Hlavní navigace

Sada tipů pro práci ve Windows

1. 3. 2008

Sdílet

Automatické probouzení počítače z režimu spánku (Windows 2000, XP) Každý den je to pořád stejné: přijdete...


Automatické probouzení počítače z režimu spánku
(Windows 2000, XP)

Každý den je to pořád stejné: přijdete do kanceláře, pustíte počítač a čekáte, dokud se nespustí operační systém, abyste mohli začít pracovat. Existuje však i daleko praktičtější způsob, kterým lze počítač připravit k práci daleko rychleji. Představíme vám freewarový program, pomocí něhož si budete moci nastavit, aby se vám v určité dny počítač spouštěl automaticky v určitou hodinu, takže až přijdete do kanceláře, budete moci začít pracovat takřka okamžitě.
Zmiňovaným programem je utilita Wakeuponstandby, kterou naleznete i . Ta spustí počítač ještě před vaším příchodem do práce. Základním předpokladem abyste tuto utilitu mohli používat, je vlastnictví novějšího počítače, který podporuje režimy APM nebo ACPI pro správu napájení. Tato podpora se dá zapnout v BIOSu (APM: Advanced Power Management, ACPI: Advanced Configuration and Power Interface). Doporučujeme nejprve tuto utilitu vyzkoušet a teprve poté hledat v BIOSu popisované položky, neboť ve většině případů je v počítači z hlediska správy napájení nastaven správně.
Požadavky na systém: Utilita automaticky probudí ve vámi zadaný čas počítač z úsporného režimu nebo z režimu spánku. Nedokáže počítač probudit, pokud jej vypnete úplně. Úsporný režim je stav, kdy se v počítači vypne většina komponent, jako jsou například pevné disky, rovněž se vypne monitor. Počítač je však stále pod napětím, a to proto, aby se neztratil obsah operační paměti. Po stisku libovolné klávesy se operační systém „probudí“ prakticky okamžitě a vy můžete pokračovat v práci. Utilita Wakeuponstandby v tomto případě nemá příliš smysl, protože co se týče úspory času, ta je při srovnání úsporného režimu a při použití utility Wakeuponstandby zanedbatelná.
Naprosto jiná je situace v případě režimu spánku. V tomto případě se obsah operační paměti ukládá na disk do souboru HIBERFIL.SYS v systémovém oddílu pevného disku. Nato se činnost operačního systému ukončí a počítač se vypne. Tento režim je skutečnému vypnutí počítače daleko blíže a úspora času je při použití utility Wakeuponstandby daleko významnější.
Povolení režimu spánku: Základní podmínkou pro zapnutí podpory režimu spánku je dostatek místa na systémovém diskovém oddílu. Tím se v tomto případě myslí volné místo alespoň o velikosti operační paměti nainstalované v počítači. Je-li tato podmínka splněna, pak můžete v Ovládacích panelech při poklepání na ikonku Možnosti napájení umístit na záložce Režim spánku zatržítko před položku Zapnout podporu režimu spánku.
Testování: Nyní máte vše připraveno pro použití utility. Rozbalte obsah archivu do libovolné složky a spusťte soubor WOSB.EXE. Objeví se dialogové okno utility, v němž máte možnost nastavovat celou řadu parametrů. Vyjmenujme si alespoň ty nejdůležitější: V poli (1) zadáváte datum a čas, kdy se má počítač spustit. Tuto možnost doporučujeme vyzkoušet nejlépe tak, že do tohoto pole zadáte dnešní datum a k aktuálnímu času přidáte 5 nebo 10 minut. Poté stiskněte tlačítko Start. Utilita se minimalizuje do podoby ikonky v Hlavním panelu. Nyní uveďte počítač do režimu spánku tím, že v nabídce Start vyberete položku Vypnout počítač a v následujícím okně zvolíte možnost Přepnout do režimu spánku. Pokud by se i přes povolenou podporu režimu spánku tato možnost neobjevila, pak v dialogovém okně pro vypnutí počítače stiskněte klávesu Shift. Uvidíte, že se původní tlačítko pro úsporný režim změní na tlačítko pro uvedení počítače do režimu spánku. Nyní počkejte, zda se vám počítač ve dříve zadaném čase opět probudí. Pokud by se tak nestalo, pak musíte projít BIOS a povolit podporu pro správu napájení.
Použití: Pokud se počítač ve vámi zadaném čase spustil, pak je vše v pořádku a můžete program nakonfigurovat na opakované spouštění počítače. Program tedy znovu spusťte a zadejte datum a čas, kdy se má počítač spustit příště – například v pondělí v 8:30 – a umístěte zatržítko do políčka před tímto údajem. Dále doporučujeme umístit zatržítka vedle položek Turn on monitor and resume from screensaver a Keep screen on afterwards. V poli (4) umístěte zatržítka před všechny dny, kdy se má počítač spouštět. Pokud má toto nastavení platit od této chvíle každý týden, pak navíc vyberte položku Every week.
Další nastavení: Utilita rovněž dokáže spustit libovolný program. Ten zadáte v poli (2), pokud umístíte zatržítko před položku Run the following file/program/web page (or show test message box if empty). Tuto funkci však má smysl použít pouze tehdy, pokud se uživatel do systému přihlašuje automaticky. V poli (3) navíc máte možnost zadat akci, která se provede po stisku tlačítka Start v poli (5) programu Wakeuponstandby. Jestliže se má po jeho stisku pokračovat dále v práci, nechte všechna zaškrtávací políčka prázdná.
Stiskem tlačítka Start se všechna nastavení aktivují. Jenom nezapomeňte před odchodem ze zaměstnání uvést počítač do režimu spánku. Jen tak bude připraven, až zase přijdete do práce.
Program: Wakeuponstandby 1.7.9
Licence: freeware
Operační systém: Windows 2000/XP
Název a velikost souboru: WAKEUPONSTANDBY.ZIP (161 KB)
Download: www.dennisbabkin.com a 

