Hlavní navigace

Software

1. 4. 2005

Sdílet

C05P0149Mnohým z nás by se chtělo říci: "Kdo zaseje vítr, sklízí bouři!" Ano, produkty společnosti Microsoft jsou především kvůli dříve liknavému přístupu tohoto softwarového g...
C05P0149
Mnohým z nás by se chtělo říci: "Kdo zaseje vítr, sklízí bouři!" Ano, produkty
společnosti Microsoft jsou především kvůli dříve liknavému přístupu tohoto
softwarového gigantu dnes a denně lákavým cílem různých záškodníků a nekalých
živlů. Platforma Windows se však zároveň v podstatě mimochodem stala nejlepším
terčem už jen díky tomu, že je nejrozšířenější. A ještě k tomu zběsilý nástup
nevyžádaných e-mailů... Microsoft se snaží o obranu a výsledky jsou vidět.

Jako uživatelé pracovních stanic s operačním systémem Windows jste si možná
dlouho říkali, že "ty řeči" o důsledném zabezpečení se vás netýkají, neboť je
to přece věc administrátorů velkých sítí. Bezprostřední internetová realita
však jako už mnohokrát předčila všechna očekávání a nevídaný nárůst šíření
špionážního softwaru, červů, nevyžádaných e-mailů a všemožné další havěti dává
jasně pocítit, že ignorování problému je cesta do počítačových pekel. Výrobce
operačního systému Windows své uživatele přece jen nenechal v úplném zatracení,
a proto jsme pro vás připravili malý přehled stávajících i zcela nových
nástrojů a postupů, jež vám mohou pomoci v orientaci i praktické aplikaci
ochrany.

