Hlavní navigace

Slovníček

1. 2. 2000

Sdílet

ATAPI. Advanced Technology Attachment Packet Interface. Standard pro připojenímechaniky CD-ROM přes rozhraní Enhanced IDE (který používají nejmodernější počítače pro práci s pevným d...
ATAPI. Advanced Technology Attachment Packet Interface. Standard pro připojení
mechaniky CD-ROM přes rozhraní Enhanced IDE (který používají nejmodernější
počítače pro práci s pevným diskem). Díky ATAPI standardu je nyní instalace
mechanik CD-ROM mnohem snazší.
BIOS. Basic Input Output System. Software (většinou uchovávaný v paměti ROM),
který podává operačnímu systému přesné informace o komponentech, jimiž PC
disponuje. BIOS tedy zpravuje MS-DOS nebo Windows 95/98 o existenci a typu
pevných disků, klávesnice, procesoru atd.
Bus (sběrnice). Vnitřní cesty pro přenos dat a signálů a komunikaci mezi
jednotlivými komponentami. Sběrnice je v podstatě soubor speciálních vodičů
nebo plošných spojů na základní desce, která také obsahuje konektory pro
přídavné karty a ostatní zařízení. Typ sběrnice tedy také určuje, jaké
rozšiřující karty můžete připojit.
Byte. Osm bitů (čísel v dvojkové soustavě 0 nebo 1, zapnuto nebo vypnuto, ano
nebo ne) tvoří jeden byte a různé vzorce těchto osmi bitů poskytují dostatek
kombinací k vyjádření standardních alfanumerických a interpunkčních znaků.
Kilobyte pak představuje 1 024 bytů (nikoliv 1 000 bytů) a to znamená, že
megabyte se rovná 1 048 576 bytům.
Cache (vyrovnávací paměť). Je to část paměti počítače, řádově měřená na
kilobyty, jejímž úkolem je urychlit běžné operace. Cache tiskárny například
dočasně přechovává veškeré výstupní informace, a vyrovná tak relativně pomalý
tisk a mnohem rychlejší načítání dat z počítače. Paměť cache se snaží předvídat
vaše další počínání a připraví si předem pár programových instrukcí.
CISC. Complex Instruction Set Computing. Toto tak trochu nesmyslně pojmenované
zařízení rozpozná (například) běžnou architekturu čipu Intel od rychlejších,
chytřejších čipů RISC.
Client. (klient). Pojem používaný při rozdělování systému na služby a
uživatele. Klientem sítě může být například pracovní stanice (většinou se jedná
o samostatný počítač), která může využívat soubory a programy centrálního
serveru nemusí si je uchovávat pro vlastní potřebu.
CPU. Central Processing Unit (centrální procesorová jednotka). Jedná se v
podstatě o to, čemu se běžně říká mikroprocesor. Tvrzení, že rychlost a
kapacita CPU určují výkonnost PC, není zrovna přesné, protože ta závisí i na
mnoha dalších komponentech, ale ani tak nemůžeme popřít jejich důležitost.
DIP switch. Miniaturní přepínač (většinou jich bývá celá skupinka), používaný
pro nastavení hardwarových konfigurací pro příslušenství jako jsou modemy a
tiskárny.
DRAM. Dynamic Random Access Memory (dynamická paměť RAM). V současné době je to
nejlevnější, a tudíž také nejrozšířenější technologie pro vybavování PC pamětí.
Enhanced IDE. Jde o druh řídicí elektroniky užívané pro velké disky v
nejmodernějších PC. EIDE je někdy také nazývána Fast ATA nebo High Performance
ATA a jedná se o rozšíření standardu IDE (Integrated Drive Electronics); řadič
EIDE (který bývá buď součástí základní desky, nebo je to přídavná zásuvná
karta) může najednou odsluhovat až čtyři pevné disky a další zařízení, např.
mechaniku CD--ROM a páskovou mechaniku.
Extended memory (přídavná paměť). Tento termín se vztahuje k jakémukoliv
množství paměti, které přesahuje hranici 1 MB původního PC (asi r. 1983). Známa
také jako XMS.
