Hlavní navigace

Šedá zóna: Poznej svůj warez

22. 4. 2007

Sdílet

Nelegální šíření autorských děl překročilo již dávno hranice internetového undergroundu a stalo se v podstatě společenským jevem. Ovšem jako v počátcích AIDS i o warezu víme, píšeme, mluvíme, ale poznáme ho? Nezajímalo vás někdy co znamenají ty divné zkratky?

Tip MIF pravo

Warez – dnes jde o označení nelegálně užívaného autorsky chráněného obsahu. I když se pro tento jev používá i označení „pirátský“ obsah, jde v tomto případě pouze o zdůraznění nelegálnosti obsahu. Pod pojmem pirátský software bychom měli vidět především software/filmy/hry/hudbu nelegálně pořízené za účelem jejich dalšího komerčního využití. Warez je šířen komunitou zdarma, piráti autorsky chráněná díla prodávají. Oboje samozřejmě způsobuje autorům a vlastníků práv nemalé škody a ve výsledku je jedno jaká skupina obsah ukradne, nicméně tento sémantický rozdíl v označení jednotlivých aktérů hry dává základ porozumění postojů warez scény.


Samotné označení má základ ještě v době BBS (Bulletin Board System). Nelegální software (či cokoliv jiného) se v té době distribuoval v archívech složených z několika kusů (zip/rar apod), což přetrvává dodnes. Šíření probíhalo na základě výměny kus za kus nebo stanoveného poměru download/upload, s čímž se setkáváte vlastně obecně dodnes v podobě poměrů sdílení třeba v P2P sítích. Jelikož výměna fungovala v podstatě kus za kus - a jedna část archivu je hovorově one „ware“ – nebylo při větším množství těchto kousků daleko od vzniku množného čísla wares – warez (nesprávné Z místo S zde mělo pouze za úkol odlišit při komunikaci „o čem je řeč“ nikoliv prvoplánově označit nelegálnost obsahu).

Pod warezem se však neskrývají pouze mediálně vděčná témata nelegálního softwaru a filmů. Jde o celou škálu činností, na které se jednotlivci a v dnešní době především dobře organizované skupiny (grupy) zaměřují. Takže co nám warez především nabídne.

Apps / Appz / Aplikace – prodejní verze softwaru.

Games / Gamez / Hry – Hry pro PC a konzole, obvykle vydávané jako ISO nebo ROM, tedy kopie celých disků. Bývá k nim připojen často i crack.

Cracks / Crackz / Cracky – jde o upravené spustitelné soubory a příslušné knihovny nebo programy (patche) upravující chování zkušebních (trial) verzí tak, aby dosáhly funkčnosti plnohodnotných prodejních verzí nebo slouží k překonání různých ochran. Mezi cracky počítáme i Keygeny - programy pro generování kódů a licenčních čísel.

NoCD / NoDVD / FixedExe - upravený soubor, který umožňuje spustit instalovaný program bez nutnosti vložení CD/DVD do mechaniky nebo zasunutí hardwarového klíče.

Movies / Moviez /Filmy – nelegální kopie filmů z nosičů nebo jejich záznam přímo v kině apod. Vytvoření kopie se označuje jako rip.

TV-Rips / TV Show – Záznamy televizních pořadů, obvykle vydané několik hodin po jejich odvysílání, zbavené reklamy. Zde nalezneme i DVD kopie/ ripy televizních seriálů.

Music / MP3 / Hudba – hudba a mluvené slovo obvykle distribuované jako mp3 soubory Zde nalezneme kopie CD, ripy CD, záznamy rozhlasových pořadů apod.

Mvids – specifická skupina pod kterou nalezneme hudební videa (music videos), takový obsah nalezneme ovšem často pod Music

E-Books / Books / Knihy – Knihy nebo časopisy v souborech TXT, PDF, verzích pro PDA apod. Sem patří I naskenované knihy, komiksy, časopisy

0-Day Warez (zero day warez) – obecné označení pro crack nebo verzi vydanou ještě v ten den co komerční verze.

Menšími skupinami warezu jsou Scripts/skripty (komerční PHP. ASP, SQL, apod) a Templates/Šablony (obvykle webových stránek).

I když je šíření warezu odsouzeníhodné, minimálně dle litery zákona :-), i tato komunita – scéna – má svá nepsaná pravidla. Jsou spojeny především s vydáním samotného warezu – to je označeno standardním anglickým Release. Toto označení se samozřejmě obecně vžilo, takže pokud slyšíte někoho se bavit o releasu (poslouchat cizí je sice neslušné, ale hoďte kamenem…) vsaďte se, že nemá na mysli oficiální uvedení filmu do distribuce.- tedy pokud není z distribuční společnosti.

Mít jako první release, je prestižní záležitost, především u dlouho očekávaných titulů jako je herní Command and Conquer, filmové Hvězdné války apod. S touto „soutěží“ je spojeno několik rizik – ne vždy se podaří vydat kvalitní „dílo“, ne vždy je kvalita filmového záznamu srovnatelná. Proto se na scéně objevilo několik označení pro odlišení verzí, typu a zdroje releasu. Označují se jako tagy a my si ty základní představíme. Jistě se i mezi vámi najde někdo koho zajímá, co znamenají ty dodatky u jména souboru jako je např. Peaceful.Warrior.2006.Limited.DVDRiP.XViD-DvF.

