Hlavní navigace

Šikovní pomocníci do vašich Windows – skripty, dávkové soubory a makra

1. 10. 2000

Sdílet

Při naší běžné práci ve Windows nám často postačí pouze drobné vylepšení veformě skriptu, makra nebo třeba dávkového souboru. V tomto článku vám předkládáme 15 možností, ja...
Při naší běžné práci ve Windows nám často postačí pouze drobné vylepšení ve
formě skriptu, makra nebo třeba dávkového souboru. V tomto článku vám
předkládáme 15 možností, jak si drobnými úpravami usnadnit práci ve Windows a v
programech Microsoft Office.

Pro usnadnění naší každodenní práce na počítači vám nemusí vždy sloužit jen
sharewarové nebo freewarové programy; pokud nastane situace, kdy je potřeba
vyřešit nějaký drobný "zádrhel", v mnoha případech spolehlivě pomůže malý
dávkový soubor, skript nebo makro. Tyto nástroje vám dovolí zautomatizovat,
případně urychlit nebo alespoň pohodlně zvládnout stále opakující se nezáživnou
práci. V tomto článku jsme pro vás připravili 15 těchto drobných nástrojů.
Všechny je naleznete na našem CD.

Co můžete očekávat: Nyní nám dovolte uvést několik příkladů: Windows 95/98
dodávaná jako operační systém pro osobní počítače, standardně nenabízí žádnou
možnost, jak zabránit tomu, aby s nějakou určitou složkou manipuloval nějaký
jiný uživatel. Její obsah je každému viditelný a každý uživatel může tuto
složku přejmenovat, přesunout, změnit její obsah nebo ji smazat. Samozřejmě
může beztrestně kdekoliv vytvářet složky jiné. My vám však poradíme trik, jehož
pomocí si nastavíte ochranu pro kteroukoliv složku. Jednoduše stačí, když
použijete náš skript CLOSE.VBS. Tento skript využívá ke svému prospěchu
vlastnost Windows nezobrazovat složku, jejíž název obsahuje určité typy znaků.
Dále umožňuje nejen pohodlnou ochranu, nýbrž i správu již takto chráněných
složek. Když jste se seznamovali s kancelářským balíkem Microsoft Office,
určitě jste již dlouho hledali možnost vložit databázi dat z formuláře programu
Microsoft Access do dokumentu programu Microsoft Word. Tento problém za vás
vyřeší makro Word-Export. Vadí vám, že vaši spolupracovníci neustále mění
vzhled nástrojové lišty ve Wordu? Ručíme vám za to, že při použití makra
ProtectBar bude s těmito aktivitami konec. Toto makro vám totiž ochrání lištu
nástrojů před nechtěnými změnami.

Systémová nastavení: Seznamy VBS jakož i soubory HTML a HTA, které obsahují
skripty, vycházejí z předpokladu, že na vašem počítači je nainstalován Windows
Scripting Host. Tento předpoklad je splněn pro operační systémy Windows 98 a
Windows 2000. V případě, že pracujete na počítači vybaveném operačním systémem
Windows 95 nebo Windows NT4, můžete Windows Scripting Host získat instalováním
programu Internet Explorer 5.5 nebo si jej můžete stáhnout na internetové
adrese www.microsoft.com/msdownload/vbscript/x86/scr55cs.exe (624 KB), případně
si jej můžete zkopírovat z našeho CD.

Postup instalace: Nedílnou součástí článku bude vysvětlení, jak při instalaci
skriptu nebo makra postupovat a jak jej používat. Většina programů a skriptů
nevyžaduje na operačním systému žádná zvláštní nastavení, v některých případech
je však určité nastavení potřeba provést. Proto vám doporučujeme před
vyzkoušením skriptů pozorně si přečíst patřičné instrukce.1. [Word 97] Jak nastavit správné automatické ukládání dopisů

Když v MS Wordu poprvé ukládáte dokument pomocí menu "Soubor/Uložit jako...",
navrhne vám MS Word implicitně jako název souboru začátek prvního řádku textu,
což je značně nepraktické zejména u dopisů. V tomto případě je na prvním řádku
většinou adresa odesílatele, tedy naše jméno. Sami uznáte, že mít soubor
pojmenovaný svým jménem je svým způsobem nicneříkající.

Daleko smysluplnější je jako název souboru použít text uvedený v řádku "Věc:".
To vám umožní použití našeho makra, obsaženého v souboru šablony "Moderní dopis
II.dot". Tento soubor naleznete .

Instalace: Abyste mohli výše uvedenou šablonu použít, nejprve si ji zkopírujte
do složky šablon programu MS Word (obvykle to bývá složka C:\Program
Files\Microsoft Office\Sablony). Pokud byste náhodou již měli šablonu se
stejným názvem, pak si naši šablonu před kopírováním libovolně přejmenujte, aby
vám při kopírování nepřepsala tu vaši původní.

Spusťte program MS Word, z menu Soubor zvolte příkaz "Nový" a poklepáním na
naši šablonu ji otevřete. Nyní můžete začít psát dopis. Jakmile zvolíte pro
uložení dopisu z menu Soubor příkaz "Uložit jako ...", objeví se vám v poli
název souboru text, který máte v dopise napsaný za slovem "Věc:".

Konfigurace: Makro, jež výše uvedenou funkci zajišťuje, můžete konfigurovat
podle svých potřeb. V menu Nástroje zvolte příkaz "Makro/Makra" a v poli
"Prohledat" vyberte šablonu "Moderní dopis II". Označte makro s názvem
"FileSaveAs" a klepněte na tlačítko "Upravit".

Toto makro vychází z předpokladu, že jméno souboru má být vzato z prvního
textového pole. Pokud si tuto šablonu upravíte tak, že toto tvrzení nebude
platit, musíte opravit číslici ve výrazu "ActiveDocument.Shapes(1)". Pokud se
má jméno souboru brát například ze třetího pole, pak změňte číslici "1" na "3".
Problémy vyvstávají, pokud text, který má sloužit jako jméno souboru, obsahuje
dvojtečku, protože ta se v názvu souboru nesmí vyskytovat. Proto mějte na
paměti následující: pokud v dopise vždy používáte slovo "Věc:" a za ním další
text, pak není potřeba nijak makro upravovat. MS Word vám předkládá jako možný
název souboru při ukládání teprve text následující za čtvrtým znakem (řetězec
"Věc:" má čtyři znaky), takže znak dvojtečky v tomto případě ignoruje. Je tedy
samozřejmé, že text následující za řetězcem "Věc:" dvojtečku obsahovat nesmí.
Pokud řetězec "Věc:" v dopise vůbec nepoužíváte, pak můžete v textu makra
smazat následující dva řádky:

1 = Len(Selection) 5
Rest = Right (Selection, 1)

Po provedených změnách uložte makro společně se šablonou. Při jakémkoli psaní
dopisu s použitím této šablony máte u všech dopisů zajištěno, že název souboru
bude při ukládání program MS Word brát implicitně z řádku začínajícího řetězcem
"Věc:". Tuto šablonu také navíc můžete libovolně přizpůsobovat svým požadavkům
na vzhled a uspořádání dopisu.2. [Word 97/2000] Zablokování lišty nástrojů před změnou nastavení

Lišta nástrojů má pro uživatele pracujícího s programem MS Word šikovnou
vlastnost; dá se celkem jednoduše upravit tak, aby mu vyhovovala při jeho
každodenní práci. Avšak poměrně velmi rychle se také stane, že nechtěně může
zmizet tu celá lišta, tu nějaké tlačítko. Konečně vždyť k tomu stačí omylem
stisknout tlačítko myši při stisknuté klávese .

