Hlavní navigace

Silné stroje od Borlandu - Aplikační servery dle J2EE 1.3

1. 6. 2002

Sdílet

V duchu Javy Že firma Borland vsadila na budoucnost jazyka Java, je patrné mimo jiné z nedávné ofenzívy na poli vývojových nástrojů "smršť" nových verzí JBuilderu za poslední rok a...
V duchu Javy

Že firma Borland vsadila na budoucnost jazyka Java, je patrné mimo jiné z
nedávné ofenzívy na poli vývojových nástrojů "smršť" nových verzí JBuilderu za
poslední rok a půl je více než výmluvná, a výrobce vše završil před koncem
loňského roku uvedením kompletní sady produktů typu aplikační server, jež jsou
uvedenému vývojovému prostředí podobné především striktním dodržováním
některých standardů.

Borland Enterprise Server (dále BES) je výkonným vtělením dvou základních
architektur Java 2 Enterprise Edition ve verzi 1.3 a CORBA (specifikace těchto
technologií, byť stručná, je opravdu na jiné povídání). První z nich je řadou
výrobců přijatý a využívaný model podpory provádění rozsáhlých aplikací,
založených na jazyce Java (milovníky nezávislosti upozorňuji, že vše hlídá a
licencuje SUN), druhou pak veřejný standard pro komunikaci komponent
distribuovaných aplikací. Právě získání "potvrzení" kompatibility s J2EE je
spojeno s náročnými testy, jak jinak než v režii SUNu, a Borland se svými
produkty obstál.


Povedená rodinka

BES vlastně zahrnuje kolekci několika produktů, jež jsou odstupňovány dle
nároků zákazníka na výkon a funkcionalitu. Na nejnižším stupni stojí tzv. Web
Edition, což je provedení pro běh základních aplikací na straně webového
serveru. Jsme ve světě Javy, a proto samozřejmě máme na mysli servlety či
generování JSP stránek, ale také přístup do databáze (jak jinak dneska, že
ano?) pomocí rozhraní JDBC. Vše stojí na vyladěném webovém serveru Apache
(shoda jmen není náhodná), webovém kontejneru Tomcat (ze stejných tvůrčích vod
právě on provádí Javu), roli databáze plní JDataStore (v úplně čisté Javě), a
velmi důležitá je např. také speciální komponenta, jež za každé situace interně
udržuje stavovou informaci o přistupujících klientech. Pokud je libo např.
webové služby, transformaci do XML a SOAP, rovněž není problém, neboť potřebné
komponenty jsou přibaleny.

Druhým členem v řadě je tzv. VisiBroker Edition, a z názvu je zřejmé, pro koho
je určena. Nejcennějším obsahem je vývojová licence na VisiBroker pro C++ a
Javu, což je nezbytnost v případě, že chcete server zapojit do vlastního
aplikačního prostředí, jež jste vytvořili právě za pomoci této implementace
standardu CORBA v podání Borlandu.

Na ještě vyšším stupni stojí "strojovna" s názvem AppServer Edition. Právě
tento produkt je ta pravá J2EE 1.3, se vším všudy a v plné šíři, a jeho
nasazení se předpokládá v náročném a rozsáhlém aplikačním prostředí. Z četných
implementací zmiňme např. veledůležitou službu VisiTransact pro realizaci
pokročilých transakcí, bez nichž si náročnější aplikaci těžko představíme.
Rovněž komponenta VisiConnect jasně naznačuje, pro jaké účely je produkt určen
slouží k napojení na systémy, jakými jsou SAP R/3, Siebel, Lotus Notes či
Oracle Applications. Nechybí služby na ověřování klientů či zabezpečení
komunikace, bez nichž rozhodně např. obchodní portál nepostavíte.


Další zajímavosti

Neměli bychom opomenout jednu zajímavou vymoženost, již BES nabízí. Jedná se o
tzv. partitioning členění spuštěných aplikací na vícero procesů, jež slouží k
vzájemné ochraně. Každá aplikace dostane po startu své "hřiště", a pokud si je
poničí a sama "spadne", neovlivní již přímo další "slušně vychované" procesy.
Samozřejmě lze jít dále a přidělit např. paměťové omezení, připojení do
databáze apod., čímž lze dosáhnout předem stanovených priorit v běhu zvolených
aplikací.

Celou dobu byla řeč o Javě, a proto vyvstává dobrá otázka co když chci
přistupovat pomocí klienta mimo tento svět. Borland nic neponechal náhodě:
jedna z možností je speciální rozhraní (podrobnosti jen pro opravdové fandy),
jež vám dovolí např. v Delphi navrhnout poměrně lidským způsobem aplikaci, s
níž si server bude povídat. Druhou, již výše zmíněnou možností (vhodnou také
pro milovníky nezávislosti) je protokol SOAP, jenž jistě nabude na významu s
nástupem webových služeb nejen v podání Microsoftu.


V čem je síla

Pokud jste ve vývoji investovali do Javy, jsou aplikační servery firmy Borland
logickým krokem pro realizaci a výkonný provoz aplikací různé náročnosti z
tohoto světa "horké kávy". Mohou vám zajistit soulad s nejnovější J2EE, dobrý
výkon v mezích této technologie a v neposlední řadě výbornou integraci s
dalšími, tedy vývojovými nástroji a implementacemi této firmy. Jste-li v jiné
situaci, hlavně zvažte, zdali Java je to, do čeho chcete jít. Pokud ano, můžete
dobře začít i odsud.