První část je jasná, jde o jméno filmu a rok vzniku – další části pak již nesou informace o samotné úrovni souboru. Jména archivu a releasu se samozřejmě liší, u výše zmíněného filmu nese například archiv jméno peawarra-xvid-dvf. Proto je k složce/souboru připojen i informační .nfo soubor, ve kterém jsou uvedeny základní údaje o releasu. U her a softwaru je zde velice často uvedeno sériové číslo nebo způsob obejití ochrany, u filmů pak podrobnější informace k ripu. Jejich ukázky naleznete po kliknutí na následující odkazy – jde právě o .nfo k zmíněnému Peaceful.Warrior.2006.Limited.DVDRiP.XViD-DvF , ke hře Command And Conquer 3: Tiberium Wars Kane Edition a k programu Autodesk AutoCAD 2008.

A nyní zpět k tagům, nejdříve si představíme typy releasů podle zdroje, ze kterého je soubor pořízen.

CAM - "CAM": Jde primitivní metodu pořizování kopie, kdy nahrávka je pořízena kamerou na filmové projekci v kině, zvuk je zaznamenán mikrofonem. Technické vybavení nahrávajících je různé, od kamer levných až po drahé, někdo si přinese i stojan, který samozřejmě zvyšuje kvalitu nahrávky. Stejně tak kvalita je dost různá, velmi často dost špatná, najdou se však i velmi dobré kopie. Způsob nahrávání znamená, že v záznamu jsou často slyšet zvuky z kinosálu, jásání či jiné reakce obecenstva, do obrazu se může připlést pohyb diváků. Velkou výhodou je však rychlost, s jakou se film objeví v nelegální distribuci, velmi často jsou nahrávky pořízeny na předpremiéře či premiéře filmu.

Workprint - "WP", "WORKPRINT": Jak označení napovídá, kopie je získána z nedokončené verze filmu pořízené filmovou produkcí. Taková verze je často neúplně sestříhaná, chybí některé zvuky a grafické efekty a v krajním případě může mít film dokonce jiný konec, ale to se stává velmi zřídka. Takové kopie však mohou být paradoxně ceněni filmovými sběrateli. Workprint verze může prozradit příklad verze filmu uvedená v rohu filmu či překrývající nápis.

Telesync - "TS", "TELESYNC": Jedná se vlastně CAM kopii s výrazně kvalitnějším zvukem. Ten je buď přidán dodatečně z jiného audio zdroje nebo je nahrávka pořízena v prázdném sálu s profesionálním mikrofonem. Sekundárním zdrojem může být i přímé napojení na zvukový systém kina, některé sály mají například v křeslech přípojku pro sluchátka pro sluchově postižené návštěvníky či pro pořádání konferencí.

R5 - "R5": R5 znamená „Region 5“ a jde o běžné DVD z oblasti DVD č. 5, která mj. obsahuje část východní Evropy, Indii, Afriku a Mongolsko. R5 kopie vzniká převedením obrazu z R5 DVD a připojením anglického zvuku, aniž by byl obraz jakkoli zpracován. Zdrojem zvuku bývá například předchozí release filmu. Takto vzniklá R5 bývá označována také jako R5 Line, kopie vzniklá z původní verze s původním anglickým zvukem se označuje jenom R5. R5 DVD je atypické vydání určené pro ruský trh. Jde o oficiálně vydaný rip současně s kinopremiérou v Rusku. Kvalitou odpovídá pirátské Telecine a distribuční společnosti v Rusku se tak snaží bránit pirátství. Jde v podstatě o oficiální DVD v pirátské kvalitě.

Screener - "SCR", "SCREENER", "DVDSCR", "DVD-SCREENER", "VHS-SCREENER“: Do této kategorie spadají DVD či dříve VHS verze filmů zasílaných filmovým recenzentům či porotcům na festivalech. U takové kopie se lze setkat s varováním před filmem, že jde o verzi pro review a že nemá být prodávána, v hodně otravném případě se takový nápis objevuje v celém filmu. Některé scény filmu bývají černobílé. Od konečné verze filmu se screener často liší menším stupněm digitální úpravy a někdy střihem odlišným od konečné DVD verze filmu.

Telecine - "TC", "TELECINE": Kopie získaná nahrávacím zařízením (telecine) převádějícím analogový filmový pásek na digitální verzi. Kdysi byly digitalizační přístroje velmi drahé, ale to se v poslední době změnilo. I přes pokles cen způsobují telecine přístroje nižší kvalitu barev a někdy slabé vlnění obrazu. Jinak je proces převodu analogové kopie na digitální v zásadě totožný s tím, jak se pořizuje oficiální DVD verze, kromě uvedeného trpí kvalita tím, že zdrojová kopie je obvykle nižší kvality.

