Hlavní navigace

Snadnější život správců - nástroje tools4ever

1. 6. 2003

Sdílet

I když jsou počítačové sítě vybudované na platformě Windows stále populárnější,nenabízejí operační systémy Microsoftu svým administrátorům příliš mnoho nástrojů pro správ...
I když jsou počítačové sítě vybudované na platformě Windows stále populárnější,
nenabízejí operační systémy Microsoftu svým administrátorům příliš mnoho
nástrojů pro správu těchto sítí. S příchodem posledních verzí operačních
systémů Microsoftu se sice situace v této oblasti poněkud zlepšila, ale stále
se nedá srovnávat s možnostmi např. linuxových systémů. Naštěstí existuje celá
řada firem, které síťovým administrátorům nabízejí nejrůznější nástroje
usnadňující správu a údržbu počítačových sítí na platformě Windows. Mezi ně
patří i společnost Tools4Ever, s jejímiž produkty bych vás chtěl nyní seznámit.


Tools4Ever

je holandská firma, specializující se na oblast aplikací pro rozšíření možností
síťové správy systémů Windows NT/2000/XP/.NET. Středem pozornosti jsou zejména
tři základní oblasti administrace sítí monitorování a informování o stavu sítě,
správa uživatelských účtů a správa diskového prostoru. Portfolio produktů dále
doplňuje několik utilit, jejichž úkolem je další usnadnění života správců
počítačových sítí.


Monitorování sítí

Jednotné centralizované monitorování výkonnosti a dostupnosti hardwaru,
operačních systémů a aplikací nabízí program MonitorMagic. Funkčnost aplikace
zajišťují dvě spolupracující komponenty systémová služba MonitorMagic sleduje
síťové objekty, jako jsou např. disky, výkonové parametry nebo vybrané
události, zatímco klientská aplikace zajišťuje zpracování a zobrazování
výsledků monitorování. Služba MonitorMagic je schopna monitorovat jak lokální,
tak i vzdálené objekty. Proto je možné při nasazení tohoto systému postupovat
podle třech scénářů. V prvním případě běží služba pouze na jednom počítači a
všechny ostatní stroje jsou monitorovány na dálku. Nevýhodou tohoto řešení je
zvýšený síťový provoz a přerušení monitorování v případě poruchy sítě. Druhou
možností je instalace služby na všechny monitorované počítače. Proti tomuto
postupu hovoří zejména zdlouhavější instalace a konfigurace. V řadě případů
bude tedy nejvýhodnější poslední varianta, která je kombinací dvou předchozích.

Vlastní instalace klienta MonitorMagic je velmi jednoduchá a rychlá stačí se na
libovolný počítač v síti vybavený operačním systémem Windows NT/2000/XP
(nezáleží na tom, zda se jedná o server nebo klientskou stanici) přihlásit jako
administrátor, spustit instalační balíček a zodpovědět několik jednoduchých
dotazů. Ihned po skončení instalace (tedy bez nutnosti restartovat počítač) lze
MonitorMagic spustit.

Pokud tak učiníte, objeví se na obrazovce průvodce, který vám v několika
krocích pomůže se základním nastavením celého monitorovacího systému. provede
instalaci služby MonitorMagic na vybraný počítač ve vaší síti a aplikuje
ukázkovou monitorovací politiku. Není to nic světoborného, ale pro základní
představu o fungování aplikace to stačí. Samozřejmě vám však nic nebrání
provést všechna nastavení ručně bez pomoci průvodce.

Jakmile vhodně rozmístíte monitorovací služby ve vaší síti, můžete začít
shromažďovat požadované informace. Pro ovládání celého systému slouží klientská
aplikace MonitorMagic s přehledným uživatelským rozhraním. Okno tohoto programu
je rozděleno na dvě části. Vlevo naleznete tři záložky umožňující procházení
sítě (Networks), práci s politikami (Policies) a s výstupními sestavami
(Reports), v pravé části se pak zobrazují vlastní data. K dispozici je také
webové rozhraní, umožňující vzdálenou správu systému MonitorMagic z libovolného
počítače vybaveného webovým prohlížečem.