FAT. File Allocation Table (alokační tabulka souborů). Je to označení
operačního systému MS-DOS a tato tabulka obsahuje informace o tom, kde se co na
pevném i floppy disku počítače nachází. Představuje jediný prostředek, s jehož
pomocí může DOS najít data na disku. DOS nemusí ukládat programy a data do po
sobě následujících sektorů disku, místo toho se obrátí na nejbližší volný
cluster. A právě FAT uchovává veškeré spojovací adresy pro po sobě následující,
avšak fyzicky oddělené clustery.
FM synthesis. Frequency Modulation Synthesis (syntéza frekvenční modulace). Je
to levný, ale velice spolehlivý způsob vytváření zvuku na PC. Má to však jeden
háček, hudba vytvořená tímto způsobem zní hodně uměle. Wavetable skýtá mnohem
lepší možnosti.
IDE. Integrated Drive Electronics. Je to nejoblíbenější typ pevného disku pro
PC. Řídící elektronika je zabudována uvnitř zařízení, což znamená, že nemusíte
vlastnit žádnou samostatnou zásuvnou kartu (jako je tomu u ovladače SCSI). Krom
toho, že je mechanika IDE levnější než SCSI, má i výhodu jednodušší instalace.
I/O port. I/O (input/output) port je konektor pro připojení kabelu jiného
zařízení k počítači.
ISA. Industry Standard Architecture. Standard pro sběrnicový systém PC, který
umožňuje připojení dalších zařízení zasunutím přídavných karet do slotů na
základní desce.
Jumper (propojka). Jednoduchý a poněkud hrubý způsob přepínání, většinou na
zásuvných kartách a pevných discích. Představuje to propojení dvou vývodů
pomocí malého konektoru.
Kb/s. Kilobity za sekundu neplést s kilobyty (1 byte sestává z 8 bitů); tohle
je číslo vyjadřující rychlost, jakou může modem dosáhnout a stáhnout data. V
současnosti je nejrychlejší teoretické maximum 56 Kb/s.
MIDI. Musical Instrument Digital Interface. Standardizovaný popis parametrů pro
spojení vnějších hudebních zařízení s počítačem. Touto metodou byl zřejmě
vytvořen zvukový soubor s příponou ".mid".
Paralelní port. Termín označující konektor, který dokáže přenést data celého
bytu najednou (sériové porty přenášejí vždy jen jeden bit). Používá se většinou
na připojení tiskárny k PC.
PCI. Peripheral Component Interconnect. Jedná se o standard sběrnice pro
základní desky počítačů a sloty pro přídavné karty, který může najednou
přenášet 32 nebo 64 bitů dat. PCI se stala standardním typem sběrnice a
vytlačila ISA. Bude to důležité, až se rozhodnete pro upgrade.
PCMCIA. Rozšířenější je označení PC Card. Jedná se o přídavné karty, které se
zasunují do slotů velikosti kreditní karty. Přes snadnost přístupu, zvláště ve
srovnání s poněkud hrubými adaptéry, se kvůli vysokým cenám používají téměř
výhradně na přenosných počítačích pro přidávání funkcí, jakou je třeba modem.
RISC. Reduced Instruction Set Computer. Jedná se o typ CPU, jenž redukuje
množství zároveň prováděných instrukcí na minimum a zvyšuje tak výkonnost
počítače.
ROM. Read Only Memory. Je to druh paměti počítače, která obsahuje důležité
informace, jež potřebuje systém při náběhu po zapnutí. Ty se obvykle vyskytují
ve formě paměťového čipu nebo nepřepsatelných instrukcí na CD-ROMu. Právě v
paměti ROM uchovává PC veškeré základní funkce, jako je například spouštěcí
procedura.
SCSI. Small Computer Systems Interface. Jedná se o metodu připojování
paměťových médií a dalších zařízení k PC. Rozhraní SCSI je univerzální a lze k
němu připojit až sedm různých zařízení většinou se jedná o pevné disky,
mechaniky CD-
ROM, tiskárny, skenery apod. Levnější je však kombinace EIDE pro disky a
samostatný adaptér pro ostatní zařízení.
