Hlavní navigace

Střih videa - Systémy nelineární editace analogového videa

1. 11. 1999

Sdílet

Není to tak dávno, co jsme s němým úžasem vzhlíželi na studiové televiznístřižny, které zabíraly několik velkých místností. Koho by tehdy napadlo, že o několik let nato bude mož...
Není to tak dávno, co jsme s němým úžasem vzhlíželi na studiové televizní
střižny, které zabíraly několik velkých místností. Koho by tehdy napadlo, že o
několik let nato bude možné tuto profesionální techniku vměstnat na psací stůl.
Ano, dnešní systémy založené
na bázi osobních počítačů opravdu
umějí to, co kdysi velké studiové komplexy. Hlavní tajemství tohoto revolučního
technologického skoku se nazývá digitalizace.

První aplikace DTV (Desk Top Video) směřovaly pochopitelně do ryze
profesionální sféry, čemuž odpovídala i cena takovýchto systémů. Postupem času
se tato technologie stávala rozšířenější (a tedy levnější) až na hranici
přístupnou i poměrně široké skupině semiprofesionálních uživatelů, mezi něž se
řadí malá městská videostudia, lokální kabelové televize, některé instituce
nebo i nároční videoamatéři.
Ponechme nyní stranou systémy pro amatérské využití, které pro seriózní práci
opravdu nejsou určeny a využijí je především ti, kdo si chtějí práci s
digitálním videem pouze vyzkoušet a trochu si pohrát. Daleko zajímavější jsou
ony semiprofesionální systémy, které na jedné straně poskytují téměř studiovou
televizní kvalitu a na straně druhé jsou velmi sympatické svojí akceptovatelnou
cenou.
Přijměte tento článek jako vašeho rádce a průvodce světem digitálního
zpracování videa.

Systémy pro analogové formáty
Tyto systémy jsou určeny především pro videoformáty VHS, S-VHS, Video 8, Hi8,
U-Matic, Betacam a jakékoliv další formáty, které na vstupu a výstupu disponují
analogovým signálem. Protože zpracování videa na počítači je již ze své
podstaty digitální, musí být analogový videosignál převeden pomocí A/D
převodníku na číselný datový tok. Je tedy vytvořena 1. kopie, kterou systém
uloží ve formě souboru (zpravidla AVI) na hard disk.
Aby se zredukovalo ohromné množství dat, je každý systém vybaven kompresním
kodekem, který obstarává hardware zásuvné karty. Kvalita kompresního kodeku a
poměr komprese mají zásadní vliv na výslednou kvalitu zpracovávaného
videosignálu. Při vlastní postprodukční práci s videem na hard disku
prostřednictvím příslušného programového vybavení (střih, efekty, přechody,
titulkování) jsou veškerá obrazová data interpretována opět pomocí kodeku
zásuvné karty.
Ačkoliv většina střihových systémů využívá kompresi M-JPEG (obdoba JPEG, ovšem
pro pohyblivý obraz), nejsou zkomprimované videosekvence jednotlivých systémů
vzájemně kompatibilní. Důvod spočívá v tom, že kompresní mechanismus není
prováděn softwarově, ale prostřednictvím hardwarového čipu na příslušné kartě.
Z tohoto důvodu je prakticky nemožná výměna obrazových dat mezi jednotlivými
pracovišti s různými druhy střihových systémů při zachování stoprocentní
kvality.
Je zde sice možnost nechat přepočítat výsledný soubor z jednoho kodeku do
druhého, ale je nutno připomenout jednu zásadní věc, na kterou se (často i v
profesionální praxi) zapomíná: Každá úprava komprimovaného videa, jako je
uváděný přepočet z jednoho kodeku do druhého, implementace obrazových filtrů,
titulkování, obrazové přechody, barevné korekce atd., má za následek snížení
kvality výsledného obrazu.
Výjimkou je samozřejmě provádění ostrých střihů či kopírování digitálního
videa, které při zachování určitých podmínek snese nekonečný počet kopií.
Poslední fází postprodukce je přepis upraveného videa zpět na videokazetu, což
opět obstarává hardwarový kodek, který přes D/A převodník přeloží datový tok
videosouboru na analogový videosignál a ten je poté vyveden na výstupní
konektor.

