Hlavní navigace

Start Networking olympiády

1. 2. 2006

Sdílet

Společnost Cisco Systems koncem loňského roku vyhlásila nultý ročník Networking Academy Olympic Games, tzv. "Networki...


Společnost Cisco Systems koncem loňského roku vyhlásila nultý ročník Networking Academy Olympic Games, tzv. "Networking olympiády". Jde o soutěž, která má prověřit znalosti a praktické dovednosti studentů středních škol, kteří jsou zapojeny do Cisco Networking Academy Program (CNAP) v České a Slovenské republice. O podrobnostech jsme hovořili s duchovním otcem olympiády a Area Academy Managerem společnosti Cisco Systems, Ing. Karolem Kniewaldem (kniewald@cisco.com).
Za myšlenkou uspořádání olympiády stojí proslulá mezinárodní soutěž World Skills, kterou již léta žije západní svět. Naposledy se konala ve finských Helsinkách. Podobný model se jevil pro náš stát přínosem, ale kvůli vysoké finanční náročnosti je nesplnitelným snem. Po zvážení výhod takové akce se Cisco rozhodlo využít firemních prostředků a plánovaných CNAP akcí a olympiádu vyhlásit. Nultý ročník je proto i zkouškou možností a schopností podobnou akci v našich podmínkách uspořádat.
Olympiáda by měla přispět ke zvyšení povědomí odborné veřejnosti o síťových technologiích, Cisco akademiích, přinést možnost dalšího setkání studentů a lektorů CNAP a stát se místem výměny jejich praktických zkušeností. Olympiáda také dává šanci objektivně posoudit odbornou úroveň akademií, účast studentů v podobné soutěži zvyšuje i prestiž zainteresovaných středních škol, neboť úspěchy, kterých studenti v olympiádě dosáhnou, se mohou stát pomyslnou miskou na vahách, jakou školu si mají budoucí žáci vlastně zvolit. Olympiáda je rozdělena do tří kol. První, tzv. školní kolo se odehraje celé v režii přihlášených škol, které musejí do 15. února vybrat nejlepší tříčlenný tým, jež bude školu reprezentovat v národním kole. To se uskuteční na regionální akademii Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, konkrétně 22. března 2006. Z tohoto klání vzejdou dvě nejlepší česká družstva, která se o vítězství utkají se slovenskými středoškoláky v dubnu během CZ a SK CNAP konference. Ta se v letošním roce koná ve Vysokých Tatrách, konkrétně ve Staré Lesné.
Soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V té teoretické budou studenti muset správně vyplnit test, který prověří jejich znalosti z oblasti síťových technologií. Praktická část olympiády bude zaměřena na oblast fyzické vrstvy sítí, zapojení a konfiguraci prvků sítě a vyhledávání provozních problémů v síti. Obsah obou částí striktně vychází z tématických okruhů, které se vyučují v průběhu studia v Cisco Networking Academy Program, konkrétně kurzů CCNA1 a CCNA2, takže bude snadné porovnat již zmíněnou úroveň jednotlivých středních škol, které v programu spolupracují. Odměnou budou věcné ceny produkty Linksys, knihy se síťovou tématikou, předplatné časopisů apod. Největším oceněním bude možnost reprezentovat Českou republiku ve finále proti Slovákům a s tím i spojený čtyřdenní pobyt ve Vysokých Tatrách na CNAP konferenci.
Cílem a přáním organizátorů je, aby se z Networking olympiády stala významná akce v regionu střední Evropy a aby spolu už napřesrok soupeřily týmy nejen z České a Slovenské republiky, ale nejméně i z Maďarska a Polska. Zároveň probíhájí jednání o zařazení olympiády mezi oficiální akce zahrnuté v ročním kalendáři ministerstva školství, což také podstatně zvýší její prestiž. Podobné soutěže totiž mohou k síťové technologii přilákat daleko více mladých zájemců a pomohou i zvýšit počet absolventů CNAP, kterých je v Česku prozatím o něco málo přes osm set. Zapotřebí jich však je mnohem více.