Základními komponentami monitorovacího systému jsou tzv. monitory, které mají
za úkol sledovat určité objekty v síti (např. disky či systémové služby). Každý
monitor může obsahovat několik pravidel zajišťujících detekci vybraných
událostí (např. pokles volné diskové kapacity pod určitou úroveň). U zvlášť
důležitých událostí můžete systém nastavit tak, aby automaticky zareagoval
odesláním e-mailu, restartováním služby, ukončením procesu atd. Na první pohled
se tento postup může zdát poněkud zdlouhavý, ale správu lze výrazně zjednodušit
vytvořením politik, což není nic jiného než sada nakonfigurovaných monitorů
(včetně pravidel a alarmů), kterou lze opakovaně aplikovat na vybrané počítače
v síti. Navíc je součástí instalace balíček více než 20 předdefinovaných
politik.

Většina správců se ale nespokojí pouze s informacemi o aktuálním stavu sítě.
Důležité jsou také celkové trendy a analýzy chování síťového prostředí za delší
časové období. Proto není divu, že MonitorMagic umí uchovávat nashromážděná
data v databázi (podporovány jsou MS Jet Engine, MS Access, MS SQL Server a
většina ODBC kompatibilních databází). Tímto způsobem lze mj. také archivovat
záznamy jednotlivých protokolů o činnosti operačních systémů (Event Log). K
vyhodnocení nasbíraných dat jsou k dispozici nástroje pro generování
přehledných sestav a 2D i 3D grafů (včetně možnosti zobrazování dat v reálném
čase).


Správa diskového prostoru

Prakticky všechny organizace, stejně jako domácí uživatelé, se potýkají s
neustále rostoucími požadavky na kapacitu disků. A tak asi nikoho nepřekvapí,
že jedním z důležitých úkolů správců systémů je zajistit efektivní využití
diskového prostoru. Oblíbenou metodou je například nasazení diskových kvót,
které brání nekontrolovanému zaplňování disků. Bohužel systémy Windows až do
nástupu Windows 2000 diskové kvóty nepodporovaly, což vedlo ke vzniku programu
SpaceGuard.

SpaceGuard je klient/serverová aplikace, umožňující nastavit diskové kvóty pro
jednotlivé adresáře. Zde je zásadní rozdíl oproti kvótám ve Windows 2000, kde
Microsoft použil zcela jiný přístup kvóty omezují velikost souborů patřících
jednotlivým uživatelům, a nelze tedy omezit velikost jednotlivých adresářů.
Proto se mohou systémy diskových kvót Windows 2000 a SpaceGuard vhodně
doplňovat.

Stejně jako v případě MonitorMagicu, zajišťuje funkčnost SpaceGuardu systémová
služba určená pro Windows NT/2000/XP. Ta je ovládána prostřednictvím
klientského programu, který lze provozovat na Windows 9x/ME/NT/2000/XP.
Instalace je velmi jednoduchá a její výhodou je také podpora vzdálené instalace
služby SpaceGuard na vybrané servery bez nutnosti jejich restartu.

Klientská aplikace působí na první pohled poněkud strohým dojmem, ale brzy
zjistíte, že je zde vše, co potřebujete, a nic vás při práci nerozptyluje. Pro
aplikaci diskových kvót stačí vybrat příslušný adresář nebo adresáře
(podporovány jsou souborové systémy NTFS, FAT a HPFS) a nastavit potřebné
parametry limity kapacity (pro upozornění a maximální), způsob upozornění
uživatelů a administrátorů, a jak má být zjišťována změna využité kapacity (při
každé změně nebo v pravidelných intervalech). Lze také nastavit automatické
přidělení kvóty nově vytvořeným podadresářům.

Při překročení prvního ze zadaných limitů je uživatelům a správcům na základě
konfigurace odesláno upozornění (SpaceGuard kromě systémových správ podporuje
také zasílání mailů) a informace je zapsána do protokolu událostí. Po
překročení maximální povolené hranice nelze do adresáře nahrát další data bez
předešlého uvolnění diskového prostoru. Pro přehledné zobrazení využití diskové
kapacity a nastavených kvót na jednotlivých serverech je určeno monitorovací
okno klientské aplikace. Navíc lze uživatelům poskytnout jednoduchý nástroj pro
kontrolu nastavení diskových kvót u adresářů, k nimž mají přístup.

V brzké době by měla být na trh uvedena nová verze pod názvem SpaceGuard SRM.
Její součástí bude mj. modul, který správcům usnadní analýzu obsazeného
diskového prostoru grafickým zobrazením dat rozdělených na základě dotazů
(např. podle velikosti či typu souborů).