Pinnacle miroVIDEO DC30
PCI karta, využívající bus mastering s integrovanou zvukovkou pro přesnou
synchronizaci zvuku a obrazu, umožňuje pracovat s videem až do plného rozlišení
768 x 576 pixelů. Komprese je pro normu PAL nastavitelná až do poměru 3,5 : 1.
Karta pochopitelně umožňuje práci v normách NTSC a SECAM při zachování
standardu CCIR 601. Signálové konektory jsou vyvedeny na zadní stranu karty.
Videovýstupy i videovstupy jsou v provedení kompozitním (VHS,Video8) i Y/C
komponentním (S-VHS, Hi8). Zvukové kabely se připojují konektory cinch přes
speciální redukční adaptér, který se na druhé straně zasouvá přímo do karty
(televizní profesionály asi jímá hrůza, ale pokud na zadní stěně karty není
více místa, je to zřejmě nejjednodušší řešení). Výrobce kartu deklaruje jako
plug and play a také se tak chovala, instalace proběhla téměř bez problémů.
Jediná chybička, která se po instalaci ovladačů objevila (rušivé kostičkové
deformace v obraze), byla zaviněna naší nepozorností při čtení manuálu. U
počítačů s technologií P6 a vyšších (Pentium PRO, PII a PIII) je totiž nutné
ručně dopsat do souboru WIN.INI dva řádky. Po této úpravě a restartu systému
již bylo vše v naprostém pořádku.
Mezi nectnosti této karty patří nemožnost pracovat se soubory většími než 2 GB
a absence generování obrazce (např. monoskopu) při nečinnosti výstupů, tedy v
době, kdy pomocí softwaru nepřehráváte žádný videosoubor. Pokud v tuto chvíli
máte na výstupu připojen televizní monitor, střídá se v obrazu změť zrnění,
černé a rušivého blikání. V ceně systému je střihový software Adobe Premiere
4.2 LE a vynikající program pro jednoduché 3D animace Asymetrix 3D F/X.
Dle sdělení prodejce, firmy EXAC, se tato karta přestává prodávat, neboť ji v
dolní části cenového spektra vytlačila karta DC10+ určená pro amatérské použití
a v horní části cenového spektra naopak semiprofesionální karta DC30+.
DOPORUČENÍ: naprosto ideální řešení pro tvůrce počítačové animace (nutné
absolutní rozlišení), krátkých reklamních spotů, znělek, předělů či kratších
videopořadů, nehodí se pro vytváření delších pořadů.