IT ve středoškolském podání

Rozmýšlíte se, jakou střední školu zvolit? Pokud jsou oblastí vašeho zájmu IT, zde je krátké představení dvojice škol a jejich výuky. V průběhu roku se na školy podíváme ještě podrobněji.
SPŠE Ječná (zal. 1949) www.spsejecna.cz lTato škola má více než padesátiletou tradici ve výchově odborníků v oblasti měřicí, automatizační a sdělovací techniky. Vyučuje obory: Elektronické počítačové systémy, Automatizační technika, Slaboproudá elektrotechnika se zaměřením na sdělovací techniku.
Výukou programování se zabývá již řadu let, původně na oboru Automatizační technika, později na novém oboru Elektronické počítačové systémy a na oboru Slaboproudá elektrotechnika.
V posledních čtyřech letech došlo k inovaci obsahu výuky programování jde především o zavedení výuky programování v jazyce Java. Na oboru Slaboproudá elektrotechnika kromě základního kurzu programování v jazyce Java se vyučuje i programování v J2ME, tj. Javě, určené především pro mobilní telefony. Značná pozornost je věnována i programování na konkurenční platformě Microsoft .NET Framework, především programování v jazyce C# a tradičně i v C++. Výuka databází je primárně založena na administraci a programování MS SQL 2000/2005. V souvislosti s těmito technologiemi jsou studenti seznamováni alespoň se základy UML a XML.
S programováním se žáci seznámí v Borland Delphi 2005, kde je kromě jazyka Pascal možné programovat i v C#, což umožňuje snazší přechod na Visual Studio.NET, využívané ve vyšších ročnících.
Studenti SPŠE Ječná se zájmem o profesionální programování se v rámci výuky zúčastňují jak konferencí Microsoft MS Technet, MS Developers Days, tak i vývojářských konferencí Sun Microsystems o platformě Java.
Řada studentů, zejména, 3. a 4. ročníků již pracuje pro různé IT firmy, což je zřejmě důvodem k účasti na kroužcích výpočetní techniky, kde se mj. připravovali k zkouškám na získání titulu Microsoft Certified Professional.
Oblast výuky HW tradičně pokrývá osobní počítače PC a embedded počítače, v poslední době se spektrum rozšířilo i o servery, resp. mainframy. Ve 4. ročníku je ještě doplněno o základy sítí. Vzhledem k tomu, že "věk PC" končí a na významu nabývají embedded počítače jako čipové karty a RFID, přes mobilní telefony a handheldy po řídící počítače automobilů či elektronikou řízené domácnosti, domácí multimediální studia, spojení TV a internetu apod., je velká pozornost věnována HW a i SW jednočipových počítačů.
V roce 2005 je SPŠE Ječná řešitelem dvou projektů dotovaných MŠMT: vytvoření výukových materiálů o technologii MS.NET a vytvoření výukového obsahu hlavních odborných předmětů oboru Elektronické počítačové systémy.
Škola je i členem CELNu Czech E-Learning Network) a účastní se i mezinárodních projektů Intel Teach to the Future, kde se stala Intel Centrem pro kraj Praha a Microsoft Inovative Teachers.
Soukromá střední škola výpočetní techniky www.sssvt.cz lJde o specializovanou školu v oboru ICT s celorepublikovou působností. Byla založena v roce 1994 a v současné době má cca 365 žáků.
SSŠVT nabízí studium oboru Informační technologie. Studium je čtyřleté, denní, zakončené maturitní zkouškou. Absolventi studia tohoto oboru naleznou uplatnění v oblastech, kde je zapotřebí velmi dobrých znalostí informačních technologií. Uplatní se jako správce ICT a počítačových sítí.
Absolvent umí ovládat a konfigurovat operační systémy počítače, naučí se pracovat s textovými a tabulkovými editory, databázovými systémy, s programy počítačové grafiky (2D a 3D) běžné používanými v technické praxi i v DTP studiích včetně tvorby webových stránek. Naučí se ovládat a spravovat sítě typu LAN WIN XP a sítě typu UNIX. Zná principy činnosti jednotlivých komponent počítače. Získá základní znalosti v oblasti programování. Škola klade maximální důraz na materiální zabezpečení výuky. Je velmi slušně vybavena výpočetní technikou (8 učeben s PENTIUM IV, 2-3 GHz, 1 024 MB RAM), multimediální knihovnou, moderně vybavenou odbornou učebnou fyziky a elektrotechniky... Učebny ICT pracují v síťovém prostředí lokální sítě s hvězdicovou topologií. Všechny učebny IT jsou vybaveny multimediálním prostředkem SmartClass, který významným způsobem zvyšuje efektivnost výuky. Toto zařízení umožňuje např. vyučujícímu převzít kontrolu nad žákovským počítačem, předat ovládání počítače jednoho uživatele jinému uživateli, zobrazit obrazovku jednoho počítače na monitory ostatním počítačům apod. Každá kmenová učebna je připojena do lokální počítačové sítě a pro zvýšení efektivnosti výuky je vybavena data-projektorem a multimediální sestavou (PC, video-DVD přehrávač, HiFi věž). Připojení školní počítačové sítě na internet je realizováno prostřednictvím mikrovlnného spoje v pásmu
5 GHz o rychlosti 4Mb/sec. Ve škole je zřízen hot-spot. Škola se rovněž účastní vzdělávacího programu Cisco Networking Academy (CNA) firmy Cisco Systems. Vstup do školy je pomocí čipových karet a každý žák má k dispozici svoji šatní skříňku. Klasifikace žáků včetně příchodů a odchodů ze školy je přístupná on-line na webové stránce školy.
Žáci mohou navštěvovat celou řadu nepovinných předmětů sportovní hry, cvičení z matematiky, seminář z fyziky, řízení motorových vozidel, anglickou konverzaci. Škola každoročně pořádá lyžařské zájezdy, sportovní kurz s atraktivní náplní, vodácké putování, mezitřídní turnaje atd. Školné činí 19 500 Kč za rok.

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).