Hlavní navigace

Stěhujeme Windows a Office

1. 9. 2004

Sdílet

Dokumenty, Program Files, Temp, instalační složka Windows - to všechno a ještěspousta dalších pevně přednastavených složek a souborů jsou instance, na které se Windows a Office spoléh...
Dokumenty, Program Files, Temp, instalační složka Windows - to všechno a ještě
spousta dalších pevně přednastavených složek a souborů jsou instance, na které
se Windows a Office spoléhají. Ostatně, co by neudělaly pro to, aby mohly
splnit vaše požadavky bez zbytečného prodlení. Možná si myslíte, že jsou
systémová nastavení nezměnitelná, ale není tomu tak. Dají se poměrně snadno
překonfigurovat, i když to nemusí být na první pohled zřejmé. Řada z vás se
jistě dostane do situace, kdy vám tipy z tohoto článku přijdou vhod. Například
když si koupíte nový počítač, určitě oceníte, když si svoje programy nebudete
muset všechny znovu instalovat, nýbrž když si všechna svá nastavení jednoduše
přenesete ze starého počítače na nový. Ostatně, i když si zrovna nový počítač
nekupujete, není od věci takové možnosti znát. Co když se vám třeba na nyní
používaném diskovém oddílu nebude dostávat místa? Pak zajisté oceníte možnosti
kompletního přesunutí dat na větší disk. V první části tohoto článku budeme
postupně zkoumat možnosti přesunu každé složky, kterou Windows při své
instalaci vytvářejí na standardním umístění. K nim patří všechny dočasné
složky, stejně jako všechna další vynucená "skladiště" pro soubory, jejichž
zářným příkladem je třeba složka Documents and Settings. Také se dozvíte, jak
si můžete ušetřit všechnu nepříjemnou práci s novým nastavováním všeho
používaného softwaru. Pomocí našich tipů si všechny vámi používané šablony,
makra a slovníky snadno přenesete do jiného počítače. V poslední části článku
pak naleznete spoustu zajímavých alternativ, jak si na svém počítači třeba
trochu netradičně uspořádat data. Tam, kde nebude možné vystačit s prostředky
dodávanými ve Windows, můžete čekat utility naprogramované exkluzivně pro PC
WORLD nebo další zdarma dostupné utility. Prakticky všechny pak naleznete, tak
jak je zvykem, na našem CD.

Stěhujeme Windows
Už při instalaci vytvářejí Windows celou řadu složek a cest k nim a na celou
řadu z nich potom později při běžné práci na počítači úplně zapomínají. V
některých případech se přímo předpokládá, že si některé cesty změníte, v jiných
je obtížné jednou nastavenou cestu změnit podle svého, aniž byste nenarušili
funkčnost celého systému. Ale i přes toto nebezpečí vám ukážeme způsob, jak se
vám povede i takové parametry změnit.

Windows 98/ME/2000/XP
1)Složka Temp: přesunutí mezipaměti
Cíl: Složku Temp, popřípadě TMP můžeme přirovnat k jakémusi meziskladu, do nějž
Windows umisťují soubory, které dočasně potřebují během instalace některých
programů. Navíc si právě sem umisťují svoje data i některé aplikace. V
závislosti na verzi Windows se tyto dočasné soubory umisťují na různé pozice.
Windows 98 a ME si libují v jedné složce, a to %Windir%\Temp. Systémy
využívající technologii NT, tj. Windows 2000 a XP, vytvářejí dočasné složky dvě
jednu pro potřeby systému (%Windir%\Temp) a druhou pro data jednotlivých
uživatelů (%Userprofile%\Local Settings\Temp). Přečtěte si, jak pro obě složky
nastavit jiná umístění.
Způsob: Nejprve si vytvořte složku, do níž budete chtít v budoucnu umisťovat
dočasné soubory. Dejte přitom pozor na to, aby na vámi vybraném diskovém oddílu
byl dostatek místa - minimálně několik stovek MB. Windows 2000 a XP: Tyto
systémy mají pro tento účel pomocníka. V Ovládacích panelech poklepejte na
ikonu Systém a přesuňte se na záložku Upřesnit. Zde stiskněte tlačítko Proměnné
prostředí a v polích Uživatelské proměnné a Systémové proměnné nastavte pro
položky TEMP a TMP cesty k vámi vytvořené složce. K úspěšnému nastavení složky
pro systémové proměnné musíte mít k počítači administrátorská práva. Windows
98: Tady je nutno upravit obsah souboru C:\AUTOEXEC.BAT. Otevřete tento soubor
v libovolném textovém editoru, například v Poznámkovém bloku. Najděte řádky
začínající příkazy set temp a set tmp a v nich nahraďte starou cestu cestou k
vaší nové složce. Pokud takové řádky nenajdete, doplňte je na libovolné místo v
tomto tvaru:
set temp=
set tmp=
Windows ME mají AUTOEXEC.BAT jen pro "parádu". Při spouštění systému se totiž
jeho obsah vůbec nebere v úvahu. Zde je nutno zasáhnout do registru Windows.
Spusťte proto Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCach
es\Temporary Files. Zde najdete řetězcovou hodnotu Folder, která jako svůj údaj
nese cestu ke složce Temp . Pro změnu cesty této proměnné stačí patřičně
upravit údaj hodnoty Folder. Všechny popisované změny se u všech systémů
projeví až po restartu počítače.

Windows 98/ME/2000/XP
2)Dočasné soubory internetu: přesun paměti Internet Exploreru
Cíl: Internet Explorer má svoji vlastní složku, do níž ukládá data z
prohlížeče. Najdete v ní navštívené internetové stránky, obrázky, animace a
soubory cookies. Tato mezipaměť Internet Exploreru se však dá přesunout i jinam
- třeba na ramdisk.
Způsob: Nejprve si zvolte složku, do níž budete chtít umisťovat dočasné soubory
stažené z internetu a spusťte Internet Explorer. Klepněte do menu Nástroje/
Možnosti Internetu a v okně, jež se vám objeví, klepněte na záložku Obecné. V
poli Dočasné soubory Internetu stiskněte tlačítko Nastavení a pak tlačítko
Přesunout složku. Zde vyberte vámi požadovanou složku. Popisovaný postup je
totožný pro všechny verze Internet Exploreru. Provedená nastavení se stanou
aktivní až po restartu prohlížeče.

Windows 98/ME/2000/XP
3)Dokumenty: vyberte si sami umístění pro své soubory
Cíl: Všechny verze Windows standardně vycházejí z toho, že všechny vaše
dokumenty budou ukládány do složky Dokumenty. Tato složka se nachází na stejném
diskovém oddílu jako operační systém. Ovšem právě zde může být časem problém s
místem. Kromě toho se vám zdá daleko výhodnější, pokud budete mít systém a data
na různých diskových oddílech.
Způsob: Co se týče ikony Dokumenty na pracovní ploše a v Průzkumníku, jedná se
vlastně o zvláštní typ zástupce. Tento objekt typu Shell může odkazovat pouze
na jednu složku a je zabudován hluboko v registru. Kupodivu vám ale Windows
nebudou nijak zvlášť bránit, pokud se rozhodnete pro svoje dokumenty definovat
nějakou jinou složku. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Dokumenty a z
kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti. Na záložce Cíl si pak můžete
vybrat složku, do níž budete chtít ukládat všechny svoje soubory. Po potvrzení
vaší volby se provede odpovídající úprava v registru Windows. Ve Windows ME,
2000 a XP pak budete ještě dotázáni, zda budete chtít do nově nadefinované
složky přesunout všechny vlastní soubory. Ve Windows 98 budete bohužel muset
tuto akci provést sami ručně.

