Hlavní navigace

Sada nástrojů pro efektivnější práci na internetu

1. 9. 2008

Sdílet

Seznamte se s největšími oblíbenci naší redakce: představíme vám nejnovější doplňky, které vylepšují Intern...


Seznamte se s největšími oblíbenci naší redakce: představíme vám nejnovější doplňky, které vylepšují Internet Explorer, Firefox a Thunderbird o řadu užitečných funkcí.
Se standardními součástmi prakticky libovolného programu přemýšlivější a náročnější uživatel dlouho nevystačí, a tak hledá, jak by si práci usnadnil a zefektivnil. Navíc každý z nás má svou vlastní individualitu, která se bere v potaz nejen třeba při výrobě automobilů, ale odráží se mimo jiné i v používání různých počítačových programů a v jejich nastavení. V tomto článku budeme vylepšovat Internet Explorer, Firefox a program pro práci s elektronickou poštou – Thunderbird. Do všech těchto programů totiž lze integrovat různé další užitečné funkce pomocí speciálních doplňků.

Doplňky pro Firefox, Thunderbird…

Velmi hojná je zejména nabídka doplňků pro Firefox (zkuste třeba internetovou stránku http://www.czilla.cz/doplnky/, doplňky, o nichž budeme psát v tomto článku, najdete i  ). V tomto internetovém prohlížeči je totiž podpora pro práci s doplňky na velmi vysoké úrovni. Když si navíc uvědomíme, že Firefox patří mezi programy, u nichž je volně přístupný zdrojový kód, nelze se divit, že patří u vývojářů aplikací k těm nejoblíbenějším. Navíc je dostupný pro řadu operačních systémů – Firefox můžete používat ve Windows, v Linuxu i v operačních systémech Mac OS. Nedivme se proto množství doplňků, které vytvářejí jak profesionální programátoři, tak programátoři, kteří tuto činnost provozují pouze jako koníčka. Všechny tyto doplňky se pak dají zdarma získat na internetové adrese http://addons.mozilla.org. Totéž bez výjimky platí i pro Thunderbird (doplňky pro tento program najdete například na internetové adrese http://www.czilla.cz/produkty/thunderbird/, několik nejzajímavějších pak i   ). Doplňků pro Thunderbird však není tolik jako pro Firefox – odhadem se jedná pouze o pětinu počtu doplňků pro Firefox.
Doplňky se vyskytují ve formátu XPI a instalují se pomocí menu Nástroje/Správce doplňků/Přidat do aplikace Firefox. Pokud hledáte doplněk přímo ve Firefoxu, pak jej můžete instalovat přímo z dané stránky klepnutím na odkaz na soubor XPI.

