Hlavní navigace

Shutter

1. 4. 2007

Sdílet

Víc než jen obyčejný vypínač počítače... cd/dvd Vítejte u dalšího dílu Rychlokurzu. Protože ovládání p...


Víc než jen obyčejný vypínač počítače... cd/dvd


Vítejte u dalšího dílu Rychlokurzu. Protože ovládání programu Paragon Drive Backup Copy 8, který najdete zdarma na našem CD/DVD, je velmi podobné aplikaci Paragon Drive Copy 8, jež jsme vám přinesli v lednovém PC WORLDu, popíšeme si dnes pro změnu software, který je velikostí (spíše "maličkostí") nepatrný, ale svou užitečností velký. Pojďme si představit utilitu, která dokáže mnohem více než jen vypnout počítač...

Instalace

Spusťte instalační EXE soubor a stiskněte Next.
Vyberte instalační adresář (třeba ponechte ten přednastavený), Next.
Zadejte název složky v nabídce , Next.
Zaškrtnutá volba Create shotcut on your desktop znamená, že bude vytvořen zástupce programu nejen do , ale i na plochu. Klikněte na Next.
Vše je připraveno stačí stisknout Install.]
Instalace je velmi krátká, na závěr jen stačí vše dokončit tlačítkem Finish.

Spuštění

Práce s programem je velice jednoduchá. Spusťte program ( Programy Shutter Shutter). Objeví se před vámi hlavní okno programu a v systémové liště u hodin přibude malá ikonka Shutteru. Šedá () znamená neaktivní nespuštěné sledování, zatímco červená vás upozorní, že nějaké sledování běží. Trik: pokud potřebujete sledovat zároveň více událostí, můžete si Shutter spustit kolikrát chcete pro každou událost jeden. Další velkou výhodou (pro mne) je, že Shutter vyžaduje opravdu minimální množství systémových prostředků a neukládá svá nastavení do registrů, ale do souboru INI a je tedy vhodný například k nošení na flash klíčence.
Na obrázcích vidíte vlastně vše podstatné. Horní volbou Event určíte, kdy se má něco stát, spodní volbou Action pak co se má stát. Tlačítkem spustíme sledování (tlačítkem ho naopak zastavíme). Stisknutí tlačítka způsobí okamžité provedení nastavené akce. Tlačítko otevírá nastavení programu a na to se podíváme nejdříve.

Nastavení

Než si popíšeme volby hlavního okna, je vhodné projít nastavovací volby programu. Hvězdičkou jsem označil ty, které považuji za důležité, aby byly nastaveny. Veškeré změny je třeba potvrdit tlačítkem , aby se aktivovaly.
General obecné volby.

Allways on top Shutter bude vždy zobrazován nad ostatními programy.
Autorun at Windows startup/logon Spustit Shutter při startu Windows.
Start event when program starts Když je Shutter spuštěn, bude zároveň nastartována poslední nastavená akce. Toto je vhodné například pro plně automatický režim, kdy nastavíte spouštění při startu Windows a touto volbou zároveň ihned zapnete sledování.
Minimize on start event Při nastartování sledování (např. stisknutím tlačítka ) se hlavní okno skryje a zůstane aktivní pouze ikona v systémové liště.
Minimize when program starts Při spuštění Shutteru se neotevře hlavní okno, ale program nastartuje pouze jako ikonka v systémové liště. Hlavní okno otevřete dvojklikem na ikonu.
Minimize when click on close button Při kliknutí na uzavírací křížek v hlavním okně se Shutter neukončí, ale pouze skryje do systémové lišty.
Restart events after theyve been triggered Vhodné pro opakované události. Po spuštění akce bude znovu zahájeno sledování (takto dokážete nastavit, aby se akce spouštěla například každou hodinu).
Stop event when computer is going to be hibernate/sleep Když PC přechází do stavu spánku/hibernace, sledování se ukončí.
Start event when computer wakes up from hibernate/sleep Naopak když je PC následně probuzeno, je sledování události spuštěno.
Close program after event has been trigged Po provedení akce bude Shutter ukončen.
Never show Tray Icon (for advanced users only) Tato volba skryje ikonu v systémové liště. Nedoporučuji!