Pinnacle miroVIDEO DC30+
Novější model vychází z karty DC30, shodně s ní využívá PCI bus mastering, má
integrovanou zvukovou kartu a umožňuje pracovat s videem až do plného rozlišení
768 x 576 pixelů. Komprese je pro normu PAL oproti modelu DC30 nastavitelná od
43 : 1 až do poměru 3 : 1, což představuje datový tok 7 MB za sekundu. Karta
samozřejmě umožňuje práci v normách NTSC a SECAM při zachování standardu CCIR
601. Signálové videokonektory jsou vyvedeny na zadní stranu karty. K dispozici
jsou v provedení kompozitním (VHS,
Video8) i Y/C komponentním (S-VHS, Hi8). Zvukové kabely se připojují konektory
cinch přes speciální redukční adaptér, který se na druhé straně zasouvá přímo
do karty (neprofesionální řešení, zděděné od předchůdkyně DC30).
Plug and play označení funguje i ve skutečnosti, instalace proběhla naprosto
bez problémů. Karta umožňuje pomocí softwaru miroINSTANT přehrávat nejen
soubory větší než 2 GB, ale velmi optimalizuje vlastní postprodukční práci.
Systém totiž při vytváření videosouboru neukládá zdrojový soubor do nového AVI
souboru, ale vytvoří soubor speciální, kde jsou uloženy pouze změny (střihy,
titulky, korekce). Během přehrávání výsledného videa software miroINSTANT
přistupuje přímo do zdrojových videosouborů a již spočítaných efektů a změn
tak, jak bylo specifikováno v konstrukčním okně příslušného střihového softwaru.
Takovýto systém práce například umožňuje v rámci jednoho projektu rozmístění
videosouborů na různých discích. Navíc při změnách efektů či úprav software
miroINSTANT počítá pouze ty části, které byly oproti předchozí úpravě změněny.
Dříve již spočítané části videosouborů zůstávají v původním souboru
předpočítány. Většina postprodukčních prací se tedy stává velice rychlými a
efektivními. Při klasických střihačských postupech (mimo náročných efektů a
několikavrstvých kompozic) se komfort práce velmi blíží několikanásobně dražším
reeltimovým systémům.
Oproti modelu DC30 výrobce tuto kartu vybavil tolik žádaným generátorem
televizního obrazce, který umí zobrazit normované vertikální televizní pruhy. V
ceně systému je střihový software Adobe Premiere 4.2, a opět Asymetrix 3D F/X.
DOPORUČENÍ: naprosto ideální řešení pro tvůrce počítačové animace (nutné
absolutní rozlišení) a veškerých typů videoprogramů, vzhledem ke své ceně se
asi příliš neuplatní při zpracování domácího videa.

EditBay
Karta je standardně koncipována jako PCI karta s využitím bus masteringu.
Integrace zvukové karty pro zajištění synchronizace zvuku a obrazu je
samozřejmostí. EditBAY umožňuje pracovat s videem pouze do rozlišení dle normy
CCIR 601, tedy 720 x 576 pixelů, což je pro zpracování klasického "živého"
videa naprosto dostačující.
Možné problémy mohou naopak nastat při využití této karty pro výrobu počítačové
animace, kdy je občas nutné absolutní rozlišení 768 x 576. Ovšem zde bych rád
zdůraznil právě slovo občas, protože např. pro vytvoření letícího loga a
následného zakomponování do vašeho videoprogramu rozlišení karty EditBAY
naprosto dostačuje.
Komprese je pro normu PAL opravdu variabilní, od poměru 100 : 1 do 3,2 : 1, což
představuje datový tok 6,5 MB za sekundu. Karta pochopitelně umožňuje práci v
normách NTSC a SECAM při zachování standardu CCIR 601.
Signálové konektory jsou vyvedeny na zadní stranu karty. Videovýstupy i
videovstupy jsou v provedení kompozitním (VHS,Video8) i Y/C komponentním
(S-VHS, Hi8). Zvukové kabely se připojují stereofonními konektory minijack, což
má za následek poněkud horší naměřené parametry zvuku. Plug and play instalace
proběhla naprosto bez problémů. 2GB limit pro přehrávání není pro EditBAY žádný
problém. Při nečinnosti videovýstupů karta generuje jeden z uživatelsky
definovatelných testovacích obrazců.
V ceně systému je střihový software Video Action 5.1 a vynikající program pro
mastering a úpravu zvuků Sound Forge XP 4.0, který umí mimo jiné upravovat zvuk
přímo v AVI souborech. Střihový software Video Action byl ušit kartě EditBAY
přímo na míru a na postprodukční práci je to opravdu znát. Přehrávání souborů
větších než 2 GB je přímo zapracováno do programu, dále máte možnost přehrávat
video s přechodovými efekty přímo z časové osy, a samozřejmě je k dispozici
selektivní rendering, kdy jsou přepočítávány pouze upravené pasáže videa.
DOPORUČENÍ: naprosto ideální řešení pro produkci veškerých typů videoprogramů,
nehodí se pro tvůrce počítačové animace (nutné absolutní rozlišení).