Ochranu lišty nástrojů vám nabízí naše makro "ProtectBars", které najdete .

Instalace: Spusťte si jednoduchý textový editor, např. Poznámkový blok, a
otevřete v něm soubor makra PROTBARS.MAK. Nyní spusťte MS Word, zobrazte (příp.
upravte) lišty nástrojů, které chcete zablokovat, a z menu "Nástroje" zvolte
příkaz "Makro/Makra". Do pole "Název makra" napište výraz "ProtectBars" a
klepněte na tlačítko "Vytvořit". Spustí se vám program Microsoft Visual Basic a
v pravé části okna máte řádky "Sub ProtectBars ()" a "End Sub". Mezi tyto dva
řádky zkopírujte text makra PROTBARS.MAK. Nyní makro uložte klepnutím na ikonu
diskety, ukončete program Microsoft Visual Basic a vraťte se zpět do programu
MS Word. Stiskněte klávesovou zkratku , z menu vyberte makro
"ProtectBars" a klepněte na tlačítko "Spustit". Od této chvíle jsou všechny
lišty nástrojů zablokované.

Pokud budete chtít zablokování zrušit, spusťte znovu program Microsoft Visual
Basic a v textu makra smažte horní čárku, kterou začíná řádek
\CommandBars(Bars(i)).Protection = msoBarNoProtection. Potom stačí pouze
stiskem klávesové zkratky vyvolat seznam maker, vybrat makro
"ProtectBars" a znovu jej spustit. Takto se všechny lišty nástrojů opět
odblokují.

Konfigurace: Modifikované makro, které slouží k odblokování lišty nástrojů, si
samozřejmě můžete uložit pod jiným názvem, např. "UnProtectBars". Střídavým
používáním obou maker můžete postupně zablokovat a odblokovat lišty nástrojů. A
pokud oběma makrům přiřadíte tlačítka a umístíte si je třeba do vlastní lišty
nástrojů, pak budete mít ovládání nanejvýš komfortní. A jak si tato tlačítka
vyrobíte? V menu "Nástroje" klepněte na příkaz "Vlastní" a tam na kartu
"Příkazy". V poli "Kategorie" vyberte položku "Makra", a v poli "Příkazy"
uvidíte všechna dostupná makra. Pak prostým přetáhnutím do některé lišty
nástrojů si obě makra umístíte na vámi zvolené místo. Zobrazí se vám jako
tlačítka s názvem makra, což zabírá zbytečně mnoho místa. Proto stačí, pokud je
budou zastupovat tlačítka ikon. To uděláte tak, že klepnete pravým tlačítkem
myši na tlačítko makra (pozor! dialogové okno "Vlastní" musíte mít otevřeno,
jenom jej přesuňte na takové místo, aby vám nepřekáželo) a zvolíte příkaz
"Změnit vzhled tlačítka", kde si vyberete patřičnou ikonu. Abyste se zbavili
názvu tlačítka, stačí opět klepnout pravým tlačítkem myši na tlačítko a zvolit
příkaz "Pouze text (v nabídkách)".3. [Excel 97/2000] Jak kopírovat pouze viditelné buňky

Pro zvýšení přehlednosti tabulky je často výhodné využívat možnosti skrýt řádky
nebo sloupce. Pokud ale chcete zkopírovat určitý blok buněk, pak se vám kromě
viditelných buněk automaticky kopírují i ty skryté, což není v mnoha případech
žádoucí. My vám nabízíme makro, které dovede při používání skrytých buněk
kopírovat pouze buňky viditelné. Při použití tohoto makra dojde ke zkopírování
pouze viditelných bu-něk do schránky, odkud je můžete vložit na jiné místo
obvyklým způsobem (nejčastěji použitím klávesové zkratky nebo
příkazem "Vložit" z menu "Úpravy"). Toto makro má název
KOPIROVATJENVIDITELNE.BAS a najdete jej .

Instalace: Spusťte program "Editor jazyka Visual Basic" klepnutím na menu
"Nástroje/Makro" a importujte výše uvedený soubor pomocí příkazu z menu
"Soubor/Importovat soubor". Samotné makro spustíte pomocí hlavního menu
"Nástroje", když vyberete příkaz "Makro/Makra". V poli "Název makra" najdete
příslušné makro a spustíte jej klepnutím na tlačítko "Spustit".
Upozornění: Je třeba věnovat pozornost při používání makra u tabulek, které
obsahují vzorce. Pokud vzorce při kopírování budou obsahovat odkazy na skryté
buňky, nemusí být po vložení zobrazené hodnoty správné. Proto při použití makra
doporučujeme používat příkaz z menu "Úpravy/Vložit jinak..." s volbou "Vložit
hodnoty".4. [Excel 97/2000] Zobrazení vzorců a jejich tisk u jednotlivých buněk

Máte-li v programu MS Excel vytvořenou tabulku, u které se v jednotlivých
buňkách provádějí poměrně složité výpočty a chcete-li si být jisti, že všechny
vzorce v buňkách jsou správně, musíte je překontrolovat. Tato kontrola znamená,
že musíte klepnout postupně na každou buňku a ve stavovém řádku zkontrolovat
její obsah. Problém je v tom, že pouhým pohledem nerozlišíte, zda buňka
obsahuje vzorec, anebo pouze číslo. Naše makro KOMENTAR.BAS (najdete jej ) vám
může pomoci tuto jinak nepříjemnou práci ulehčit. K tomu využívá možnosti
tvorby komentáře ke každé z buněk. Toto makro nejprve rozliší, zdali buňka
obsahuje číslo anebo vzorec, a u buněk, jež obsahují vzorec, připojí komentář,
který bude obsahovat právě tento vzorec. Komentáře se v programu MS Excel
standardně vyskytují ve formě malých noticek na žlutém pozadí vedle buňky, když
nad ni posunete ukazatel myši.

Označte tedy všechny buňky, jež si přejete zkontrolovat, a spusťte makro
"Komentar". Pokud nad nějakou buňku obsahující komentář posunete ukazatel myši,
zobrazí se vám vzorec v buňce ve formě komentáře. Navíc máte všechny buňky
rozlišené podle toho, zdali obsahují komentář, anebo neobsahují. Buňky
obsahující komentář mají v pravém horním rohu červenou značku. Upozornění:
Pokud jste již u některé z buněk měli komentář, bude makrem přepsán.

Aktualizaci obsahu tabulky a jejich komentářů provedete velmi prostě tak, že
tabulku označíte a makro spustíte znovu. Pokud dříve některé buňky obsahovaly
vzorec, a tedy i komentář, a nyní obsahují pouze číslo, bude komentář smazán.
Pokud po kontrole komentáře u nějaké buňky budete chtít komentář smazat,
klepnete pravým tlačítkem na buňku a z menu zvolíte příkaz "Odstranit
komentář".

Obsahuje-li vaše tabulka jen málo vzorců, můžete využít další funkce programu
MS Excel: Klepněte v menu "Zobrazit" na příkaz "Komentáře" a objeví se vám nové
okno s názvem "Revize". Toto okno obsahuje několik dalších tlačítek pro pohyb
mezi jednotlivými komentáři. Pomocí tlačítka "Předchozí komentář", příp. "Další
komentář" se můžete pohodlně pohybovat mezi buňkami obsahujícími komentáře.
Stisknutím tlačítka "Zobrazit všechny komentáře", případně "Skrýt všechny
komentáře" zobrazíte nebo skryjete obsah komentářů u všech buněk s komentáři.
Tlačítkem "Odstranit komentář" odstraníte komentář ze všech buněk.

