Hlavní navigace

Spravuje kontakty on-line

1. 9. 2007

Sdílet

Sociální k vašim službám Chcete se seznámit se svým budoucím šéfem, nebo nezapomenout na toho s...


Sociální k vašim službám


Chcete se seznámit se svým budoucím šéfem, nebo nezapomenout na toho stávajícího? Rádi byste zůstali navždy v kontaktu se svými partnery? Chcete, aby vás lidé našli? Používejte sociální služby.
V tomto textu vám představíme tři užitečné on-line „sociální“ služby – Plaxo, Linkedin a Fecebook. S jejich pomocí je možné zadarmo udržet pořádek v tom, co mnozí považují pro svou kariéru i pro svůj život za nejdůležitější, totiž ve svých kontaktech. Ukážeme vám, jak získat nové, jak nepřijít o staré a jak udržet všechny své informace aktuální.

Stručný přehled

Plaxo (www.plaxo.com) je nástrojem určeným především ke správě stávajících kontaktů. Síť uživatelů udržuje své kontaktní informace aktuální a v případě změny poskytuje svá nová data všem ostatním. Díky tomu je možné udržet aktuální adresář automaticky, bez nutnosti cokoliv upravovat. K dispozici jsou doplňky pro populární PIM aplikace a placená verze s množstvím dalších funkcí
Linkedin je oproti tomu služba sloužící hlavně k vyhledávání kontaktů. Pomocí osob, které znáte, můžete získat kontakty na nové a užitečné známé. Uživatelé si budují virtuální síť svých známých a s její pomocí hledají práci, nechávají si zodpovídat zapeklité otázky nebo získávají další kontakty. I zde existuje placená verze.
Poslední služba, pojmenována Facebook, je jedním z nejpopulárnějších systémů pro výměnu kontaktů a informací,
i když jeho popularita je v Česku o něco nižší než jinde ve světě. Nabízí systém skupin, které mohou virtuálně spolupracovat, sdílení informací o schůzkách, událostech, sdílení fotografií apod.
A nyní si pojďme jednotlivé služby představit podrobněji.

Plaxo

Plaxo (www.plaxo.com) je v prvé řadě službou sloužící k synchronizaci seznamu kontaktů. Po založení účtu je potřeba vyplnit svou vizitku, která je následně ve veřejné (a také neveřejné) podobě k dispozici na serveru. Podle uživatelského nastavení ji lze zpřístupnit (nebo znepřístupnit) ostatním uživatelům. Obsahem vizitky je kromě jména také e-mail, webová adresa, telefonní a faxová čísla, zkrátka vše, co by obsahovala běžná vizitka.
V případě, že se některý z údajů uživatele, třeba jeho e-mail, pracoviště nebo telefonní číslo, změní, nastaví uživatel tuto změnu nejen na svých papírových vizitkách, ale i v systému Plaxo. Všichni ostatní uživatelé pak mají k dispozici jeho aktualizované kontaktní informace, aniž by jím museli být přímo kontaktováni. Plaxo vše provede zcela automaticky a zadarmo.
Z předchozího vyplývá, že základním prvkem služby je adresář. Ten je uložen na webu, ale Plaxo podporuje také celou řadu běžných PIM aplikací, třeba Microsoft Outlook nebo Mozillu Thunderbid. Nainstalováním vhodného doplňku je tak možné celý svůj adresář nahrát na server a udržovat jej aktualizovaný i v lokálních programech.
To ale není vše. Plaxo umožňuje synchronizaci adresáře (a nejen jej) mezi několika různými programy. Pokud například používáte Outlook na dvou počítačích, můžete si být jisti, že na obou budete mít stejný adresář, kalendář, seznam úkolů a další základní informace. To vše zcela zadarmo.
Kromě základní služby poskytuje Plaxo také komerční variantu účtu. V něm se nacházejí pokročilé komunikační služby, mobilní přístup k datům (tedy přístup z mobilního telefonu), poskytuje ochranu před duplikáty, lepší synchronizaci, zálohování a technickou podporu. Půvab tohoto systému však spočívá především v jeho schopnosti de facto nahradit Exchange Server pro velmi malý počet uživatelů (ale, provozovatelům to neříkejte). Pokud chcete mít své kontakty aktuální a informace synchronizované, rozhodně si Plaxo vyzkoušejte. Je velmi pravděpodobné, že nebudete litovat.

