Hlavní navigace

SQL Server pod kontrolou - WebSQL Console 3.0

1. 1. 2003

Sdílet

Nedávno jste si mohli na stránkách našeho časopisu přečíst o publikačnímsystému WebNet Editor společnosti ecommerce.cz, která se specializuje na vytváření webových aplikací. Při p...
Nedávno jste si mohli na stránkách našeho časopisu přečíst o publikačním
systému WebNet Editor společnosti ecommerce.cz, která se specializuje na
vytváření webových aplikací. Při přípravě tohoto článku jsem se dozvěděl o
existenci dalšího zajímavého produktu této firmy WebSQL Console. Pojďme se tedy
podívat, co vývojáři ecommerce.cz připravili tentokrát.


O co se jedná?

WebSQL Console je nástroj určený pro správu SQL serverů (přesněji řečeno
Microsoft SQL Serveru verze 7 nebo 2000) přes webové rozhraní, kterým lze v
podstatě nahradit standardní SQL Enterprise Manager od Microsoftu. Plní tedy
obdobnou funkci jako aplikace phpMyAdmin ve vztahu k populární databázi MySQL.

WebSQL Console se jako každá správná webová aplikace instaluje na webový
server. Vzhledem k podporované databázové platformě vás pravděpodobně
nepřekvapí, že tímto webovým serverem musí být Microsoft Internet Information
Server verze 4 nebo 5 provozovaný na operačním systému Microsoft Windows NT
4/2000. Pro svoji činnost aplikace využívá technologii ASP (Active Server
Pages) a jako programovací jazyk byl použit VBScript (Visual Basic Scripting
Edition).

Zprovoznění programu nijak neovlivňuje stávající instalace databázového
serveru, protože k nastavení propojení těchto dvou systémů stačí uložit IP
adresu SQL Serveru do konfiguračního souboru webové aplikace. WebSQL Consoli je
totiž úplně jedno, kde se server nachází, pokud je dostupný přes nějakou IP
adresu.


Pracujeme

Pokud je vše správně nainstalováno a nakonfigurováno, je možné spustit
prohlížeč webových stránek a přesunout se na adresu WebSQL Console. Objeví se
přihlašovací dialog, vyzývající k zadání uživatelského jména a hesla. Po
přihlášení do systému se objeví vlastní uživatelské rozhraní aplikace, které
nijak nevybočuje za zaběhaných standardů a je tedy velmi přehledné a snadno se
v něm zorientujete. Pracovní plocha je rozdělena na dvě části vlevo je stromová
struktura dostupných funkcí, vpravo se v závislosti na vybrané nabídce
zobrazují vstupní formuláře nebo požadované informace. V horní části okna je
navíc lišta s tlačítky nejčastěji používaných nástrojů. Pro méně zkušené
uživatele je k dispozici on-line nápověda, která se zobrazí v samostatném okně
po kliknutí na ikonu s otazníkem.

Rychlost práce do značné míry závisí na rychlosti a zatížení datových linek
mezi klientským počítačem, webovým a databázovým serverem. Ale není s třeba
toho obávat. Například tento článek vznikl na základě zkušeností s veřejně
dostupnou testovací instalací na serveru test.websqlconsole.com, kdy jsem se
připojoval přes klasickou analogovou telefonní linku a neměl jsem s rychlostí
žádné vážnější problémy. Samozřejmě že při pokusu o import několikamegabajtové
databáze by se problémy pravděpodobně objevily, ale telefonní linka rozhodně
není vhodné komunikační médium pro operace tohoto typu.

WebSQL Console je dodávána ve dvou verzích, které se odlišují svou funkčností.
Zatímco verze Lite dokáže "pouze" vytvářet a rušit databáze, tabulky a uložené
procedury, pracovat s indexy a triggery, provádět export dat, zadávat SQL
dotazy atd., je paleta funkcí verze Enterprise mnohem širší. Mezi ta
nejdůležitější rozšíření patří např. možnost provádět úpravy tabulek,
importovat data z databází Microsoft Access, zálohovat a v případě potřeby
obnovit databázi, změnit uživatelské heslo, zpřístupnit uživatelům pouze
vybrané funkce konzole, vytvářet vlastní vstupní formuláře a protokolovat
všechny akce prováděné uživateli. Pro řadu organizací může být velmi užitečná
také podpora více jazykových mutací (u obou verzí).


Pro koho je to dobré?

Na tuto otázku bych mohl dát velmi stručnou odpověď: Prakticky pro všechny
uživatele Microsoft SQL Serveru. To jste se toho ale moc nedozvěděli, že? Tak
tedy jinak.

Podle mého názoru je WebSQL Console jedinečným nástrojem zejména pro
společnosti nabízející webhosting nebo pro poskytovatele služeb ASP
(Application Service Providing). V obou případech SQL Server obsluhuje velký
počet databází jednotlivých uživatelů. Zajistit správu a údržbu těchto databází
vlastními silami je pro poskytovatele služeb velmi nákladné a problematické.
Nasazením WebSQL Console je ale po problémech poskytovatel nastaví potřebná
přístupová oprávnění a klient tak může z pohodlí své kanceláře manipulovat se
svou databází dle libosti.

WebSQL Console je vhodná také pro nasazení ve velkých firmách, které sídlí v
rozlehlých areálech nebo mají více poboček. Správce databázového serveru je v
tomto případě schopen provádět zásahy z libovolného počítače firemní sítě a
nemusí čekat až se dostane ke stanici, kde jsou nainstalovány potřebné
specializované nástroje. Výhody z toho plynou samozřejmě i pro koncové
uživatele databázového serveru.


Závěrem

WebSQL Console je jedinečný nástroj umožňující spravovat Microsoft SQL Server z
prostředí webového prohlížeče, který vám mohu vřele doporučit. Kupodivu je tato
aplikace mnohem známější za hranicemi než u nás, přestože jde o výsledek práce
české vývojářské firmy. Pokud vás tento produkt zaujal a rádi byste si ho
vyzkoušeli, máte možnost na adrese test.websqlconsole.com (login: test,
password: test)WebSQL Console 3.0

ovládání přes web
uživatelské rozhraní
nabídka funkcí
práce s přístupovými právy
cena

Doporučená cena: Lite 190 USD, Enterprice 790 USD
K recenzi poskytla firma: ecommerce.cz, a. s., Brno, http://www.ecommerce.cz