Hlavní navigace

Stále v kontaktu

1. 9. 2003

Sdílet

Žijeme v době komunikací, kdy se velmi rozmáhá být neustále v kontaktu sokolím. V práci nebo doma u počítače váš kontakt se světem obvykle kromě telefonu zajišťují e-mail nebo nap...
Žijeme v době komunikací, kdy se velmi rozmáhá být neustále v kontaktu s
okolím. V práci nebo doma u počítače váš kontakt se světem obvykle kromě
telefonu zajišťují e-mail nebo například ICQ či MSN. Ovšem jakmile opustíte
tyto prostory a vydáte se na cesty, jste omezeni pouze na použití mobilního
telefonu. V některých situacích můžete dát přednost komunikaci textovou
textovou formou před hovorem. Donedávna jsme v takovém případě byli omezeni
délkou a cenou zprávy SMS. V současnosti, s rozvojem mobilní Javy, již však
existuje i další možnost komunikace. Jsou totiž vytvořeny speciální komunikační
programy, které využívají datových přenosů pomocí GPRS. Díky tomu, že přenos
textu je kapacitně nenáročný, získáte velmi levný prostředek pro komunikaci i
mimo kancelář. CMESSENGER je program, který vás může zaujmout díky široké
kompatibilitě s Instant Messaging systémy, jako jsou ICQ, Yahoo Messenger, MSN
a další. Výhodou toho programu je i možnost komunikace s několika účastníky
najednou, čímž značně překonává SMS a vyrovnává se konferenčním hovorům. Mezi
podporované mobilní telefony patří přístroje disponující implementací J2ME
MIDP1.0, minimálně 158 kB paměti a podporou GPRS. Stejně tak jako jeho
ekvivalenty pro počítače vám Messenger umožní signalizaci AWAY a DND u
kontaktů, příjem a odesílání zpráv on-line kontaktům, grafické rozlišení
kontaktů z různých aplikací, a navíc díky využití v mobilním telefonu si můžete
nastavit upozornění na příchozí zprávu vibracemi, zvukovým signále či
podsvícením displeje. Informace o tom, jak program dostat do telefonu, najdete
na stránkách http://cmessenger.cleverlance.com/download.jsp.

Odkaz: cMESSENGER.cleverlance.com
Dvakrát pro vzdělání

Hynek Vácha

Zhruba s měsíčním předstihem před začátkem školního roku uvádí společnost
LANGMaster na náš trh hned dva produkty z edice LANGMaster Škola hrou. Prvním
titulem je Přírodověda 2 (určená pro výuku žáků od 9 do 12 let) a druhým je
Matematika 2 (12-16 let). Obě novinky bezprostředně navazují na dříve vydané
díly z této řady a rozšiřují tak stávající nabídku vzdělávacích programů z
oblasti přírodních věd. Obsahem oba tyto tituly představují rozšíření znalostí
nabytých v předchozích dílech. Matematika 2 rozvíjí dovednosti žáků v oblasti
algebraických výrazů, práce s mocninami a odmocninami a lineárními funkcemi
(včetně jejich použití). Neméně důležité jsou i výpočty povrchů objemů a úhlů v
mnohostěnech, či výklad Pythagorovy věty. Přírodověda 2 zase nabízí různorodý
studijní materiál, který umožní rozšíření znalostí z oblasti přírodních věd. V
poměrně široce pojatých kapitolách jsou zpracována témata počínající astronomií
a popisem zemského reliéfu, pokračující výkladem procesů v atmosféře a končící
pojednáním o půdách. Velký důraz je kladen na kapitolu pojednávající o člověku
a jeho životním prostředí. Značnou výhodou produktů LANGMasteru je jejich plná
kompatibilita v dané produktové řadě, díky níž jsou nově nainstalované produkty
začleněny do stávajícího ovládacího rozhranní. Velmi příjemná je i koncová cena
obou produktů, ve výši 499 Kč.

Odkaz: http://www.langmaster.cz
Doma a v bezpečí

Hynek Vácha

Bezpečnost nelze ve světě počítačů rozhodně podceňovat. Zvláště dnes, v době
kdy se stále více rozšiřují různá širokopásmová připojení k internetu a roste i
rychlost komunikace v lokálních počítačových sítích. S těmito novými
technologiemi je počítač na internet připojen vyšší rychlostí a po delší dobu.
To samo o sobě dává různým nekalým živlům dostatek příležitostí dostat se vám
velice snadno do počítače. Ve velkých firmách je ochrana před takovýmto
zneužitím internetu zabezpečena pomocí hardwarových firewallů. Tato zařízení
jsou ovšem velice drahá, a proto se nehodí pro domácí použití. Do domácností a
malých firem jsou nejvhodnější alternativou ochrany softwarové firewally.
Jednou z nejznámějších společností na našem trhu je bezpochyby Kerio
Technologies, Inc., s produktem Kerio Personal Firewall.

V tuto chvíli již je dostupná verze 4.0, jež přináší některá zajímavá
vylepšení. Mezi ta nejvýhodnější patří bezpochyby blokování nežádoucího obsahu,
jako jsou vyskakující pop-up okna, reklamy, cookies a Active X. Výborná je i
možnost ochrany před útoky z lokálních sítí, která bývá často podceňována.
Všechna nastavení jsou logicky a jednoduše popsána, čímž umožní program
nastavit i méně zkušeným uživatelům. Ti pokročilejší zase jistě uvítají různá
rozšiřující nastavení, díky nimž mohou využít všechny možnosti programu. Kerio
Personal Firewall ve verzi 4.0 je k dispozici ve dvou verzích placené a volně
šiřitelné, která je omezena například absencí blokování nežádoucího obsahu.
Cena placené verze je stanovena na 1 350 Kč za jednu licenci.

Odkaz: http://www.kerio.cz