Hlavní navigace

Služby, které jsou vždy po ruce

1. 1. 2008

Sdílet

Webové operační systémy jsou v současnosti zajímavým a rozšiřujícím se fenoménem, který sice svět internetu a ...


Webové operační systémy jsou v současnosti zajímavým a rozšiřujícím se fenoménem, který sice svět internetu a jeho služeb patrně nezmění, ale může do něj přidat další, pro určitou škálu uživatelů velmi zajímavou službu, respektive komplex služeb.
Webový operační systém (dále jen WOS) je aplikací běžící ve standardním webovém prohlížeči, jež má za úkol simulovat chod grafického operačního systému. Na první pohled se použití WOS může podobat terminálové službě či vzdálené ploše, s tím rozdílem, že k jejímu provozu nepotřebujeme speciální klientskou aplikaci, ale jak již bylo řečeno, pouze webový prohlížeč.
Funkce WOS je ale odlišná. Na rozdíl od vzdálené plochy zde nedochází k dálkovému přenosu multimediálních dat – vlastně obrázků plochy – a uživatelských vstupů směrem k serveru. WOS v prohlížeči kreslí plochu systému, jeho ovládací prvky, okna a další komponenty viditelné uživateli pouze s využitím standardních vlastností webového browseru.
Obsah jednotlivých prvků a jejich funkce je ale závislý na serveru a programech běžících na něm. Uživatel tak nepracuje s tím, co bychom – podle rigidní definice – označili za operační systém. WOS je spíše pracovním prostředím, které se reálnému systému pouze velmi podobá. Uživatel není (jako u vzdálené plochy) reálným uživatelem systému někde na serveru, ale daleko spíše uživatelem jedné z jeho aplikací. To ovšem nic nemění na faktu, že systém, který je vykreslován v prohlížeči, má z jeho hlediska všechny vlastnosti běžného OS. Chová se stejným způsobem, je konfigurovatelný, uživatel v něm může spouštět aplikace, dokonce do něj instalovat nové. S pomocí svého virtuálního systému si rovněž může vybrat elektronickou poštu. Může vytvářet a upravovat dokumenty, používat běžné komunikační programy a dokonce hrát (jednoduché) hry. Může měnit nastavení, přesouvat okna, přepínat mezi nimi, a vůbec činit mnoho dalších běžných úkonů, na které je zvyklý z libovolného systému provozovaného na pracovním počítači. Přitom jeho systém ve skutečnosti není operačním systémem, ale jen simulací, a jádro nefunguje v počítači, u něhož sedí, ale na serveru.

Komu je to určeno

Idea, kterou jsme zde popsali, je tak trochu reminiscencí dávného plánu vizualizovaných a vždy vzdálených PC, ale s mnohem menšími ambicemi a především bez nutnosti kvůli němu prosazovat nové technologie či konkrétní prohlížeč. V současnosti se můžeme setkat s celou řadou virtuálních operačních systémů. Některé z nich jsou dostupné veřejnosti (několik z nich si zde představíme), další běží jen pro stanovený okruh uživatelů a jsou neveřejné.
WOS jsou v některých případech ideální náhražkou terminálové služby, přičemž si zachovávají její přednost v nenáročnosti. Teoreticky jsou také méně náročné na síťovou konektivitu, ale zato náročnější na serverovou aplikaci. Uživateli mohou dát větší svobodu, ale současně nemohou fungovat místo vzdálené plochy. Schopnosti aplikací, které v nich mohou běžet, jsou omezenější, než je tomu u kombinace terminálové služby/vzdálené plochy, ale těchto aplikací může být více. Každý program pro WOS musí být napsán přímo pro něj a od počátku se musí jednat o serverovou aplikaci (byť WOS může zprostředkovávat proces psaní takového programu velmi usnadňující API).
Druhou skupinu uživatelů WOS představují lidé, kteří chtějí či potřebují být za všech okolností mobilní, ale zároveň vyžadují všechny své informace a aplikace po ruce. Kombinací on-line kancelářského balíku, freemailu, webové RSS čtečky a dalších nástrojů by bylo možné se k tomuto ideálu přiblížit, ale teprve WOS kombinuje vše dohromady s jediným přihlášením a s možností pamatovat si všechna uživatelská nastavení. Uživatel tak má – v maximalizovaném či plně maximalizovaném (F11, je to mimochodem jedna z vlastností vyvinutých kvůli ideji terminálového systému z 90. let) okně prohlížeče k dispozici svůj vlastní systém bez ohledu na to, u jakého PC sedí, jakým softwarem je tento počítač vybaven, či jaká jsou jeho oprávnění v rámci účtu, k němuž je lokálně přihlášen. Své funkce má neustále k dispozici, stejně jako své vizualizované aplikace. Nemusí se obávat virů, některých (ale ne všech) bezpečnostních rizik, různých dalších vlastností používání cizích a zejména veřejných počítačů. Vše, co k tomu potřebuje, je libovolný počítač (nejen PC) s moderním webovým prohlížečem a s dostatečně rychlým připojením k internetu.

