Hlavní navigace

SSH - kompletní průvodce

1. 9. 2003

Sdílet

Pouze v případě, že se poněkud více zabýváte bezpečnostní problematikou, budeteněco tušit nebo vědět o významu technologie SSH. Možná jste však uživateli programů jako jsou Secur...
Pouze v případě, že se poněkud více zabýváte bezpečnostní problematikou, budete
něco tušit nebo vědět o významu technologie SSH. Možná jste však uživateli
programů jako jsou SecureCRT nebo Putty, a rádi byste se dozvěděli více o
podstatě ochrany vašich datových toků. Právě pro všechny takovéto zapálené
fanoušky je následující kniha.

Publikace byla převzata a přeložena ze zdrojů nakladatelství O\Reilley, a již
to je dobrým znamením. Přesně ve shodě se s podtitulem se jedná důkladné,
vyčerpávající pojednání o všech aspektech SSH a jeho použití v praxi. Ihned
zpočátku mám však dvě zprávy ta dobrá je, že publikace zohledňuje uživatele
vícera operačních systémů, ta horší je fakt, že drtivá většina výkladu probíhá
na platformě unixového typu, takže pokud jste tomuto světu příliš nepřivykli,
čeká vás perná práce.

Omluvou autorům je pochopitelně skutečnost, že SSH na UNIXu vzniklo a dovoluje
maximální možnosti konfigurace.

Témata jsou v knize rozvržena v jakémsi historicko-logickém plánu: v úvodu
narazíte na historické souvislosti a pojednání o samotném principu fungování,
dále již vás čekají praktické kapitoly o kompilaci zdrojových souborů a
globální konfiguraci SSH serveru. Následující stati zahrnují podrobnosti o
správě klíčů, nastavení klientů a další speciality, jako je směrování portů.
Zhruba třetí část kniha pak nabízí praktické informace typu doporučených
nastavení, případových studií, řešení typických problémů a odpovědi na
nejčastější otázky. V posledním oddíle je podrobně zpracována implementace na
další platformy, jako jsou Windows či Macintosh, a to v podobě komerčních i
volně dostupných řešení.

Jak jsem již zmínil, publikace je velmi obsažná, detailní a zabíhá do všech
podrobností. Její studium není pro začátečníky a vyžaduje zběžné znalosti práce
se systémem UNIX (Linux) a orientaci v bezpečnostní a síťové problematice. Na
druhou stranu, jinou takovou knihu prostě nekoupíte.

Autor: D. J. Barrett, R. E. Silverman
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 556
Doporučená cena: 750 Kč
Operační systém Linux - Příručka uživatele

Patrik Malina

S postupujícími léty přestává být operační systém Linux senzací a potenciální
uživatelská veřejnost již přešla k ryze praktickým záležitostem. Tato kniha
proto rozhodně není ve své kategorii ojedinělou publikací (myšleno co do jejich
počtu), a přesto si zaslouží pozornost. Je totiž napsána poměrně neotřelým
způsobem, k čemuž jistě přispívá osoba poměrně mladého autora s každodenními
zážitky z akademického prostředí.

Co se týče celkové koncepce knihy a rozvržení jednotlivých kapitol, není
namístě očekávat žádné zázraky. Začátečník v Linuxu zkrátka musí pochopit, co
je to příkazový interpret, jak fungují roury, jak pracuje souborový systém a co
jsou regulární výrazy.

Důsledkem je pochopitelně očekávaná náplň jednotlivých kapitol, takže zde
najdete základní pojmy a historické poznámky, souborový systém a procesy,
příkazy shellu, zpracování textu různými způsoby, minimální úvod do sítí a na
závěr zmínku o architektuře X serverů a grafickém rozhraní.

Jak jsem naznačil, síla autorova přístupu nespočívá k rozsahu či výběru témat,
ale v důsledném výkladu. Dokázal se totiž na mnoha místech velmi dobře vžít do
situace neznalého začátečníka a především dbá, aby pojmy jemu samozřejmé byly
vysvětleny, neb nový adept je pochopitelně vidí v jiném světle. Dozvíte se tedy
např. nejen že můžete být vlastníkem souborů, ale co to opravdu znamená. Jiný
příklad řada autorů běžně pracuje s pojmem žurnálovací souborový systém,
nicméně tvůrci této knížky stálo za to utrousit větu s vysvětlením tak
"samozřejmého" pojmu.

A takto by bylo možné pokračovat dlouho, neboť kniha je v tomto ohledu ke
čtenáři nesmírně pozorná a milosrdná.

Zeptá-li se mne začínající zájemce o Linux na knižní tip, rozhodně je tento
titul mým favoritem. Praktičnost příručky a kvalita obsažených zásadních
informací jsou na poměrně vysoké úrovni, a rozhodně dají všem hodně do
linuxového života.

