Hlavní navigace

Soukromí je ohroženo! - ohrožuje ho masožravec

Sdílet

EcholonTvůrci Echolonu vzali termín "telekomunikační" doslova, takže pod něj vedle telefonu, faxu a rádiových vln patří též Internet. V Echolonu nejsou namočeni jen Američané, na to...
Echolon
Tvůrci Echolonu vzali termín "telekomunikační" doslova, takže pod něj vedle
telefonu, faxu a rádiových vln patří též Internet. V Echolonu nejsou namočeni
jen Američané, na tomto systému se podílejí i tajné služby Austrálie, Británie
a Nového Zélandu. Celá záležitost se po protestu několika evropských států
dostala až do Evropského parlamentu, který nedávno ustanovil komisi, jejímž
úkolem je prověřit, nakolik je jeho existence a fungování v souladu se zákony
Evropské unie.
Masožravec
V červnu se objevily v americkém tisku první údaje o novém systému, určeném pro
odposlouchávání e-mailových zpráv, tentokráte pro změnu na americké půdě. První
zmínky o systému s krycím jménem Masožravec se podařilo vystopovat ve
svědectví, předneseném na půdě amerického Kongresu 6. dubna tohoto roku. V
podstatě se jedná o drobnou skříňku, která se zapojí do systémů jednotlivých
providerů internetových služeb. Masožravec potom zachycuje a analyzuje veškerý
e-mailový provoz, jenž prochází sítí dotyčného providera. Masožravec se vlastně
připojí pod kapotu celého systému, takže analytici FBI mají volný přístup k
celému provozu elektronické pošty. Podle posledních údajů funguje systém
Masožravec od začátku minulého roku u všech amerických providerů tak dokonale
se americké policii podařilo systém Masožravec utajit před veřejností i před
samotným Kongresem.
Boj proti Masožravci
Skupiny zabývající se ochranou soukromí samozřejmě začaly okamžitě bojovat
proti nasazení Masožravce. Jedná se totiž hned o několik hrubých porušení
ústavou zaručeného práva na soukromí. Jedním z nich je porušení práv providera,
další je hrubé porušení práv jednotlivých zákazníků, neboť systém čte nejen
kompletní internetovou adresu příjemce, ale i adresáta, navíc i řádek, o čem
e-mailová zpráva je. Teprve podle toho se systém rozhodne, jestli si e-mailovou
depeši přečte celou.
Dalším porušením soukromí je skutečnost, že ve chvíli, kdy je Masožravec
zapojen do sítě, je kontrolován pouze dotyčnou policejní složkou, v tomto
případě FBI. V případě tradičního odposlouchání telefonu, které navíc musí být
předem odsouhlaseno soudcem a je povoleno jen v odůvodněných případech,
odposlech zapojuje a kontroluje telefonní společnost. Systém Masožravec ve své
podstatě odpovídá situaci, kdy by policie byla schopná odposlouchávat veškerou
konverzaci všech účastníků telefonní sítě po celé Americe. Jedinou "zárukou",
které se při tomto systému Američané dočkají, je slib FBI, že systém bude
nahrávat pouze elektronickou poštu vybraných účastníků. Tento přístup, jejž lze
parafrázovat jako "Věřte nám, jsme vládní úředníci", odporuje samotnému
principu zákona o odposlouchávání telefonních hovorů. Skutečně věřit FBI, že si
nebude uchovávat patřičně šťavnaté informace, které jí Masožravec vyčuchá, může
pouze osoba výjimečně důvěřivá nebo naivní.
Provideři nejsou nadšeni
Samotní provideři nejsou nadšeni; na jedné straně se jim nechce rozhněvat si
všemocnou FBI, která je jistě schopna jim řádně znepříjemnit život, na straně
druhé se oprávněně obávají žalob rozzlobených zákazníků. Někteří provideři
proto odmítají Masožravce do svého systému zapojit. Současné americké zákony
očividně nejsou na kontrolu podobného systému vůbec připravené. Vzpurné firmy
svůj boj zatím prohrávají, neboť se americké vládě podařilo poněkud přiohnout
zákon tím, že na internetové spojení soudci praktikovali zákony určené pro
telefonní odposlech. Na rozdíl od "obyčejného" odposlechu, který vedle
samotného hovoru neprozradí nic jiného nežli číslo volaného, tento způsob
kontroly prozradí o odesílajícím doslova veškeré internetové informace.
Podle některých skupin chránících soukromí na Internetu je jedním z hlavních
problémů aura tajemství, která celý projekt doprovází. V podstatě se totiž
jedná o to, že agenti FBI připojují k systému jakousi záhadnou skříňku, o jejíž
plné funkčnosti vědí jen samotní tvůrci, jednotliví provideři o ní nevědí
prakticky nic.
Američané také ne
Nadšeni pochopitelně nejsou ani samotní Američané, kteří o pocit, že jim FBI
očichává jejich soukromé e-maily, nijak zvlášť nestojí. Faktem zůstává, že je
daleko větší pravděpodobnost, že si jejich privátní e-maily čte jejich
bezprostřední nadřízený, a bůhví kdo další v dané firmě. To však zatím žádného
Američana nijak výrazně nepohoršuje. Je proto trochu nejasné, proč se tak
rozčilují ve chvíli, kdy se ukazuje, že jejich elitní policejní složka získala
nástroj umožňující číst soukromou elektronickou poštu. Znamená to snad, že věří
spíše svému nadřízenému nežli FBI?
Janet Reno
Pod tlakem Amerického svazu na ochranu občanských práv je donucena zabývat se
celou záležitostí i ministryně spravedlnosti Janet Reno. Na tiskové konferenci
slíbila, že důkladně prověří, nakolik je dotyčný systém v souladu se zákonem.
Je totiž nutné vytvořit patřičnou rovnováhu mezi zárukou soukromí a občanských
práv na straně jedné, a potřebami policejních složek na straně druhé. Pro
uklidnění veřejnosti má sloužit i prohlášení, podle kterého byl systém za
celých 18 měsíců nasazení použit pouze zhruba stokrát. Janet Reno navíc
připomíná, že i když jsou jednotlivé části celého systému již připojeny k sítím
jednotlivých providerů, celý systém ještě není plně aktivován. K aktivaci může
dojít pouze na podkladě soudního rozhodnutí, a i tak nebude systém používán
plošně, ale bude cíleně zaměřen na vytipované adresáty. To zní nadějně, nicméně
toto tvrzení do značné míry odporuje všemu tomu, co o systému Masožravec zatím
proniklo na veřejnost. Unikátnost celého systému je totiž v tom, že dokáže
monitorovat veškerý proud elektronické pošty, jenž prochází daným datovým
uzlem, takže systém je schopen zachytit dejme tomu veškerou poštu, která bude
mít v záhlaví slova jako peníze, bomba, atentát nebo drogy. Teprve e-mail s
těmito vybranými klíčovými slovy bude otevřen, nahrán a dále analyzován. Pokud
by byl systém použit cíleně na několik stovek nebo tisíc známých potenciálních
teroristů nebo jiných zločinců, nejednalo by se očividně o nic jiného, nežli o
digitální verzi odposlechu telefonních hovorů. I tam se totiž jedná o cílené
zaměření na jednotlivce nebo malé skupiny. Masožravec je ale plošný systém,
schopný zachytit i e-mail dvou kluků z Idaha, kteří si budou vyměňovat
zkušenosti o tom, jak použili bomby při oblíbené hře Duke Nukem. Zdá se tedy,
že americké Ministerstvo spravedlnosti se zase jednou snaží vypustit kouřovou
clonu.