Mezistupeň

Na internetu existují služby, které se některými svými vlastnostmi WOS velmi blíží, ačkoliv webovými systémy doslova nejsou. Jsou to vysoce konfigurovatelné aplikace a multifunkční portály. Uveďme si alespoň několik příkladů. Jedním z nich je služba Windows Live, která umožňuje v rámci jediné obrazovky integrovat velké množství různých funkcí a vlastností. Dalším příkladem, který se WOS blíží ještě více, je pak populární server NetVibes. Ten nabízí celou řadu virtuálních aplikací, jež zdaleka převyšují vlastnosti původní on-line webové RSS čtečky, která stála na jejich počátku. V případě NetVibes (a do určité míry i u Windows Live) existuje dokumentace, jež umožňuje portál rozšířit o další funkce. Nicméně o plnohodnotný WOS se nejedná.

Technologie

Z technického hlediska jsou WOS především serverovými aplikacemi. Ke své činnosti používají programy běžící na mateřských vzdálených serverech. Jejich data a data jejich uživatelů jsou uložena v tabulkách SQL databází, které se pro uživatele transformují v důvěrně známé ikony a soubory. K přenosu jejich dat do klientů, tedy k fyzickým uživatelům, se používá protokol HTTP, což znamená, že v konečné instanci je WOS také běžným webovým serverem.
Standardní HTML k zobrazení něčeho tak komplexního a interaktivního, jako je WOS, samozřejmě nestačí. Lze je ale dovybavit skriptovacími jazyky, které jsou běžně podporovány všemi vyspělými webovými prohlížeči, a požadovaná interaktivita je na světě. K dosažení některých vlastností je pak výhodné (ale jak si povíme, současně nepříliš efektivní) použít lokální komponentu, která se spouští v počítači klienta. Typickým příkladem takové komponenty je ovládací prvek systému ActiveX, applet jazyka Java nebo například použití technologie lokálního webového serveru Google Gears. Neefektivnost užití lokální komponenty spočívá jednak v tom, že je potřeba ji přenést, což znamená další data nutná k prostému spuštění WOS, jednak pro jeho provoz je nezbytné, aby klient tuto komponentu akceptoval. To je v současnosti stále větší problém – ne z důvodu kompatibility, ale kvůli bezpečnostnímu nastavení – a proto se od tohoto řešení vesměs upouští. Naproti tomu jako velmi efektivní se může jevit použití technologie Flash.
Pokud jde o grafické a vstupně/výstupní schopnosti klienta, pak si současné WOS vystačí s málem. Jsou provozovatelné v prakticky jakémkoliv dnes běžném grafickém režimu a mohou používat libovolné vstupní zařízení, s nímž pracuje použitý webový prohlížeč. Protože veškerá komunikace mezi WOS a uživatelem se děje přes něj, je úplně jedno, jaký klientský počítač „pohání“ operační systém, v jaké verzi a s jakým nastavením. Prakticky jediná výjimka nastává, je-li potřeba v prostředí WOS otevřít, respektive do něj importovat soubor či objekt ze „skutečného“ světa lokálního počítače. Například chcete-li do svého WOS nahrát soubor z disku či USB klíčenky. V takovém případě zprostředkuje výběr souboru funkce webového prohlížeče, a možnost jej otevřít a uložit na server závisí především na konfiguraci místního počítače. Totéž samozřejmě platí pro stahování souborů z WOS.