Windows 98/ME/2000/XP
4)Zvláštní uživatelské složky: nastavení změníte pomocí skriptu
Cíl: Windows mají pro data a nastavení jednotlivých uživatelů pevně nastavená
umístění týká se to kupříkladu odkazů z nabídky Start či obsahu pracovní
plochy. V tabulce Pomohou vám skripty naleznete seznam takových pevně
nastavených složek a informace o jejich obsahu. Každou takovou složku však
přesto můžete přesunout, aniž byste za to museli zaplatit omezením její
funkčnosti.
Způsob: Cesty všech složek jsou v registru uloženy ve dvou klíčích. V
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders a v Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders je pro každou složku vždy jedna
řetězcová hodnota a jejím údajem je právě cesta k této složce. Klíč Shell
Folders je však pouze kopií nadřazeného klíče User Shell Folders. Pokud
upravíte cestu v klíči User Shell Folders, provedete přesunutí souborů do jiné
složky. Odkazy na složky například od různých aplikací se však tímto nemění,
neboť všechny údaje týkající se umístění se vždy načítají z údajů uvedených v
registru. Pro usnadnění nastavení cest k těmto složkám jsme vytvořili skript s
názvem PCWSYSFOLDS.
HTA. Spustíte jej poklepáním na soubor. Otevře se vám okno, v němž uvidíte
všechny aktuální cesty k systémovým složkám ve Windows. Po stisku tlačítka
Zvolit vedle odpovídající složky si můžete vybrat libovolné jiné její umístění.
Složku však musíte mít již vytvořenou. Po nastavení cest ke všem složkám, které
jste chtěli změnit, pak stačí pouze stisknout tlačítko Potvrdit, čímž se
všechny změny zapíší do registru. Z již zmiňované tabulky se pak dozvíte, zda
je potřeba počítač restartovat, aby se provedené změny projevily. Nakonec
zkopírujte obsah staré složky do nového umístění a starou složku smažte.

Windows 2000/XP
5)Zálohování oblíbených položek: příprava oblíbených odkazů pro přesunutí
Cíl: V Internet Exploreru jste si vytvořili oblíbené položky, abyste si
urychlili přístup k často navštěvovaným internetovým stránkám. Nyní byste si
chtěli tyto odkazy zálohovat, abyste je mohli snadno přesunout na jiný počítač,
nebo protože budete na svůj počítač instalovat nový operační systém.
Způsob: Ve Windows 2000 a XP se oblíbené položky standardně nacházejí ve složce
C:\Documents and Settings\\Oblíbené položky, přičemž uživatele> je jméno, pod kterým se do Windows přihlašujete. Zálohu vytvoříte v
Internet Exploreru v menu Soubor/Import a export. Objeví se vám průvodce, v
němž vyberete možnost Exportovat oblíbené položky. Program uloží tyto položky
do HTM souboru, jímž můžete na jiném počítači nebo po nové instalaci operačního
systému opět přes průvodce importem a exportem oblíbené položky znovu
naimportovat.

Windows 98/ME/2000/XP
6)Instalace Windows:umístění instalačních souborů
Cíl: Během vlastní instalace si Windows zjistí, kde se nachází zdroj
instalačních souborů a tuto skutečnost si zapíše do registru. Pokud například
budete Windows instalovat z CD disku, budou vás pokaždé vyzývat k jeho vložení,
pokud nějaké instalační soubory budou potřebovat. Pokud si posléze obsah
instalačního CD zkopírujete na pevný disk, určitě by pak pro vás bylo
pohodlnější, pokud byste toto umístění mohli nějakým způsobem integrovat do
systému. Ještě naléhavější situace pro přenastavení umístění instalačních
souborů pak nastane, pokud se změní písmeno disku.
Způsob: Rozluštění tohoto problému se opět nalézá v registru a znovu se
nabízené řešení pro Windows 2000/XP liší od toho pro Windows 98/ME. V každém
případě však musíte nejprve spustit Editor registru. V systémech Windows 2000 a
XP si otevřete klíč Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion. Uživatelé Windows 98/ME naproti tomu použijí klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup. Od této
chvíle je postup řešení opět pro všechny verze Windows stejný. V pravé části
okna Editoru registru vyhledejte řetězcovou hodnotu SourcePath. Její hodnota
totiž udává umístění instalačních souborů. Zadejte do ní vámi požadovanou novou
cestu a restartujte počítač, aby se změny mohly projevit.
Upozornění: U Windows 2000 a XP zadejte novou cestu k instalačním souborům tak,
aby odpovídala cestě ke složce \i386 na CD. Ve Windows 98/ME postupujte
analogicky, zde nová cesta musí odpovídat cestě ke složce \98, popřípadě \9x na
CD. Ve Windows ME je ještě taková malá zvláštnost: tento operační systém totiž
standardně kopíruje všechny instalační soubory již během instalace, a to do
složky %Windir%\Options\Install. Z tohoto důvodu údaj řetězcové hodnoty
neodkazuje na skutečný zdroj instalačních souborů, nýbrž do výše zmíněné
složky. Nicméně postup při změně cesty k instalačním souborům zůstává stejný.
Pokud se v tomto systému rozhodnete umístit instalační soubory do jiné složky,
nezapomeňte složku %Windir%\Options\Install smazat. Uvolníte si tím totiž
nezanedbatelných 150 MB místa na systémovém diskovém oddílu.

