Hlavní navigace

Studentské Informační portály

1. 9. 2007

Sdílet

Studujete, nebo se na školu teprve chystáte? Potřebujete informace? Hledáte prostor, kde si můžete popovídat o svých...


Studujete, nebo se na školu teprve chystáte? Potřebujete informace? Hledáte prostor, kde si můžete popovídat o svých úspěších? Právě s takovými místy vás seznámíme a poradíme vám, kde se na internetu ukrývají.
V době, kdy je internet všudypřítomným médiem, si to tolik neuvědomujeme, ale počátek sítě sítí je pevně spojen s akademickým prostředím. I když původní Arpanet na konci šedesátých let zaplatila rozvojová agentura amerického ministerstva obrany, jeho stvoření a vývoj byl svěřen vysokým školám. Tak byli akademici a studenti prvními uživateli toho, co se pak stalo celosvětovým fenoménem, možná tím největším toho minulého, ale i tohoto století.
To, co platilo pro internet jako takový, platí i pro jeho používání v tuzemských podmínkách. Prvními institucemi, které měly připojení, byly školy, konkrétně univerzity. Lidé na nich byli prvními českými uživateli internetu. Ze škol vyšly první pravidelně aktualizované webové stránky, studenti stvořili první webové časopisy. A platí to i dnes. Pro žáky a studenty od základních škol po vysoké je internet absolutně nezbytnou podmínkou úspěšného fungování a schopnosti vzdělávat se a získávat informace.

Porůznu

Internet a školství mají zkrátka a dobře
k sobě blízko. Tak to bylo a tak to patrně ještě velmi dlouho bude. Jak je to ale se sháněním informací o studiu na internetu? Jak je to s místy, která jsou určena studentům, nebo těm, kteří by se jimi rádi stali? Existuje několik druhů specializovaných serverů a míst. Existuje také nepřeberné množství stránek. Dnes se ale soustředíme pouze na jeden. Totiž na servery určené studentům vysokých škol a těm, kteří mají o pobyt na nich zájem. Možná vám to připadá jako velké omezení světa webů pro žáky a studující, nicméně to má svůj důvod. Základní a střední školy tvoří uzavřený systém. Každý jejich žák a student je víceméně pod dohledem svých učitelů. Většinou nemusí sám aktivně vyhledávat informace, ale informace jsou mu poskytovány. Pokud mají studenti určité školy svou stránku nebo komunikační portál, pak takový server obvykle slouží pouze a jedině v rámci dané instituce. To znamená, že není použitelný pro uživatele mimo ni. A bylo by zbytečné se jím zabývat.
Naproti tomu studenti vysokých škol musí shánět informace sami. Stejně tak je pro ně důležitější komunikovat s jinými studenty, často z jiných škol. Jejich život má oproti životu středoškoláků mnoho specifik. Každá vysoká škola v České republice provozuje pro své studenty a pro uchazeče o studium webové stránky. Tyto stránky mohou mít někdy také charakter webového portálu s různými komunikačními funkcemi. Nicméně tím, jak jsou svázány s konkrétní institucí, nemohou dělat nic jiného, než sloužit právě těm, kteří jsou s danou institucí v kontaktu.
Existují však servery určené studentům vysokých škol a uchazečům o studium jako takovým. Nekoncentrují se na jednu školu, někdy mohou být zaměřeny na jeden konkrétní typ nebo obor studia. Poskytují informace, umožňují vzájemnou komunikaci uživatelů, zprostředkovávají zdroje nebo prostě fungují pro zábavu lidí, kteří mají něco společného. Kromě studentů je, jak jsme už řekli, často využívají jako zdroj informací ti, kteří se na některou školu teprve chystají a mohou pomocí serverů například získat zkušenosti těch, kteří na jejich vysněné škole již jsou, různé praktické informace, nebo třeba taháky.
Takových serverů u nás existuje několik. Bohužel jejich úroveň je velmi odlišná. Člověk, který je v problematice života na vysokých školách již dostatečně sběhlý, většinou dokáže snadno posoudit, které informace uváděné na kterém serveru jsou nebo nejsou pravdivé, ale mnoha jiným může způsobit nemalé problémy ve snaze dostat se na školu třeba jenom to, že čerpají „poznatky“ ze špatného místa. Jak takové místo poznat? V následující části si představíme několik serverů určených současným nebo budoucím vysokoškolákům a také si řekneme, kterému z nich je lepší důvěřovat a kterému by bylo příhodnější se raději vyhnout.