Bezpečnost

Bezpečnost dat uložených v účtu WOS je dána především jím samotným, dále se na ni spolupodílí klientský počítač. Jelikož interakce mezi systémem a uživatelem probíhá přes webový prohlížeč, pak určité riziko představují jeho možné bezpečnostní mezery využitelné pro útok proti webové aplikaci. Je-li spojení mezi uživatelem a serverem s WOS šifrováno pomocí standardní technologie SSL, pak je například možnost převzetí přihlášené seance uživatele útočníkem mizivá. V klientském počítači ale mohou existovat rizika, která ve skutečnosti ovlivňují i WOS. Je to například přítomnost keyloggeru, který zaznamenává stisknuté klávesy, případně kliknutí myší ve spojitosti s historií stránek webového prohlížeče. Takto je možné se do běžícího WOS „vloupat“, aniž by o tom uživatel věděl.
Pro samotné aplikace v rámci WOS nejsou viry či jiné škodlivé kódy žádným problémem. Uživatel má jen velmi omezenou možnost v systému spouštět vlastní programy, a WOS z principu nemůže být kompatibilní například s aplikacemi pro Microsoft Windows. Trochu jinak by to, byť hypoteticky, mohlo být s makroviry a s některými typy škodlivých kódů, které jsou integrovány do dokumentů a do souborů běžně obsahujících nespustitelná data. Díky WOS, respektive jejich schopnosti uchovávat dokumenty, které lze následně stáhnout do klientského PC, by také mohlo dojít k ohrožení lokálního operačního systému, ale v tomto případě je riziko přibližně stejné jako u kterékoliv jiné aplikace.
Pokud jde o bezpečnost uživatelských dat (ve smyslu zachování jejich integrity), pak zálohování, obnova a kontrola dat nejsou v kompetenci WOS. Systém může zálohovat dokumenty uživatelů, ale stěžejní část procesu jejich ochrany se nachází v reálném operačním systému serveru, ze kterého je WOS provozován, respektive v nástrojích, které jsou k tomu určeny. Protože uživatelská data, stejně jako nastavení jsou ve skutečnosti většinou položkami databáze, jsou asi tak stejně v bezpečí, jako poštovní zprávy ve webovém rozhraní free-mailu, jako soubory na virtuálním disku, jako obrázky ve veřejné fotogalerii. Zde je potřeba si opět uvědomit, že WOS nejsou ničím jiným než webovou aplikací, a přestože jejich cílem je vyvolat dojem něčeho mnohem komplexnějšího (nabízejí přece mnohem různorodější funkce a podobají se standardnímu uživatelskému rozhraní běžného počítače), ve skutečnosti svými interními vlastnostmi ostatní aktivní webové aplikace příliš nepřevyšují.

Kompatibilita

Že na WOS nemůžeme spouštět například aplikace pro Windows (na rozdíl od terminálového serveru) jsme si již řekli. Jak je to ale s datovou kompatibilitou? Schopnost číst a zpracovávat různé typy dokumentů je dána především tím, jak ji tvůrci WOS implementovali do systému, respektive do jeho virtuálních aplikací. Možnosti zobrazování dat webovým prohlížečem jsou v současnosti na úrovni, která umožňuje ukázat – a upravit – prakticky vše, od jednoduchého textového dokumentu po jednoduchý videozáznam. Využití těchto možností tvůrci WOS a jeho aplikací je ale druhá věc a uživatel se musí připravit na to, že jeho možnosti ovlivnit kompatibilitu daného WOS se prakticky blíží nule, na rozdíl od běžného systému, do kterého může kdykoliv instalovat další prohlížeč nebo editor dokumentů.