A to nejlepší nakonec: toto makro také umožňuje tisk komentářů společně se
souborem. K tomu se používá z menu "Soubor" příkaz "Vzhled stránky". Na kartě
"List"si zvolíte tisk komentářů. Ty je možné tisknout buď na konci listu, nebo
podle zobrazení na listu. Instalace: Spusťte program "Editor jazyka Visual
Basic" klepnutím na menu "Nástroje/Makro" a importujte výše uvedený soubor
pomocí příkazu z menu "Soubor/Importovat soubor". Samotné makro spustíte pomocí
hlavního menu "Nástroje", když vyberete příkaz "Makro/Makra". V poli "Název
makra" najdete příslušné makro a spustíte jej klepnutím na tlačítko "Spustit".5. [Excel 97/2000] Jak získat ze seznamu řádky obsahující prázdné buňky

Tabulky, které se vytvářejí v programu MS Excel, obsahují také občas z ryze
praktických důvodů řádky, jež mají prázdné buňky. Důvodem může být nedostatek
informací, to se týká například údajů, v nichž chybí určité dodatečné
informace, které v současnosti nejsou známé. Abychom si mohli učinit přehled o
tom, které informace nám chybí a kolik jich je, můžeme si řádky obsahující
prázdné řádky ze seznamu vybrat a zkopírovat je na jiný list souboru. V praxi
tyto údaje můžeme například využít při vyhledávání a získávání informací o
dlužnících, kteří nám dluží splátky, abychom jim případně mohli napsat
upomínky. I pro tento účel se dá použít makro, jež jsme nazvali
"Kopirovani_Prazdnych_Bunek". Toto makro zkopíruje všechny řádky, které
obsahují prázdné buňky, na zvláštní list, jehož název si můžeme nadefinovat.
Prázdné buňky navíc barevně zvýrazní. Toto makro najdete pod názvem
PRAZDNE_RADKY VBS. Zmíněné makro můžete sami dodatečně upravit. První možností
volby je barva, jíž mají být vyplněny všechny prázdné buňky. Tato barva se dá
nastavit v následujících řádcích

Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _
Formula1:="=" " " "
Selection.FormatConditions(f + 1).Interior.
ColorIndex = 5

Barva výplně je charakterizována hodnotou "ColorIndex". Číslo 5 označuje barvu
modrou, číslo 6 žlutou a třeba číslo 3 červenou. Další hodnoty a jim
odpovídající barvy můžete najít v nápovědě k programu Microsoft Visual Basic
pod heslem "ColorIndex property".

Makro po svém spuštění nejprve provede výše uvedené barevné zvýraznění
prázdných buněk. V dalším kroku vám dá na výběr, zda chcete všechny řádky,
které obsahují prázdné buňky, zkopírovat na nový list. Pokud zvolíte "Ne",
makro ukončí svoji činnost a vám zůstanou vybarvené prázdné buňky. Pokud
odpovíte "Ano", otevře se další dialogové okno, v němž budete požádáni o
napsání jména listu, do kterého mají být řádky s prázdnými buňkami zkopírovány.
Implicitně je nastaveno pojmenování "Prázdné buňky". Následuje založení nového
listu se zadaným jménem a zkopírování řádků s prázdnými buňkami. Po dokončení
kopírování na nový list se označené buňky na původním listu vrátí zpět do
původního stavu. To zaručuje řádek

Selection.FormatConditions (f+1).Delete

Po kopírování jsou tedy na novém listu pouze řádky s prázdnými buňkami a jsou
uspořádány pod sebou.

Rozsah buněk, ve kterém má makro hledat prázdné buňky, je dán označením
oblasti. Malý příklad: předpokládejme, že máte na listu sloupce E a F vyhrazeny
pro nějaké ujednané splátky. Pokud tedy je buňka ve sloupci E nebo F prázdná,
pak bude celý řádek na tomto listu při použití zkopírovaný na nový list. Dále
předpokládejme, že sloupec H máte vyhrazený pouze pro poznámky. Když v tomto
sloupci není nic zaneseno, není to ještě důvod psát dotyčnému upomínku. Proto
je třeba dávat pozor na uspořádání sloupců a výběr oblasti provádět pozorně.

Makro funguje při kopírování ze schránky tak, že bere v potaz formát dat a
vzorce. Pokud se zvolí jednoduše příkaz "Vložit", může dojít k problémům se
vzorci. V takovém případě Excel zobrazí hlášení "#HODNOTA!".

Instalace: Spusťte program "Editor jazyka Visual Basic" klepnutím na menu
"Nástroje/Makro" a importujte výše uvedený soubor pomocí příkazu z menu
"Soubor/Importovat soubor". Samotné makro spustíte pomocí hlavního menu
"Nástroje", když vyberete příkaz "Makro/Makra". V poli "Název makra" najdete
příslušné makro a spustíte jej klepnutím na tlačítko "Spustit".6. [Excel 97/2000] Rychlé ukládání listů v MS Excelu

Představte si následující situaci: Máte poměrně rozsáhlý sešit v programu MS
Excel, jenž obsahuje mnoho listů, na kterých máte nejrůznější údaje. Chcete si
uložit obsah jednoho listu do zvláštního souboru, a to např. kvůli zálohování,
nebo jej chcete poskytnout k dalšímu zpracování kolegům. Obvyklý způsob se
skládá z několika kroků; nejprve klepnete pravým tlačítkem na záložku listu a z
menu zvolíte příkaz "Přesunout nebo zkopírovat...". V dalším okně zaškrtnete
položku "Vytvořit kopii" a v poli "Přesunout nové listy do sešitu" zvolíte
položku "(Nový sešit)". Po potvrzení tlačítkem "OK" zkopíruje MS Excel obsah
daného listu do nového sešitu. Tento sešit musíte zvlášť uložit. Při ukládání
však máte otevřeny oba sešity, takže je potřeba dávat pozor, abyste se při
ukládání nespletli.

Přitom existuje velmi elegantní řešení a tím je použít naše makro SAVELIST.BAS,
které najdete . Toto makro jedním klepnutím vytvoří kopii listu a uloží ji pod
jménem listu ve formě samostatného souboru ve složce, kterou mu zadáte. Stačí
mu pouze zadat cestu, kam se má soubor obsahující kopii listu uložit. Také
můžete beztoho, abyste kopii ukládali a zavírali, okamžitě pokračovat v práci s
původním listem.

Po spuštění makra jste nejprve vyzváni k zadání cesty ke složce, do níž má být
kopie listu uložena (tato složka musí existovat, jinak se nepodaří kopii listu
uložit). Přednastavena je cesta "C:\Bak". Poté makro zkontroluje, zdali
uživatelem zadaná cesta končí znakem zpětného lomítka "\". Pokud tomu tak není,
pak jej doplní. Jako jméno souboru obsahující kopii listu použije název listu,
takže soubor obsahující kopii listu, jehož název je List1, se bude jmenovat
List1.xls. Pokud zadaná cesta neexistuje, makro zobrazí chybové hlášení. Nově
vzniklý soubor s kopií původního listu se zavře a otevřený zůstává soubor
původní, se kterým potom můžete pracovat nerušeně dál.