Záplaty a MBSA
Přestože někteří počítačoví "odborníci" ve vašem bezprostředním okolí možná
stále tvrdí pravý opak nebo význam pravidelného updatování Windows
bagatelizují, praktické zkušenosti jasně naznačují, že ignorování
bezpečnostních záplat může být cesta k rychlému konci vašich Windows a hlavně
spolehlivý způsob, jak přijít o data či o řadu citlivých informací. Jako
dostatečný argument nemohou dnes tváří v tvář hrozícím nebezpečím obstát téměř
žádné námitky: pokud je váš domácí počítač přímo připojen k internetu (vytáčené
připojení, ADSL přes USB modem, ISDN atd.), je cesta škodlivého kódu přes
objevenou díru do nezabezpečeného stroje často velmi snadná.
Udržování Windows v čerstvém stavu, v souladu s posledními uvolněnými
záplatami, nemusí být nijak obtížné. Klient služby Windows Update je běžně k
dispozici jak ve Windows XP, tak ve Windows 2000 a dovoluje vybrat konfiguraci,
jež vám bude vyhovovat. Nejste limitování ani absencí trvalého připojení k
internetu: kontrolu aktuálnosti záplat lze provádět kdykoliv na požádání až
linku připojíte, prověření lze též provádět bez momentálně dostupné síťové
konektivity.
Velmi dobrým pomocníkem může v takovéto situaci být aplikace Microsoft Baseline
Security Analyzer. Nejedná se o program nový - ke stažení zdarma je k dispozici
již delší dobu, ale nedávno byla uvedena jeho prozatím poslední verze 1.2.1,
jež mimo jiné podporuje kontrolu nainstalovaného kancelářského balíku MS Office
v několika verzích. Jedná se o naprosto klíčovou vlastnost, neboť nejen známé
díry v samotném systému, ale také slabiny v aplikačním softwaru MS Office často
vedly ke vzniku závažných bezpečnostních trhlin. Kromě toho MBSA testuje také
řadu parametrů Windows, jež můžete za účelem zlepšení ochrany nastavit lépe,
takže zdaleka nejde jen o kontrolu chybějících záplat.
Program MBSA je z hlediska ovládání poměrně jednoduchý, neboť kromě možnosti
spouštění v režimu příkazové řádky samozřejmě nabízí též plnohodnotné grafické
rozhraní. Jeho instalaci najdete buď přímo na stránkách výrobce
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx, nebo na našem
CD. Pokud máte starší Windows 2000 Professional, můžete ještě narazit na
chybějící podporu standardu XML, takže příslušný balíček rovněž najdete na
našem CD. Poslední podmínkou pro běh MBSA je dostatečně aktuální verze MS
Internet Exploreru. Přestože samotná aplikace není vybavena českým rozhraním,
práce s ní není nijak obtížná.
Při spuštění vám na první obrazovce bude nabídnuto, zda chcete kontrolovat
jeden či více počítačů najednou. V případě, že nástroj nepoužíváte poprvé,
budete si také moci prohlédnout výsledky dřívějších bezpečnostních skenů.
Následující obrazovka již slouží k výběru cílového počítače a dalšímu
nastavení: chcete-li kontrolovat stroj, na němž je MBSA spuštěn, bude jméno
lokálního počítače automaticky vybráno a nemusíte v tomto ohledu zadávat žádné
další informace. Urychlení celé operace lze dosáhnout pomocí voleb (Options),
kde díky zrušení zatržítek u některých služeb (třeba SQL server) dosáhnete
vynechání testů, jež na vašem počítači nemají význam. Pokud si nejste jisti,
zda databázi nepoužíváte (byť v podobě "kapesní" varianty MSDE), raději test
proveďte. Po následném spuštění se pokusí program kontaktovat stránky výrobce a
stáhnout si aktualizovanou sbírku vydaných oprav, aby sken byl aktuální: právě
tuto fázi lze nahradit dodáním již předem staženého souboru, test pak může
pokračovat bez internetové konektivity.
Po několika vteřinách až málo desítkách vteřin získáte přehled o zabezpečení
Windows v podobě grafického seznamu. V záhlaví dokumentu jsou vypsána základní
data o provedené kontrole a pak již následují výpisy nalezených parametrů.
Výsledky jsou rozděleny do několika sekcí - zvlášť je testován systém, některé
služby (SQL, IIS) a třeba balík MS Office. Dobře si všimněte, že na každé řádce
jsou u provedené kontroly odkazy, kde najdete, co bylo přesně kontrolováno
(What was scanned), detailní výsledky (Result details) a hlavně jak problém
odstranit a napravit momentální stav (How to correct this). Výsledky všech
testů jsou ukládány a mohou být kdykoliv dodatečně prohlédnuty.
Výše jsme zmínili, že MBSA lze použít i mimo dosah internetu - důležité
kontrolní soubory s přehledem aktuálních záplat lze totiž stáhnout i jinde (v
práci, ve škole...) a posléze je do off-line varianty dokopírovat. Za tímto
účelem nainstalujte MBSA na alespoň jeden počítač, jenž si může sáhnout na
internet, a posléze proveďte alespoň jeden sken, díky němuž dojde ke stažení
aktuálních nastavení. Poté vstupte do adresáře C:\Program Files\Microsoft
Baseline Security Analyzer a okopírujte si soubor s příponou .cab (třeba
mssecure_1033.cab) a mssecure.xml, jež posléze umístěte na odpojeném počítači
do stejného adresáře (případné starší verze přepište). Přestože MBSA při dalším
spuštění ohlásí nemožnost připojení, provede korektní sken s použitím
aktuálního nastavení v dodaných souborech. Pouze mu to bude trvat o trochu
déle, neboť se nějakou chvíli bude pokoušet o připojení.