Závěr

Webové operační systémy představují velmi zajímavou oblast webových aplikací, které si nepochybně najdou své zastánce a uživatele. V podobě veřejně dostupných systémů si je již dnes můžeme vyzkoušet, nicméně jejich těžiště leží hlavně v neveřejných systémech pro specifické uživatele a v možnosti do určité míry nahradit terminálové služby a systémy přístupné pomocí tenkých klientů. WOS mají budoucnost, i když tato budoucnost nevypadá tak, jak původně měla vypadat.
Přehled některých webových operačních systémů a jejich vlastností

EyeOS

EyeOS je v současnosti asi nejznámějším webovým operačním systémem. Je k dispozici zadarmo, a to buď po jednoduché registraci, nebo jako demonstrační verze, která ji nevyžaduje. Svým uživatelům nabízí základní sadu pracovních a komunikačních aplikací – jednoduchý nástroj pro práci s elektronickou poštou, čtečku RSS, možnost vytvářet a editovat dokumenty a několik her. Mezi nimi vyčnívá zejména klasika s názvem Prince of Persia. Systém podporuje práci se soubory i se složkami, dokáže číst běžné typy dokumentů a dokonce i multimédií.
Pokud máte zájem, a hlavně webový server s podporou PHP, pak můžete udělat něco, co použitelnost tohoto operačního systému výrazně zvýší. Můžete si jej stáhnout do počítače a zprovoznit na vlastním serveru (EyeOS je totiž otevřeným projektem). Pak jej lze používat jako vlastní prostředí dostupné kdykoliv a odkudkoliv.
EyeOS je jednoduchý a intuitivní. Integrovaných aplikací by v něm ale mohlo být více a také by neškodila větší stabilita rozhraní kresleného uvnitř okna prohlížeče. Také bychom se nezlobili, kdyby autoři implementovali podporu pro klepnutí pravým tlačítkem myši a rozšířili možnosti konfigurace.
EyeOS je k dispozici v celé řadě jazykových mutací, mezi nimiž nechybí ani čeština. Bohužel lokalizace není dokonalá a i když zvolíte náš jazyk, bude na vás EyeOS čas od času stále hovořit anglicky.
Ze všech projektů webových operačních systémů je EyeOS momentálně asi nejpopulárnější. Můžeme se s ním také setkat v odvozených implementacích. Pokud jde o emulaci chování skutečného OS, je na velmi dobré úrovni, což ale neznamená, že je zcela bez rezerv. Obsahuje základní aplikace a je to pravé místo, kde můžete nezávazně nahlédnout do prostředí WOS.