Instalace: Spusťte si program "Editor jazyka Visual Basic" klepnutím na menu
"Nástroje/Makro" a importujte výše uvedený soubor prostřednictvím příkazu z
menu "Soubor/Importovat soubor". Samotné makro spustíte prostřednictvím
hlavního menu "Nástroje", když vyberete příkaz "Makro/Makra". V poli "Název
makra" najdete příslušné makro a spustíte jej klepnutím na tlačítko "Spustit".

Konfigurace: Nastavení cesty, která vám bude implicitně nabízena pro ukládání
kopií listů, si můžete sami zadat přímo v makru. Ve druhém řádku makra, jenž
začíná příkazem "pfad = InputBox ("Zadejte cestu...")" je na konci řádku
uvedena cesta "c:\bak", kterou můžete přepsat na jinou vám vyhovující.7. [MS Office 97/2000] Jednoduché přenášení adres z databáze MS Access do MS
Wordu

MS Access jako databázový program se dá využít například pro uchovávání
databáze adres vašich zákazníků. Tuto databázi můžete použít pro psaní obálek v
programu MS Word. I když tento program skýtá jisté možnosti exportu adres z
programu MS Access, my vám nabízíme jednoduché a elegantní řešení pomocí makra
"Word_Export". Toto makro z příslušného formuláře vybere data určitého
zákazníka a vloží je do programu MS Word. Využívá přitom možnosti
charakteristické pro všechny programy kancelářského balíku MS Office, která se
nazývá OLE (Object Linking and Embedding). Tato vlastnost umožňuje jednotlivým
programům navzájem mezi sebou komunikovat, takže máte možnost přenášet data z
jedné aplikace do druhé a pracovat s nimi.

Možnosti makra ukážeme na vzorové databázi Nothwind, kterou najdete ve té
složce, kde máte nainstalovaný MS Office (standardně C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\ Ukazky). Vytvoříme si v této databázi tlačítko, po jehož
stisknutí se nám data určitého zákazníka automaticky zkopírují do otevřeného
dokumentu programu MS Word. Toto makro najdete pod názvem WRDEXP. MAK.

Instalace:

1. Spusťte program MS Access a otevřete databázi Nothwind, která je standardně
umístěna ve složce "Ukazky" (viz výše). Poté si v databázi otevřete v návrhovém
zobrazení formulář "Zákazníci".

2. Z okna "Souprava nástrojů", které se objevilo vedle formuláře "Zákazníci",
klepněte na "Příkazové tlačítko" a klepnutím do formuláře jej umístěte. Pokud
se vám okno "Souprava nástrojů" z nějakých důvodů neobjevilo, můžete jej
aktivovat z menu "Zobrazit" příkazem "Souprava nástrojů". Nyní klepněte pravým
tlačítkem myši na "Příkazové tlačítko" a z menu vyberte příkaz "Vlastnosti". Do
obou polí "Název" i "Titulek" napište vámi zvolený název tlačítka, např. Word
Export.

3. Opět klepněte pravým tlačítkem myši na "Příkazové tlačítko" a z menu
tentokrát zvolte příkaz "Sestavit událost". Konečně vyberte z okna "Vybrat
tvůrce" položku "Tvůrce kódu" a potvrďte tlačítkem "OK".

4. Otevřete v libovolném textovém editoru, třeba Poznámkovém bloku, soubor
WRDEXP.MAK a jeho obsah zkopírujte do okna "Tvůrce kódu" mezi řádky "Private
Sub" a "End Sub".

Konfigurace: V závislosti na tom, jakou verzi MS Office používáte, je potřeba
provést určité dodatečné úpravy. Před zavřením okna "Tvůrce kódu" klepněte v
menu "Nástroje" na příkaz "Odkazy". Pro MS Office 97 aktivujte volbu "Microsoft
Word 8.0 Object Library". Pokud používáte MS Office 2000, aktivujte volbu
"Microsoft Word 9.0 Object Library". Nyní poklepáním otevřete formulář
"Zákazníci". Najděte si zákazníka, jehož data chcete exportovat do programu MS
Word, a klepněte na tlačítko "Word Export". Makro vloží všechny údaje potřebné
pro odeslání dopisu (Firma, kontaktní osoba, adresa a telefon) do aktuálního
dokumentu MS Word.

Upozornění: Před stisknutím tlačítka "Word Export" musíte mít otevřený dokument
MS Word, jinak všechna data jdou do "prázdna". Makro totiž nekontroluje, zdali
je MS Word spuštěný anebo není.8. [Kopie operačního systému] Kompletní a automatické zálohování operačního
systému Windows 9x

Žádný z ochranných mechanismů ve Windows nezabrání tomu, aby dříve či později
Windows "nezestárla" a nebylo nutné přemýšlet o jejich nové instalaci. To
bohužel platí i o nové verzi Windows ME (Millenium Edition), jejíž plánované
uvedení se datuje na polovinu září a která v této oblasti nepřináší velký
pokrok.

My vám nabízíme možnost, jak pomocí jednoho dávkového souboru vytvořit zcela
kompletní kopii Windows spolu se všemi potřebnými soubory, a případně se k této
kopii vrátit, pokud nám Windows "zestárnou" a bude je třeba obnovit.

Instalace: Potřebujete pouze jediný soubor s názvem REFRESH.BAT, jenž naleznete
. Vzhledem k tomu, že tento soubor nebudete používat příliš často (aspoň
doufám), můžete si jej zkopírovat do libovolné složky.

Konfigurace: Tento dávkový soubor má na starosti dva úkoly.

1. Pouhým poklepáním na tento soubor si můžete vytvořit kompletní kopii Windows
i se všemi k nim patřícími soubory. Tuto kopii byste měli vytvářet pouze po
zásadních zásazích do systému, jako jsou například instalace, a měla by být čas
od času obnovována, a to opět poklepáním na dávkový soubor REFRESH.BAT. Ovšem
při vytváření těchto kopií buďte opatrní a dejte si načas, protože byste si
měli být na sto procent jisti tím, že před vytvořením kopie jsou vaše Windows
ve stavu, kdy běží perfektně, jsou stabilní a všechna systémová nastavení jsou
v pořádku.

Z tohoto důvodu vám ani nedoporučujeme, abyste tento dávkový soubor spouštěli
pravidelně, třebas pomocí programu "Plánovač úloh".

2. Druhou dobrou funkcí dávkového souboru REFRESH.BAT je schopnost smazat
"zestárlý", a tudíž špatně fungující systém Windows a zaměnit jej za "čerstvou"
verzi systému zálohovanou ve formě kopie. Tento úkol však nelze provést při
spuštěných Windows, proto tento dávkový soubor zapíše do souboru AUTOEXEC.BAT
všechny dočasně potřebné příkazy, restartuje systém, při jehož spuštění se tyto
příkazy provedou. Návrat ke starému nastavení (k "zestárlé" verzi namísto
"čerstvé") nebyl v tomto případě zpozorován.

Tuto možnost je nanejvýš výhodné použít při instalaci určitého druhu softwaru,
který může za určitých okolností uvést systém do značně nestabilního stavu.
Pokud ale instalace nového systému dopadne v pořádku a systém určitou dobu běží
bez problémů, pak není důvod, proč nevytvořit novou kopii Windows (viz bod 1).
Pokud tuto kopii nevytvoříte, pak při eventuálním obnovování systému z kopie o
všechen software, který v kopii není obsažen, přijdete.

Ačkoliv máme ve Windows proměnné typu WINBOOTDIR, příp. WINDIR, je nanejvýš
nevýhodné pomocí těchto proměnných měnit standardně nastavenou cestu
"C:\Windows". V opačné situaci si přiděláváme problémy, a to v tomto případě
naprosto zbytečně. Zejména se to týká příkazu "ren" (Rename), který je velmi
problémový.