Tip pro profesionály
Windows 98/ME/2000/XP
7)Složka Program Files: pohodlný přesun složky pro znalce
Cíl: Přestěhování složky Program Files patří jednoznačně k těm nejnáročnějším.
Tato složka je při instalaci aplikací výchozí a hostí programové soubory tak
důležitých aplikací jako jsou Internet Explorer, Windows Media Player či
Outlook Express. Vzhledem k tomu, že Windows do této složky permanentně
přistupují, nedá se přesunout, pokud běží Windows. A i pokud by se vám to
nějakým způsobem povedlo, stejně byste nemohli operační systém kvůli celé řadě
porušených odkazů uvedených v registru smysluplně využívat. Nyní vám ukážeme
způsob, jakým způsobem tuto obtížně manipulovatelnou složku dostat tam, kam
chcete, aniž byste narušili její funkčnost. Ale pozor: předpokládáme, že v
oblasti Windows nejste žádný začátečník!
Způsob: Celou složku budeme přesouvat v několika krocích. Nejprve si spusťte
počítač v nouzovém režimu. Poté použijte německou utilitu PCWPROGRAMREMAP.EXE.
Po svém spuštění si z registru načte aktuální umístění složky Program Files. Do
spodního řádku potom zadejte nové umístění této složky a celý proces spusťte
stiskem tlačítka Verschieben. Utilita nejprve exportuje celý registr v ASCII
formátu. V exportovaném souboru pak řádek po řádku vyhledává všechny staré
cesty ke složce Program Files a nahrazuje je novými. Tyto změny zapisuje do
souboru C:\REPLACE.REG. Do kořenového adresáře C: rovněž utilita umisťuje
záložní soubor BACKUP.REG, s jehož pomocí se dají v případě potřeby všechny
provedené změny vrátit zpět. Dříve, než utilita zapíše všechny změny do
registru, se ještě jednou zeptá na souhlas. Profesionálové tedy mají ještě
příležitost, aby si prohlédli obsah souboru REPLACE.REG a zběžně zkontrolovali
jeho obsah. Jakmile odsouhlasíte provedení všech změn, zkopíruje se obsah
složky Program Files do nového umístění a do registru se importuje obsah
souboru REPLACE.REG. Jakmile utilita svoji činnost skončí, restartujte počítač
a znovu jej spusťte v nouzovém režimu. Smažte starou složku Program Files a u
všech svých zástupců programů aktualizujte jejich cílový a pracovní adresář. To
můžete provést poklepáním na zástupce, čímž použijete automatické vyhledávání
nového umístění souborů. Druhou možností je vyvolat si pravým tlačítkem myši u
každého zástupce kontextové menu a přes příkaz Vlastnosti ručně zadat novou
cestu v polích Cíl: a Spustit v:. Po dalším restartu je pak proces přesunu
završen. Popisovanou utilitu jsme sice důkladně testovali, ale při tak
náročných zásazích do systému se přece jen někdy nemusí vydařit vše podle
našeho očekávání. Proto je zde ponechána i varianta jakési zálohy. V případě
potřeby spusťte počítač v nouzovém režimu, spusťte Editor registru a otevřete
si klíč Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\. Zde
nahraďte v údajích řetězcových hodnot ProgramFilesDir a CommonFilesDir cesty k
nové složce Program Files cestou ke starému umístění. Poté spusťte utilitou
vytvořený soubor C:\BACKUP.REG a zkopírujte obsah nové složky Program Files
zpět na původní umístění. Po restartu počítače je třeba znovu přejít do
nouzového režimu a novou, ale nyní již nepotřebnou složku Program Files smazat.
Po dalším restartu počítače zase bude vše při starém.
Upozornění: Některé aplikace, kupříkladu Microsoft Office, se i přes globálně
provedené změny odmítají smířit s novým umístěním. Office proto tuto skutečnost
hned ohlásí a vyžaduje instalační CD Office pro aktualizaci cesty. Celý přesun
pak podle velikosti složky Program Files a registru zabere okolo půl hodiny.

Tip pro profesionály
Windows 2000/XP
8)Dllcache: přemístění záložních DLL souborů
Cíl: Windows 2000 a XP si chrání systémové soubory, a to tak, že každý důležitý
soubor má svoji kopii umístěnou v systémové složce a při změně originálního
souboru se okamžitě pozměněná varianta nahradí kopií ze zálohy. Kopie
systémových souborů se ukládají do skryté složky %Windir%\System32\Dllcache. To
je sice hezké, ale Microsoft vám už nikde neprozradí, jak v případě potřeby
tuto několik set MB velkou složku se zálohami přesunout na nové umístění.
Způsob: Způsob přesunu je závislý na verzi Windows, s níž pracujete. Windows
2000 do nainstalovaného Service Packu 1: Tady se dá složka ještě skutečně velmi
jednoduše přemístit vhodnou úpravou registru. Spusťte Editor registru a
přesuňte se do klíče Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon. V pravém okně Editoru registru vytvořte
rozšiřitelnou řetězcovou hodnotu s názvem SFCDllCacheDir a jako její údaj
zadejte cestu k nové složce obsahující zálohy DLL souborů. Windows 2000 s
nainstalovaným Service Packem 2 a vyšším, Windows XP: Parametr SFCDllCacheDir
je v registru standardně deaktivován. Aktivovat se dá pouze opravou souborů
SFC.DLL (Windows 2000) či SFC_OS.DLL (Windows XP), jež se nacházejí ve složce
System32. Podle verze Windows si v hexadecimálním souboru otevřete odpovídající
soubor. Přesuňte se na adresu, kterou si vyhledáte podle verze Windows v
tabulce Adresy pro opravu souboru SFC. Na této adrese nahraďte bajty 8B C6
bajty 90 90. Modifikovaný soubor uložte pod jménem SFC.PAT (Windows 2000),
respektive SFC_OS.PAT (Windows XP), a to postupně do složek
%Windir%\Windows\System32 a %Windir%\Windows\System32\Dllcache. Nyní
restartujte počítač a spusťte Konzolu pro zotavení. Ve Windows 2000 pak
přejmenujete soubory v obou složkách příkazy:
ren sfc.dll sfc.old

ren sfc.pat sfc.dll
Analogicky budete postupovat také ve Windows XP:
ren sfc_os.dll sfc_os.old
ren sfc_os.pat sfc_os.dll
Při restartu počítače dejte pozor na to, aby se v CD-ROM mechanice nenacházelo
žádné instalační CD Windows a aby nebylo k dispozici žádné síťové připojení,
kde by bylo možné se dostat k instalačním souborům Windows. Nyní můžete upravit
registr výše popisovaným způsobem. Po dalším restartu tak bude úspěšně
definována nová složka pro umístění záložních systémových souborů. Abyste se
přesvědčili, že operace proběhla úspěšně, vložte do CD-ROM mechaniky instalační
CD Windows a spusťte příkaz: sfc /scannow
Tímto příkazem vytvoříte novou složku na vámi požadovaném místě a starou složku
můžete bez obav smazat. Samozřejmě se dá ochrana systémových souborů také
vypnout. V tomto případě však musíte - po provedené opravě popsané výše -
vytvořit v registru v již zmíněném klíči novou hodnotu typu DWORD se jménem
SFCDisable a jako její údaj jí přiřadit hexadecimální hodnotu FFFFFF9D.
Upozornění: Přesunutí složky Dllcache vrátí provedenou opravu zase zpět do
původního stavu. Pokud tedy budete chtít později ochranu systémových souborů
vypnout, je potřeba proceduru pro vypnutí ochrany absolvovat ještě jednou.