O výběru

Studentských serverů existuje mnoho. Pro náš účel jsme ale museli vybrat jen několik z nich, které jsou zajímavé, ať už v pozitivním nebo negativním významu slova. Přes veškerou snahu věnovanou výběru se mohlo stát, že nějaký server z tohoto přehledu vypadl. Proto pokud vás studentské weby a portály věnované studiu skutečně zajímají, měli byste začít hledat na internetu sami, buď pomocí vyhledávače, nebo s využitím některého ze serverů, které uvádíme.
Bohatý výběr, stejné chyby
Při vší úctě k autorům studentských serverů, které jsme zde přiblížili, i dalších, jež jsme nezmínili, musíme konstatovat, že pokusy o kvalitní server pro studenty vysokých škol velmi často končí stejným způsobem. Totiž tak, že projekt, který se rozjede ve velkém stylu, následně umírá na nedostatek času a snahy autorů, na „neaktualizovanost“. Je to škoda, ale spíše bychom řekli, že je to vlastnost, kterou mají podobné projekty již v genech a s níž je jen těžko možné něco udělat. Pokud budete hledat vhodný web právě pro vás, je možné, že skutečně najdete, ale ne v našem výběru.
Kromě univerzálních studentských webů s portálovými ambicemi totiž existují i malé servery určené studentům konkrétních škol, fakult, kateder. Tyto servery jsou svým uživatelům mnohem blíže a umí se i lépe vyrovnat s odchodem svých původních zakladatelů/provozovatelů/mecenášů ze školy

Students

Vysokoškolský portál
Students je ve svém oboru poněkud specifickým serverem, jeho autoři o něm tvrdí, že je to server „první a poslední záchrany“. Jeho jádrem je diskový veřejně přístupný prostor, na který studenti mohou nahrávat a ze kterého lze následně stahovat data. Jedná se samozřejmě o informace související se studiem na různých školách a s tím související dokumenty. Data jsou utříděna podle škol a kateder, do sezneme lze samozřejmě zapojovat i nové.
Kromě této funkcionality dále server nabízí burzu studijních textů a skript, brigád a pak ještě to nejzajímavější: totiž katalog studentských webových stránek s možností vyhledávání na nich. Právě díky této funkci se Students snaží být jakýmsi malým „seznamem“ studentských webů a vyhledávačem jinak obtížně dostupných informací. Uživatelům se ještě nabízí možnost registrace, čímž získají přístup k dalším funkcím serveru.
Největší výtkou směrem k jinak velmi zdařilému nápadu autorů portálu Students.cz je poměrně malá známost tohoto serveru, respektive jeho relativně malá propagace. Většina studentů by také patrně ocenila možnost dalších funkcí, obvyklých u těch serverů, které si kladou ambice být studentskými portály. Pak by tento projekt byl pro mnoho studentů mnohem zajímavější.
Jinak se ale jedná o pozoruhodný počin, bohužel alespoň prozatím ne zcela dotažený do konce, což je škoda.
www.students.cz
Hodnocení: 2