Goowy

Goowy je nástrojem, který dává uživatelům k dispozici jednoduché a snadno použitelné prostředky pro komunikaci a sdílení na webu. Alespoň to hlásá oficiální reklama této aplikace. Ve skutečnosti je Goowy „webtop“ zástupcem poměrně zdařilé implementace WOS. Základem systému je v tomto případě poštovní program a Instant Messenger, který si poradí s různými typy komunikačních protokolů. Jako bonus jsou zde k dispozici seznamy kontaktů, kalendář, jednoduché hry a miniaplikace – tedy gadgety, které je možné otevírat přes stávající okna. Po multimédiích toužící uživatel má k dispozici MP3 přehrávač s možnosti přehrávání hudby ze serverového úložiště. To je ostatně těžištěm výdělečné části celého systému. Zatímco použití Goowy je zadarmo, za místo na serveru, kam uložíme MP3 a další data, je potřeba zaplatit.
Pokud jde o možnosti nastavení systému, jsou k dispozici volby vlastního nastavení vzhledu a také konfigurace jednotlivých aplikací. Český uživatel je podporován z titulu použití znakové sady UTF-8, v překlad nebo podrobnější podporu zatím doufat nemůžeme. K dispozici jsou barevná témata, vyhledávání pomocí Googlu a celá řada malých vylepšení.
Systému Goowy chybí výraznější podpora kancelářských aplikací a oproti ostatním, zejména oproti EyeOS, je o něco méně vyzrálý. Tvůrci k jeho navigaci často používají textové popisky, které bohužel nejsou lokalizovány. Systém je občas nestabilní (IE7, Firefox 2), ale to je u WOS spíše obecná výtka.
Čím Goowy ale překvapí, to jsou volby pro výběr vlastního vzhledu. Sympatické je také to, že se tvůrci na svém díle pokoušejí vydělat formou nabízení služeb a nikoliv systému jako takového. Goowy WebTop je zajímavým projektem, který ale ještě potřebuje dozrát. Doufejme, že se mu to podaří.

DesktopTwo

Základní technologií WOS s názvem DesktopTwo je Flash. I když samotný systém nenabízí tolik vlastností, jako některé konkurenční, autorům se podle našeho názoru podařilo dosáhnout neobyčejně dobré iluze chování reálného grafického operačního systému. DesktopTwo se umí spouštět v maximalizovaném vyskakovacím okně a kromě Flash 9 využívá také Javu.
DesktopTwo nabízí aplikace pro komunikaci a výměnu dat – ostatně jako prakticky každé WOS. Kromě toho podporuje kancelářské aplikace a běžné formáty. Obsahuje také nástroj pro vytváření jednoduchých webových prezentací a publikování na blogu, což jistě mnoho uživatelů ocení.
Standardní (bezplatnou) součástí používání DesktopTwo je 1 GB prostoru na serveru, určený k ukládání dat. Desktop Two tak může směle soutěžit s některými webovými úschovnami dat. Za příplatek je možné získat větší úložné místo a výhledově i další aplikace. Kromě toho WOS zobrazuje partnerskou reklamu formou na ploše trvale přítomného gadgetu.
DesktopTwo se dobře ovládá, nicméně jeho hlavním předností je věrnost zpracování rozhraní. Podle našeho názoru asi o řád vyšší než u ostatních zde prezentovaných systémů. Určitým nedostatkem jsou oproti tomu relativně omezené možnosti konfigurace a chybějící podpora češtiny. Přesto je ale DesktopTwo výborně provedeným webovým operačním systémem.

Desktop On Demand

Nejen ikony vypůjčené z populárních softwarových linuxových projektů dávají tušit, že ambice tvůrců Desktop On Demand – „plochy na zakázku“ – jsou poměrně vysoké. Daní za to je nutnost používat kromě virtuálního stroje na klientském počítači také speciální doplněk, který zajišťuje funkcionalitu celého systému. S tím souvisejí potíže s instalací a konfigurací tohoto WOS na mnoha počítačích.
Pokud se vám ale povede Desktop On Demand rozběhat, dostanete plnohodnotný operační systém založený na oblíbeném prostředí GNOME. K dispozici jsou v něm běžné kancelářské, poštovní, grafické a multimediální aplikace. Data v Desktop On Demand jsou šifrována, nicméně specialitou tohoto WOS je možnost používat ho i jako webový prohlížeč (ve webovém prohlížeči). Odpovědí na otázku, proč se o něco takového pokoušet, je zajištění dokonalé anonymity a možnost ukládání informací z webu nikoliv v lokálním počítači, ale v účtu služby Desktop On Demand.
Standardní verze tohoto systému je zadarmo, nabízí 1 GB prostoru pro ukládání dat. Za další prostor je možné si připlatit nevelký obnos. Desktop On Demand je neobyčejně vyspělým systémem, který se svým pojetím pohybuje na hranici mezi WOS a klasickou terminálovou službou. Jeho jediným, ale zato podstatným problémem jsou nároky na klientský počítač a problémy se spuštěním této služby. Kdyby je tvůrci vyřešili, pak by bylo jejich dítko takřka bezkonkurenční.