Tip pro profesionály
Windows 98/ME/2000/XP
9)Kompletní přesunutí nainstalovaných Windows
Cíl: Chcete celá nainstalovaná Windows přesunout na nový pevný disk, protože
ten starý se vám zdá příliš malý, případně se obáváte, že by vám mohl v krátké
době dosloužit.
Způsob: Postup při přenosu systému se liší v závislosti na verzi Windows.
Windows 95/98/ME: V tomto případě je přesun celého systému na jiný pevný disk
poměrně snadnou záležitostí. Nejprve nový pevný disk připojte do systému jako
Slave na primární kanál nebo nějakým způsobem na kanál sekundární, abyste mohli
spustit Windows z vašeho starého disku. Na novém pevném disku pak vytvořte
diskové oddíly tak, aby alespoň jeden z oddílů byl primární. Po restartu
počítače pevný disk naformátujte, a to pomocí příkazu Naformátovat z
kontextového menu disku a při formátování zatrhněte položku Zkopírovat
systémové soubory. Nyní celá Windows zkopírujete na nový pevný disk z
příkazového řádku pomocí příkazu
copy c:\ d:\ /k /r /e /i /s /c /h
Nový pevný disk je v příkazu označen písmenem d: - samozřejmě pokud má ve vašem
systému písmeno jiné, příkaz patřičně upravíte. V dalším kroku si vytvořte
spouštěcí disketu tak, že ji zformátujete a stejně jako při formátování pevného
disku zvolíte i nyní možnost Zkopírovat systémové soubory. Navíc na disketu
zkopírujte program FDISK.EXE, který se nachází ve složce %Windir%\Command.
Ukončete Windows a disky připojte tak, aby byl nový pevný disk připojen jako
Master na primárním kanálu. Nastartujte počítač pomocí spouštěcí diskety a
spusťte program Fdisk. Prostřednictvím položky 2 z menu Fdisku nastavte
primární diskový oddíl, na němž máte zkopírovaná Windows, jako aktivní. Tím je
systém kompletně přenesen na nový disk a při dalším spuštění počítače se
Windows již spustí z něj. Celá operace není nijak riskantní, neboť i v případě
nějaké chyby máte ještě kompletní systém na starém pevném disku.
Windows 2000/XP: V tomto případě celá operace už není tak jednoduchá. Může za
to rozdílná forma správy souborů. Každé médium pro ukládání dat zde dostává
pevně přidělené písmeno jednotky, a to je zaneseno do registru. Tak to zůstává
i tehdy, když systému určíte, že nový pevný disk je prvním diskem poté, co na
něj zkopírujete celá Windows stejným způsobem jako ve Windows 95/98/ME. Novému
disku bylo při prvním připojení do systému přiřazeno písmeno D, a tak to
zůstane. Ovšem systém svá data očekává na disku C. Proto je nutno spustit
aplikaci Správa disků, a to nejlépe přes nabídku Start//Spustit, tím, že do
řádku Otevřít: zapíšete příkaz diskmgmt.msc. Zformátujte nejprve diskový oddíl
na novém pevném disku, do něhož budete kopírovat Windows, a přiřaďte mu
písmeno, v našem případě D. I v tomto případě se musí jednat o primární diskový
oddíl a stejně tak musí být nastaven jako aktivní. Nastavení oddílu na aktivní
provedete přes kontextové menu oddílu. Systém na diskový oddíl zkopírujete
příkazem:
copy c:\ d:\ /k /r /e /i /s /c /h /o /x
Při této operaci se však nezkopírují soubory registru. K tomu musíte použít
Konzoli pro zotavení, kterou si nainstalujete tak, že ze složky \i386 na
instalačním CD Windows zavoláte příkaz:
winnt32 /cmdcons.
Potom restartujte počítač a ze spouštěcího menu vyberte položku Konzola pro
zotavení. Přihlašte se k původní instalaci Windows a příkazem
cd system32\config
se přesuňte do složky se soubory registru. Příkazem copy je pak zkopírujte do
stejnojmenné složky na disku D. Kopírovat lze pouze po jednom souboru, protože
konzola nepodporuje žádné znaky pro kopírování více (všech) souborů v rámci
jednoho příkazu. Pokud by vám konzola odmítala provést kopírování, zadejte
příkaz:
set AllowAllPaths=true
Nakonec potřebujete ještě zkopírovat soubor NTUSER.DAT. Ten naleznete ve složce
Documents and Settings v podsložce se jménem naposledy přihlášeného uživatele.
Kopie souboru bude na novém disku opět patřit do stejné složky jako na disku
starém. Nyní přijde rozhodující krok. Příkazem Exit ukončete konzoli a
nastartujte Windows v normálním režimu. Spusťte Editor registru a označte klíč
Hkey_Local_Machine. Z menu Soubor vyberte položku Načíst podregistr. Jako
soubor vyberte na druhém disku zkopírovaný systémový registr. Ten je
představován souborem SYSTEM ve složce \System32\config ve složce Windows na
novém disku. Jakmile se Editor registru zeptá na název klíče, pojmenujte jej
například písmenem Z. Objeví se pak ve stromové struktuře úplně dole a vy jej
snadno naleznete. Nyní se v klíči Z přesuňte do podklíče MountedDevices a zde
smažte hodnotu \DosDevices\C: a přejmenujte \DosDevices\D: na \DosDevices\C:.
Ve Windows XP stačí použít klávesu , ve Windows 2000 je postup o něco
složitější: otevřete si poklepáním hodnotu \DosDevices\D: a celý obsah
zkopírujte pomocí do schránky. Potom smažte hodnoty \DosDevices\C: a
\DosDevices\D:. Nyní vytvořte znovu binární hodnotu \DosDevices\C: a jako její
údaj vložte data ze schránky. Nyní označte klíč Z a z menu Soubor vyberte
příkaz Uvolnit podregistr. Tím jste dali kopii Windows najevo, že spouštěcím
oddílem je disk C namísto D. Nyní stačí druhý disk nastavit jako Master a kopie
Windows je plně funkční.

Windows 98/ME/2000/XP
10)S cizí pomocí: utility pro kompletní přesun
Cíl: Koupili jste si nový pevný disk nebo nový počítač a chtěli byste si
všechna svoje data z doposud používaného systému kompletně přenést na nové
zařízení. Způsob: Ten, kdo si častěji pořizuje nový počítač nebo pevný disk a
zároveň se chce vyhnout nové instalaci systému či kopírování jednotlivých
souborů, dozajista ocení nákup programů jako jsou Drive Image 7 nebo Norton
Ghost 2003. Obě aplikace bez problémů zvládají mimo jiné kopírování z jednoho
disku na druhý, a to i tehdy, pokud jsou velikosti obou disků různé. Velmi
pohodlný a rychlý je i přesun u disků s několika oddíly a operačními systémy.
Pro Windows 2000 a XP se podle našeho názoru nejvíce hodí Drive Image 7.
Zálohování nebo obnovení diskových oddílů se dá nastavit přímo ve Windows.
Norton Ghost se sice pod Windows instaluje, ale při své činnosti používá pomocí
myši ovládaný program pod systémem MSDOS. To však nemusí být žádnou nevýhodou,
neboť spouštěcí diskety MS-DOSu se dají použít i na počítačích, na nichž je
nainstalovaný kupříkladu Linux. Pokud pouze vyměníte pevný disk, měla by
Windows po zkopírování na nový disk běžet tak jako předtím. Není třeba Windows
XP znovu aktivovat.
Pokud ale přenášíte svůj systém na nový počítač, je většinou nutné provést
opravnou instalaci (je třeba nabootovat z instalačního CD) a nato je vyžadována
i nová aktivace.
Tip: Kopírování se dá při použití Norton Ghostu 2003 v prostředí MS-DOSu značně
urychlit. Zkopírujte si na spouštěcí disketu ovladač Ultra-DMA s názvem
UDMAJR.SYS (je v balíčku UDMA68) a upravte soubor CONFIG.SYS tak, že do něj
doplníte řádek:
DEVICEHIGH=UDMAJR.SYS
Programy pak komunikují s pevným diskem v tom nejrychlejším režimu, jaký je
schopen podporovat.