Sériový port. Vstupně-výstupní rozhraní, které vždy posílá jen informaci
jednoho bitu (paralelní porty mohou najednou přenést celý byte). Používá se
většinou pro modemy, a někdy také pro myši a jiná zařízení.
SIMM. Single Inline Memory Modul. Má formu maličkého plošného spoje, který nese
řadu paměťových čipů. Jejich zasunutím do speciálních socketů na základní desce
můžete do počítače snadno přidat paměť.
UART. Universal Asynchronous Reciever Transmitter. Tento čip řídí přenos dat
přes sériový port (informace předávané mezi modemem a počítačem). Pro moderní
modemy je potřeba alespoň čip 16550 (ještě lepší je 16650) místo staršího typu
8550, který se na některých počítačích ještě vyskytuje.
USB. Universal Serial Bus. Sběrnice, jež umožňuje uživateli připojovat
periferní zařízení k počítači rovnou, bez nutnosti jakékoliv konfigurace.
V-RAM. Video Random Access Memory. Speciální typ D-RAM běžně užívaný pro
videokarty za účelem zvýšení rychlosti zobrazování, čímž se zlepšuje vzhled a
funkčnost graficky náročných aplikací.
Wavetable syntéza. Nástupce frekvenční modulace. Wavetable obsahuje
digitalizované zvuky skutečných nástrojů, z nichž pak lze vytvářet realisticky
znějící hudbu.
Software
Aliasing (schodovitost). Nechtěná zubatost šikmých čar, která se někdy objevuje
na obrazech zobrazovaných na počítači. Grafika s nízkým rozlišením může
například při zvětšení způsobovat nechtěnou schodovitost. Odstranění tohoto
efektu se označuje anti-aliasing.
ASCII. American Standard Code for Information Interchange (Americký
standardizovaný kód pro výměnu informací). Nejčastěji se označuje jako sada
znaků ASCII a je to soubor 96 malých a velkých znaků plus 36 netisknutelných
řídicích znaků. Použití vymyšlených znaků vyžaduje pro aplikaci speciální kód.
BAK. Přípona názvu souboru označující záložní soubor. Soubory .BAK můžete
vymazat, ale dříve se ujistěte, že máte uloženu poslední verzi a nebudete
potřebovat zálohu.
Defragmenter (Defragmentační program). V důsledku každodenního používání a
mazání dochází k roztroušení (fragmentaci) softwarových programů do různých
sektorů po celém pevném disku. Tyto programy pak špatně fungují a zpomalují
celý systém. Defragmentační program dokáže obnovit fragmentované části pevného
disku.
Device driver (ovladač zařízení). Program, který umožní operačnímu systému (a
spolupracujícím programům) ovládání externího zařízení, např. monitoru nebo
tiskárny.
DLL. Dynamic Link Library. Část programového kódu obsahující tzv. knihovní
funkce, kterých může využívat několik aplikací zároveň. DLL je v podstatě
komponent zásadního významu, bez něhož by nemohly fungovat důležité aplikace a
zařízení.
EMM. Expanded Memory Manager. Jedná se o utilitu, která umožňuje programům v
DOSu přístup k paměti nad hranici 1 MB, jež omezovala starší verze DOSu.
Nejběžnějším příkladem tohoto typu je EMM386, který je obsažen v DOSu 5.0 a
vyšších. Windows 95/98 mají vestavěný paměťový management a EMM nepotřebují.
GIF. Graphics Interchange Format. Grafický obrazový formát běžný na CompuServe
a pro malé obrázky na Internetu. Je omezen škálou 256 barev a vytváří kompaktní
soubory.
GPF. General Protection Fault. Jedná se o ohlášení chyby ve Windows, které vás
varuje, že se program pokusil vstoupit do sektoru paměti RAM chráněného proti
neoprávněnému vstupu. V praxi to znamená, že program pravděpodobně zamrznul a
možná budete muset restartovat počítač.