Dávkový soubor má standardně nastavenou cestu "C:\Windows" pro umístění Windows
a složku "C:\Windows.bak" pro kopii systému Windows. Pokud máte složky
pojmenované jinak, je nutné v dávkovém souboru patřičně upravit.

Pokud se Windows nacházejí na jiném disku než C:, musíte také pro vytvoření
kopie zadat cestu na tento disk (např. D:\Windows.bak). Nahrazování systému
Windows kopií totiž funguje pouze v případě, pokud je systém i jeho kopie na
stejném diskovém oddílu.9. [Optimalizace systému] Jak přes noc vrátit sílu vašim Windows 98

Spousta dočasných souborů, problémy s fragmentovaným diskem, chyby systému to
vše patří ke každodennímu chlebíčku uživatele Windows. Vzhledem k tomu, že
optimalizace systému, jež všechny tyto chyby odstraní, může trvat i několik
hodin, doporučuje se tuto optimalizaci provádět přes noc pomocí programů typu
"Plánovač úkolů", kdy nastavíte všechny úkoly, které se mají přes noc provést.
Problém je ten, že počítač zůstává po celou noc zapnutý. Jisté úspory se dají
dosáhnout nastavením automatického přechodu počítače do úsporného režimu, čímž
se dá ušetřit nějaký ten elektrický proud, a často stačí počítač jenom vypnout
a znovu spustit, aby se mu vrátila síla.

Dávkový soubor, který vám předkládáme k vyzkoušení, jde ještě o něco dál než
"Plánovač úkolů". Umí totiž kromě běžného provedení úkolů po skončení své práce
počítač vypnout. K tomu využívá funkci "Power off", jež je u novějších počítačů
dostupná. Tento soubor s názvem SYSOPT.BAT samozřejmě naleznete .

Optimalizace systému pomocí tohoto dávkového souboru probíhá v pěti krocích.
Nejprve se na dobu optimalizace deaktivuje spořič obrazovky. Je to kvůli tomu,
že při defragmentaci disku každá aplikace, která něco zapíše na disk, přeruší
tuto činnost a Windows ji pak spouštějí znovu. Dalším krokem je zálohování
důležitých systémových souborů, jako jsou USER.DAT a SYSTEM.DAT, do složky
"C:\Sysopt". Dále s pomocí dalšího dávkového souboru s názvem DELX.BAT smaže
všechny dočasné soubory. Potom jsou všechny disky prověřovány programem
Scandisk a naposledy je nasazen do akce program Defragmentace disku.

Po skončení optimalizace se vás systém dotáže, zdali chcete počítač vypnout. Na
toto rozhodnutí máte 10 vteřin. Pokud do uplynutí této doby nijak nezasáhnete,
pak se činnost systému ukončí a u novějších typů počítačů dojde také k vypnutí.

Celý dávkový soubor běží zcela automaticky, takže jej klidně můžete nechat
pracovat samostatně.

Instalace: Zkopírujte si soubor SYSOPT.BAT do libovolné složky. Do stejné
složky zkopírujte i soubor DELX.BAT, který zajišťuje mazání dočasných souborů v
určité složce. Asi nejvhodnějším umístěním jsou složky "C:\Windows" nebo
"C:\Windows\Command". Doporučujeme vám také umístit si zástupce programu
SYSOPT.BAT na pracovní plochu nebo do Nabídky Start. Pokud jste si oba soubory
dali do některé z námi navržených složek, můžete optimalizaci systému spustit
také pomocí Nabídky Start a příkazu "Spustit", když do pole "Otevřít:" napíšete
výraz "sysopt".

Konfigurace: Program Defragmentace disku má často problémy s běžícími
aplikacemi (i s běžícími na pozadí). Proto před spuštěním optimalizace ukončete
všechny běžící programy, kromě Exploreru.

Na závěr ještě jedno vylepšení: můžete nastavit mazání dočasných souborů i na
jiných diskových oddílech. Otevřete si soubor SYSOPT.BAT pomocí textového
editoru, např. Poznámkového bloku, a najděte si řádek "call delx.bat c:\*.tmp".
Tento řádek zkopírujte, vložte jej pod ten původní a ve výrazu "c:\*.tmp"
zaměňte písmeno diskového oddílu za jiné (např. "d:\*.tmp").11. [Diashow] Střídání obrázků na monitoru pomocí skriptu

Pokud je vaší oblíbenou zábavou sbírání obrázků, a to ať máte bohaté sbírky
pořízené digitální kamerou nebo získané pomocí skeneru, určitě byste uvítali,
kdyby se vám zobrazovaly automaticky po určité době jako při promítání na
diaprojektoru. To se dá zařídit pomocí skriptu DIASHOW.HTA, jenž najdete .

Jako program, ve kterém se budou obrázky ukazovat, zvolíme Internet Explorer 4
nebo vyšší. Tento program totiž podporuje zobrazování těch nejběžnějších
grafických formátů JPG, GIF a BMP. Pomocí skriptu obsaženého v našem programu
Diashow se dá tento internetový prohlížeč nastavit také jako automaticky
probíhající prezentace nebo pro pohodlné prohlížení jednotlivých listů sbírky
obrázků. Náš program zobrazuje postupně všechny dostupné grafické soubory v
jedné složce a jejich podsložkách.

Instalace: Zkopírujte soubory DIASHOW.HTA a PCWORLD.ICO do libovolné složky.
Soubor PCWORLD.ICO slouží pouze pro nastavení ikony programu, aby byl lépe
identifikovatelný, když bude minimalizován na Hlavním panelu. Program spustíte
poklepáním na soubor DIASHOW.HTA (Hypertext Application).

Konfigurace: Před prvním spuštěním je nutné soubor HTA otevřít v libovolném
ASCII editoru, např. Poznámkovém bloku, a provést jistá nastavení. Mezi první
patří nastavení složky, ve které máte umístěny obrázky. Cestu k této složce
napište do řádku "txtFolder.Value=". Tento řádek najdete pod řádkem komentáře
nazvaným "User Definition". V této složce bude program hledat obrázky pro
diashow. Pokud možno volte složku s málo podsložkami, jinak bude hledání
obrázků trvat příliš dlouho.

V řádku "strFileExt=" můžete nastavit, které grafické formáty mají být
programem podporovány. Přednastaveny jsou grafické formáty " .bmp, .jpg, .gif".
Chcete-li přidat další grafický formát, např. " .ico", stačí jej do řádku
dopsat (jednotlivé formáty musí být odděleny mezerou!). V poli "Dim
Pictures(1000)" je nastaven maximální počet obrázků pro jednu diashow (v tomto
případě 1 000 obrázků). Pokud bude počet překročen, objeví se chybové hlášení.