DVD Rip - "DVD-Rip": Nejčastější a v současné době nejoblíbenější filmové kopie. Běžně prodávaná DVD verze filmu je komprimována na menší velikost, tím je získán dobrý poměr mezi velikostí souboru a kvalitou. Často vydají různé „releasové“ skupiny několik RIP verzí jednoho filmu, lišících se kvalitou a velikostí, přičemž větší velikost neznamená vždy vyšší audiovizuální kvalitu. Postupně převládne ta kopie,která je uživateli pokládána za nejlepší, starší a méně kvalitní přestávají být šířeny.

DVDR - "DVDR image": Obvykle 1:1 kopie plné DVD verze filmu, jen pokud je originál vydán na dvouvrstvém DVD, je obvyklé nepořizovat stejnou kopii, ale odebráním nadbytečného materiálu (jazykové mutace, interview, záběry z natáčení, ukázky jiných filmů) jej zmenšit na jednovrstvé médium. DVDR verze se objevují vedle RIP kopií a jsou k dispozici těm, kterým RIP z nějakého důvodu nestačí.

HDTV/DS Rip - "TVRip", "DSR", "PDTV", "HDTV": TVRip je získána z analogového záznamového zařízení, tedy koaxiální, kompozitní či S-video vstupu. DSR, čili Digital Stream Rip, je kopie zaznamenaná z digitálního zdroje, například satelitu. HDTV a PDTV ripy často pocházejí z pozemního vysílání digitální televize, signál je rovnou převáděn do video souboru, kvalita záleží na síle vysílače a stupni komprese. Pokud jde o HDTV vysílání, může být kvalita i vyšší než u DVDR, jejich obliba proto roste. Analogové, DRS a PDTV záznamy jsou často překoprimovány do rozlišení 512 x 384 pro formát 4:3 a 624 x 353 pro širokoúhlé filmy, nicméně se objevují i jiná rozlišení. HD záznamy se obvykle distribuují v rozlišení 624 x 352, 960 x 528 či plném 1280 x 720, stupeň výsledné komprese se různí.

Informace v jakém formátu (standardu, kódování) je záznam pořízen se skrývají obvykle pod dále uvedenými zkratkami. Berte tyto údaje pouze jako orientační, bližšímu představení jednotlivých kodeků se budeme věnovat v nejbližší době. V reálu se setkáte především s touto hlavní pěticí

Video CD - VCD: používá kodek MPEG-1, koncovka souboru je .mpeg (.mpg)
Obvyklý typ: CAM, TELESYNC, TELECINE, SCREENER

Super Video CD - SCVD: používá kodek MPEG-1, koncovka souboru je .mpeg (.mpg)
Obvyklý typ: CAM, TELESYNC, TELECINE, SCREENER – díky vyššímu datovému toku je obraz mírně lepší než u VCD.

DivX/XviD: používá kodek MPEG-4, koncovka souboru bývá .avi.
Obvyklý typ: DVDSCREENER, DVDRip.

XVCD: používá kodek MPEG-1 s modifikacemi v datovém toku , koncovka souboru je .mpeg – jedná se něco lepší VCD

XSVCD: používá kodek MPEG-2 s modifikacemi v datovém toku, koncovka souboru je .mpeg – jedná se o mírně lepší SVCD

Další časté zkratky označují v podstatě originalitu nebo důvod vydání dané verze / souboru / ripu. Obecně platí pravidlo, že pokud je nějaký film, hra, software vydán, další verze se stejnými parametry by ostatní skupiny neměly uvádět. To ovšem neplatí v případě objevení chyb v té původní apod. Pro tyto účely scéna zavedla několik označení.

Dupe (Duped) - release již vydané verze, naprosto shodná verze (duplikát) s první vydanou – není následně scénou šířen.

Proper - oprava, lepší kvalita, již distribuované verze. Obvykle jde o znovuvydání hry u které byl proveden špatně crack, film nekvalitně převeden apod.

Limited - film, který je především v USA promítán v menším počtu kin, někdy tak bývají označeny i verze jako Director´s Cut apod.

Internal - verze pro vnitřní potřebu grupy, není určena pro masovou distribuci například pro nízkou kvalitu obrazu

Repack - vydaní opravy poškozeného nebo neuplného archívu původního Release

Nuked - označení pro release obsahující chybu nebo nekvalitní rip nebo je jinak nefunkční

WS - wide screen, širokoúhlá verze filmu

FS - full screen, film je na displeji zobrazen v plné výšce ale s ořezy po stranách

STV - verze určená pouze pro DVD, nepromítáno v kinech

Tak to byl krátký úvod do světa warezu, a až se vzpamatujeme z e-mailů a vzkazů jací jsme strašliví piráti na jedné straně a označením za naprosté lamy z druhého břehu, podíváme se na některé oblasti trochu zblízka. Třeba "odkud se berou ty užasné nové filmy synku, a jak to, že máme třetí serii Ztracených v angličtině s titulky?"

Zdroj: IDG, warezblog.net, wikipedia.org

- - Tomáš Jirásko, Alexandr Radecký