Groupware (skupinový software). Software, který na síti používá více než jedna
osoba. Příkladem je třeba Lotus Notes nebo Microsoft Project.
GUI. Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní). "Uživatelské
rozhraní" je souhrnný termín pro způsob komunikace uživatele s počítačem (nebo
přesněji s operačním systémem) zadávání příkazů, informace počítače o
možnostech v nabídce atd. GUI v komunikaci upřednostňuje spíše různé vizuální
prvky, jako jsou ikony, než textové příkazy.
JPEG. Joint Photographic Experts Group tento termín se vztahuje ke grafickému
obrazovému formátu komprimovanému podle metody stejnojmenné organizace, který
se stal alternativou malých kompaktních obrázků .GIF. Všechny obrázky JPEG
(označené příponou .JPG) mohou používat 16, 7 milionu barev při mnohem větší
kompresi než .GIF.
MPEG. Motion Picture Experts Group. Jedná se o formát komprese digitálního
videosignálu, který umožňuje uchovávat obrazové sekvence vysoké kvality na
disku. MPEG-2 nabízí ještě větší kompresní škálu, což znamená, že na menším
prostoru může být uskladněno více obrazů.
Multimédia. Tento termín věští sloučení audiovizuálních technik. Pokud si
koupíte "multimediální PC", bude součástí vybavení pravděpodobně i zvuková
karta, reproduktory nebo sluchátka, mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM, včetně
dostatečné paměti a místa na disku pro zvukové a obrazové soubory.
Multithreading. Vlastnost operačního systému, která je schopna postupně střídat
instrukce do více zdrojů.
Shareware. Software dostupný většinou na Internetu slouží k vyzkoušení před
zakoupením. Možný kupec si produkt stáhne z Internetu či disku a může jej po
danou dobu využívat. Poté si jej musí koupit a zaregistrovat.
Swap file (swapovací čili odkládací soubor). Bývá také označován jako virtuální
paměť a je to část hard disku vydělená pro Windows, která ji využívají jako
cache, především pro urychlení přenosů z disku, nebo na disk.
Uninstaller. Pokud se chcete zbavit programu a prostě ho vymažete, zůstanou vám
na pevném disku některé jeho soubory, které pak zabírají drahocenné místo.
Uninstaller (program pro odinstalování) zjistí, jak probíhala původní instalace
programu, a dokáže tudíž odstranit všechny soubory a obnovit parametry
základních funkcí jako Windows 95/98 Registry.
Utility. Program, který jednak opravuje systém, nebo mu dodává nadstandardní
možnosti. Mezi utility patří programy pro odinstalování, pro defragmentaci
disku, pro ochranu před zhroucením a pro obnovu systému, pro kontrolu disku,
pro kompresi, prohlížení souborů a zacházení s nimi.
Internet
ActiveX. Soubor interaktivních technologií vyvinutý společností Microsoft,
který spojuje OLE (Object Linking and Embedding) a COM (Component Object
Model). Na rozdíl od Javy není ActiveX programovací jazyk, ale soubor instrukcí
pro použití objektu. Ovladač ActiveX je dostupný na Internetu a funguje jako
aplety Java. Java však spolupracuje pouze s webovým prohlížečem, zatímco
ActiveX můžete použít i v operačním systému Windows.
Aplet. Program navržený tak, aby byl spouštěn z jiného programu. Aplety nelze
aktivovat z operačního systému.
Cookie. Cookie je zpráva poslaná serverem WWW prohlížeči ve formě textového
souboru, většinou nazvaného cookie.txt. Tato zpráva je pak posílána zpět
prohlížeči po každém připojení a výměně informací. Když přejdete na jiné místo
Webu, cookie zůstane na vašem pevném disku. Až se pak vrátíte na původní
webovou stránku, pošle prohlížeč informace cookie zpět serveru WWW. Cookie
většinou slouží k identifikaci uživatele a pro statistiky návštěvnosti různých
prohlížečů, operačních systémů a populárních internetových stránek.