Stěhujeme Office
Aplikace Microsoft Office se v žádném případě nedají v námi nastavené
konfiguraci bez problémů zkopírovat na nový počítač. Při instalaci balíku
Office totiž Word, Excel aj. aktualizují celou řadu systémových souborů Windows
a rovněž celou řadu komponent, za všechny můžeme jmenovat například Internet
Explorer. Bez provedení zmiňovaných updatů programy Office prostě nefungují.
Proto vám doporučujeme nejprve Office nainstalovat standardním způsobem a až
poté se pokusit obnovit individuální nastavení uživatele. Přitom se můžete
zaměřit na celou konfiguraci Office nebo se omezit jen na jednotlivé soubory.
Následující tipy se vám však budou hodit i tehdy, pokud hledáte možnost, jak si
zálohovat vaši stávající konfiguraci programů Office.

Office 2000/XP/2003
11)Konfigurace: uložení nastavení a jeho transport pomocí průvodce
Cíl: Chtěli byste si pečlivě zálohovat nastavení programů Office, aby bylo
možné po případném pádu systému snadno obnovit jejich konfiguraci. Další
možností je, že chcete konfiguraci programů Office, na kterou jste si zvykli,
přenést do nového počítače. Přitom si samozřejmě chcete zachovat všechny vámi
vytvořené panely nástrojů, vlastní makra a seznamy pro automatické opravy.
Způsob: Pro zálohování a obnovení většiny nastavení programů a uživatelských
souborů Office můžete použít průvodce uložením nastavení. Uživatelé Office XP a
2003 tuto utilitu naleznou přímo v nabídce Start/Programy/Nástroje sady
Microsoft Office. Vzhledem k tomu, že průvodce obsažený v původní verzi Office
XP nepracuje zrovna bezchybně, měli byste před jeho použitím, dokud se ještě
nic nepřihodilo, provést jeho aktualizaci instalací nejnovějšího Service Packu.
Nejsnáze jej získáte stažením z WWW stránek pro update Office - jedná se o
adresu http://offce.microsoft.com/officeupdate, kde stačí klepnout na odkaz
Vyhledat důležité aktualizace. Použití samotného průvodce není nijak
komplikované. Ten se postupně ptá, zda se jedná o zálohování nebo obnovení
konfigurace, dále jestli se má konfigurace uložit na server Microsoftu nebo do
souboru, v případě obnovení konfigurace se ptá na způsob provedení obnovy.
Další možnosti k dispozici nejsou.
Pokud používáte Office 2000, můžete si průvodce doinstalovat. Tato verze však
dokáže umisťovat data pouze na server Microsoftu. Pokud nechcete svoje data
svěřovat Microsoftu, pak raději použijte zdarma dostupného průvodce z anglické
sady Office Ressource Kit. Ten umožňuje podobně jako utilita v Office XP
zálohovat konfiguraci do souboru umístěného na libovolném disku.
Tip: Popisovaný průvodce se dá ve všech případech přesněji konfigurovat
prostřednictvím parametrů na příkazovém řádku a v INI souboru. Podrobnější
informace si můžete přečíst v nápovědě nebo pokud spustíte průvodce na
příkazovém řádku příkazem
proflwiz.exe /?
Například řádek
\proflwiz.exe /s c:\ Backup\Offback.ops /q
automaticky a na pozadí vytvoří záložní soubor OFFBACK.OPS, aniž by musel
uživatel nějak do tohoto procesu zasahovat.
Upozornění: Průvodce neumí ukládat osobní složky Outlook (PST soubory). Ty si
musíte zkopírovat ručně (viz tip č.19).

Word 97/2000/XP/2003
12)Přesunutí individuálních nastavení pro dokumenty ve Wordu
Cíl: Ve Wordu používáte vámi upravené šablony, automatický text, panely
nástrojů či makra. Po přesunu Wordu na nový pevný disk nebo na nový počítač
byste chtěli mít všechny tyto prvky zase k dispozici.
Způsob: Výše zmiňované elementy ukládá Word standardně do globální šablony
NORMAL.DOT. Proto stačí pouze vytvořit záložní kopii tohoto souboru a tu pak
přenést na nový počítač. Umístění souboru NORMAL.DOT zjistíte v menu Nástroje/
Možnosti, a to na záložce Umístění souborů v položce Uživatelské šablony.
Zkopírujte soubor NORMAL.DOT z výše uvedené složky do složky se zálohou. Pokud
jste si vytvářeli vlastní šablony, uvidíte v této složce ještě i další DOT
soubory. I tyto si zkopírujte do složky se zálohou. Ve Windows XP se složka se
šablonami zpravidla nachází ve složce C:\Documents and Settings\ uživatele>\Data aplikací\Microsoft\Šablony. Výraz je jméno,
pod nímž se do Windows přihlašujete. Pokud máte v počítači více uživatelských
účtů, má každý uživatel vlastní DOT soubory ve své složce šablon. V tomto
případě pak musíte vytvořit zálohu šablon pro každého uživatele zvlášť. Obsah
složky se zálohou si vypalte na CD nebo si soubory zkopírujte na nějaké výměnné
médium. Po nové instalaci Office pak soubory zkopírujte opět do složky pro
šablony. Pokud tam již nějaké se stejnými názvy budou, pak je musíte přepsat.

Word 97/2000/XP/2003
13)Seznam automatických oprav: přesunutí upravených položek
Cíl: Pomocí menu Nástroje/Možnosti automatických oprav si můžete na záložce
Automatické opravy definovat znaky a výrazy, které má Word automaticky po
jejich napsání zaměňovat za výrazy uvedené v seznamu. Takový seznam
automatických oprav byste chtěli mít k dispozici i po nové instalaci Wordu na
novém počítači. Způsob: Položky automatických oprav ukládá Word do ACL souborů.
Ve Wordu 97 mají tyto soubory název .ACL, kde uživatele> je jméno, pod kterým se přihlašujete do Windows. Word 2000, XP a
2003 vytváří ACL soubory ve složce Data aplikací\Microsoft\Office, ve složce
Windows nebo ve složce vašeho uživatelského profilu. Jméno souboru závisí na
jazykové verzi Wordu. Například v české verzi naleznete soubor MSO.ACL. Pro
vytvoření zálohy stačí ACL soubory zkopírovat. Ve Wordu XP/2003 ale můžete
použít i makro AutoCorrectBackup ze šablony SUPPORT.DOT, kterou naleznete ve
složce Macros v instalační složce Office (ve Wordu 97 se jedná o soubor
MAKRO80.DOT). Jestliže žádný takový soubor nenaleznete, je potřeba jej
doinstalovat pomocí instalačního programu Office (položka Další šablony a
makra). V případě Wordu 2000 Microsoft DOT soubory nedodal. Ovšem šablony se
spoustou maker (MACROS.EXE) si můžete stáhnout ze stránky Microsoftu. S jejich
pomocí si pak můžete zálohy nahrát do nového počítače, ovšem za předpokladu, že
i tam máte potřebná makra doinstalovaná.