AJAX Windows

Maximální synchronizace a možnosti rozšíření o další aplikace. To jsou evidentně hesla, která si dali za úkol splnit tvůrci systému AJAX Windows. WOS podporuje přenos dat mezi ním a okolním světem, respektive vlastním PC, a tak umožňuje vytvořit jeho synchronizovanou kopii, která je kdykoliv k dispozici na cestách.
Na první pohled je u tohoto systému zřejmá velká provázanost s Googlem a s jeho aplikacemi, které lze z prostředí AJAX Windows provozovat. K dispozici jsou ale také další programy, jež je možné „doinstalovávat“. Základ WOS tvoří sada kancelářských nástrojů, komunikační a multimediální programy. Bohužel jejich stabilita a funkčnost zatím není příliš valná. Systém vyžaduje přítomnost Javy a Quicktime, což je pro některé uživatele poněkud problematická kombinace.
Ze stránek projektu jsme bohužel nezjistili zamýšlený obchodní model tvůrců, avšak můžeme předpokládat, že časem bude stejný jako u ostatních systémů. Pokud jde o možnost konfigurace, základní volby nechybí, ale stálo by za to je dále rozšířit.
AJAX OS má prozatím problémy se stabilitou, které posouvají jeho použitelnost na samotnou hranici toho, co se dá ještě vydržet. Je to škoda, nicméně systém je ve stádiu vývoje a současná verze určitě není konečná.

EyeOS
www.eyeos.info (www.eyeos.org)
Hodnocení 3

Goowy
www.goowy.com
Hodnocení: 2

DesktopTwo
www.desktoptwo.com
Hodnocení: 4

Desktop On Demand
www.desktopondemand.com
Hodnocení: 3

AJAX Windows
www.ajaxwindows.com
Hodnocení: 3

Co je WOS
? Webový operační systém je aplikace, která v prohlížeči ze vzdáleného serveru simuluje chování plnohodnotného grafického operačního systému.
? Tento systém má svou plochu, své aplikace, své složky, úložný prostor, okna, ikony, tlačítka. Přitom je k dispozici odkudkoliv a kdykoliv.
? Webový operační systém není variací vzdálené plochy. Ta totiž promítá obsah plochy skutečného počítače na vzdáleném klientovi. Spíše jej můžeme brát jako variantu terminálové služby, ovšem variantu určenou širokému spektru uživatelů.

Co WOS není?
? Webový operační systém není plnohodnotný operační systém. Možnost instalace dalších programů je u tohoto typu aplikací omezena. Uživatelé také nemají plná administrační práva.
? Přestože to někteří poskytovatelé proklamují, webový systém není náhražkou klasického pracovního desktopu. Ani zdaleka nedosahuje jeho funkcí a funkčně omezené jsou rovněž jeho aplikace.

Komu je WOS určen?
? Webový operační systém může v některých případech efektivně nahradit terminálovou službu.
? Nemůže ale nahradit konvenční operační systém s jeho vlastnostmi a aplikacemi.
? Lze jej použít jako vysoce mobilní virtuální místo, kde jsou pohromadě všechny vlastnosti a funkce pro správu dat.
? Lze jím efektivně nahradit celou řadu stávajících webových aplikací, s tím, že stačí jediný uživatelský účet.
? Může také sloužit jako mobilní varianta komplexní aplikace používané například v organizaci, v podniku nebo i v domácnosti. V takovém případě jsou jeho další vlastnosti doplňky k hlavnímu účelu – dálkovému přístupu ke konkrétní aplikaci.