Microsoft AntiSpyware
Další frontou, na níž se vede již několik let urputný boj, je špionážní
software a jeho různé varianty, jež narušují činnost vašeho systému nejen
prostým zdržováním, ale také snahou přesměrovávat komunikaci či odesílat
citlivé informace do internetu. Pokud využíváte personální firewall, může být
váš stroj slušně chráněn, ale přesto je dobré po přítomnosti parazitů účinně
čas od času pátrat a fyzicky je likvidovat. V této oblasti je již dlouho k
dispozici řada specializovaných programů, avšak Microsoft se rozhodl i v této
oblasti udeřit a nasadil do boje prozatím testovací verzi nástroje Microsoft
AntiSpyware.
V danou chvíli aktuální beta-verzi programu najdete na stránkách výrobce
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx, kde je
také k dispozici řada zajímavých informací. Stažení softwaru je doprovázeno
prozatím dobrovolnou kontrolou legálnosti Windows, a proto instalaci nenajdete
na našem CD. Pro úspěšnou instalaci a spuštění potřebujete operační systém od
Windows 2000 výše a MS Internet Explorer alespoň ve verzi 6.0.
Funkcionalita nového nástroje je založena na úspěšném starším vývojovém úsilí
společnosti GIANT Company Software, jež byla před koncem loňského roku
Microsoftem zakoupena - AntiSpyware je tedy narychlo převlečený program právě
tohoto výrobce, o čemž se otevřeně můžete dočíst na stránkách
http://www.spynet.com, kam Microsoft začíná koncentrovat své úsilí v boji proti
spywaru obecně.
Program pracuje v zásadě na podobném principu jako třeba antiviry: právě
prostřednictvím stránek SpyNet pravidelně aktualizuje svou databázi odhalených
a identifikovaných špionážních kódů a lokální počítač průběžně monitoruje či na
požádání prozkoumá, zda něco podezřelého nemáte "pod kapotou". Již první
seznámení s programem vás přesvědčí především o schůdném a dobře srozumitelném
ovládání. Po úspěšném provedení instalace budete vyzváni "asistentem" k
úvodnímu nastavení důležitých parametrů, takže si okamžitě zvolíte, zda chcete
databázi hrozeb automaticky aktualizovat (třeba dvě hodiny po půlnoci), zda se
má spustit ochrana v reálném čase pro průběžné sledování špionážních "příznaků"
a zda bude ihned po startu zběžně zkontrolován celý počítač. Parametry lze
samozřejmě i v budoucnu měnit.
Pro běžnou práci nabízí program několik možností. Na požádání můžete provádět
tzv. inteligentní rychlý sken, jenž projde určitá vybraná místa a po několika
málo minutách zahlásí případná podezření. Mnohem důkladnější je tzv. plný sken
systému, do nějž jsou zahrnuty všechny důležité složky a soubory, včetně vámi
speciálně označených disků či adresářů - zde však očekávejte práci na půl
hodinky až hodinku. Mnohem výhodnější je samozřejmě takový důkladný průzkum
naplánovat na noční hodiny pomocí funkce Schedule, jež nabízí buď každodenní
opakování nebo volbu dnů v týdnu. Námi zvolený pravidelný sken probíhá na
značně "zaneřáděném" počítači s Windows XP a více než 150 000 soubory kolem
hodiny.
Ochrana v reálném čase je realizována pomocí tří tzv. agentů, jež sledují
specifické parametry ohrožení: internetoví strážci bdí nad pokusy změnit
parametry internetového nastavení, systémoví agenti hlídají bezpečnostní
parametry souborového systému a Windows a aplikační strážci dohlíží nad
záludnými snahami stahovat či instalovat nežádoucí ActiveX prvky pro
internetový prohlížeč, jejichž nebezpečnost je často velmi vysoká. Poměrně
užitečné jsou i rozšiřující pokročilé nástroje (Advanced Tools). Najdete mezi
nimi třeba System Explorers, s jejichž pomocí vstoupíte do konfigurace řady
nastavení Windows, k nimž se běžně takto hezky nedostanete (automatické
spuštění, nainstalované ActiveX prvky). Dále je zde Browser Hijack Restore,
jenž vrací konfiguraci MS Internet Exploreru do stavu před případným útokem, a
poměrně nekompromisní Tracks Eraser, jenž po vás smaže dočasné soubory v
prohlížeči, historii a také pozůstatky po práci jiných aplikací jako WinZip,
chatovací nástroje atd. Funkci všech komponent lze podrobně konfigurovat.
Na závěr dodejme, že při úspěšném nalezení záškodnického softwaru používá
program tzv. karanténu, tedy bezpečné úložiště, kde můžete nalezené podezřelé
soubory sami osobně prověřit a případně nelítostně odstranit, stejně jako
osvobodit, pokud obvinění bylo neoprávněné a rozeznali jste v izolovaných
objektech užitečné a důvěrně známé nástroje.
Program je ke stažení zdarma, a proto doporučujeme s jeho vyzkoušením neváhat.