Word 97/2000/XP/2003
14)Slovníky: k dispozici i na novém počítači
Cíl: Když velmi intenzívně pracujete s funkcí kontroly pravopisu, pravděpodobně
si do uživatelského slovníku průběžně doplňujete nové výrazy. Nyní byste chtěli
mít k dispozici slovníky včetně svých výrazů i po nové instalaci Office.
Způsob: Klepněte ve Wordu do menu Nástroje/Možnosti a zde přejděte na záložku
Pravopis. Nyní klepněte na tlačítko Vlastní slovníky. V seznamu nyní uvidíte
minimálně standardní slovník CUSTOM.DIC, popřípadě další vámi vytvořené
slovníky. Nyní postupně každou položku označujte a v poli Úplná cesta zjišťujte
umístění DIC souboru. Tyto slovníky zobrazené ve Wordu pak používají i všechny
ostatní aplikace Office. Ve Windows XP se standardně slovníky vyskytují ve
složce C:\Documents and Settings\\Data aplikací\Microsoft\
Proof, přičemž je jméno, pod kterým se uživatel přihlašuje do
systému. Pokud existuje ve Windows více uživatelských účtů, má každý uživatel
svoje vlastní DIC soubory. V tomto případě musíte zálohu a případné obnovení
slovníků provést pro každého uživatele zvlášť. Při nově nainstalovaném Office
zkopírujte nejprve všechny staré DIC soubory do libovolné složky Proof. Potom
se ve Wordu přesuňte do menu Nástroje/Možnosti a zde na záložku Pravopis.
Stiskněte tlačítko Vlastní slovníky a potom na tlačítko Přidat. V dialogovém
okně si vyberte odpovídající DIC soubor a klepněte na tlačítko OK. Tento postup
pak zopakujte pro každý DIC soubor.

Office 97/2000/XP/2003
15)Individuální nastavení: raději vše zálohovat než později začínat od začátku
Cíl: Programy balíku Office nabízejí celou řadu možností pro individuální
nastavení - jedná se kupříkladu o cestu pro umístění šablon, umístění panelů
nástrojů či o možnosti automatických oprav. Na druhou stranu ale nemáte vůbec
žádnou radost, pokud byste všechna tato nastavení museli na novém počítači
provádět znovu.
Způsob: Všechna individuální nastavení právě přihlášeného uživatele se
nacházejí v registru v klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\. Parametr označuje
verzi Office, kupříkladu 10.0 pro Office XP. Pomocí Editoru registru tento klíč
pro celý balík Office nebo pro jednotlivou aplikaci zálohujte do REG souboru, a
to přes menu Soubor/Exportovat. Po nové instalaci pak stačí poklepat na dříve
vytvořený REG soubor a předtím uložená nastavení budou znova funkční. Tento
způsob však funguje bez problémů pouze tehdy, když Office nainstalujete do
stejné složky i na novém počítači. V opačném případě je nutno po importu REG
souboru prohledat všechny klíče týkající se balíku Office a všechny cesty
opravit.
Upozornění: Pracujete ve Windows NT4, 2000 či XP nebo máte ve Windows 95/98/ME
zřízeny uživatelské profily? Pak má každý uživatel v registru svoji vlastní
konfiguraci Office a výše popisované kroky pro zálohování konfigurace se musí
provést pro každého uživatele zvlášť.

Excel 95/97/2000/XP/2003
16)Uložení globálních maker a maker v jednotlivých listech
Cíl: Chtěli byste svoje makra vytvořená v Excelu používat i na jiném počítači.
Způsob: Excel standardně ukládá makra do právě otevřeného XLS souboru. Máte je
tedy k dispozici pouze v tomto souboru. Globálně přístupná makra jsou umístěna
v souboru PERSONL.
XLS, který se nachází ve složce Xlstart. Umístění této složky ve vaší verzi
Windows nejsnáze získáte, pokud použijete funkci vyhledávání složek a souborů.
Pokud budete uvažovat o přemístění Excelu na jiný počítač, zálohujte si všechny
XLS soubory ve vašem pracovním adresáři a také ve složce Xlstart.

Excel 95/97/2000/XP/2003
17)Soubory XLT: používání šablon Excelu na jiném počítači
Cíl: Chtěli byste vámi používané šablony Excelu přenést na jiný počítač a
používat je na tam instalovaném Excelu.
Způsob: Abyste mohli používat svoje šablony i na jiném počítači, musíte si
zkopírovat všechny XLT soubory na vašem starém počítači. Například ve Windows
XP se tyto soubory standardně vyskytují ve složce C:\Documents and Settings\
\Data aplikací\Microsoft\Šablony. Samozřejmě byste neměli
zapomenout ani na vámi modifikované standardní šablony pro vytvoření nových
sešitů či listů. Naleznete je ve složce Xlstart, popřípadě v jiné složce,
kterou máte nastavenou jako složku, z níž se mají otevírat soubory při spuštění
Excelu. Tato alternativní složka je definována na záložce Obecné dialogového
okna, které vyvoláte z menu Nástroje/Možnosti.

Excel 95/97/2000/XP/2003
18)Zálohování upravených panelů nástrojů
Cíl: Upravili jste si v Excelu panely nástrojů, popřípadě jste si vytvořili
svoje vlastní. Nyní byste je chtěli používat i na jiném počítači s
nainstalovaným Excelem.
Způsob: Excel ukládá panely nástrojů do XLB souboru. V závislosti na verzi
programu se tyto soubory nazývají EXCEL11.XLB, EXCEL10.XLB, EXCEL.XLB a někdy
také 8.XLB. Ve Windows XP tyto soubory naleznete zpravidla
ve složce C:\Documents and Settings\\Data aplikací\
Microsoft\Excel. Vzhledem k tomu, že Excel odkládá panely nástrojů vždy do
uživatelem definovaných systémových složek, měli byste v případě, kdy soubory
nenaleznete ve výše zmiňované složce, použít funkci Windows pro vyhledávání
složek a souborů.

Outlook 2000/XP
19)Přesun osobních složek Outlook na jiný počítač
Cíl: Chtěli byste všechny nebo jednotlivé složky Outlooku, například Kalendář,
Doručenou či Odeslanou poštu, přenést do Outlooku nainstalovaného na jiném
počítači.
Způsob: Místní složky ukládá Outlook do PST souboru (Personal Store). Pokud
navíc používáte funkci automatické archivace, existuje vedle souboru pro osobní
složky se jménem OUTLOOK.PST rovněž soubor archivu ARCHIVE.PST. Umístění PST
souborů můžete zjistit v Outlooku v menu Soubor/Správa datových souborů.
Stiskem tlačítka Otevřít složku se spustí Průzkumník a otevře se vám přímo ve
složce s PST soubory, takže si prakticky okamžitě můžete vytvořit záložní
kopii. Jestliže si vytváříte kopie PST souborů častěji a pracujete-li s
Outlookem 2000 nebo XP (2002), dá se tato činnost automatizovat. Stáhněte si
doplněk Zálohování osobních složek. Po instalaci program spustíte v Outlooku
přes menu Soubor/Zálohování. Při klepnutí na tlačítko Možnosti si pak můžete
nastavit interval, v jakém bude zálohování probíhat. Jestliže naopak chcete
přesunout pouze jednu složku, například Kalendář, postupujte následovně:
Nejprve spusťte průvodce importem a exportem, a to přes menu Soubor/Import a
export. V úvodním okně průvodce vyberte položku Exportovat do souboru a v
dalším okně položku Soubor osobních složek (.pst). Dále si vyberte složku,
kterou budete chtít exportovat a rozhodněte se, zda budete chtít zálohovat i
vnořené složky. V dalším kroku zadejte název a umístění záložní kopie. Konečně
v posledním okně nastavíte stupeň komprimace a případně ještě ochranu heslem.
Na jiném počítači s Outlookem pak takto vytvořený soubor importujete přes menu
Soubor/
Import a export, když zvolíte možnost Importovat z jiného programu nebo souboru
a v dalším okně přes položku Soubor osobních složek (.pst). K dispozici máte
pak i funkci filtrování, která vám umožní přenést pouze ty prvky, které splňují
vaše podmínky.