A ještě jedna speciální, zato velmi šikovná akce. V pravém horním rohu objevíte klikací modrý nápis Create Links to All Shutdown Actions. Po kliknutí program vytvoří do vámi vybraného adresáře odkazy na všechny akce. Pak budete tedy moci například restartovat počítač pouhým dvojklikem na tento odkaz.
On Action aneb co se má stát, když je spuštěna událost.

Force Applications to Close Násilím uzavře všechny aplikace při akcích Shutdown, Reboot a LogOff (tedy obecně při odhlašování a vypínání). Pokud tuto volbu nezaškrtnete, pak počítač nemusí být při spuštění akce vypnut. Obvykle se to stává, když nějaký program vyžaduje potvrzení uživatele, že může být ukončen. Zobrazí se toto upozornění a pak už se jen čeká a čeká a nevypíná...
Hang up all modem connection Zavěsit všechna modemová spojení
Show Message Před spuštěním akce se zobrazí upozornění o tom, že se program chystá něco provést. Velmi šikovné pokud jste zrovna u počítače, máte možnost zasáhnout. Parametr Seconds: udává počet sekund před provedením akce, kdy se objeví zpráva. Tuto volbu důrazně doporučuji aktivovat.

On Action Extra další volby ovlivňující spouštění akcí.

Run Program? Zde můžete definovat program, který bude spuštěn před provedením akce. Já například zde mám odpojení šifrovaných disků...
Play Sound? Před provedením akce může také zaznít nějaký zvuk například alarm.
Close windows that match titles Před provedením akce může také Shutter pozavírat okna, jejichž názvy odpovídají definovanému seznamu co řádek, to nový název. přidá názvy aktuálně otevřených oken do seznamu. Trik: I zde můžete využít zástupné znaky "*" a "?" v názvu (například: Stahování * odpovídá názvům Stahování 5%, Stahování 99% i Stahování dokončeno)

Web Interface

Shutter může být ovládán vzdáleně pomocí webového prohlížeče. Pokud něco takového potřebujete (je to vhodné spíše pro servery než pro domácí počítače), zaškrtněte Enable, vyplňte IP adresu a port, na kterém bude ovládání poslouchat a nezapomeňte vyplnit přihlašovací jméno a heslo (jinak by vaše PC mohl ovládat kdekdo). Nyní otevřete webový prohlížeč, zapište http://<IP adresa>:<port>/ a po zadání správného jména a hesla můžete se Shutterem pracovat. Ještě jednou však apeluji na to, abyste byli při použití této funkce opatrní přece jen poskytnout možnost ovládat váš počítač na dálku je velmi riskantní.
Popsali jsme si tedy všechna nastavení, která umožní přizpůsobit chování programu pro různá nasazení a různé situace. Nyní se podívejme, co vlastně Shutter dokáže.

Volby, určující "KDY"