…a pro Internet Explorer

Doplňky pro Internet Explorer (verzi 7 naleznete jej na internetové adrese http://www.microsoft.com/cze/windows/products/winfamily/ie/default.mspx, popřípadě   ) jsou bohužel roztroušeny po celém internetu – najdete je totiž vždy na internetové stránce jejich autora. Pouze několik z nich se nachází například na stránce http://windowsmarketplace.com, a to v sekci IE Add-Ons. Při výběru doplňků jsme se řídili nejen jejich popularitou, ale zaměřili jsme se i na ty nové či před nedávnem aktualizované. Nechtěli jsme totiž za každou cenu znovu prezentovat ty již notoricky známé, ale představit na nejnovější doplňky, u nichž je největší šance, že budou v případě Firefoxu kompatibilní i s nejnovější verzí 3.0. Mnohé z nich fungují i s betaverzí Firefoxu 3.0. 8 0478/ZAJ oSoubory XPI jako instalační soubory pro doplňky programů MozillyZkratka XPI je odvozena ze slov X-P-Install neboli Cross Platform Install – přeloženo do češtiny to znamená „instalace napříč platformami“. Soubory XPI jsou instalačními soubory pro rozšíření pro všechny produkty firmy Mozilla – ať se jedná o Firefox, Seamonkey, Flock, Thunderbird nebo Sunbird. Dají se použít v libovolném operačním systému, tj. jsou nezávislé na platformě. Soubory XPI jsou vlastně archivy ZIP, u nichž je změněna přípona tak, aby je aplikace Mozilly rozpoznaly a aby je Správce rozšíření v těchto programech dokázal nainstalovat. To mimo jiné znamená, že soubor XPI otevřete v libovolném programu pro práci s archivy.
Struktura souborů XPI: Po rozbalení několika souborů XPI zjistíte, že všechny mají podobnou strukturu. Najdete zde soubor INSTALL.RDF, který obsahuje všechny informace potřebné pro instalaci doplňků, dále jsou v něm údaje o tom, pro který program a pro kterou jeho verzi je doplněk určen, jeho název, krátký popis a jméno autora, včetně odkazu na jeho internetové stránky. Vlastní zdrojový kód doplňku najdete ve složce chrome/content; v této složce se musí vyskytovat minimálně soubor OVERLAY.XUL.
Programovací jazyk: Doplňky se programují v jazyce XUL, což je popisný jazyk pro grafická rozhraní založený na XML. V podsložce locale najdete možné lokalizace doplňků do jiných jazyků, a to ve formě souborů DTD – takto se programují vícejazyčné doplňky, které automaticky rozpoznávají jazyk aplikace, v níž se právě instalují. V souboru XPI se rovněž mohou vyskytovat různé značky, obrázky, zásuvné moduly, skripty v jazyku Java či další prvky, v závislosti na tom, o jaké doplňky se jedná – například zda jde o doplněk využívající grafiku, multimédia či různé další funkce programu.
Web of Trust (WOT)
Zabezpečení Když navštívíte nějakou internetovou stránku, bude vás doplněk WOT pomocí ikonky vedle panelu Adresa informovat o tom, za jak důvěryhodnou stránku ji považují ostatní uživatelé. Po klepnutí na zmíněnou ikonku se pak zobrazí podrobnosti o ohodnocení důvěryhodnosti. Doplněk WOT provádí stejné hodnocení i u odkazů nalezených pomocí internetových vyhledávačů Google a Yahoo. Vedle odkazu na vyhledávanou stránku se totiž objeví ikonka s různou barvou. Zelená barva ukazuje na důvěryhodnou stránku, žlutá barva uživatele varuje, aby věnoval při návštěvě stránky zvýšenou pozornost jejímu obsahu, a konečně červená barva ukazuje na stránku, kterou se v žádném případě nedoporučuje navštívit. K hodnocení stránek se můžete připojit i vy sami.
Download: http://www.mywot.com/en/
Určen pro: Internet Explorer 6 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší
Název a velikost souboru: WOT-LATEST-EN.MSI (0,98 MB) pro Internet Explorer, WOT-20080519-FX.XPI (1,11 MB) pro Firefox.Allow HTML Temp

Zabezpečení

Při přijímání elektronické pošty je z hlediska zabezpečení daleko výhodnější, pokud jsou zprávy pouze ve formátu prostého textu. Potom jsou nejrůznější triky používané pro phishing či jiné zákeřné praktiky naprosto bez šance. Bohužel se občas stane, že se e-maily přijaté jako prostý text vůbec nedají číst. Doplněk Allow HTML Temp vytvoří v Thunderbirdu tlačítko, po jehož stisku se vám e-mail zobrazí ve formátu HTML. Stejnou možnost sice najdete již ve standardním programu, a to v menu Zobrazit/Tělo zprávy jako/Původní HTML, na druhou stranu tlačítko vytvořené doplňkem je snáze po ruce a pokud jej použijete, pak nastavení platí pouze pro onen jediný e-mail. Při čtení další zprávy zase bude platit konfigurace nastavená v programu Thunderbird.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/1556 . Určen pro: Thunderbird 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru: allow_html_temp-2.0.1-tb.xpi (43 KB).Web Security Guard