Integrace serveru FTP do Průzkumníka v podobě složky
(Windows XP, Vista)

Vždy, když aktualizujete obsah svých internetových stránek nebo používáte blog, potřebujete přenášet svá data na server FTP. Obvykle se k tomu účelu používají speciální programy. Možná ale nevíte, že pomocí jednoduchého triku můžete ke vzdálené složce na serveru FTP přistupovat v Průzkumníku Windows stejně, jako by se jednalo o složku na místním počítači.
Ze všeho nejdříve na pracovní ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonku Síť (Vista) nebo Místa v síti (Windows XP), popřípadě tu samou složku vyberte v nabídce Start a z kontextového menu zvolte položku Připojit síťovou jednotku. Otevře se dialogové okno, do něhož však nic nezadávejte. Místo toho klepněte na odkaz Připojit k webovému serveru, na který lze ukládat dokumenty a obrázky (Vista), popřípadě Vytvořit účet úložiště online nebo připojit k síťovému serveru (Windows XP).
Vytvoření složky na serveru FTP: Nyní se řiďte pokyny Průvodce přidáním umístění v síti. V prvním dialogovém okně jednoduše pouze klepněte na tlačítko Další. V druhém dialogovém okně klepněte na položku Vybrat vlastní umístění v síti a opět stiskněte tlačítko Další. V dalším kroku zadejte do políčka Adresa v síti nebo v Internetu adresu k serveru FTP, a to včetně řetězce ftp:// (například ftp://online.idg.com) a opět stiskněte tlačítko Další. Pokud se pro přihlášení k požadovanému serveru musí zadávat přihlašovací údaje, zrušte v následujícím okně zatržítko před položkou Přihlásit anonymně a do příslušného políčka zadejte uživatelské jméno. Po stisku tlačítka Další pak budete ještě mít možnost toto připojení pojmenovat a konečně po opětovném klepnutí na tlačítko Další konfiguraci dokončíte. V posledním okně průvodce se dozvíte, že se podařilo úspěšně vytvořit nové umístění v síti. Pokud budete chtít, může se po klepnutí na tlačítko Dokončit okamžitě vytvořit připojení k serveru FTP, tedy se na serveru FTP otevře vámi požadovaná složka.
Uložení hesla: Pokud pro přihlášení k serveru FTP musíte zadávat heslo, budete v tomto okamžiku vyzváni k jeho zadání. V dialogovém okně se zároveň objeví i možnost toto heslo uložit, takže je nebudete muset při každém přihlašování zadávat znovu. Možnost zapamatování hesla však doporučujeme použít pouze tehdy, pokud na vašem počítači zároveň nepracuje žádný jiný uživatel, aby se ten nemohl bez vašeho vědomí k tomuto serveru FTP připojit.
Novou složku poté naleznete přímo po poklepání na ikonu Počítač (Vista) nebo Místa v síti (Windows XP). S touto složkou pak můžete provádět stejné operace, jako by se jednalo o složku na místním počítači. Můžete tedy do ní kopírovat soubory, vytvářet nové složky, přesouvat či odstraňovat soubory. Jakmile někdy v budoucnu už složku na serveru FTP nebudete v Průzkumníku potřebovat, stačí ji jednoduše označit a odstranit.