Další možnosti konfigurace najdete na řádku "txtWidth.Value="60"", dále pak na
"txtHeight.Value="60"" a "txtTimeout.Value="1000"". Tyto hodnoty se objevují
při spuštění programu v příslušných oknech "Šířka", "Výška" a "Interval". Během
programu se sice dají změnit, ale po jeho ukončení se neukládají. Význam
jednotlivých parametrů je následující: "Šířka" a "Výška" nastavují velikost
obrázku v procentech původní velikosti, parametr interval nastavuje dobu (v ms)
mezi zobrazením dvou obrázků. Při hodnotě parametru "Interval" rovné 1 000 je
časový odstup mezi zobrazením dvou obrázků jedna sekunda. U pomalejších PC
byste si měli tuto hodnotu zvýšit, a to zvláště v případě, když nemáte
zatrženou volbu "Původní velikost" a velikost obrázku měníte ručně. Jinak se
může stát, že obrázky se budou střídat, aniž by se zobrazovaly.12. [Evidence adres] Vytvoření záznamníku adres pomocí VB-skriptu

Mnohé aplikace, které instalujete ve Windows 95 nebo 98, mají v sobě
integrovaný svůj vlastní záznamník. Pro evidenci menšího množství záznamů však
jsou v naprosté většině předimenzované; nabízejí pro mnoho záznamů mnoho
funkcí. Kromě toho jsou prostředky nasazené např. pro hledání jednoho
telefonního čísla značně rozsáhlé. Není třeba hned pro hledání např. výše
uvedeného telefonního čísla používat zrovna MS Access nebo MS Outlook.

Nabízíme vám nyní možnost vytvoření trochu "štíhlejšího" záznamníku, který
získáme pomocí programu Internet Explorer 4 nebo 5. Tento program v sobě
obsahuje vše, co pro tvorbu takového záznamníku budeme potřebovat. Kromě toho
podporuje prvky ActiveX. Pro navigaci a orientaci v záznamníku bude sloužit
okno prohlížeče a jako programovací jazyk použijeme VBSkript. A jak to všechno
funguje, to vám ukážeme na našem příkladu.

Instalace: Do libovolné složky zkopírujte soubory TELE.HTM a TELE.CSV. Pak
spusťte výše uvedený HTML-soubor, a můžete začít záznamník využívat. Oba tyto
soubory najdete .

Konfigurace: Jako zdroj dat slouží pro skript obsažený v souboru TELE.HTM
soubor s příponou CSV (Comma Separated Value). Soubor TELE.CSV můžete editovat
pomocí jednoduchého textového editoru, např. Poznámkového bloku nebo
tabulkového procesoru, jakým je třeba MS Excel.

Po otevření souboru TELE.CSV vidíme, že první řádek obsahuje nadpisy
jednotlivých kategorií (telefon, jméno, příjmení apod.) a další řádky jsou
vyplněny konkrétními záznamy. Pokud v programu Poznámkový blok otevřeme soubor
TELE.HTM, můžeme odkaz na soubor TELE.CSV najít na řádku " VALUE="Tele.csv">". Pokud bychom chtěli jako zdroj dat použít jiný soubor,
prostě jej napíšeme do tohoto řádku místo původního. Příklad konkrétních
záznamů může vypadat třeba takto:

Telefon, Jméno, Příjmení, Zaměstnání, E-mail
212546, Pavel, Novák, Skladník, mailto:pnovak@abc.cz
45624562, Martin, Krejčí, Prodavač, mailto:krejcim@jki.cz
5453456, Tomáš, Pavlíček, Automechanik, mailto:pavlik@asd.cz

Je nutné dávat pozor na to, aby jednotlivé kategorie byly odděleny čárkou a aby
se mezi nimi nevyskytovaly žádné mezery. Pokud se stane, že do některé
kategorie nemáte co doplnit, jednoduše napište dvě čárky za sebou. Tento seznam
můžete vytvořit také z již existující databáze. Každá databáze nebo tabulkový
procesor nabízí export do CSV souboru. Můžete také přidávat další sloupce
(kategorie). K tomu stačí jen vložit údaje pro hlavičku tabulky za výraz
"" a doplnit další políčka pomocí "". Pokud do pole "email"
přidáte před každou e-mailovou adresu výraz "mailto:", pak při klepnutí na
e-mailovou adresu se vám okamžitě spustí program pro práci s elektronickou
poštou.

Standardní nastavení po spuštění progra-mu je takové, že se zobrazí údaje
vedené pod písmenem "A". I to se dá změnit. V řádku
"Content.object.Filter="Name=A*"" na "Content.object.Filter="Name=*"". Takto se
po startu programu zobrazí všechna jména. Pokud do pole vpravo vedle tlačítka
"Hledat příjmení" zadáte nějaký výraz a pak na výše uvedené tlačítko klepnete,
spustí se vyhledávání příjmení, jež začíná uvedeným řetězcem. Podobně fungují i
tlačítka "Hledat jméno", což je hledání podle křestního jména, a tlačítko
"Hledat podle tel. čísla", které vyhledává podle telefonního čísla.13. [Send to] Jak pohodlně používat příkaz "Odeslat"

Příkaz "Odeslat", který je dostupný, klepneme-li pravým tlačítkem na nějaký
soubor nebo složku, je neobyčejně praktický. Pomocí tohoto příkazu můžete nejen
kopírovat soubory do jiných složek, ale můžete je i spustit, pokud je odešlete
na zástupce programu. Naproti tomu jsou poměrně nešikovné každé úpravy nabídky
tohoto příkazu, protože zástupci se dají umístit nebo odstranit jen tak, že
zástupce vytvoříte nebo smažete ve složce "Windows\SendTo". Pomocí malého, ale
velmi šikovného skriptu !SENDHERE.VBS, který využívá všechno, co je potřeba k
co možná nejkomfortnějšímu využití tohoto příkazu. Pomocí něj budete moci velmi
snadno vytvářet v nabídce tohoto příkazu nové zástupce a mazat nepotřebné.
Prostřednictvím tohoto skriptu se tak tento příkaz stává jednou z
nejflexibilnějších položek.

Budete-li například chtít rozšířit nabídku příkazu "Odeslat" o zástupce
programu Poznámkový blok, můžete postupovat následujícím způsobem: Klepněte v
programu Průzkumník pravým tlačítkem na soubor "NOTEPAD.EXE", který je
standardně umístěný ve složce "C:\Windows", případně "C:\Win98", a z menu
zvolte příkaz "Odeslat" a z dalšího seznamu vyberte položku "!Sendhere.VBS".
Objeví se dialogové okno se jménem objektu, jejž chcete vložit. Potvrďte
tlačítkem "OK", a tím vytvoříte v seznamu položky "Odeslat" nového zástupce.
Jeho název samozřejmě můžete změnit. Pokud naopak chcete ze seznamu některého
zástupce odebrat, postupujte stejně, avšak u dialogového okna se jménem
zástupce stiskněte tlačítko "Zrušit". Objeví se seznam zástupců, v němž si
můžete libovolně listovat a kteréhokoliv z nich smazat označením a klepnutím na
tlačítko "Ano". Tento užitečný skript samozřejmě naleznete .

Instalace: Zkopírujte skript !SENDHERE.VBS do složky \Windows\SendTo. Pokud
vlastníte Drag&Drop variantu Microsoft Scripting Host (verze 2.0 a vyšší), pak
můžete tento skript okamžitě používat. To je v případě, že máte nainstalována
Windows 98 SE nebo 2000 s MSIE 5.5. V opačném případě si nainstalujte
nejnovější verzi MS Windows Script 5.1, která obsahuje Windows Scripting Host.
Najdete ji na adrese www.microsoft.com/msdownload/vbscript/x86/scr55cs.exe (624
KB) nebo si ji můžete zkopírovat .

Pokud používáte profily, pak náš skript nepatří do složky \Windows\SendTo; tam
totiž nemá žádný účinek, nýbrž do složky \Profiles u každého uživatele zvlášť.
Každý uživatel potom má možnost hlídat si svoje vlastní nastavení nabídky
příkazu "Odeslat" a nabídky ostatních uživatelů nebudou jeho nabídkou nijak
ovlivňovány.