Zabezpečení

Tento doplněk existuje ve verzi pro Internet Explorer i pro Firefox. Umožňuje každou internetovou stránku ohodnotit z hlediska bezpečnosti. Pokud je ikonka Web Security Guard zelená, pak lze stránku označit jako bezpečnou. Žlutá barva upozorňuje na to, že máte být při prohlížení stránky opatrní a pokud je ikonka červená, návštěva internetové stránky se vůbec nedoporučuje, popřípadě je nanejvýš vhodné prohlížení takové stránky přerušit. Panel nástrojů kromě zmíněného sledování bezpečnosti internetových stránek nabízí i celou řadu dalších funkcí, jako například nástroj pro stahování souborů, čtečku kanálů RSS, možnost poslechu internetových rádií, popřípadě skladeb ve formátu MP3, a konečně třeba i upozorňování na příchozí e-maily.
Download: http://websecurityguard.com/cs/Default.aspx a . Určen pro: Internet Explorer 5.5 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší. Název a velikost souboru: WebSecurityGuardSetup.exe (4,32 MB).

Cache Viewer

Efektivita práceDoplněk Cache Viewer najdete po jeho instalaci do prohlížeče Firefox v menu Nástroje, a to jako stejnojmennou položku. Jeho úkolem je přehledně zobrazovat všechny soubory, které se pro Firefox nacházejí ve vyrovnávací paměti na pevných discích a v operační paměti RAM. Mimo jiné umožňuje i zkopírování libovolné položky z vyrovnávací paměti na libovolné jiné místo na počítači. To se hodí zejména například při ukládání souborů videa z Youtube a podobně, které standardním způsobem neuložíte. Pokud se ale mají do vyrovnávací paměti ukládat i soubory větší než 50 MB, nezapomeňte ve Firefoxu v menu Nástroje/Možnosti/Rozšířené na záložce Síť zvýšit její velikost.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/2489
a .
Určen pro: Firefox 2.0 a vyšší.
Název a velikost souboru: cacheviewer-0.4.7.1-fx.xpi (24 KB).Clipmarks

Efektivita práce

Pomocí doplňku Clipmarks lze ukládat do počítače a úsporným způsobem tisknout jednotlivé prvky internetových stránek. Když klepnete na symbol kancelářské sponky vedle panelu Adresa, přepnete se do režimu Clip. Nyní klepněte na ten prvek internetové stránky, s nímž budete chtít pracovat, a v panelu doplňku Clipmarks klepněte na odkaz Click here when done clipping. Nyní si můžete vybrat, zda označený prvek budete chtít vytisknout, nebo odeslat e-mailem. A když se na internetové stránce http://clipmarks.com zdarma zaregistrujete, můžete vybraný prvek také uložit on-line a nabídnout jej ostatním ke sdílení.
Download: http://clipmarks.com/install/
a .
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru: clipmarks.exe (3,00 MB) pro Internet Explorer, clipmarks-3.5.0-fx.xpi (61,9 KB) pro Firefox.

Greasemonkey

Efektivita prácePomocí doplňku Greasemonkey můžete ve Firefoxu spouštět uživatelem definované skripty, a tak rozšířit funkčnost libovolných internetových stránek právě ve vašem internetovém prohlížeči. Pod pojmem uživatelem definované skripty zde myslíme drobné skripty napsané v jazyku Java – jedná se tedy o jakési miniaplikace, s jejichž pomocí můžete na vybraných internetových stránkách provádět různé úpravy. Například na internetové adrese http://userscripts.org najdete takových miniaturních skriptů přes 15 000. Stačí si jen vybrat. Za všechny jmenujme třeba skript Download Video (http://userscripts.org/scripts/show/4037), který u internetových portálů s videem, jako je například Youtube, Clipfish a další, vloží odkazy, pomocí nichž si budete moci jednotlivá videa na stránkách stáhnout.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/748. Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší. Název a velikost souboru: greasemonkey-0.8.20080609.0-fx.xpi (79 KB).