Změna ikony u obrázků otevíraných programem Irfan View
(Irfan View 3.6 a vyšší)

Právě jste si na počítači celou řadu různých typů souborů obrázků asociovali s programem Irfan View, abyste tyto soubory mohli otevírat právě v tomto programu. Zároveň došlo k tomu, že soubory s těmito příponami dostaly přiřazenu standardní ikonu programu Irfan View. Vám se však ikona v podobě červeného fleku na bílém pozadí (která se snad líbí pouze autorovi programu) vůbec nezamlouvá a chtěli byste namísto ní zobrazovat nějakou jinou, která bude daleko líbivější.
Program Irfan View, který naleznete samozřejmě
i , nabízí i jiné ikony, jež se mohou zobrazovat u souborů otevíraných právě tímto programem. Jedná se však o poměrně dobře skryté nastavení. Otevřete program Irfan View a klepněte v menu Nastavení/Možnosti nastavení na záložku Přípony. Zde stiskněte tlačítko Různé. V dialogovém okně, které se následně objeví, pak můžete vybrat tu ikonu, která se vám nejvíce líbí. Na stejném místě zároveň najdete i možnost Použít odlišné ikony (Icons-Plugin). Pokud ji zvolíte, budete mít možnost přiřadit každému typu souboru vlastní ikonu, a to z knihovny ICONS.DLL. Tato knihovna je součástí plug-inu Icons, který je standardně v instalaci programu obsažen.
Licence: zdarma pro nekomerční použití
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: IVIEW410_SETUP.EXE (1,10 MB)
Download: www.irfanview.com a 

Posun obsahu toho okna, v němž se právě nachází ukazatel myši
(Windows 2000, XP, Vista)

Bez kolečka na myši se dnes prakticky neobejdeme. Windows bohužel tuto praktickou součást počítačové myši nevyužívají optimálně. Když otočíte kolečkem myši, pak dojde k posunování obsahu toho okna nebo toho prvku okna, které je právě nastaveno jako aktivní. Pro uživatele však není vždy přímo jasné, které okno je právě nastaveno jako aktivní. Často tedy dochází k posunování obsahu u toho nesprávného okna a uživatel musí nejprve požadované okno označit, až teprve pak může prohlížet jeho celý obsah. V tomto tipu vám představíme naši utilitu, která zajistí, že Windows umožní prohlížet obsah toho okna, v němž se nachází ukazatel myši.
Tam, kde standardní prostředky Windows selhávají, nastupuje naše utilita pcvHoverWheel.exe, kterou naleznete . Manipulace s ní je velmi prostá. Stačí ji pouze poklepáním spustit. V pravé části hlavního panelu se objeví ikonka tohoto programu, která označuje, že je aplikace aktivní.
Chcete-li funkčnost programu vyzkoušet, pak spusťte několik aplikací (třeba Internet Explorer, Word a Průzkumník Windows) a jejich okna umístěte vedle sebe. Obsah oken aplikací samozřejmě musí být tak velký, aby se objevily u těchto oken posuvníky. Nyní ukazatel myši přesuňte do toho okna, které není aktivní, a otočte kolečkem myši. Uvidíte, že nyní můžete pohodlně procházet celý obsah tohoto okna, což standardně ve Windows není vůbec možné.
Utilitu můžete samozřejmě nastavit i tak, aby se automaticky spouštěla při startu Windows. Stačí jejího zástupce umístit do nabídky Start do složky Programy/Po spuštění. Chcete-li utilitu ukončit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonku v hlavním panelu a z kontextového menu vyberte příkaz Exit.
Způsob, jímž utilita pracuje, je velmi prostý. Jakmile použijete kolečko myši, způsobí utilita pcwHoverWheel vyvolání události, která zjistí umístění ukazatele myši vůči celé obrazovce a tím najde i ID okna, v němž se ukazatel myši nachází. To je mimochodem příčinou toho, proč utilita korektně pracuje pouze u systémů využívajících pouze jeden monitor. Pokud používáte počítač, k němuž jsou připojeny dva monitory, pak se zmiňovaná událost zpracovává pouze u hlavního monitoru, na ostatních otočení kolečkem myši nemá žádný vliv.
V dalším kroku se oknu, v němž se nachází ukazatel myši, předá příkaz Scroll. Při velmi rychlém posouvání by se nemělo volat příliš mnoho instancí daného vlákna, neboť by jinak docházelo při prohlížení obsahu daného okna k chybám. Z tohoto důvodu utilita omezuje maximální počet současných dotazů, jinými slovy počet událostí typu Scroll, které zachytí. Při prohlížení obsahu okna byste však toto opatření neměli nijak negativně pocítit.
Program: pcwHoverWheel 1.0
Licence: freeware
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista
Název a velikost souboru: PCWHOVERWHEEL.EXE (201 KB)
Download:

Optimální nastavení služeb
(Windows XP, Vista)

Celá řada služeb spuštěných v operačním systému patří mezi ty nepostradatelné, ale najde se i dost těch, které jen zbytečně ubírají systémové prostředky. Bohužel je ve Windows XP velmi obtížné poznat, které služby jsou pro operační systém potřeba a které jsou zbytečné. Ve Vistě je to ostatně ještě obtížnější. Přitom optimálním nastavením služeb značně navýšíte výkon systému a zároveň snížíte manévrovací prostor malwaru. Větší výkon a bezpečnost – podívejte se, jak na to!
Služby nejsou nic jiného než aplikace, které většinou běží v kontextu systému na pozadí. Většina služeb se automaticky spouští při startu Windows. Služby pracují nezávisle na přihlášeném uživateli a zároveň lze jejich konfiguraci provádět pouze postupně a přes konzolu Windows s názvem SERVICES.MSC nebo prostřednictvím programu SC.EXE, který je obdobou konzoly SERVICES.MSC a pracuje na příkazovém řádku.
Každá služba se dá spouštět čtyřmi způsoby (automaticky, automaticky se zpožděným spuštěním, ručně, spouštění lze rovněž zakázat). Výběr správné možnosti není právě snadný, neboť dokumentace k jednotlivým službám je extrémně chudá. Pokud kupříkladu zakážete spuštění nějaké služby, pak se může snadno stát, že nebudete moci využívat některou funkci systému nebo v krajním případě operační systém nespustíte vůbec. vám nabízíme skripty pcwXPServices (pro Windows XP) a pcwVistaServices (pro Vistu), pomocí nichž budete moci bez jakýchkoliv problémů konfigurovat všechny služby ve Windows XP, popřípadě Vistě.
Použití: Rozbalte archiv odpovídající vašemu operačnímu systému do libovolné složky a poklepáním spusťte soubor HTA, který v něm najdete. Po spuštění skriptu uvidíte v jeho okně několik předem nakonfigurovaných variant s různou úrovní spuštěných služeb. Kromě standardního nastavení jsme pro vás připravili i naši vlastní redakční konfiguraci služeb, při níž jsme se pokusili vybrat a vypnout ty služby, o nichž si osobně myslíme, že je běžný uživatel při práci s počítačem nevyužije. Pokud vyberete možnost Konfigurace služeb na minimální úrovni, pak dojde v systému k vypnutí maximálního možného počtu služeb. Spuštěny budou pouze ty nejzákladnější systémové služby, ovšem na druhou stranu má systém k dispozici daleko více prostředků.
Vzhledem k tomu, že se ve Vistě dá spouštět daleko více služeb než ve Windows XP, máme pro uživatele Visty připravenu ještě jednu variantu s ohledem na maximální stabilitu systému. Jedná se o konfiguraci, kdy jsou některé služby sice zastaveny, ale není jich tolik jako v případě naší „redakční“ konfigurace a oproti standardní konfiguraci byste při práci na počítači neměli zaznamenat žádný rozdíl. Pokud v okně skriptu klepnete na tlačítko se symbolem otazníku, pak se zobrazí k dané možnosti krátká nápověda.
Konfigurace: Po výběru některé z variant se v poli Podrobnosti týkající se konfigurace služeb objeví informace o dané variantě, včetně nastavení služeb odpovídající této variantě. Vybranou konfiguraci služeb následně potvrdíte stiskem tlačítka Použít. Poté se nejprve provede zálohování aktuálního nastavení služeb, abyste v případě potřeby mohli vše vrátit do předchozího stavu (varianta Obnovení poslední nastavené konfigurace služeb), popřípadě původního stavu před spuštěním skriptu (varianta Obnovení výchozí konfigurace). Pro úplné dokončení konfigurace ještě restartujte počítač, aby se v nastavení služeb provedly všechny změny.
Program: pcwXPServices 1.0
Licence: freeware
Operační systém: Windows XP
Název a velikost souboru: PCWXPSERVICES.ZIP (35 KB)
Download:
Program: pcwVistaServices 1.1
Licence: freeware
Operační systém: Windows Vista
Název a velikost souboru: PCWVISTASERVICES1.1.ZIP (79 KB)
Download:

Hra Snake ve Winampu

Programátoři Nullsoftu jsou známí tím, že do každé verze přehrávače multimediálních souborů – známého Winampu – integrují nějakou specialitu. A ta je i u nejnovější verze s označením 5.5. Jedná se o verzi vydanou k výročí deseti let existence programu a samozřejmě vám ji nabízíme i .
Autoři v programu tentokrát skryli hru. Spustíte ji tak, že klepnete do menu Options/Preferences. Poté v levém sloupci klepněte na položku Skins a v pravé části okna poté vyberte položku Bento nebo Big Bento. Nyní vyberte v levém sloupci položku Modern Skins a zde otevřete záložku Current skin. Po poklepání na obrázek se pak spustí hra Snake (had).
Samotného hada pak ve hře ovládáte kurzorovými šipkami. Cílem této velmi známé hry je pohltit co nejvíce velbloudů. Ale pozor, po každém pohlcení velblouda se had prodlouží. Během hry nesmíte narazit do žádného okraje. V opačném případě hra končí a ubere se vám jeden život.
Hra Snake se poprvé objevila již v roce 1977 a původně pochází z herních automatů – konkrétně z hry Hustle od firmy Gremlin. V roce 1979 se objevila verze této hry pro mikropočítač TRS-80 od firmy Tandy, kde se jmenovala Worms. Od této chvíle se hra Snake postupně objevila prakticky v každé počítačové platformě. Dnes ji potkáte zejména v mobilních telefonech.
Program: Winamp 5.51
Licence: freeware
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: WINAMP551_FULL_EMUSIC-7PLUS_EN-US.EXE (8,35 MB)
Download: www.winamp.com a

Na vašem počítači máte složku plnou obrázků a chtěli byste je všechny najednou oříznout, zmenšit na určitou velikost, převést do jednoho formátu nebo všechny najednou přejmenovat. Ovšem místo toho, abyste docela otravným a nudným způsobem prováděli tyto akce v programu pro úpravu obrázků, vyzkoušejte třeba náš skript.
Freewarový program Irfan View 4.10, který vám nabízíme , disponuje celou řadou příkazů použitelných na příkazovém řádku.
Pomocí těchto příkazů můžete provádět spoustu akcí týkajících se úpravy obrázků přímo. Bohužel používání těchto příkazů není právě jednoduché a často se nedá použít na více než jeden soubor. Ovšem pomocí našeho skriptu pcwPicConverter.Hta pro Irfan View půjde vše daleko jednodušeji a rychleji. Skript samozřejmě naleznete .
Náš skript pro svou práci vyžaduje nainstalovaný Irfan View. Poté stačí skript spustit poklepáním. V jeho okně nyní můžete nastavit celou řadu parametrů například pro ořezání, zmenšení, přejmenování či nastavení formátu souborů. Každou funkci můžete použít buď samostatně, nebo použít několik funkcí současně. Pokud ve skriptu ponecháte některá políčka prázdná, popřípadě do nich napíšete nulu, pak se po spuštění skriptu přeskočí. Povinné je pouze zadání struktury pro název souboru a výstupního formátu.
Oříznutí: Do políček X, Y, Š a H zadejte souřadnice výřezu, který chcete uložit. Souřadnice X a Y odpovídají levému hornímu okraji výběru. Správné hodnoty najdete tak, že jeden z obrázků otevřete v programu Irfan View a poté klepnete do menu Úpravy/Vytvořit vlastní výběr selection. Nyní se objeví dialogové okno, v němž můžete do jeho pravé poloviny zadat souřadnice odpovídající vašemu výběru. Do políčka lze zadat libovolné hodnoty (například 0 pro souřadnice x a y a 100 pro hodnoty Šířka a Výška). Poté stiskněte tlačítko Použít na obrázek. Nyní se vám v levém horním okraji objeví výběr ve tvaru čtverce. Tento výběr lze rozšířit do libovolné ze čtyř stran. Jakmile se vám podaří vytvořit ten správný výběr, pak si můžete v záhlaví okna aplikace pod parametrem Selection přečíst hodnoty, jež pak zadáte do příslušných políček skriptu.
Zmenšení: V poli Výsledná velikost obrázku naleznete v našem skriptu dvě políčka – Šířka a Výška. Do těchto políček zadejte hodnoty šířky a výšky obrázku, na kterou se má původní obrázek převést nebo oříznout. Hodnoty se zadávají v pixelech. Pokud například připravujete obrázky pro svoje internetové stránky, pak doporučujeme zadat hodnoty 800 pixelů pro šířku a 600 pixelů pro výšku. Poměr stran zůstává při této operaci zachován, takže nedochází k žádnému zkreslení. Na druhou stranu se samozřejmě může stát, že se při ořezávání nepodaří dosáhnout přesně vámi zadaných parametrů – to pokud jste nezadali do políček pro šířku a výšku hodnoty odpovídající přesně poměru stran v původním obrázku.
Konverze: V poli Nový název a formát obrázku se vyplňují políčka Vzorec a Formát. Do políčka Vzorec přijde název, který budou dostávat všechny obrázky, a k němu se přidá až šest znaků #, jež slouží jako zástupné znaky pro čísla označující pořadí obrázků, jak byly vytvářeny. Pokud máte ve složce maximálně 99 obrázků, pak vystačíte se dvěma zástupnými znaky (##). Pokud máte ve složce 100 a více obrázků, potřebujete zástupné znaky tři (###), u složek s tisícem obrázků pak čtyři zástupné znaky (####). V poli Formát vyberte formát souboru, v němž se má vyskytovat. To je velmi praktické, protože se do jednoho formátu převedou všechny původní obrázky, a to i ty, které byly původně v různém formátu.
Spuštění utility: Posledním krokem je výběr zdrojové a cílové složky, a to pomocí tlačítka >>. Nakonec stiskněte tlačítko Použít. Utilita nyní postupně zpracuje všechny obrázky ze zdrojové složky a uloží je do vámi nastavené cílové složky.
Program: Irfan View 4.10
Licence: zdarma pro nekomerční použití
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: IVIEW410_SETUP.EXE (1,10 MB)
Download: www.irfanview.com a
Program: pcwPicConverter
Licence: freeware
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: PCWPICCONVERTER.ZIP (4 KB)
Download:

Zjištění hodnoty v posledním sloupci každého řádku
(Excel 97 – 2003)

V Excelu potřebujete pro nějaký výpočet zjistit z každého řádku hodnotu v posledním obsazeném sloupci. Pomoci si můžete vzorcem využívajícím matice.
Hodnotu posledního vyplněného sloupce například v pátém řádku získáte pomocí následujícího maticového vzorce:
NEPŘÍMÝ.ODKAZ(ZNAK(64+MAX(KDYŽ(JE.PRÁZDNÉ(C5:E5);““;SLOUPEC(C5:E5))))&ŘÁDEK())
V tomto vzorci je nutné písmenka sloupců C a E v našem příkladu nahradit písmenky odpovídajícími sloupcům na vašem listu. Funkce JE.PRÁZDNÉ prověřuje, které sloupce jsou prázdné, její spojení s funkcí MAX zjistí čísla posledních sloupců, které v pátém řádku obsahují nějaký odkaz. Pomocí funkce ZNAK a opravného faktoru 64 vyhledáte odpovídající písmena sloupců, jež se následně spojí pomocí funkce ŘÁDEK(), tedy číslem aktuálního řádku. Pomocí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ pak zjistíte obsah buňky, kterou jste tímto způsobem zjistili.
Důležité je, abyste vzorec zadali jako maticový. Po zadání vzorce do buňky proto nepoužívejte jako obvykle klávesu Enter, ale klávesovou zkratku Ctr+Shift+Enter. Excel tak pozná, že se jedná o maticový vzorec a automaticky jej uzavře do složených závorek.
Nyní můžete vzorec tažením myší zkopírovat do všech následujících buněk ve sloupci. Excel přitom do těchto buněk automaticky a správně zkopíruje vzorec jako maticový.