Autor: Vilém Vychodil
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 260
Doporučená cena: 269 Kč
Macromedia HomeSite 5 - Vytváření webových stránek

Patrik Malina

Původně editor HTML stránek HomeSite má za sebou skvělou minulost a v každém
případě prožívá zajímavou přítomnost, a to především díky převzetí firmou
Macromedia.

Nástroj, jenž si svou pověst vydobyl neúprosnou kvalitou a novátorstvím, byl
navíc proměněn současným "pánem" do robustní aplikace pro komplexní návrh.
Možná právě to byl ten pravý důvod, proč mu konečně věnovat samostatnou knihu.

Publikace je koncipována v duchu základní uživatelské příručky pro každého, kdo
se těžko prodírá originální anglickou nápovědou a nepreferuje metodu
pokus-omyl. Jinými slovy by se dalo říci, že jde o takovou základní kuchařku,
popisující jak sáhnout po té které vymoženosti HomeSite a bez zbytečných
komplikací ji využít. Protože svazek je opravdu útlý, nečekejte žádná
sáhodlouhá teoretická pojednání: výklad jazyka HTML či dalších technologií,
jako jsou CSS či PHP, je zastoupen pouze v podobě občasných fragmentů, a pokud
o podstatě tvorby webových dokumentů nic netušíte, tak zde se to nenaučíte.

Na druhou stranu autor důsledně výklad podřídil vytyčenému cíli rychle se
naučit HomeSite používat. Najdete zde, byť ve značně zhuštěné podobě, názorný
popis širokého spektra funkcí od základní práce s projekty přes popis rozhraní,
editaci, čištění a kontrolu kódu až po propojení s dalšími aplikacemi
Macromedie. Zhruba od poloviny knihy jsou kapitoly rozvrženy v souladu s
logikou tvorby dokumentu, takže je řeč o textu, tabulkách, stylech, obrázcích,
rámcích či formulářích. Opravdu symbolicky jsou zařazeny stati o PHP a
dynamickém webu vůbec.

Tato kniha je bezesporu určena pro uživatele, kteří se chtějí poměrně rychle
zapracovat do jim dosud neznámého prostředí. Nápomocno jim bude cédéčko se
zkušební verzí programu, ovšem naleznou na něm i řadu položek, o jejichž
smysluplném využití si mnoho nepřečtou: PHP, webový server Apache, databázi
MySQL a další. Škoda, těch pár desítek stran navíc by hodně pomohlo ukázat, v
čem je HomeSite opravdu silný.

Autor: Petr Vostrý
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 163
Doporučená cena: 239 Kč
QuarkXPress 4&5 - Podrobná příručka

Patrik Malina

Ačkoliv bychom v oblasti počítačové sazby jen velmi těžko hledali tak proslulý
nástroj, jakým je "Quark", je až s podivem, že mu v češtině bylo věnováno jen
minimum publikací. Náprava této drobné křivdy přichází v podání autora, jemuž
je psaní obdobných publikací evidentním koníčkem, takže nastupující generace
"sazečů" bude mít k dispozici srozumitelnou a dobře použitelnou učebnici.

Protože umění dobré sazby není jen o zvládnutí aplikace jako takové, zahrnuje
publikace v přiměřeném rozsahu také esenciální témata o pravidlech sazečské
práce a způsobu realizace tradičních pravidel pomocí moderních technologií.
Stejně tak nelze než pochválit rozvržení celé látky do jednotlivých kapitol:
autor nevychází z rozložení uživatelského rozhraní či jiných vlastností Quarku,
ale důsledně postupuje ve shodě s logikou práce začátečníka, jenž získává první
zkušenosti na prostých dokumentech a v souladu s nabývanými znalostmi může
plynule pokračovat ve čtení.

Příručka zahrnuje v podstatě veškerá důležitá témata, jež potřebujete znát na
cestě od uchopení textu po předání k tisku. Od základního popisu ovládání
programu se přes formátování znaků a odstavců čtenář propracuje k
vícestránkovým dokumentům, použití stylů a předlohových stran, aby se posléze
zaměřil na pokročilejší typografické problémy, jako jsou dělení slov, tvorba
tabulek a práce s tabulátory. Následuje nakládání s barvami, pak přibudou
obrázky a vzápětí se dozvíte o předtiskové přípravě. V závěru nechybí popis
možností nastavení programu, cenné rozdíly mezi verzemi 4 a 5 a pojednání o
rozšířeních.

Příjemné je, že výklad je přiměřeně obtížný a povětšinou dostatečně názorný.
Text je průběžně členěn na výuku a praktická cvičení, což je také poměrně
zdařilé, a jednotlivým problémům je věnováno sdostatek prostoru, takže čtenář
má prakticky vždy velkou naději, že popisované záležitosti porozumí. Vezmeme-li
v úvahu absenci podobných titulů na trhu, chvála autorům za tuto knížku.

Autor: Jiří Hlavenka
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 292
Doporučená cena: 347 Kč