Fast AV Master 98
PCI karta, využívající bus mastering s integrovanou zvukovou kartou pro přesnou
synchronizaci zvuku a obrazu, navazuje na populární AV Master. Karta umožňuje
pracovat s videem až do plného rozlišení 768 x 576 pixelů. Komprese je pro
normu PAL nastavitelná do poměru 4:1. V případě potřeby umožňuje AV Master
pracovat i v normách NTSC a SECAM.
Signálové konektory jsou vyvedeny na zadní stranu karty a jsou nejslabším
místem tohoto systému, který v naměřených hodnotách kvality obrazu za svými
konkurenty značně zaostává. Videovýstupy jsou v provedení kompozitním (VHS,
Video8) i Y/C komponentním (S-VHS, Hi8). Videovstup je pouze v provedení Y/C
komponentním. V případě, že je potřeba kompozitní vstup, je ke kartě přidávána
zvláštní konektorová redukce, což je ovšem řešení velmi amatérské, až se mi
nechce věřit, že firma Fast, která vyrábí i ryze profesionální systémy, něco
podobného vůbec mohla vymyslet.
Zvukové kabely se připojují stereofonními konektory minijack. Nevalná kvalita
obrazu se projevila především v neklidu barev v obraze. Při měření jsme
zjistili celkem výrazné překrytí barevných pruhů a neklid průchodu jednotlivých
fází.
Při instalaci se karta chovala jako plug and play a zavedení ovladačů proběhlo
bez problémů. Samotná stabilita systému je poněkud slabší než u ostatních
karet. 2GB limit pro přehrávání je zde vyřešen doplňkovým softwarem, který
umožňuje uživateli vytvořit playlist pro přehrávání několika souborů bez
viditelného přerušení. Při nečinnosti videovýstupů karta generuje celkem pěkný
obrazec, na němž je vyobrazena jakási směs multimediálních motivů.
V ceně systému je střihový software Ulead Media Studio PRO 5.0, celkem zajímavý
efektový program Media Mania a program pro výrobu zvukových doprovodů Magix
Music Maker. Díky spolupráci firmy FAST s výrobcem programu Media Studio,
firmou Ulead, byly do střihového programu implementovány některé algoritmy
přímo šité na míru AV Masteru. Tím je dosaženo výraznějšího zkrácení doby
výpočtu některých efektů, než při použití Media Studia na jiných střihových
kartách.
V současné době je na trhu již nový model AV Master 2000, ale distributor karty
pro ČR, firma GIO, nám do redakční uzávěrky nedodala potřebné podklady, takže
jsme tento nemohli do našeho testu zařadit.
DOPORUČENÍ: vzhledem ke kvalitě obrazu a poměrně přijatelné ceně bude využití
této karty směřovat do sféry zpracování domácího videa.