Emoticon. Emoticon neboli smiley, smajlík je obrázek vytvořený pomocí několika
ASCII znaků, používaný v e-mailech a představující různé úsměvy a úšklebky.
Například :) znamená legrace, veselí; :( označuje nespokojenost či zklamání.
Error correction protokol. Technologie používaná v modemech pro odstranění
nadměrného elektrického hluku a opakování on-line přenosů, pokud došlo k chybě.
FAQ. Frequently Asked Questions (časté otázky). Tento termín se obecně vztahuje
k dokumentu na Internetu nebo i jinde, jehož účelem je pomáhat nezkušeným či
zvědavým uživatelům.
FTP. File Transfer Protocol. Představuje přenos souborů z jednoho počítače do
druhého pomocí Internetu a patří k základním službám poskytovaným Internetem
(dalšími třemi klíčovými funkcemi jsou e-mail, newsgroup a Web).
Hayes command set. Jednoduchý příkazový jazyk pro ovládání základních funkcí
modemu, jako je vytáčení a zavěšování, vytvořený výrobcem modemů Hayes. V praxi
o něm nemusíte vědět vůbec nic, protože vám počítač s největší pravděpodobností
nabídne volby v češtině jako třeba "vytáčet", které pak za vás přeloží do Hayes
command setu.
HTML. HyperText Markup Language. Jedná se kódovací jazyk používaný k vytváření
dokumentů na Webu.
HTTP. HyperText Transport Protocol. Komunikační protokol pro Web. HTTP definuje
způsob, jakým je informace formátována a přenášena po Webu.
Hypertext. Je to metoda prezentování informací. Uživatel může přeskakovat na
různá místa textu tak, že klikne na odkaz zvýrazněné slovo nebo ikonu. Tato
technika je často používána v souborech nápovědy a na webových stránkách.
Internet. Celosvětová informační a komunikační síť spojující mnoho tisíc
počítačů, více než 30 milionů uživatelů z celého světa. Počítač se k Internetu
připojí osvojením standardů a softwarových setupů, které Internetu potvrdí
způsobilost stanice pro užívání řady služeb: jako je e-mail mezi uživateli,
Web, přenos souborů pomocí FTP a newsgroup.
ISP. Internet Service Provider neboli poskytovatel připojení k Internetu.
Zatoužíte-li po přístupu k Internetu a e-mailu, budete se muset někomu takovému
upsat.
Java. Objektově orientovaný programovací jazyk, který softwarovým vývojářům
umožňuje vytvářet aplikace s interaktivními prvky, jež budou fungovat ve všech
operačních systémech. Právě to dělá z Javy ideální nástroj pro vytváření
interaktivních WWW stránek.
JavaScript. Skriptový jazyk syntakticky podobný Javě, s jehož pomocí lze psát
vyhledávací algoritmy pro Web či dynamické WWW stránky oživené například
interaktivními hrami.
Modem. Modulátor/demodulátor. Toto zařízení umožňuje počítači komunikovat s
jinými modemem vybavenými počítači a vyměňovat si s nimi informace přes běžné
telefonní linky. Pro toho, kdo chce mít přístup na Internet či využívat
e-mailové schránky, je tento přístroj nepostradatelný.
Packet. Určitá jednotka dat předávaná v síti jako jeden celek. Většinou je to
část souboru připravená pro přenos po síti.
PoP. Poloha nejbližšího uzlu vašeho ISP. Na toto číslo voláte, chcete-li se
připojit k Internetu.
Proxy server. Server umístěný mezi vaším prohlížečem a webovým serverem. Proxy
server monitoruje všechny požadavky, které jím procházejí, a kontroluje, zda
nemá požadovanou WWW stránku již uloženou na svém pevném disku.
Pokud ano, proxy server vrátí požadovanou webovou stránku ze svého disku.
Nedisponuje-li proxy server požadovanou stránkou, postoupí požadavek dále
webovému serveru. Proxy servery urychlují přístup velkého množství uživatelů k
Internetu. Mohou být také použity ve firmách a podnicích jako filtry žádostí o
nevhodné WWW stránky.