Konfigurace: Pokud používáte profily, je nutné provést určité úpravy ve čtvrtém
řádku. Místo "sendto=win & "\Sendto\"" napište cestu k libovolnému profilu,
například "sendto=win & "\profiles\\Sendto\"". Zkušenější uživatelé možná
dají přednost přímému mazání nebo úpravám v příkazu "Odeslat". V tomto případě
je skript jednodušší a kratší: Nahraďte vše, co je mezi příkazy "else" a "end
if", jediným řádkem "MyShell.Run sendto".14. [Okno MS-DOS] Jak pohodlněji pracovat s příkazovou řádkou systému MS-DOS

Práce s příkazovou řádkou MS-DOS může být za jistých okolností daleko
výhodnější než práce v grafickém rozhraní. Příkladem může být rutinní činnost
kopírování souborů nebo složek, která s pomocí příkazu Xcopy je daleko
rychlejší a efektivnější než pomocí programu Průzkumník. Právě nedostatek
komfortu při ovládání příkazové řádky mnohé uživatele od jejího používání
odrazuje.

S pomocí několika triků se dá velmi pohodlně pracovat i bez myši. Pokusíme se
vás teď o tom přesvědčit. Některé triky jsme použili v našem ukázkovém datovém
souboru KOMFORT.BAT (najdete jej ). Tento soubor nám zajistí jak základní, tak
i pár pokročilých funkcí. Některé z nich lze používat ale jen tehdy, pokud máte
v souboru CONFIG.SYS zavedeno spuštění souboru ANSI.SYS.

Instalace: Zkopírujte soubor KOMFORT.BAT do složky, ve které máte nainstalovaná
Windows. Pokud vlastníte operační systém Windows 98, klepněte na tlačítko Start
a zvolte položku "Programy". Zde si klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce
"Příkazový řádek" (případně "Prompt MS-DOS"). Pracujete-li na Windows 95,
musíte tuto operaci udělat např. pomocí programu Průzkumník, a to tak, že si
otevřete složku "C:\Windows\Nabídka Start\Programy" a zde si najdete onoho
zástupce "Příkazový řádek".

Nyní klepněte na kartu "Program" a do okna "Dávkový soubor" napište
"Komfort.bat". Pokud pracujete v režimu MS-DOS, stačí napsat na příkazovou
řádku slovo "Komfort". Tím nastavíte podporu pro pohodlnější využívání režimu
MS-DOS. Chcete-li využívat dalších vylepšení, otevřete v textovém editoru např.
Poznámkovém bloku soubor CONFIG.SYS a dopište do něj následující řádku:
"DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\ANSI.SYS", v níž "C:\Windows" je název složky, kde
máte nainstalována Windows.

Konfigurace: Při startu programu se nejprve dozvíte, s jakou verzí MS-DOS
pracujete. Pak se spustí obslužný program Doskey. S jeho pomocí se můžete
prostřednictvím klávesy pohybovat mezi příkazy naposledy
zadanými na příkazové řádce. Potom můžete tyto příkazy modifikovat, anebo je
znovu spustit. Program Doskey kromě této funkce nabízí také tvorbu maker pro
nejčastěji používané příkazy. V souboru KOMFORT.BAT jsou předdefinované tyto:
stiskem klávesy "n" se spustí program Poznámkový blok. Pokud za písmenko
přidáte název souboru a cestu k němu, otevře se vám tento soubor v Poznámkovém
bloku téměř okamžitě. Například soubor CONFIG.SYS otevřete tímto příkazem "n
c:\ \config.sys". Analogicky stiskem klávesy "e" se spustí textový editor
"EDIT.COM", jenž slouží pro editování souborů v režimu MS-DOS, kdy není program
Poznámkový blok k dispozici. Klávesou "s" otevřete aktuální složku v programu
Průzkumník. Klávesa "a" slouží k provedení příkazu "dir a:", takže vám rychle
zobrazí obsah vaší diskety. Obsah aktuální složky zobrazíte stiskem klávesy
"d", kdy se provede příkaz "dir". Klávesa "x" slouží k uzavření okna namísto
příkazu "exit". Přehled všech definovaných maker získáme klávesou "?".

Soubor KOMFOR.BAT nabízí také zobrazení času na příkazové řádce. Tento čas však
není možné aktualizovat automaticky, proto časový údaj je z doby, kdy byl
proveden poslední příkaz. K aktualizaci času také postačí stisk klávesy
"Enter".

Pokud máte spuštěný ovladač ANSI.SYS (viz výše), pak to dávkový soubor zjistí
sám a zobrazí hlášení o tom, že pokročilé funkce programu jsou k dispozici. Na
první pohled se to projeví ve vzhledu okna: má nyní bílé pozadí a černé písmo a
tím lépe zapadá mezi ostatní okna ve Windows. V režimu MS-DOS však zůstává
zobrazení standardní, protože v tomto režimu je bílé pozadí grafickou kartou
interpretováno tak, že má být písmo bílé a má blikat. Ve Windows však jsou
aktivní ovladače grafické karty a ty neustále udržují pozadí bílé.

Rozšířené funkce spočívají v přiřazení různých akcí jednotlivým klávesám.
Některé jsou založeny na makrech programu Doskey. K vyvolání akce postačí pouze
odpovídající stisknutí klávesy, a akce bude provedena. Ani nemusíte stisknout
klávesu . V našem případě jsme jednotlivé akce přiřadili pouze tzv.
funkčním klávesám.

Pro zavření okna tak můžete použít ve Windows obvyklou klávesovou zkratku
. Klávesou otevřete aktuální složku pomocí programu Průzkumník.
Klávesa vyvolá příkaz DIR a zobrazí obsah aktuální složky.

Je samozřejmě také možné si dávkový soubor KOMFORT.BAT uzpůsobit k obrazu
svému. Můžete si například změnit vzhled promptu. Po zadání příkazu "prompt /?"
dostanete seznam možných nastavení. Další možnosti konfigurace programu Doskey
získáte pomocí příkazu "Doskey /?". Dokonce je možné i vytváření nových maker,
a to podle vzoru již existujících, jejichž popis získáte editací již zmíněného
dávkového souboru KOMFORT.BAT.

Podrobnosti k příkazu ANSI.SYS, který byl zde použit, najdete v souboru
DOSDRV.TXT, jenž se nachází ve složce, kde máte nainstalovaná Windows.15. Jak zablokovat složky ve Windows pomocí ASCII znaků

Jistě jste se již setkali s problémem, jak ve Windows zabezpečit složky tak,
aby nepovolané osoby neměly přístup k jejich obsahu, nemohly je kopírovat,
přesunovat apod. Nabízíme vám nyní možnost ochrany vašich složek tím, že je
dočasně znepřístupníme všem uživatelům vašeho PC, takže při práci ve Windows k
nim nikdo nebude mít přístup.

Přitom využijeme toho, že obecně Windows 95/98 mají problémy s jistými ASCII
znaky. Pomocí našeho skriptu CLOSE.VBS, který najdete , můžete pohodlně
spravovat všechny složky přítomné ve vašem systému.

Instalace: Zkopírujte soubor CLOSE.VBS do libovolné složky. Pro pohodlné
ovládání jej doporučujeme zkopírovat do Nabídky Start. A nyní jedno velmi
Důležité upozornění: Složka, ve které bude soubor CLOSE.VBS nakopírován, nesmí
být nikdy pomocí tohoto skriptu zablokován a totéž platí i pro složky, ve
kterých daná složka leží. Podobně nikdy nesmí být zablokována složka obsahující
interpreter skriptu soubor WSCRIPT.EXE a soubor COMMAND.COM (oba soubory se
obvykle nacházejí ve složce \Windows a \Widows\Command).