Správa uživatelských účtů

dokáže u organizací s větším počtem zaměstnanců potrápit nejednoho správce.
Život jim může usnadnit softwarový balíček UserManagemeNT Suite. Ten se skládá
ze třech modulů, které lze provozovat samostatně nebo všechny najednou. Stejně
jako předchozí produkt, i tento vznikl jako reakce na nedostatky systému
Windows NT. Novější Windows 2000 s Active Directory přinesly celou řadu
novinek, takže se nyní některé funkce UserManagemeNT Suite překrývají s Windows
2000.

UserManagemeNT Professional je určen ke správě uživatelských účtů. Do jeho
kompetencí patří zakládání, přesun a rušení uživatelských účtů včetně
souvisejících zdrojů (např. domovských adresářů nebo schránek Exchange). Při
práci lze využít mj. automatický systém generování uživatelských jmen, seznamy
lokalit a uživatelské šablony. Výhodou je, že se všechny potřebné operace
odehrávají na několika obrazovkách v rámci jedné jediné aplikace.

Hromadné operace s uživatelskými účty má na starosti UserManagemeNT Import.
Název modulu je poněkud zavádějící, protože ho lze využít nejen pro hromadné
vytvoření nových účtů, ale také pro odstranění či aktualizaci uživatelských
nastavení. Vstupní informace je třeba poskytnout ve formě textového souboru. V
aplikaci se pak nastaví propojení mezi údaji v tomto souboru a položkami
doménové databáze uživatelských účtů. V některých případech může být výhodné
rozdělit činnosti při správě uživatelských účtů mezi několik správců jeden se
stará o zakládání nových účtů, další je k dispozici uživatelům pro změny
parametrů a jiný zase ruší již neplatné účty. A právě takové rozdělení funkcí
nabízí poslední modul, kterým je UserManagemeNT Delegation.


Další nástroje

Kromě výše uvedených "velkých" aplikací lze v nabídce Tools4Ever nalézt i
několik jednodušších nástrojů, které ale mohou být neméně užitečné. Pro
vzdálené ovládání počítačů v síti je určen AdminMagic, přechod z Windows NT 4
na Windows 2000 usnadňuje MigrateMagic (lze ho použít společně s MS Active
Directory Migration Tool), údaje o čase skutečně posledního přihlášení
uživatele do sítě shromažďuje RealLastLogon, práci se systémovými politikami
zjednodušuje Policy Template Editor a pro monitorování dostupnosti počítačů v
síti lze využít služeb aplikace FREEping.


Závěrem

Společnost Tools4Ever nabízí řadu kvalitních nástrojů zaměřených na různé
aspekty správy sítí na platformě Windows. Za vlajkovou loď považuji produkt
MonitorMagic, který správcům nabízí skvělé možnosti monitorování jim svěřeného
síťového prostředí. Pokud vás zaujal produkt SpaceGuard, tak doporučuji vyčkat
na novou verzi, jež přinese celou řadu vylepšení a měla by být dostupná již v
době, kdy čtete tento článek. Sílu balíčku UserManagemeNT Suite poněkud oslabil
příchod Windows 2000 s Active Directory, a je tedy třeba dobře zvážit, zda se
vám případná investice vyplatí. Zbývající programy jsou víceméně jednoúčelové
nástroje, a je tedy na vás, jestli vás nabízené funkce zaujmou.

O popularitě produktů Tools4Ever svědčí mj. fakt, že je používá více než 2 000
firem, mezi něž patří takoví velikáni jako jsou např. Boeing, Oracle nebo
Siemens. Pokud ale dáváte přednost vlastnímu názoru, navštivte stránky
http://www.tools4ever.com, kde naleznete testovací verze všech aplikací
popisovaných v tomto článku.


Aplikace Tools4Ever

instalace nevyžaduje restart
snadné ovládání
nabídka funkcí
některé funkce jsou standardní součástí Windows 2000

Doporučená cena:
MonitorMagic 5.0 599 eur (licence na 1 server)
SpaceGuard 4.2 599 eur (licence na 1 server)
UserManagemeNT Suite 5.4 949 eur za každý modul (licence pro 1-500 uživatelů)
AdminMagic 1.0 99 eur (licence pro 1 administrátora), 499 eur (site licence)
MigrateMagic 1.2 249 eur (licence pro 1-100 uživatelů)
Policy Template Editor 2.0.2 299 eur
RealLastLogon 1.1 299 eur
FREEping 2.0 zdarma

K recenzi poskytla firma: Internet Club, s. r. o. ,výhradní distributor pro ČR,
http://tools4ever.iclub.cz