Router. Směrovač. V síti, kde dochází k výměnám paketů, router jednotlivé
pakety prozkoumává a pak je dále rozesílá příslušným směrem. Příkladem takové
sítě je Internet.
SLIP/PPP. Serial Line Interface Protocol/Point to Point Protocol. Jsou to
standardy pro přímé připojení na Internet, na rozdíl od připojení, kdy je
potřeba přihlásit se přes hlavní počítač.
TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Tento standard pro
výměnu dat po síti převládá v komunikaci mezi počítači po Internetu. TCP/IP je
založen na rozesílání paketů s informacemi mezi sítěmi.
URL. Uniform Resource Locator. Je to adresa WWW stránky na Internetu. Napíšete-
li ve vašem prohlížeči například www.idg.cz/testcentrum/index.html, říkáte mu
tím, aby s použitím protokolu HTTP nalezl server www.idg.cz a požádal ho o
úvodní stránku index.html v adresáři /testcentrum/.
Web server. WWW server. Tento pojem označuje počítač, jenž dává k dispozici WWW
stránky. Pokud váš browser vyšle žádost o nějakou stránku (jako třeba
www.idg.cz), server, na kterém se stránka s našeho vydavatelství nalézá, tento
požadavek zachytí a příslušnou stránku obratem zašle vašemu prohlížeči.
Winsock. Program, který zajišťuje standardní způsob komunikace Windows s
Internetem. Každý počítač, na němž běží systém Windows, takový program
potřebuje. Pokud jej ještě nemáte na svém stroji nainstalovaný, získáte jeho
kopii s největší pravděpodobností od vašeho ISP. Může být také součástí
softwaru, který pro připojení používáte.
WYSIWYG editor. Software pro tvorbu WWW stránek, jako například MS FrontPage či
Macromedia Dreamweaver. Vizuální nástroj, v němž navrhujete vzhled WWW stránek,
zatímco potřebný HTML kód za vás generuje vaše PC.
Sítě
Bus network. Síť se sběrnicovou topologií. Topologie sítě, v níž jsou všechny
počítače připojeny k jednomu kabelu (či sběrnici), který tvoří centrální
datovou dálnici.
Client-server. Síť typu klient-server je běžnější spíše ve středních a velkých
podnicích. Počítače jsou napojeny přímo k serverům, které mají na starosti
dohled na bezpečnost, poskytování informací a umožnění přístupu k periferním
zařízením jako například k tiskárnám či modemům.
Firewall. Systém navržený pro ochranu před neoprávněným přístupem do sítě
především ze strany nepovolaných uživatelů Internetu (nebo třeba hackerů).
Všechny informace, které do sítě vstupují nebo z ní vystupují, jsou firewallem
prozkoumány, a pokud porušují daná bezpečnostní kritéria, je jejich další
přenos zamítnut.
Intranet. Vnitřní počítačová síť (například v kanceláři), která umožňuje přenos
dat a souborů mezi jednotlivými stroji. Intranet je řízen administrátorem sítě,
jenž rozhoduje o přístupových právech a dohlíží na síťový software.
ISDN. Integrated Services Digital Network. Je to standard pro přenos
digitálního signálu po běžných telefonních linkách. Spojení je tak rychlejší
než v případě analogového přenosu, současně se také snižuje frekvence výskytu
chyb.
V praxi se jedná o nadstandardní službu Telecomu a některých dalších
poskytovatelů. Pokud si ji zaplatíte, budete muset svůj počítač navíc vybavit
ISDN modemem a nejspíš i nějakým speciálním softwarem.
LAN. Local Area Network neboli místní síť. Počítačová síť na relativně malém
prostoru, jako třeba v kanceláři či budově. Každý počítač (neboli uzel)
disponuje svým vlastním operačním systémem, současně však má přístup ke
sdíleným souborům, tiskárnám, modemům a dalším periferním zařízením kdekoli v
síti. Uživatelé mohou mezi sebou prostřednictvím takovéto sítě komunikovat a
založit si e-mailové schránky.