Outlook XP
20)Zálohování nastavení Outlooku a panelů nástrojů
Cíl: Na svém novém počítači byste chtěli mít nejen svoje staré složky, nýbrž i
svá individuální nastavení - například panely nástrojů.
Způsob: Nastavení panelů nástrojů jsou uložena v souboru OUTCMD.DAT. Vzhledem k
tomu, že jeho umístění závisí na verzi Windows, doporučujeme vám vyhledat jej
pomocí funkce Windows pro vyhledávání složek a souborů. Nastavení panelu se
složkami Outlook se nachází v souboru s příponou FAV. V případě, že v Outlooku
nepoužíváte žádné uživatelské profily, se tento soubor nazývá OUTLOOK.FAV. V
opačném případě vytváří Outlook soubory s názvem uživatelského profilu,
například TOM.FAV. I v tomto případě doporučujeme použít vyhledávací funkci
Windows a jako výraz pro vyhledávání zadat řetězec *.FAV. V případě, že
pracujete s podpisy, můžete zálohovat i jim odpovídající soubory. Tyto soubory
mají přípony HTM, RTF či TXT, podle toho, jaký formát pro psaní zpráv máte v
Outlooku v menu Nástroje/Možnosti na záložce Formát pošty nastavený. Po
klepnutí na tlačítko Podpisy na stejné záložce naleznete seznam všech názvů
podpisů, které jsou současně i jmény souborů. Jestliže tedy máte podpis se
jménem Tom a pro psaní zpráv máte nastaven formát Prostý text, má soubor
podpisu název TOM.TXT. Soubory podpisů se všechny nacházejí ve složce
Signatures, jejíž umístění opět závisí na operačním systému, takže znovu
doporučujeme použít funkci Windows pro vyhledávání složek a souborů. Pokud máte
pro spravování příchozích zpráv definována pravidla a chcete je používat i v
jiné instalaci Outlooku, můžete si je snadno vyexportovat do souboru RWZ.
Otevřete v menu Nástroje/Průvodce pravidly a zde klepněte na tlačítko Možnosti.
Stiskněte tlačítko Exportovat pravidla a zadejte název souboru. Takto vytvořený
soubor pak můžete stejným způsobem přes tlačítko Importovat pravidla načíst do
jiné instalace Outlooku. Jestliže pro psaní zpráv používáte Word, musíte myslet
i na zálohování jeho nastavení to se týká kupříkladu automatického textu (viz
tip č.12).

Virtuální stěhování
Často skutečně není technicky možné zajistit, aby se data nacházela skutečně
tam, kde by logicky měla být. I zde nabízí Microsoft celou řadu možností, jak
data přemístit alespoň zdánlivě. Nejjednodušším případem může být kupříkladu
vytvoření zástupce k nějakému souboru či složce. V následujících tipech vám
představíme ještě o něco rafinovanější prostředky.

Windows 95/98/ME/2000/XP
21)Zafixování písmen výměnných jednotek
Cíl: Neustále se měnící písmena jednotek jsou například po migraci na jiný
počítač jenom k zlosti. Předpokládejme, že máte jednu část nějakého programu z
kapacitních důvodů na disku E: a písmeno D: označuje CD-ROM, popřípadě DVD-ROM
mechaniku. Pokud nyní celý systém přenesete ze starého počítače na nový, který
navíc ještě obsahuje vypalovačku, anebo když ji do systému dodatečně
nainstalujete, pak tato dostane přiděleno písmeno E: a druhý pevný disk bude
označen jako F:. Všechny odkazy registru a všichni zástupci nyní budou špatně,
protože vycházejí z písmena E:, které je teď přiřazeno úplně jinému zařízení. Z
těchto důvodů byste chtěli zajistit, aby se písmena disků pokud možno nastavila
napevno anebo aby se případné změny daly snadno opravit.
Způsob: Ve Windows můžete CD/DVD-ROM mechanikám a vypalovačkám přiřadit
prakticky libovolné písmeno. Doporučujeme pokud možno přiřazovat písmena od
konce abecedy. Windows 95/98/ME: Otevřete si Ovládací panely a poklepejte na
ikonu Systém. Přesuňte se na záložku Správce zařízení. V seznamu
nainstalovaných komponent klepněte pravým tlačítkem na název CD/DVD-ROM
mechaniky a z kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti. Na záložce Nastavení
se v poli Rezervovaná písmena jednotek rozhodněte, které písmeno má být
CD/DVD-ROM mechanice přiděleno. Pokud jí budete chtít přiřadit písmeno Z:,
zadejte jako Počáteční i jako Koncové písmeno Z:. Dalšímu zařízení pak přiřaďte
písmeno Y: a třetímu zařízení například X:. Provedené změny konfigurace se
projeví po restartu počítače. Windows 2000/XP: Klepněte na tlačítko
Start/Spustit a do políčka Otevřít: zadejte příkaz diskmgmt.msc, čímž spustíte
aplikaci Správa disků. Nyní klepněte na CD mechaniku pravým tlačítkem myši a z
kontextového menu vyberte příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu. V
následujícím dialogovém okně stiskněte tlačítko Změnit a v poli Změnit písmeno
jednotky zadejte požadované písmeno a potvrďte stiskem tlačítka OK a konečně
tlačítkem Ano. Windows vás upozorňují na to, že po takové změně nemusí některé
programy nadále fungovat. Toto upozornění se však týká zejména pevných disků. U
CD mechanik takové nebezpečí nahrozí, neboť na ně žádné programy Windows
neinstalujete. Ale i přesto byste měli dávat pozor na to, abyste během procesu
změny písmena jednotky neměli z takové mechaniky otevřeny žádné soubory, neboť
Windows 2000 a XP takové změny přebírají okamžitě a bez restartu, což by vám
mohlo způsobit ztrátu dat.

