Hlavní navigace

Snadno použitelný kreslící program - Deneba Canvas 8 professional

Sdílet

Program Canvas od firmy Deneba (www.deneba.cz) je určen pro uživatele, kteříchtějí vytvářet solidně vypadající obrázky. Již při instalaci je třeba zvolit, jaká činnost bude převaž...
Program Canvas od firmy Deneba (www.deneba.cz) je určen pro uživatele, kteří
chtějí vytvářet solidně vypadající obrázky. Již při instalaci je třeba zvolit,
jaká činnost bude převažovat, jestli cílem vašeho snažení bude webová
prezentace nebo klasická tiskárna a barevným systémem RGB či profesionální
tiskárny nebo třeba osvitové jednotky s kódováním CMYK.


Schopnosti

Canvas 8 umí dá se říct všechno, co by od kreslicího produktu mohl
neprofesionální uživatel očekávat. Předně je třeba napsat, že program pracuje s
jednotlivými komponenty jako s objekty. Díky dobře konstruované nástrojové
liště je usnadněno vkládání různých tvarů a obrazců. Poměrně malé okno je
rozděleno do přehledného počtu tlačítek se snadno pochopitelnou funkcí.
Poklepáním levým tlačítkem na příslušnou ikonku se přepínají jednotlivé mody
kurzoru. Stisknete-li ovšem na daném prvku pravé tlačítko svého polohovacího
zařízení, otevře se přehledné submenu, kde lze přepnout režimy daného prvku.
Protože jsem to napsal poněkud nesrozumitelně, pokusím se příkladem vrhnout
světlo na předcházející řádky.

Konkrétní příkládek

Po založení nového dokumentu se před vašimi zraky objeví prázdný virtuální
papír. Jste od počátku pevně rozhodnuti, že vytvoříte tzv. klikací mapu, tedy
obrázek, jehož jednotlivé části představují aktivní odkazy na jiné webové
stránky. Tvorbu takových dokumentů Canvas 8 umožňuje stejně jako jejich přímé
odeslání na příslušné místo v síti.

Před vašima očima se již rozehrává ohňostroj barev a tvarů, které učiní vaši
internetovou prezentaci neodolatelnou a návštěvníci se na ni budou jenom
hrnout. K převodu své představy do hmatatelnější (nebo alespoň přenositelné :-)
podoby však potřebujete, aby některé rámečky měly zaoblené rohy a některé
vypadaly tak trochu jako brambora. Ale ouvej, v nástrojové liště jsou pouze
tvary geometrické a obdélník jenom z ostrými rohy. Po chvilce rezignace a
paniky však klepnete na obrázek obdélníku pravým tlačítkem, objeví se maličké
podmenu, které dovolí vybrat obdélníky se zakulacenými rohy. V náhle nabyté
euforii podobně jednoduchým způsobem zvolíte barvu výplně a barvu a typ
obrysové čáry a slavnostně umístíte do dokumentu celou řadu různě velkých
obdélníků.

Ke zbramborovatění se spíše hodí tvary kulatější, proto vyměníte nástroj pro
kreslení obdélníků za podobný ke kreslení kruhů. Až sem jde všechno jako na
drátkách, lehce ovšem znervózníte při představě nutných následných úprav. Díky
oprávněnému tušení, že Canvas vám ani v tomto případě nebude klást překážky, ze
sebe nejistotu shodíte a odvážně poklepete přímo na objekt vašeho zájmu. Objeví
se reprezentativní body, účelně rozmístěné po délce křivky. Jejich jednoduchým
posouvání lze měnit přímo tvar obrysu, který ovšem zůstává spojitý. Rovněž lze
měnit i směrnici tečny v daném bodě a tím dále modifikovat tvar k obrazu svému.

Vzhledem k tomu, že Canvas podporuje zpracování po vrstvách, je možné
jednotlivé objekty pod sebe různě podsouvat a překrývat. Lze také vytvořit
efekt přecházení jednoho objektu v druhý pomocí vhodné volby výplní a
transparentnosti jednotlivých barevných složek.

A nakonec přímo v rozhraní Canvasu nadefinujete příslušné dokumenty a jedním
tlačítkem (v případě, že jste vše správně nakonfigurovali) je odešlete přímo na
svůj website.


Obecný popis

Uvedený příklad je jen jednou z možností, jak Canvas použít. Lze vytvářet nejen
webové prezentace. Pro základní, ale rozhodně ne vyčerpávající, orientaci
poslouží kouzelník (nebo jak přeložit poměrně vžitý termín wizard), nabízející
pomoc při asi nejčastějších tvůrčích úkolech. Tím je myšlena například
zmiňovaná tvorba klikací mapy nebo třeba ilustrace či kalendáře. Pro webové
grafiky bude jistě zajímavou možností schopnost vytvářet přímo animované gify,
tedy jedny z vůbec prvních dynamických součástí internetových stránek.

Popisovat úplně všechny možnosti programu je prostě nemožné, přidám tedy jen
krátký a zdaleka ne vyčerpávající výčet vlastností. Samozřejmě se nelze
nezmínit o schopnosti vkládání klipartů a aplikace různých efektů na objekty.
Tím mám na mysli třeba rozmazání původně ostrých obrysů různými algoritmy,
stejně jako zvýraznění obrysů nebo naopak jejich potlačení.

V Canvasu je možné každému objektu připsat jeho vlastnosti pomocí speciálního
textového rozhraní. Každému objektu lze přidat stínování a nastavit vlastnosti
stínu. Pro vylepšení efektu je možno zvolit směr nasvícení.

Možností a schopností je jak vidno dlouhá řádka. Když se na jejím konci
ohlédnete, zjistíte, že pokud chcete vytvářet kvalitní grafiku na počítači a
nemáte přehnané nároky, pak Canvas 8 je produkt přesně pro vás. Nemohu si
odpustit poznámku, že i v případě přehnaných nároků stěží najdete něco, co
Canvas 8 nenabízí. Při nejhorším lze přidat plug--in, který i tento nedostatek
odstraní.


Deneba Canvas 8

možnosti
uživatelské rozhraní
K recenzi poskytla firma: Abakus Distribution, a. s., Křižíkova 35, Praha 8,
www.abakus.cz
Cena: 17 910 Kč (bez DPH)