Hlavní navigace

STŘÍBRNÉ SVĚTLO Z MICROSOFTU

1. 1. 2008

Sdílet

Nová konkurence pro Flash? Dnešní digitální svět je jistě formován existencí internetu a služeb s ním souvis...


Nová konkurence pro Flash?


Dnešní digitální svět je jistě formován existencí internetu a služeb s ním souvisejících. Propojení lidí mezi sebou otevřelo obrovský prostor pro vznik mnoha služeb pro komunikaci a výměnu dat jako takových. Microsoft je jedním ze softwarových gigantů, kteří tento prostor opanovali vlastní softwarovou výbavou, a nutno podotknout, že úspěšně (přes počáteční novorozenecké choroby). Na počátku stál vlastní operační systém: vychvalován i zatracován, ale přesto kvalitní, a ve verzi XP i dostatečně stabilní a bezpečný. V poslední době pak brala vítr z plachet unixovým administrátorům i jistá konvergence serverových systému Microsoftu k unixu a naopak. Microsoft navíc konečně pochopil nutnost otevřenosti i na poli proprietárních formátů, jejímž výsledkem je formát dokumentů MS Office postavený na XML. Stručně lze konstatovat, že do čeho se tato firma pustí, to pravděpodobně dotáhne do minimálně velmi dobrého konce. Nejinak je tomu s technologií Silverlight, jež směřuje do oblasti, kterou nechávala firma zatím ležet ladem. A co to vlastně Silverlight je?
Z pohledu koncového uživatele jde o malý plug-in do internetového prohlížeče, který mu umožní zobrazit velmi efektní, interaktivní a pokročilé webové aplikace, ať už ve formě reklam, firemních prezentací, interaktivních galerií nebo TV vysílání. To vše za využití vektorové i bitmapové grafiky, stejně tak jako moderních video formátů s vysokou kompresí (WMV v HD rozlišení, WMA, MP3 a další). Modul Silverlight je navíc nezávislý na provozované platformě. Podporuje totiž Windows, Linux i MacOS. Pod Windows jsou to pro­hlížeče IE6, IE7 a Firefox, pod MacOS potom nativní Safari. Podpora Linuxu je zatím ve stadiu vývoje a vzniká ve spolupráci s firmou Novell. Informace o projektu však hledejte pod názvem Moonlight. Plug-in je dostupný zcela zdarma a velmi snadno a rychle se instaluje. Jeho velikost v současnosti nepřesahuje 5 MB.
Silverlight však není jen modulem do vašeho prohlížeče. Skrývá se za ním celá technologie, pomocí které mohou vývojáři vytvářet graficky pokročilé internetové aplikace. A to velmi nezávisle a s využitím moderních programovacích jazyků. Historie Silverlightu započala poměrně nedávno vznikem WPF. WPF je podsystém .NET Frameworku, který s sebou přináší jednotný přístup k UI, dokumentům a médiím. Do světa desktopových aplikací navíc přinesl oddělení vlastního uživatelského rozhraní od aplikační logiky. Silverlight je potom rozšířením tohoto subsystému (původní název WPF/E), který se stal na .NET Frameworku nezávislým. Základní implementace se skládá ze tří částí. První z nich je vlastní XHTML stránka odkazující na kód Silverlight. V té definujete odkaz na soubor silverlight.js, jenž obsahuje potřebné funkce. Druhou část pak tvoří definiční XAML soubor obsahující konfiguraci uživatelského rozhraní. Vzhledem k jeho XML bázi se jedná o snadno modifikovatelný a srozumitelný textový soubor, který je teprve později přeložen do binární podoby. Poslední části je vlastní aplikace napsaná buď jako skript, nebo již zkompilovaný binární kód. Mezi podporované skriptovací jazyky patří Javascript, Python a Ruby. Z kompilovaných potom jmenujme nezbytné C# a Visual Basic .NET. Vzhledem k integraci podpory přímo do modulu Silverlight není nutné zpracování na straně klienta, což přinese rapidní zvýšení rychlosti např. oproti dnes používanému Javascriptu. Integrace technologie přímo do XHTML pak umožňuje vývojáři využít již stávající řešení např. v kombinaci s PHP (díky projektu Phalanger bude PHP dalším podporovaným jazykem pro Silverlight) a některou oblíbenou databází.
Velkou výhodou Silverlightu je, díky mateřské firmě, existence komplexních vývojových nástrojů. Základ tvoří Microsoft Visual Studio 2008, které vám po instalaci potřebného modulu umožní ihned vytvářet projekty Silverlight. K editaci XAML a přípravě multimédií Microsoft připravil sadu aplikací Expression Studio. Najdete zde například program Microsoft Expression Blend 2, ve kterém velmi snadno nakreslíte vektorovou grafiku a opatříte ji potřebnými animátory. Jazyk XAML se mimochodem používá i pro vykreslování komponent ve Windows Vista, snadno jej tedy využijete nejen pro Silver-light. Na závěr je nutné říci, že výše uvedené informace vesměs platí pro verzi Silverlight 1.1, která je prozatím pouze ve stadiu ALPHA. V současnosti distribuovaná verze 1.0 zatím nedisponuje vším, co bylo na předchozích řádcích uvedeno.

Verdikt

Silverlight je v každém případě na počátku své cesty a již dnes dalekosáhle překračuje v oblasti multimédií možnosti konkurence (Flash). Jeho výhodou je nezávislost na platformě, jednoduchost implementace, přehledná definice uživatelského rozhraní a široká škála podporovaných jazyků. Webových stránek podporujících Silverlight však není mnoho, většinu z nich najdete právě na stránkách Microsoftu. Na masové rozšíření si tak ještě chvíli počkáme.

Microsoft Silverlight

Rozšíření webových stránek o interaktivní prvky, animace a videa.
Podpora Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 10.4.
Klady: cross-platformní, podpora multimedií, podpora programovacích jazyků
K recenzi poskytla firma:
Microsoft
www.microsoft.cz
Hodnocení: 3