Ukrývání archivů Winrar do upravených souborů obrázků
(Winrar)

Na vašem vyměnitelném disku USB máte uloženo několik dokumentů obsahujících citlivé údaje a samozřejmě nechcete, aby se tyto dokumenty dostaly do nepovolaných rukou. Každého uživatele asi jako první napadne tyto dokumenty zašifrovat. Nicméně my vám v tomto tipu poradíme kupodivu něco docela jiného: ukážeme vám trik, kterým dokonce dokážeme data skrýt tak, že je případný zloděj vůbec nenajde.
Ukryjte archivy RAR, které jste dříve vytvořili pomocí programu Winrar (jehož zkušební verzi naleznete i ), do souborů obrázků. Celý trik spočívá v tom, že oba soubory (archiv i soubor obrázku) zkopírujete společně. Po poklepání se v Průzkumníku Windows objeví obrázek. Obsah archivu se objeví teprve tehdy, kdy soubor obrázku otevřete právě v programu Winrar. Jako bezpečné úložiště citlivých dat vám tedy poslouží zcela obyčejný obrázek.
Ukrytí dat do souboru obrázku: Otevřete příkazový řádek (příkazem CMD.EXE) a zadejte do něj následující příkaz: copy /b <soubor obrázku> + <archiv RAR> <nový název obrázku>
Výrazy v závorkách samozřejmě nahraďte příslušnými cestami. Nově vytvořený soubor obrázku nyní můžete zobrazovat v Průzkumníku Windows tak, jak jste zvyklí. Nebude na něm ani náznak toho, že by mohl obsahovat nějaký archiv RAR. Pokud však soubor obrázku otevřete v programu Winrar, zobrazí se obsah archivu, který můžete obvyklým způsobem rozbalit.
Utilita PC WORLDu: Pokud budete tento trik používat častěji, pak vám doporučujeme použít náš skript pcwRarHide.VBS, který najdete . Pokud jej spustíte, provede se jeho instalace do kontextového menu souborů RAR. Poté můžete klepnout na soubor archivu RAR pravým tlačítkem myši a z kontextového menu, které se objeví, pak vybrat položku Skrýt do obrázku. Poté budete dotázáni, do kterého souboru obrázku chcete archiv integrovat. Název obrázku pak bude stejný jako původní soubor obrázku, navíc bude obsahovat pouze řetězec „_nový“. Budete-li později chtít skript odinstalovat, spusťte jej jednoduše ještě jednou.
Tip: Popisovaný tip bohužel nefunguje se všemi obrázky, někdy se může stát, že Winrar odmítne soubor obrázku otevřít. Zjistili jsme, že kvůli datům EXIF se takto chovají třeba fotografie. Na druhou stranu například obrázky se screenshoty fungují prakticky vždy.
Program: Winrar 3.71
Licence: shareware
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: WRAR371CZ.EXE (1,27 MB)
Download: www.rar.cz a
Program: pcwRarHide.VBS
Licence: freeware
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000/XP/Vista/2003
Název a velikost souboru: PCWRARHIDE.VBS (3 KB)
Download:

Označení svátků bez jejich příslušnosti ke státu
(Outlook 2003)

Po importu svátků se v Outlooku v kalendáři zobrazují kromě názvu svátku zároveň i informace, pro kterou zemi tento svátek platí. Tyto informace jsou však většinou přebytečné a jen zabírají místo. V tomto tipu vám ukážeme, jak se těchto informací zbavit.
Abyste nemuseli editovat jednotlivé svátky po jednom, můžete použít následující trik. Nejprve vytvořte pro svůj kalendář svoje vlastní nastavení. Klepněte proto v menu Zobrazit/Uspořádat podle/Aktuální zobrazení na položku Definovat zobrazení. V dialogovém okně Organizátor vlastních zobrazení klepněte na položku Zvláštní události, stiskněte tlačítko Kopírovat a zadejte pro nové zobrazení nějaký výstižný název. V dalším dialogovém okně vyberte položku Seskupit podle a v poli Seskupit položky podle vyberte ze seznamu položku Splnit do a v dalším poli Místo konání. Zadané údaje potvrďte stiskem tlačítka OK a poté klepněte na tlačítko Filtr. Ve stejnojmenném dialogovém okně se pak přesuňte na záložku Další volby a stiskněte tlačítko Kategorie. V seznamu položek pak vyberte položku Svátek. Všechna nastavení opět potvrďte a stiskem tlačítka Použít zobrazení poté zavřete i dialogové okno Organizátor vlastních zobrazení.
Pro odstranění údajů z kategorie Svátek v kalendáři nyní postačí přesunout jednotlivé položky ze skupiny Splnit do /Místo konání: Česká republika do skupiny Splnit do/Místo konání: (není). Vzhledem k tomu, že tato skupina standardně dosud neexistuje, poklepejte v seznamu svátků na libovolný svátek a smažte v něm údaj o zemi. Po uložení upraveného údaje se skupina Splnit do/Místo konání: (není) automaticky vytvoří. Nakonec do této skupiny přesuňte všechny záznamy přetažením nadpisu skupiny (v našem případě Splnit do/Místo konání: Česká republika).