Studentské městečko

Komplexní portál pro studenty vysokých škol
Studentské městečko je relativně mladým projektem, který si ale klade poměrně velké ambice. Jeho cílem je vypracování komplexního portálu pro studenty všech vysokých, ale i dalších škol v České republice. Jádrem serveru je v současné době zpravodajská sekce, která poskytuje zajímavé informace týkající se studentů a studentského života nejen v Česku, ale i v zahraničí. Na zpravodajskou sekci navazuje publicistika, jež má dále rozpracovávat zajímavá témata a poskytovat tak návštěvníkům z řad studentů informační servis.
Kromě zpravodajské a publicistické části disponuje Studentské městečko
i dalšími funkcemi. Mezi ně patří Studentský slovníček, prezentující některé ne všem známé pojmy z oblasti studia a školy. Další sekcí je Poradna. Zde by měli návštěvníci získávat informace o tom, jak řešit obvyklé, ale i méně obvyklé problémy s tím, že návštěvníci mohou sami vznášet dotazy na věci, které je trápí.Mimo již popsaných vlastností serveru nechybí rubrika o vztazích, mezi studenty velmi žádaná, sekce brigád a jednoduchá, avšak užitečná aplikace na vyhledávání aktuálních programů kin ve všech významnějších městech. Tato aplikace disponuje malou zajímavostí – do výběru lze podle uvážení zařadit nebo z něj naopak vyjmout multiplexy, které někteří studenti z různých důvodů nemají rádi.
Vlastnosti Studentského městečka uzavírá řada dalších doplňků. Jsou zde publikovány krátké zprávy, rozhovory, nechybí diskusní fóra ani soukromá inzerce.
www.studentskemestecko.cz
Hodnocení: 3

StudentZone

Komplexní studentský portál
StudentZone je další z pokusů o komplexní studentský portál s mnoha funkcemi a vlastnostmi, v tomto případě dokonce se svou vlastní studentskou organizací. Základem jsou i v tomto případě tematické články pro studenty, věnované hlavně kultuře. Na texty navazují pokročilé funkce, jako je seznamka a několik různých typů on-line bazarů. V nich je možné prodat a pořídit vše, co studenti ke svému životu potřebují. Nechybí prostor pro studijní texty, vyhledávání v seminárních pracích a odkazy na jiné studentské weby a časopisy. Jak jsme již řekli, server je vystavěn okolo stejnojmenné organizace, která má pomáhat vysokoškolským studentům. V době zpracovávání tohoto tématu (začátek července) ale situace vypadá tak, že informace o této organizaci a nakonec server jako takový nejsou aktualizovány. To ubírá velikou část originality a poukazuje na jeden z největších problémů studentských serverů – totiž že studenti se neustále mění a je problém udržet jeden projekt v provozu po delší dobu, než je jeden studijní cyklus.
www.studentzone.cz
Hodnocení: 2

Kolej.cz

Server, který vám pomůže s ubytováním
Kolej.cz je jednoúčelový server, který má pomáhat studentům, jež čelí při studiu zejména problémům s ubytováním. Jak již název napovídá, hlavním účelem tohoto serveru je poskytovat informace o možnostech ubytování. Každý uživatel může zadat jak nabídku, tak i poptávku kolejního ubytování, případně inzerát s výměnou ubytování. Server dále obsahuje adresář (a dokonce i galerii) dostupných kolejí v Česku, odkazy na jiné studentské servery, pracovní agentury a sekci článků. Ta je zde ale spíše jen doplněním hlavní funkce celého projektu. Samozřejmostí jsou diskusní fóra pro studenty, v tomto případě zaměřená výhradně na otázku kolejního ubytování.
Na serveru Kolej.cz je asi nejvíce sympatické to, že se nepokouší být univerzálním virtuálním centrem studentského života, ale místo toho se specializuje na konkrétní problém. Tento přístup považujeme za rozumnější než snahy o vybudování zářícího jádra studentského života.
www.kolej.cz
Hodnocení: 4