Malicious Software Removal Tool
Přestože o automatických updatech jsme zde již hovořili, ještě jednou se k této
službě vrátíme. Nedávno totiž začal Microsoft mimo jiné tímto způsobem
opakovaně dodávat nový jednorázový nástroj s výše uvedeným názvem. Pokud jste
mírně zběhlí angličtináři, asi jste správně vytušili, že se jedná o aplikaci na
rychlé a přímočaré použití, jež se podobá běžným prográmkům antivirových firem.
Jejím úkolem je velmi rychlým skenováním odhalit přesně určenou množinu
škodlivých programů či nebezpečného kódu, o nichž získala aktuální informace
při posledním stahování. Podrobnosti o tomto nástroji v českém jazyce najdete v
článku databáze znalostí Microsoftu pod označením KB 890830 (na adrese
http://support.microsoft.com/?kbid=890830), kde se můžete dočíst velké množství
zajímavých informací a také zde najdete seznam nebezpečného softwaru, po němž
aplikace pátrá. Nástroj samotný můžete stáhnout zdarma právě zde, nebo jej
najdete na našem CD v aktuální verzi s českou lokalizací.
Činnost této utilitky je velmi přímočará: jejím spuštěním a potvrzením
licenčního ujednání spustíte akci, jež buď vyústí v prohlášení, že nic
podezřelého nebylo nalezeno, nebo odhalený a rozpoznaný nebezpečný software bez
milosti zlikviduje. Pokud si nějakého červa třeba z experimentálních důvodů
hýčkáte, dejte si pozor, neboť byste o něj takto mohli snadno přijít. Na závěr
podá program hlášení a zobrazí přehled, jak pátrání či likvidace dopadly.
Nejzajímavější na tomto řešení je fakt, že bude každý měsíc aktualizováno a tím
se budou jeho možnosti vylepšovat. Momentální podobu a seznam hledaných
škodlivých programů najdete, pokud Microsoft dodrží slovo, vždy na stejném
místě v uvedeném článku databáze znalostí. Pokud používáte službu Windows
Update, bude se nástroj stahovat a po odsouhlasení též spouštět každý měsíc
znovu.
Přestože možnosti nastavení této aplikace jsou fakticky nulové, jedná se o
velmi vhodný doplněk ostatních bezpečnostních řešení. Jednou měsíčně dojde k
důkladné kontrole, která ničemu neuškodí a dodá vám jistotu, že se do vašeho PC
žádný červík nedopatřením nezatoulal.

Outlook a spam
Poslední službu, na níž se v tomto článku podíváme, je filtr pro odstraňování
nežádoucí pošty v aplikaci MS Outlook z balíku MS Office System 2003. Problémy
se spamováním (obesíláním uživatelů nevyžádanými zprávami, typicky reklamního
charakteru) nesmírně narostly a Microsoft není zdaleka jediný, kdo na to ve
svém softwaru reaguje.
Program Outlook 2003 obsahuje speciální komponentu s názvem Nevyžádaná pošta
(Junk mail), jež zajišťuje dvojí funkci. V první řadě dokáže podle vámi
zadaných pravidel jednoznačně říci, jaké zprávy jsou nežádoucí a podle
nastavené přísnosti je buď odklidit do příslušné složky nebo přímo
nekompromisně zlikvidovat. Protože jen stěží můžete dopředu odhadnout, odkud
přijde nová záplava spamu, je zde druhá funkce - inteligentní filtr, jehož
úkolem je na základě obsahu zprávy provést klasifikaci a případně jej označit
jako spam a provést následné kroky.
Pokud chcete službu přizpůsobit, přejděte do menu Nástroje - Možnosti a pomocí
tlačítka Nevyžádaná pošta obdržíte potřebné rozhraní. K dispozici jsou zde
záložky, na nichž můžete sestavit seznam naprosto důvěryhodných osob či
doménových jmen, jimž má váš poštovní klient důvěřovat, a naopak, můžete sem
zařadit jednoznačně identifikované "rozesílače" nežádoucího obsahu, jenž bude
následně bez milosti filtrován. Velmi důležité nastavení najdete na první kartě
Možnosti. Pomocí jednotlivých voleb zde definujete úroveň zabezpečení, s níž
bude filtr automaticky pracovat při rozpoznávání neznámých, potenciálně
nežádoucích e-mailů. Škála má čtyři úrovně, od benevolentního blokování pouze
vyjmenovaných záškodníků po nejtvrdší metodu, kdy naopak projdou jen zprávy od
přesně vyjmenovaných důvěryhodných osob. Zvolíte-li tvrdší postup, pak po
nějakou dobu či raději trvale pravidelně kontrolujte složku Nevyžádaná pošta,
kam se odchycený spam odkládá, abyste náhodou nezahodili i korektní poštovní
zprávy. S volbou, jež na téže kartě dovoluje nastavit okamžitou likvidaci
rozpoznaného spamu, nakládejte velmi obezřetně. Protože techniky spamerů se
rychle rozvíjejí, firma Microsoft čas od času připraví v rámci updatu balíku
Office i novou verzi filtru, takže sledujte aktuální dění.
Protože tato funkce pracuje velmi hezky a poměrně účinně, nezbývá než dodat
jediné: škoda, že není součástí programu MS Outlook Express. Uživatelé bez
"velkého" Outlooku mají smůlu a musí sáhnout po poštovním programu od jiného
výrobce, jenž tuto funkci nabízí: žhavým kandidátem je třeba Thunderbird z
projektu Mozilla.org.