Node. Uzel. Tímto pojmem je označován síťový terminál (stanice) nebo také bod,
v němž je počítač k síti připojen.
Peer-to-peer. V počítačové síti typu peer-to-peer jsou počítače propojeny bez
jakéhokoli serveru, a jsou si tak navzájem rovny. Tato metoda umožňuje přístup
k periferiím a výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma počítači v síti. Sítě
peer-to-peer fungují pouze v menších sítích co do počtu počítačů, např. v
kancelářích.
Router. Most mezi dvěma sítěmi typu LAN. Router umožňuje výměnu dat mezi dvěma
lokálními sítěmi. Na Internetu je tato metoda používána v široké míře.
Star network. Síť typu hvězda. Síť, v níž jsou všechny počítače připojeny přímo
k centrálnímu stroji neboli serveru. K hvězdicové síti lze snadno připojovat
další počítače. Síť s touto topologií není náchylná na výpadky jednotlivých
počítačů, vyjma centrálního. Pokud server nepracuje správně, síť je nefunkční.
Token Ring. Síť s pověřením. U tohoto typu sítě jsou počítače zapojeny v kruhu.
V síti koluje speciální sekvence bitů, zvaná token neboli pověření. Pokud chce
počítač vyslat zprávu, zachytí toto pověření, připojí k němu svou zprávu a pak
jej vrátí zpět do sítě.
WAN. Wide Area Network. Rozlehlá síť. Síť, která se rozkládá na velkém území.
Má-li například některá společnost několik lokálních sítí po celé zemi, může je
navzájem propojit a vytvořit tak rozlehlou sít neboli WAN. Internet je jednou z
největších WAN na světě.
Žargon měsíce: Digitální fotoaparáty a CD mechaniky
CD-UDF. Jedná se o strukturu souborů, kterou používají jak přepisovatelné
mechaniky CD-RW, tak i mechaniky DVD. Chcete-li tedy zapisovat na DVD disk tak,
aby byl čitelný pro přehrávač, zapište své soubory MPEG-2 na disk se strukturou
souborů UDF.
Buffer underflow. Podtečení bufferu. Jelikož vypalovačky CD zapisují
nepřetržitě, je potřeba laseru zajistit konstantní přísun informací. V opačném
případě musí mechanika zápis zastavit, jinak by totiž laser teoreticky mohl
propálit do disku díru. Aby se tak nestalo, zkuste snížit rychlost zápisu,
uvolnit místo na hard disku nebo zavřít některé programy včetně těch, které
běží na pozadí takové ty malé ikonky dole na liště.
Simulation. Simulace. Z pohledu vypalování CD jde o schopnost mnohých programů
testovat, zda by zápis na CD proběhl úspěšně. Pokud se tedy vyskytnou nějaké
problémy, mělo by se to ukázat již při simulaci a ne až při samotném zápisu,
kdy by mohlo dojít k poničení disku.
CCD (Change Coupled Device). Kousek světločivného silikonu, který je používán
namísto 35mm filmu k tomu, aby s pomocí tranzistorů zachytil obraz digitálně.
Digital zoom. Softwarové zvětšení obrázku, při němž spíše než k opravdovému
zvětšení dochází k manipulaci s obrázkem.
Memory Stick. Nové médium pro ukládání dat od společnosti Sony. Je jen o málo
větší než plátek žvýkačky a používá se pro uchovávání digitální informací, jako
například obrazu, zvuku či jiných dat.
MPEG-2. Jedná se o kompresní formát, s jehož pomocí se zmenšuje velikost
obrazových a zvukových souborů.
Megapixel. Jednoduše řečeno "milion pixelů", tento pojem se používá pro
vyjádření citlivosti CCD čipu ve fotoaparátu.
Pixel. Na rozdíl od monitoru, který světlo vyzařuje, digitální fotoaparát jej
pohlcuje. V obou případech se však dílečky, jež světlo vyzařují či pohlcují,
nazývají pixely.