AV Card
AV Card byl v době svého uvedení na trh očekáván s velkým napětím, neboť
reklamní materiály výrobce, firmy Electronic Design, hlásaly hybridní řešení,
které integruje kartu pro digitalizaci a editaci videa, integrovaný SCSI řadič
a ovládání externích videozařízení pomocí rozhraní LANC nebo infračerveného
portu. Systém se skládá z PCI karty využívající bus mastering a externího boxu,
který se umisťuje do volné 5,25" pozice na čelním panelu počítače. Zde
nalezneme konektory cinch pro připojení audiosignálu, kompozitní i Y/C
komponentní vstupy a výstupy, konektor LANC pro ovládání jednotlivých
přístrojů, dva minijacky pro sluchátka a mikrofon a dva konektory i-link
(nezapojené).
AV Card umožňuje pracovat s videem do rozlišení dle normy CCIR 601, tedy 720 x
576 pixelů (platí zde stejné omezení pro pracování animací jako u karty
EditBAY). Protože výrobce nabízí možné rozšíření karty o digitální a YUV
složkové vstupy a výstupy a míří tedy do čistě profesionálních oblastí, čekali
jsme vysokou kvalitu obrazu i zvuku.
Ale ještě před vlastním měřením byl pouhým subjektivním pozorováním jasný
pokles kvality oproti ostatním kartám v testu. Následné měření nám tento
subjektivní dojem potvrdilo. Nižší kvalita obrazu je zřejmě způsobena použitím
čipu ZORAN 36060, který je sice novější verze než čip ZORAN 36050 použitý v
konkurenčních systémech, ale jeho vnitřní datový tok je téměř třikrát menší než
u jeho staršího bratra a je určen pro nasazení v méně náročných aplikacích.
Důvod, proč ho firma Electronic Design přesto použila jako jádro systému AV
Card, je poněkud nepochopitelný.
Kvalita zvuku je asi na stejné úrovni jako obraz, a nezachrání to ani použití
konektorů cinch. 2GB limit pro přehrávání je vyřešen softwarem Power Play,
který umožňuje řadit videosoubory do playlistu. V ceně systému je střihový
software Media Studio PRO 5.2, již zmíněný Power Play a Media Master, což je
programové vybavení pro lineární střih, kdy je přes rozhraní LANC nebo infra
ovládán příspěvkový a záznamový stroj.
DOPORUČENÍ: vhodné pouze pro práci, kdy je nutná integrace lineární a
nelineární střižny, a kde navíc není kladen důraz na kvalitu obrazu a zvuku.

Shrnutí
Očekáváte-li, že vám doporučíme jeden jediný střihový systém, jejž byste si
měli zakoupit, pak vás musím zklamat. Je vždy potřeba rozlišit, pro jaké účely
se bude daný systém používat:
l1Pokud chcete stříhat domácí video a nákupní cena systému je jedním z hlavních
faktorů rozhodování, vyberte si AV Master.
l2Pokud preferujete kvalitu a nepotřebujete zpracovávat příliš dlouhé
videoprogramy, vyberte si miroVIDEO DC30 získáte za levný peníz kvalitní řešení
(karty jsou ovšem již ve výprodeji, bude tedy dost obtížné je sehnat).
l3Pokud potřebujete zpracovávat videoprogramy různé stopáže s prvotřídní
kvalitou, máte na výběr mezi EditBAY a miroVIDEO DC30+. Pro první z karet
hovoří především sympatická cena, pro druhou o něco lepší parametry zvuku i
obrazu, které ovšem jen těžko rozeznáte.
Neméně podstatným faktorem při rozhodování může být přibalený střihový
software. Zde je těžké radit, protože Adobe Premiere je osvědčený a praxí
prověřený software s širokou podporou třetích výrobců. Naproti tomu Video
Action je poměrně nový a zajímavý software se spoustou možností, které ostatní
produkty nenabízejí. Zde bych asi doporučil obstarat si demoverze obou programů
a vyzkoušet.
Samozřejmě že ze hry není ani Media Studio Pro, jež můžete provozovat jak s
kartou miroVIDEO DC30+, tak s kartou Edit BAY.
9 0649/DĚD o

Pinnacle miroVIDEO DC30
kvalitní obraz
plné rozlišení 768 x 576
vynikající stabilita
cena
absence obrazového generátoru
omezení 2GB hranice
OBRAZ: 91 %
ZVUK: 70 %
STABILITA: vynikající
CENA: 17 990 Kč (bez DPH)

Pinnacle miroVIDEO DC30+
kvalitní obraz
plné rozlišení 768 x 576
vynikající stabilita
propracovaná technologie miroINSTANT, výrazně urychlující postprodukční práci
vyšší cena
v této cenové kategorii poněkud neprofesionální řešení přípojných míst
audiosignálu
OBRAZ: 97 %
ZVUK: 70 %
STABILITA: vynikající
CENA: 35 880 Kč (bez DPH)