IE7 Pro

Efektivita práce

Doplněk IE7 Pro integruje do Internet Exploreru celou řadu velmi praktických a užitečných funkcí. Za všechny jmenujme alespoň blokování reklam či správu relací, která zajistí, že se po nečekaném pádu Internet Exploreru při novém spuštění obnoví obsah všech naposledy otevřených záložek. Zajímavé je i používání gest myší, rychlé přepínání mezi servery proxy a spousta jiných vymožeností. IE7 Pro dokáže interpretovat i uživatelem definované skripty, které naleznete na internetové adrese http://iescripts.com. Uživatelé, pro něž je programování koníčkem, tak mají možnost realizovat svoje myšlenky a nápady a poté se o ně podělit s ostatními. Návod pro vytváření takových skriptů najdete na internetové stránce http://www.ie7pro.com/user-plugin.html.
Download: http://www.ie7pro.com/
Určen pro: Internet Explorer 6 a vyšší.
Název a velikost souboru:
IE7proSetup_2.3.exe (2,31 MB).

Lightning

Efektivita práce

Aplikace vyvinutá Mozillou, která funguje jako kalendář, se nazývá Sunbird. Vzhledem k tomu, že se jedná o program, který funguje samostatně, nestal se tak oblíbeným, jak by si možná zasloužil. Většina uživatelů totiž upřednostňuje aplikace, které v sobě funkce programu pro práci s elektronickou poštou a kalendáře kombinují. Když totiž obdržíte e-mailem pozvánku na nějakou akci, můžete si termín akce okamžitě a hlavně automaticky nastavit v kalendáři jako novou událost – tak to například funguje v Outlooku. To samé, co dokáže Outlook, zvládne Thunderbird také, ovšem s nainstalovaným doplňkem Lightning. Zmiňovaný doplněk totiž do Thunderbirdu integruje funkci kalendáře. Lightning dokáže pracovat jak s místními kalendáři, tak s internetovými kalendáři ve formátu iCal.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/2313. Určen pro: Thunderbird 1.5 a vyšší
Název a velikost souboru: lightning-0.8-tb-win.xpi (1,98 MB)

Open Last Closed Tab

Efektivita práce

Uzavření té nesprávné záložky v Internet Exploreru dokáže člověka pořádně rozčílit. A samozřejmě se to stává nejčastěji tehdy, když právě hodně pospícháte. Navíc ve většině případů jste ke vší smůle omylem zavřeli záložku, v níž byla načtena internetová stránka, kterou ani nemáte mezi oblíbenými položkami a ani ji nelze jednoduše zadat do panelu Adresa. A tak nezbývá než zavzpomínat, jak jste se k oné stránce vlastně dostali. Kolik času zbytečně strávíte tím, než internetovou stránku najdete – a to všeho všudy jen kvůli jedinému chybnému klepnutí myší! Proti takovým chybám vám od příště pomůže doplněk Open Last Closed Tab. Stačí použít klávesovou zkratku <Alt><X> a naposledy uzavřená záložka se opět objeví i se svým obsahem.
Download: http://www.muvenum.com/blog/2007/03/20/ie7-open-last-closed-tab-v3200-released/ a .
Určen pro: Internet Explorer 7. Název a velikost souboru: openlastclosedtab-ie-setup.exe (256 KB)

Signature Switch

Efektivita práce

Funkce vkládání podpisů představuje v e-mailech možnost, jak vložit text obsahující vaše jméno, příjmení a případně další údaje, jako je funkce či kontaktní informace. Všechny tyto informace se pak automaticky vkládají na konec každého vašeho e-mailu jako podpis. Jak již bylo zmíněno, jako podpis může sloužit prakticky libovolný text. V zaměstnání to bude většinou vaše jméno, příjmení, popřípadě další informace, u e-mailů odesílaných vašim přátelům mohou jako podpisy sloužit více či méně originální aforismy, vtipy či úsloví. Doplněk Signature Swirch vám umožní přepínat mezi různými variantami podpisů. Po jeho instalaci budete mít možnost vybírat mezi podpisy pomocí tlačítka nebo nového dalšího menu v okně pro psaní nové zprávy. V případě potřeby můžete i vložení podpisu úplně zakázat. Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/611.
Určen pro: Thunderbird 1.5 a vyšší. Název a velikost souboru: signature_switch-1.6.1-tb.xpi (77 KB)