Linkedin

LinkedIn (www.linkedin.com) je naproti tomu službou sloužící k vyhledávání kontaktů. Každý z nás zná někoho, kdo zná někoho jiného, kdo zná… třeba právě někoho, koho bychom rádi znali my. Po zaregistrování a vyplnění profilu, pokud možno co nejdetailněji, nabídne Linkedin seznam svých uživatelů, kteří vystudovali stejnou školu, pracovali ve stejné firmě, byli na stejném táboře nebo se zúčastnili jiné důležité události.
Jednotliví uživatelé mezi sebou vytvářejí virtuální kontakty a sítě. Každý uživatel má přístup ke kontaktům všech svých kontaktů. Díky tomu mohu zjistit, zda někdo z mých známých nezná někoho, kdo je pro mne důležitý například jako kolega, nadřízený či třeba obchodní partner. Prostřednictvím známého se mohu nechat lukrativnímu kontaktu například představit nebo doporučit. S pomocí Linkedin je tak možné vybudovat si virtuální síť, která může rychle čítat až několik tisíc členů, přitom teoreticky lze poslat zprávu kterémukoliv z nich.
Další zajímavou funkcí služby Linkedin je doporučování. Každý uživatel může být svými kontakty „doporučen“, což znamená popis například toho, jak dobře se s ním spolupracovalo. Tato doporučení jsou zajímavým studijním materiálem například při hledání nových zaměstnanců. Kromě toho Linkedin funguje také jako expertní síť. Svým kontaktům můžeme položit otázku, kterou pak mohou (ale samozřejmě nemusejí) zodpovědět. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sítě jsou tvořeny lidmi z obdobných oborů činnosti, je možné, že otázku zodpoví někdo, kdo jí skutečně rozumí. Takto lze získat zadarmo zajímavé a kvalifikované odpovědi, i když služba je samozřejmě občas také trochu zneužívána.
Linkedin nabízí i další služby včetně placené varianty. Pro běžné použití ale stačí úplně ta bezplatná. Služba je tím užitečnější, čím více kontaktů se vám podaří sehnat a čím lukrativnější kontakty to budou. Také Linkedin doporučíme používat, protože na něm dnes již najdeme velké množství českých uživatelů i firem. O placené variantě je možné uvažovat, avšak není podmínkou.

FaceBook

Facebook (www.facebook.com) byl dlouho exkluzivní službou sociální sítě, která byla určena prakticky jen studentům a zaměstnancům vybraných institucí. Nikdo, kdo neměl svou e-mailovou adresu v některé z povolených domén, se do systému nedostal, a to ho dělalo ještě lákavějším. V současnosti je ale registrace dostupná všem a Facebook se stal jednou z nejvyužívanějších služeb svého druhu na světě. Jeho základní funkcí je údržba a vyhledávání profilů uživatelů. Můžeme tak nacházet kolegy, spolužáky, kamarády, s nimiž si pak můžeme měnit informace. Facebook je zadarmo, placená služba k němu není.
Základní funkcí Facebooku je dělení uživatelů do zájmových skupin a do virtuálních sítí. Skupiny jsou tvořeny na základě různých vlastností, samozřejmě si také lze vytvořit svou vlastní. Uživatelé mohou v rámci skupin sdílet data různého typu, například obrázky, události v kalendáři, poznámky a další. Stejně jako jiné služby, i Facebook umožňuje udržovat si přehled a aktuálnost kontaktů, nicméně to není jeho primárním posláním. Uživatelé si v rámci služby vytvářejí vztahy „přátel“, které musejí být oboustranně autorizovány. Vzájemný vztah pak určuje možnost jejich spolupráce.
Facebook je nesmírně populární službou, hodící se především tam, kam byla určena původně, tedy do akademického prostředí. Bohužel v Česku ještě nemá ani zdaleka tolik uživatelů, aby byla stejně dobře použitelná jako ostatní zde jmenované. Přesto jí patrně i u nás patří velká budoucnost a máte-li hodně kontaktů v zahraničí, pak není jediný důvod, proč ji nezačít používat. Jedinou podmínkou používání FaceBooku je dostatečná znalost angličtiny.
Závěr
Služby, které jsme zde popsali, nejsou ani zdaleka všemi, jež na internetu najdeme. Vybrali jsme je proto, že tvoří určitý koktejl, každá slouží k něčemu trochu jinému. Není problém používat současně všechny, a dokonce (díky autorům Plaxa v jeho placené podobě) je nechat vzájemně komunikovat. Výborné uplatnění ale naleznou u uživatelů, kteří používají internet ke své každodenní práci