Windows 2000/XP
22)Mapování: připojení disků jako složek
Cíl: Možnost přiřazení libovolného písmena jednotce mnohé usnadňuje - ale vy
byste v ideálním případě chtěli, abyste si vůbec nemuseli všímat, na kterém
disku se nachází vaše účetnictví, dopisy či hudební soubory. Chtěli byste přímo
mít k dispozici složky Účetnictví, Dopisy a Hudba. A když později celá Windows
přesunete na jiný disk, rozhodně byste si chtěli ušetřit žonglování s písmeny
diskových jednotek ve Správci disků. Celá struktura disků by po přesunu měla
hned vypadat tak, jak jste zvyklí.
Způsob: Windows 2000 a XP se až na jednu výjimku zcela obejdou bez písmen
diskových jednotek - tou výjimkou je spouštěcí diskový oddíl, který musí mít
písmeno přiřazeno vždy. Jinak můžete svůj systém provozovat bez jakýchkoliv
dalších písmen, ovšem za předpokladu, že jste spouštěcí oddíl naformátovali v
systému souborů NTFS.
Zbylé oddíly pak jednoduše připojíte ke spouštěcímu oddílu jako prázdné složky.
V každé složce pak bude celý obsah každého připojeného diskového oddílu. Jak
postupovat? Spusťte si program Správa disků, a to tak, že klepnete pravým
tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a z kontextového menu vyberete příkaz
Spravovat. Další možností je klepnout na nabídku Start/Spustit a do políčka
Otevřít: zapsat příkaz diskmgmt.msc. V kontextovém menu diskového oddílu pak
vyberte příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu. Potom stiskněte tlačítko Přidat
a v poli Přidat nové písmeno jednotky nebo cestu pro... najdete možnost
Připojit do této prázdné složky NTFS. Sem jednoduše zadáte název prázdné složky
na oddílu NTFS. Nyní máte k dispozici oba druhy přiřazení - jak pomocí písmena,
tak pomocí vybrané složky. Znovu klepněte ve Správě disků na diskový oddíl
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte znovu příkaz Změnit písmeno
jednotky a cestu. V dialogovém okně nyní klepněte na přiřazení pomocí písmene
jednotky a stiskněte tlačítko Odebrat. Tím odeberete z diskového oddílu
označení pomocí písmene jednotky. Pokud byl během této operace na diskovém
oddílu otevřený nějaký soubor, bude třeba předtím, než se všechny změny
projeví, restartovat Windows.
Celá tato operace funguje i s výměnnými disky a s CD/DVD mechanikami. Tento
postup však pro CD/DVD mechaniky rozhodně nedoporučujeme, protože většina
programů pro přehrávání počítá s označením pomocí písmene a v opačném případě
odmítá pracovat. S takto připojenými pevnými disky můžeme zacházet velmi
pohodlně. Při přesunu diskových oddílů na jiný počítač stačí každému oddílu
znovu přiřadit složku se jménem, jaké měla na starém počítači. Je to daleko
flexibilnější a jednodušší než přiřazování písmen, protože nemusíte brát ohled
na již existující písmena disků.

Tip pro profesionály
Windows 95/98
23)Celá Windows 9x v operační paměti
Cíl: I když pravděpodobně na vašem počítači hrají již nějakou dobu prim Windows
2000 nebo XP, možná ještě k nějakým účelům použijete Windows 95/98, i když
třeba jen ke hraní her. Pak je zajímavou alternativou umístění celých Windows
9x do paměti RAM. Ostatně jako majitel novějšího operačního systému máte jistě
operační paměti dostatek. Do operační paměti si samozřejmě můžete nahrát i
další programy. Přístup ke všem komponentám Windows se pak značně urychlí.
Způsob: V tomto tipu omezujeme technické detaily na minimum a popíšeme vám plně
automatizovaný způsob, jak zařídit, abychom celá Windows do paměti RAM dostali.
Uživatel, který bude chtít tento experiment podstoupit, by ale v každém případě
měl mít dobré znalosti MS-DOSu a Windows. Potřebovat budeme pouze zdarma
dostupný ovladač XMSDSK.EXE, který naleznete v archivu FURD_19I.ZIP, a německou
utilitu PCWWINONRAM.EXE. Když nyní spustíte ve Windows 9x soubor
PCWWINONRAM.EXE, zjistí si všechna potřebná data (složky, soubory, registr) a
připraví export registru s cestami upravenými pro Windows umístěná v operační
paměti. Nyní restartujte počítač a ze spouštěcí nabídky vyberte položku Jen
systém MS-DOS. Teď můžete Windows 9x spustit z pevného disku příkazem DISK.BAT
anebo příkazem RAM.BAT nahrát kopii Windows do operační paměti a spustit je
odtud.
Přesnější informace vám dají hlášení programu PCWWINONRAM, ovšem můžete se
rovněž podívat na soubory vytvořené ve složce C:\Winonram. Až spustíte Windows
v operační paměti a poté je ukončíte, budou vám normální Windows fungovat pouze
tehdy, když spustíte soubor DISK.BAT - tento dávkový soubor totiž rekonstruuje
původní soubor registru. Spuštění "virtuálních" Windows trvá relativně dlouho,
a to díky nutnosti kopírovat relativně velké množství dat, při prvním spuštění
RAM.BAT se musí rovněž soubor WINONRAM.REG převést do binárních souborů.
Všimněte si, že jsme vůbec nebrali v úvahu změny v souboru AUTOEXEC.BAT. Pokud
do něj zapíšete příkaz WIN.COM, spustí se vám vždy normální Windows. Pokud tam
takový příkaz máte, je nutné jej odstranit, abyste měli na výběr spuštění
Windows přes DISK.BAT nebo přes RAM.BAT.

Windows 98/ME/2000/XP
24)Chytřejší správa dat díky virtuálním složkám
Cíl: Pokud nějaký disk svojí kapacitou již nepostačuje pro váš neustále se
rozrůstající archiv, musíte jednoho dne nutně jeho část umístit na disk jiný.
Přitom ale velmi rychle ztrácíte přehled. Proto hledáte možnost, jak všechny
obsahově k sobě patřící složky zobrazit v Průzkumníku tak, aby se jevily, jako
kdyby byly na stejném disku.
Způsob: Pomocí obyčejných odkazů to nejde, protože Průzkumník vždy seskupuje
nejprve složky a až potom soubory. Zástupci jsou ale také pouze jen soubory a
tím se řadí rovněž na špatné místo. Uživatelé Windows 2000 a XP možná pomysleli
na způsob, kterým se druhý pevný disk dá připojit jako složka (viz tip č. 22).
Tento způsob však přináší kýžený výsledek pouze tehdy, pokud druhý disk,
případně diskový oddíl, obsahuje pouze data, která obsahově do složky patří -
tedy třeba pouze jen obrázky nebo pouze hudební soubory. Prostřednictvím našeho
skriptu PCWVLINK.
VBS pracujícího s využitím technologie drag&drop bez námahy propojíte složky na
několika pevných discích, diskových oddílech či jiných datových nosičích do
jednoho umístění. Obsluha skriptu je velmi jednoduchá. Stačí jednu nebo více
složek upustit na ikonu skriptu a v následujícím dialogovém okně se rozhodnout,
do jaké složky přetahovanou složku umístit. Odkazy na zdrojové složky se řadí
do cílové složky podle abecedy a při poklepání na ně se otevře v Průzkumníku
obsah zdrojové složky. Pokud odkaz na zdrojovou složku opět upustíte na skript,
odkaz se odstraní, a pokud je zdrojová složka prázdná, tak se smaže i ta. Při
poklepání na skript se vám nabídne odstranění všech vytvořených virtuálních
odkazů. Skript pracuje tak, že se pro každý odkaz na zdrojovou složku vytvoří v
registru speciální Class-ID. To pak Průzkumníka informuje o skutečném umístění
zdrojové složky. Abyste skutečné složky snadno rozeznali od odkazů složek, byla
odkazům přiřazena odlišná ikona.