Academica

Portál určený studentům různých škol
Academica je jedním z nejstarších serverů určených studentům různých škol
v Česku, provozuje ji portál Centrum.cz. Server v průběhu své historie vystřídal několik forem. V současné době je jeho jádrem sekce článků, které z různých hledisek představují různé aspekty studentského života. Autory textů jsou sami studenti. Díky tomu je bohužel úroveň serveru a obsahu různá. Někdy na Academice vycházejí kvalitní texty, jindy je tom naopak. K textům je možné přidávat komentáře a diskuze bývají velmi bouřlivé. Academica má několik rubrik věnovaných studiu, práci, vztahům, cestování i dalším problémům, které čtenáře zajímají. Jednotlivé texty jsou řazeny do těchto rubrik a server tak není pravým portálem, ale spíše tematickým časopisem pro studenty. Nechybí možnost diskuze a bazar skript, zajímavé jsou také ankety. Academica je zajímavým serverem, který bohužel kazí již zmiňovaná úroveň některých textů, jež tu vycházejí. Je to škoda, protože server ve svém oboru představuje část přinejmenším české historie.
www.academica.cz
Hodnocení: 2

Vysoké školy

Portál poskytující informace o vysokých školách
Vysoké školy jsou jedním ze skupiny tematických serverů, věnovaných různým typům škol. Další z těchto serverů naleznete na společné webové adrese www.studentserver.cz. Server Vysoké školy je připravován profesionálně a chce být univerzálním informačním portálem. To znamená, že zde nenajdeme podpůrné a speciální služby pro studenty, ale spíše centralizované informace o jednotlivých školách, užitečné především pro uchazeče o studium na nich. Mimo těchto informací (jejichž úroveň je různá) zde najdeme články představující různé školy a aktuality z jejich fungování. Tato zpravodajská část, společně s databází a přehledným vyhledávačem veřejných i soukromých vysokých škol, ze serveru tvoří ideální informační místo pro ty, kteří se na některou vysokou školu hodlají přihlásit, nebo si nejvhodnější vzdělávací ústav pro sebe teprve vybírají. Uživatelům z řad současných studentů toho tento server příliš neposkytne, nicméně jak jsme již řekli, není na ně zacílen, a proto to ani tolik nevadí.
www.vysokeskoly.cz
Hodnocení: 3

Rozhodujete se, kam jít na vysokou či střední školu? Výběr je opravdu nelehký, zejména když si uvědomíme, kolik škol v poslední době vzniklo a stále vzniká.
A tak každý hledá kde se dá, někdo využívá častých přehledů v denním tisku, někdo (jako v tomto případě) zabrousí na internet. Po chvilce pátrání s pomocí vyhledávače Google jsme narazili na seriózně vyhlížející stránku s názvem Atlas Školství (www.atlasskolsvi.cz). Punc důvěryhodnosti obsažených informací dodává tomuto „sajtu“ také přítomnost loga Ministerstva práce a sociálních věcí a poznámka, že je partnerem tohoto projektu.
Na portálu nyní naleznete aktuální přehled studijní nabídky škol pro rok 2007/2008. Hlavní stránka je logicky členěna na různé stupně a typy škol. Co je potěšující: portál začíná již od základních škol, ač se geograficky omezuje jen na Prahu a Brno. Nabídka pokračuje školami středními, vysokými, naleznete tu ale také jazykové nebo vyšší odborné školy. Potěšujícím faktem je, že portál je vybaven podrobným vyhledáváním, které vám v záplavě nabízených položek značně ulehčí práci. Karty jednotlivých škol jsou pak opatřeny kontaktem, telefonním číslem a e-mailem.
Mezi další stránky, kterým byste mohli věnovat pozornost, patří Informační centrum pro mládež (www.icm.cz). I zde naleznete seznamy škol doplněné o rady a legislativní pokyny. Nabídka je zde rozšířena například o letní studijní kurzy, alternativní vzdělávací programy nebo o zahraniční školy působící v tuzemsku. Ostatně na internetu takových portálů jistě najdete více, nebojte se proto usednout k vyhledávači.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).