EditBay
kvalitní obraz
vynikající stabilita
zajímavé programové vybavení (Video Action, Sound Forge)
neprofesionální řešení přípojných míst audiosignálu pomocí konektoru minijack
OBRAZ: 95 %
ZVUK: 56 %
STABILITA: vynikající
CENA: 29 990 Kč (bez DPH)

Fast AV Master 98
nízká cena
zajímavé programové vybavení (Media Studio PRO, Media Mania, Magix Music Maker)
mírná akcelerace některých efektů
nižší kvalita obrazu
neprofesionální řešení přípojných míst audiosignálu pomocí konektoru minijack
amatérské řešení redukce cinch Y/C
OBRAZ: 63 %
ZVUK: 56 %
STABILITA: průměrná
CENA: 19 990 Kč (bez DPH)

AV Card
hybridní řešení (digitalizační karta + zvuková karta + SCSI řadič + lineární
střižna)
externí přípojný box
špatná kvalita obrazu i zvuku
OBRAZ: 51 %
ZVUK: 50 %
STABILITA: dobrá
CENA: 45 000 Kč (bez DPH)

Pohledem televizního
profesionála
Segment trhu recenzovaných střihových systémů míří převážně do oblasti
náročných videoamatérů, institucí a menších videostudií. Nasazení do tzv.
broadcast provozu, kde musí být stoprocentně zachována vysílací kvalita, není
příliš vhodné, ale najdou se i pracoviště, kde tyto systémy fungují k plné
spokojenosti.
Nejde však o využívání těchto střihových karet pro finální postprodukční práce,
protože studiové televizní přístroje (Betacam SP, MII) jsou vybaveny složkovými
vstupy a výstupy YUV. Mohly by se pochopitelně využívat i konektory Y/C,
kterými je většina studiových strojů vybavena také, ale pokles kvality je již
značný. Přímé zpracování obrazu je tedy z uvedených technologických důvodů
nevhodné.
Ovšem v oblasti hrubého předsestříhání natočeného materiálu jsou tyto systémy
často využívány. Broadcast střižny jsou často velmi vytížené a jejich strojový
čas značně drahý, proto se hrubý sestřih provede na semiprofesionálním
střihovém systému, kde nižší kvalita obrazu nevadí, protože vyprodukovaný obraz
se využívá pouze pro náhled střihače. Po dokončení hrubých úprav se vygeneruje
střihová soupiska nebo indexový soubor úprav a celý projekt se přenese na vyšší
studiovou střižnu, kde se proces postprodukce dokončí.
Druhou profesionální oblastí, kde jsou semiprofesionální systémy často
nasazovány, je výroba počítačové grafiky a animace. Grafická stanice je
vybavena některou z uváděných karet a slouží grafikovi či animátorovi pro
náhled na televizním monitoru nebo pro převod na pracovní kopii VHS (např. pro
předání klientovi ke schválení). Po dokončení grafických prací se změní kodek
komprimace na D1 (nekomprimované video v plném PAL rozlišení) a nechá se
vygenerovat finální videosoubor, který se po síti nebo na vysokokapacitním
médiu přenese na broadcast střihový systém a zde se přepíše na požadovaný typ
videokazety, zpravidla Betacam SP.

Jak jsme testovali
Pro testování střihových karet jsme použili referenční střihový stroj Betacam
SP, studiový televizní generátor, osciloskop a vektoroskop. U klasifikace
uvádíme hodnotu v procentech, přičemž 100 procent je hodnota naměřená pomocí
referenčních přístrojů.
Předmětem testování byly pouze samotné střihové karty bez softwarového
vybavení, ale vzhledem k rozdílnému druhu přidávaného softwaru uvádíme alespoň
název příslušného programového vybavení, aby čtenář mohl zvážit užitnou hodnotu
celého systému vzhledem k pořizovací ceně.