Tyto volby stanovují podmínky, při jejichž splnění dojde k provedení akce. Countdown neboli odpočet. Nastavíte čas na časovači Timer (čas ve formátu hodiny:minuty:sekundy), stisknete a ve chvíli, kdy doběhne čas k nule, se provede zadaná akce. Tuto volbu využijete, když chcete za hodinu vypnout počítač, nebo třeba v případě, aby vás Shutter za 5 minut upozornil, že máte vyndat pytlík čaje z konvice. Volba velmi podobná té předchozí, jen neříkáte, že se něco má stát za 30 minut, ale určujete přímo čas tedy že vás má Shutter upozornit v 17:00, protože vám končí šichta. Možnost pro vášnivé Winampisty neboli pro ty z vás, kteří k přehrávání muziky na PC používají program WinAmp a hlavně pro ty, kteří při přehrávání muziky rádi usínají. Pokud máte na spaní připraven seznam písniček a potřebujete, aby někdo za vás vypnul počítač, když dohraje poslední píseň, svěřte to našemu programu a konkrétně této volbě. Tuto volbu naopak využijí ti, kteří pracují s videem nebo obecně pouští na počítači úlohy, jež trvají velmi dlouho a běží například přes noc. Tato volba totiž sleduje zatížení procesoru, a když je nějakou dobu váš procesor nevytížen, provede se nastavená akce. Takto můžete pustit překódování videa přes noc; až bude video hotovo, Shutter PC vypne. Na obrázku vidíte nastavení, kdy bude počítač vypnut, pokud bude procesor vytížen na méně než 5 % (parametr Below:) po dobu 10 sekund. Stejně jako se spouští spořič obrazovky, když uživatel jistou dobu nepracuje s počítačem, můžete podobným způsobem (díky této volbě) nastavit provedení jiných akcí po určité době neaktivity uživatele. Uživatelé notebooků ocení volbu, kdy při vyčerpání baterie po určenou mez bude provedena nějaká akce. Tato volba umožní provést akci, pokud bude uzavřeno určité okno. Do parametru buď zapište název sledovaného okna (můžete i použít zástupné znaky "*" znamená libovolný text, "?" libovolný jeden znak), nebo z rozbalovacího seznamu aktuálně otevřených oken vyberte název toho, které vás zajímá. Lze využít například pro reakci na dokončení stahování v Internet Exploreru nebo při kopírování velkých souborů v průzkumníku. Používáte-li program či utilitu, která po dokončení činnosti sama sebe (nebo nějaký svůj podproces) ukončí, pak se vám bude hodit tato volba. Nesleduje otevřená okna, ale přímo konkrétní proces v systému a reaguje na jeho ukončení. Jako sledování dostupnosti vašeho serveru slouží tato volba. Po stisknutí tlačítka začne odesílat ping pakety na vámi definovaný server a pokud se server přestane hlásit po dobu delší, než jaká je nastavena v parametru For:, provede akci. Pokud potřebujete sledovat velikost určitého souboru a upozornit, pokud překročí jistou velikost, pak nastavte tuto volbu. Do prvního pole zapište cestu k souboru, do druhého parametru limitní velikost v bajtech (to znamená 1 KB = 1 024 B, 1 MB = = 1 048 576 B). Vhodné například pro sledování velikostí logů, aby nepřekročili maximální velikost.

Volby akcí

A jaké akce se vlastně mohou udát?

Shutdown Vypnutí počítače. Asi jedna z nejpoužívanějších akcí.
Reboot Restartování počítače.
Log off Odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele.
Lock Workstation Uzamknutí počítače. Jen aktuálně přihlášený uživatel a administrátor bude schopen PC odblokovat.
Sleep Přepnout PC do spánkového režimu
Hibernate Aktivovat režim hibernace. Při tomto režimu se uloží celý obsah operační paměti na pevný disk a počítač se vypne. Po nastartování PC přejde do úplně stejného stavu, v jakém byl před hibernací.
Hang up Zavěsit telefon, užitečné pro modemisty.
Monitor Turn Off Vypnout monitor.
Mute Master Volume Vypnout zvuk.
Unmute Master Volume Zapnout ztišený zvuk.
Alarm Zobrazí vizuální upozornění: okno s obrázkem budíku.
No Action Žádná akce.

Závěr

Shutter používám poměrně dlouhou dobu a zatím mne nikdy nezklamal. Je malý, nenáročný, ale velmi šikovný, univerzální a přenosný. A je zdarma. Inu, jasná volba.
URL: www.den4b.com/downloads.php?project=Shutter7 0095/OK o

Čeština ve WebSite X1

Protože jste se na nás obraceli s dotazy ohledně použití programu WebSite X1 s českými znaky (zdarma v PC WORLDu č. 2/07), zde je malý návod, jak postupovat:
Protože je software v anglické jazykové verzi, má automaticky nastavenou anglickou kódovou stránku. Proto jím vytvořené stránky zobrazují české znaky nekorektně. Řešení tohoto problému je následující: otevřete HTML stránky vaší prezentace ve Windows Notepadu (Poznámkový blok). Na pátém řádku, jenž vypadá následovně:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
nahraďte část charset=iso-8859-1 za charset=windows-1250.
Výsledek by měl tedy měl vypadat takto:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
Toto je nutno provést u všech HTML souborů vaší prezentace.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).