Footiefox

Poskytování informací

Instalací doplňku Footiefox budete mít aktuální výsledky fotbalových zápasů jako na talíři. Co je důležité na úvod zmínit, program zná také tuzemskou Gambrinus ligu.Footiefox se umístí do stavového řádku a ukazuje stavy utkání ve vámi vybraných fotbalových ligách. Všechny významnější ligy jsou již v doplňku zahrnuty. Doplněk ve stavovém řádku zobrazuje buď stav pouze jednoho vámi vybraného utkání, nebo kolem dokola ukazuje stavy všech utkání ve vybrané lize. Nastavení doplňku se provádí pomocí malé šipky. Pokud budete při práci na počítači neustále připojeni k internetu, objeví se při každém gólu patřičná informace a uslyšíte zvukový signál.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/725.
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
footiefox-2.1.2-fx.xpi (278 KB)

Forecastfox

Poskytování informací

Jaké bude počasí? Tak na tuto otázku vám v každém okamžiku odpoví doplněk Forecastfox. Po jeho instalaci budete dotázáni, pro které město se má zobrazovat nejen aktuální stav počasí, ale i předpověď na další dny. Všechny údaje se zobrazují přímo ve stavovém řádku internetového prohlížeče. Pomocí funkce Profil si pak můžete nastavit pro sledování počasí další města. Mezi jednotlivými lokalitami pak přepínáte pomocí pravého tlačítka myši na panelu doplňku a příkazem Změnit profil. Klepnutím levým tlačítkem myši získáte pro daný den podrobnější předpověď počasí. Údaje pochází ze serveru http://accuweather.com.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/398.
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší
Název a velikost souboru:
forecastfox___-0.9.7.6-fx.xpi (359 KB)

Google Preview

Poskytování informací

Do panelu Google Preview IE můžete zadávat výrazy pro vyhledávání stejně, jako to znáte u standardního panelu nástrojů ve vyhledávači Google. Rozdíl je v tom, že utilita zobrazí u každého z výsledků vyhledávání i náhled nalezené internetové stránky. Funkci náhledu můžete zachovat i tehdy, když nechcete plýtvat místem pro tento panel nástrojů. Panel nástrojů Google Preview IE totiž okamžitě zmizí, jakmile na něj klepnete pravým tlačítkem myši. Náhledy internetových stránek pro výsledky vyhledávání se však zobrazí i poté, co zkusíte znovu vyhledávat přes http://google.cz.
Download: http://ackroyd.de/googlepreview-ie/
a .
Určen pro: Internet Explorer 6 a vyšší.
Název a velikost souboru:
GooglePreviewIE_Toolbar_1.4.exe (1,05 MB).

