým Microsoft vyvíjí své produkty. To je oblast, ve které jsou soudy
obvykle konzervativnější než kdy jindy.

Žalobu Sunu by podle expertů mohla také do značné míry ohrozit právě zmiňovaná
dohoda z ledna 2001, která by se dala vykládat i tak, že se Sun vzdal svého
práva na soudní řešení monopolních praktik Microsoftu. V části týkající se
kancelářských balíků není pak žaloba nepodobná té, kterou nakonec vzdalo 19
amerických států v roce 1998.

Silné stránky žaloby představují podle právníků specializujících se na
antitrustové právo body, kde žaloba spočívá na kalifornských zákonech. Ty jsou
totiž v oblasti hospodářské soutěže liberálnější než federální Shermanův zákon.
Podle některých názorů by do karet Sunu mohla hrát například i místní porota.


Širší souvislosti

Tak či onak, všichni se shodují na tom, že soudní spor bude velmi komplikovaný
a bude trvat velmi dlouho, možná až deset let. Na jeho rozuzlení si tedy budeme
muset ještě drahnou chvíli počkat. Jisté je, že Sun se cítí Microsoftem
ohrožen. Případný úspěch platformy .NET na úkor jeho vlastních produktů by pro
něj totiž mohl znamenat vážné, až existenční potíže. Bill Gates již Sun v této
souvislosti kritizoval, že se nepřipojil k průmyslové koalici usilující o
zajištění kompatibility webových služeb.

Do poloviny 90. let byl Sun především hardwarovou firmou, i když se rád
prohlašoval za konkurenta Microsoftu. S příchodem Javy ke konci 90. let
minulého století se situace změnila a rivalita mezi firmami dále vzrostla. Java
byla označována za technologii, která by mohla výrazně ovlivnit budoucnost
Microsoftu, neboť dovolovala vývojářům tvořit aplikace fungující pod libovolným
operačním systémem. I když se předpoklady odklonu od aplikacích vázaných na
Windows ukázaly jako značně nadsazené, Java se uchytila.

Během následných letitých sporů o Javu vytvořil Sun spojenectví s dalšími
firmami a za pomoci IBM, Oraclu či BEA Systems začala Java pronikat i do
oblasti serverů, palmtopů a mobilních telefonů. Sun a Microsoft spolu nyní
soutěží na poli infrastruktury pro e-business: Sun propaguje nástroje pro
webové služby založené na platformě Java, zatímco Microsoft míří k zákazníkům s
vlastní strategií .NET a vytvořil konkurenční obdobu Javy jazyk C#.

Letos v únoru se Sun pustil také na pole Linuxu a začal dodávat servery s tímto
operačním systémem. Právě rostoucí popularita Linuxu v oblasti serverů ohrožuje
monopol Windows. Mike Gilpin, analytik Giga Information Group, označil boj mezi
těmito dvěma firmami dokonce za studenou válku. "Sun vidí Microsoft jako
impérium zla. Proto považuje za nutné bránit se proti všemu, co Microsoft dělá."