Konfigurace: Skript CLOSE.VBS v námi předkládané verzi funguje se všemi
složkami na místním disku, se složkami s dlouhými názvy, na síťových discích, u
kterých je nastaveno právo zápisu, i na disketách. Výjimka platí pro složky,
jež mají nastavený atribut "Skrytý". Úpravou skriptu by se dala odstranit i
tato výjimka. Další možností by bylo podívat se, které složky tyto atributy
mají, odstranit je a později po odblokování je opět nastavit.

Zásahy do konfigurace skriptu doporučujeme jen lidem, kteří mají jisté
zkušenosti s programováním. Skript se dá sice nastavit tak, aby ukládal původní
jména složek, ovšem stačí malá chyba, jež způsobí to, že už se vám nepodaří kód
programu vrátit zpět do původního stavu.

Použití tohoto programu je intuitivní: Po spuštění programu se objeví dialogové
okno, jež vás požádá o zadání cesty ke složce, kterou chcete zablokovat. Pokud
již nějaké složky zablokované máte, objeví se okno, které se vás zeptá, zdali
chcete zablokovat další složku. Pokud ano, opět zadáte cestu ke složce, kterou
chcete zablokovat. Ne-li, objeví se okno s dotazem, zda chcete odblokovat
všechny chráněné složky. Pokud ano, pak se odblokují. Zvolíte-li ne, budou se
vám postupně klást dotazy o odblokování jednotlivých složek. Pokud při zadání
omylem zapíšete chybnou cestu, zobrazí se hlášení o nesprávném zadání cesty.

Zde vidíte, jak zdánlivě neškodné přejmenování složky vede k tomu, že Windows
95/98 už nemají na takovou složku přístup. Proto se vás snažíme upozornit a
odradit od svévolných úprav složek ve Windows. Oproti tomu je jasné, že se
vyskytnou situace, kdy je nanejvýš vhodné dočasně zablokovat přístup k určitým
složkám. Na základě chybových hlášení pak třeba můžete i poměrně snadno
rozpoznat, které systémové DLL knihovny nějaká aplikace používá. Pokud by se
vám někdy stalo, že jste si nějakou složku zablokovali a nepodařilo se vám ji
ve Windows odblokovat, pak je zde poslední šance, a to přejít do režimu MS-DOS
a přejmenovat složku pomocí příkazu "ren". Podobným způsobem si ji však můžete
i zablokovat, takže bude přístupná v režimu MS-DOS, ale nepřístupná ve Windows.
Opět použijete příkaz "ren", ASCII znak vložíte klávesovou zkratkou
a za něj napíšete název složky.16. [Kontrolované mazání souborů] Jak odstranit určité typy souborů z celého
disku

Ve Windows existuje několik způsobů odstraňování souborů, ale žádný z nich
nedokáže odstranit typy souborů s danými příponami nebo jmény nejen z aktuální
složky, ale z celého disku. Příkaz "del", použitelný v operačním systému
MS-DOS, sice toto dokáže, ovšem pouze v aktuální složce. Takže nám zbývá pouze
klasická cesta přes vyhledání souborů a potom následně jejich vymazání.

I na tento problém však existuje řešení, které se v tomto případě jmenuje
DELX.BAT. Tento dávkový soubor, jejž najdete , zvládne smazat všechny soubory
se stejnou příponou nebo se stejným jménem, a to z celého disku.

Instalace: Zkopírujte soubor DELX.BAT do takové složky, kterou máte zadanou
příkazem "PATH" v souboru AUTOEXEC.BAT. Pokud nevíte, která to je složka,
spusťte program "Příkazový řádek MS-DOS" a zadejte příkaz "Path". Nejvhodnější
je složka, kde máte nainstalovaná Windows, čili "\Windows" případně "\Win98"
anebo "\Windows\Command", případně "\Win98\Command". Protože během svého běhu
tento dávkový soubor vytváří dočasný VB-Skript, potřebujete také Windows
Scripting Host. Bez něj dávkový soubor nefunguje. Také funguje pouze v okně
MS-DOS v prostředí Windows, tedy nefunguje ani v režimu MS-DOS, ani v "čistém"
prostředí MS-DOS.

Konfigurace: Soubor DELX.BAT vytváří pomocí jednoduchého příkazu "Dir" seznam
souborů podle předem zadaných parametrů. Každý řádek tohoto seznamu je propojen
s dočasným VB-Skriptem a je před něj vložen příkaz "deltree /y". Pak nastává
mazání souborů.

Upozornění: Příkaz "deltree /y" maže radikálně vše, a to bez ohledu na atributy
přidělené jednotlivým souborům. Proto je potřeba zadávání parametrů pro mazání
souborů věnovat zvýšenou pozornost. Syntaxe příkazu pro spuštění souboru
DELX.BAT může vypadat například takto: "delx C:\*.temp D:\*.bak D:\*.wbk".
Řečeno slovy to znamená, že soubor po spuštění smaže všechny soubory na disku
C:, které mají příponu TMP, a na disku D: odstraní všechny soubory s příponou
BAK a WBK.

Můžete zadat až devět různých masek souborů, větší počet potom soubor ignoruje.
Soubor můžete pustit také v rámci jiného dávkového souboru, a to pomocí příkazu
"call delx ...". Také tato varianta pracuje pouze v okně MS-DOS v prostředí
Windows. To je také důvod, proč nemá smysl dávat tento příkaz ke spuštění v
souboru AUTOEXEC.BAT, protože v tomto okamžiku ještě nejsou Windows spuštěná.

Verze, kterou vám nabízíme, podporuje pouze mazání souborů na discích
označených písmeny C:, D: a E:. Pokud byste chtěli rozšířit funkčnost tohoto
programu i na další písmena označující disky, otevřete si soubor DELX.BAT v
textovém editoru, např. Poznámkovém bloku, označte si pětiřádkový sloupeček, v
němž všechny řádky začínají slovem "echo", zkopírujte si jej do schránky např.
pomocí klávesové zkratky a vložte jej pomocí např. klávesové zkratky
na nový řádek pod nejspodnější pětiřádkový sloupeček. Ve čtvrtém
řádku "echo f.Write Replace(Text, "C:\", "DELTREE /y " & chr(34) &
"C:\",1,-1,1) >> %temp%\delsub.vbs" najděte písmeno označující disk (vyznačeno
tučně) a přepište jej na vámi žádané písmeno označující disk.

Pokud budete chtít tímto způsobem čistit disk při každém startu Windows, můžete
si vložit zástupce programu do složky Po spuštění v Nabídce Start. To uděláte
tak, že si vytvoříte zástupce programu "Příkazový řádek" a umístíte jej do
složky "Po spuštění". Potom na něj klepnete pravým tlačítkem myši a z
kontextového menu zvolíte příkaz "Vlastnosti". Poté klepnete na kartu "Program"
a do políčka "Dávkový soubor" napíšete cestu k souboru DELX.BAT a přidáte
parametry, se kterými se má tento dávkový soubor spouštět. Například pro mazání
dočasných souborů s příponou TMP ve složce C:\Windows\Temp bude obsah políčka
"Dávkový soubor" vypadat takto: "C:\WIN98\Delx.batC:\WIN98\TEMP\*.tmp".