Windows XP SP2

Uvedení počítače do režimu spánku přes příkazový řádek

Pokud chcete počítač uvést do režimu spánku pomocí příkazového řádku, pak použijte následující dva příkazy, popřípadě je zadejte do dávkového souboru:
powercfg /hibernate on
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
První příkaz na vašem počítači zapíná podporu režimu spánku a druhý příkaz počítač do režimu spánku přímo převádí. Nezapomeňte se před použitím těchto příkazů přesvědčit, že počítač splňuje všechny předpoklady pro uvedení do režimu spánku (viz tip Automatické probouzení počítače z režimu spánku).
Pokud je na počítači podpora režimu spánku vypnuta, pak můžete pomocí příkazového řádku uvést počítač alespoň do úsporného režimu. Použijte k tomu tyto příkazy:
powercfg /hibernate off
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
První řádek vypíná podporu režimu spánku, druhý pak uvede počítač do úsporného režimu.

Outlook 2003
Odpovědět všem

Často je nepříjemné, pokud při odpovídání na nějaký e-mail omylem tuto odpověď pošlete všem adresátům, kterým byl původní e-mail určen. Jestliže nastane jednou situace, kdy chcete, aby se odpověď na e-mail skutečně dostala k více příjemcům, pak k tomu účelu můžete Outlook nastavit. Klepněte před odesláním zprávy na tlačítko Možnosti. V poli Možnosti doručování zadejte do políčka Odpovědi doručit na adresu všechny příjemce, kterým má Outlook vaši odpověď na e-mail zaslat. Pakliže později příjemce na váš e-mail odpoví, vloží Outlook jako příjemce všechny e-mailové adresy, které jste do výše zmíněného pole zadali.

Windows 2000, XP
Zobrazování síťových složek vždy v režimu Průzkumníka Windows

Nastavili jste si ve Windows jednoduché zobrazování obsahu složek, a to proto, aby se v levém sloupci okna zobrazovaly nejčastěji používané operace. U síťových prostředků (na jiných počítačích, kdy je přístup k nim sdílen) však sloupec s nejčastěji používanými operacemi nepotřebujete a místo něj potřebujete zobrazení složek ve dvou sloupcích tak, jak je tomu v Průzkumníku.
Toto nastavení můžete provést pouze úpravou registru. Spusťte proto Editor registru a poté otevřete klíč Hkey_Classes_RootFoldershellopenddeexec. Zde nahraďte údaj:
[ViewFolder(„%l“, %I, %S)]
pro řetězcovou hodnotu (Výchozí) příkazem:
[ExploreFolder(„%l“, %I, %S)]
Když si nyní vyžádáte zobrazení složky zadáním cesty k ní nebo přes klepnutí na odkaz, pak uvidíte zobrazení v rozšířeném režimu Průzkumníka Windows. Jestliže se však ke složce budete dostávat přes ikonku Tento počítač, pak se bude používat jednoduché zobrazení. Budete-
-li chtít toto chování později změnit, pak stačí do registru zapsat opět původní údaj.

Office 2000–2003
Vložení hypertextového odkazu

Dostali jste se na nějakou zajímavou internetovou stránku a chcete její adresu vložit do dokumentu vytvořeného v některém programu Office? Pokud jste k tomuto účelu doposud používali schránku, pak zkuste následující trik. Spusťte příslušnou aplikaci kancelářského balíku Office a klávesovou zkratkou Ctrl+K, popřípadě pomocí příkazu Vložit/Hypertextový odkaz zobrazte dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Poté přejděte do okna internetového prohlížeče, v němž se nachází příslušná internetová stránka, a zase zpět do aplikace Office. Tato krátká změna aktivního okna stačí aplikaci Office k tomu, aby do okna Vložit hypertextový odkaz automaticky vložila internetovou adresu stránky v prohlížeči. Nyní vám stačí, abyste zkontrolovali obsah pole Zobrazený text, kde se zobrazuje text, který se použije pro odkaz na tuto internetovou stránku, a popřípadě jej upravili. Nakonec stiskněte tlačítko OK.
8 0073/VAC ?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).