Piclens

Poskytování informací

Tento doplněk vytvoří z jednotlivých obrázků na internetové stránce velmi povedenou 3D galerii, která zaplní celou pracovní plochu. Bohužel funguje jen u některých stránek, například u portálu Flickr, který obsahuje fotografie, nebo u vyhledávání obrázků vyhledávačem Google. Na těchto stránkách se v obrázcích objeví malá šipka označující přehrávání. Na tuto šipku přesuňte ukazatel myši. Po klepnutí na tuto šipku se spustí Piclens v režimu celé obrazovky a zobrazí 3D náhledy všech obrázků. Při poklepání na libovolný obrázek se tento zobrazí přes celou obrazovku. Doplněk dokáže z uvedených obrázků spustit diashow. Download: http://www.piclens.com/ pro Internet Explorer, https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/5579 pro Firefox. Určen pro: Internet Explorer 6 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší. Název a velikost souboru: piclens-win-iefull-release-1.7.0.3458.msi (1,62 MB) pro Internet Explorer, piclens-1.7.0.3459-fx-win.xpi (2,55 MB) pro Firefox.Quote Colors
Poskytování informacíThunderbird při psaní odpovědí zobrazuje citace textů převzatých z původních e-mailů vždy různými barvami tak, že každá úroveň má jinou barvu. To všechno má udržet maximální přehlednost. Dále odstraňuje barevné sloupce po stranách citací a nahrazují je znakem >. To odpovídá zobrazení v původní zprávě – znaky > se tam skutečně vyskytují. Thunderbird tyto znaky totiž standardně nahrazuje sloupci. To však platí pouze pro zobrazení. Při odeslání program pro práci s elektronickou poštou opět použije znaky > a takto jsou uloženy i zprávy uvnitř programu. Doplněk Quote Colors se postará o nastavení různých barev textů pro odlišné úrovně citací.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/170. Určen pro: Thunderbird 1.0 a vyšší.
Název a velikost souboru:
quote_colors-0.2.8-tb.xpi (36 KB).

Wizz RSS News Reader

Poskytování informací

Pomocí menu Zobrazit/Postranní lišta/Wizz RSS, popřípadě klávesovou zkratkou <Alt><Q> se zobrazí postranní panel, který zobrazí všechny příspěvky z vámi odebíraných kanálů RSS. Chcete-li nějaký nový kanál naopak přidat, klepněte do tohoto panelu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu, které se objeví, vyberete položku Přidat kanál. Když na libovolný kanál klepnete pravým tlačítkem myši, můžete jej stejnojmennou položkou přidat mezi hlídané kanály. Potom se objeví upozornění vždy, když se v kanálu objeví nějaký nový příspěvek. Doplněk Wizz RSS News Reader podporuje i tzv. podcasty, což jsou také jakési kanály RSS, které však obsahují soubory videa nebo zvuku.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/424.
Určen pro: Firefox 2.0 a vyšší.
Název a velikost souboru:
wizz_rss_news_reader-3.0.0.0-fx.xpi (193 KB.)

Autocomplete Manager

Úspora času

Díky tomuto doplňku získáte přístup ke všem svým oblíbeným položkám přímo z panelu Adresa. Stačí do tohoto panelu zapsat několik písmen z názvu požadovaného oblíbeného odkazu, popřípadě začátek jeho internetové adresy, a hned se objeví rozevírací menu, nabízející všechny odpovídající oblíbené položky. Budou psány kurzívou – to proto, abyste je odlišili od standardních odkazů. Vhodnou oblíbenou položku pak vyberete pomocí klávesových kláves a výběr potvrdíte stiskem klávesy Enter. Doplněk Autocomplete Manager lze konfigurovat prostřednictvím menu Nástroje/Správce doplňků/Autocomplete Manager, kde klepnete na tlačítko Možnosti.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/2300.
Určen pro: Firefox 2.0.
Název a velikost souboru:
autocomplete_manager-2.3-fx.xpi (79 KB).

Bookmark Previews

Úspora času

Jak praví jedno moudré úsloví: Jeden obrázek toho poví více než tisíc slov. Přesně tím se řídí doplněk Bookmark Previews, který pro každou z vašich oblíbených položek vytváří miniatury (thumbnails). Ty se vám zobrazí, když zadáte příkaz Záložky/Knihovna stránek. Po náhledech oblíbených položek se můžete pohodlně pohybovat pomocí svislého posuvníku, popřípadě si můžete náhledy zvětšit, když klepnete na položku Zobrazit/Thumbnails. Po instalaci doplňku se objeví nabídka, zda chcete vytvořit náhledy pro všechny oblíbené položky najednou. Pokud nechcete této možnosti využít, vytvoří se náhledy až po výběru a aktivaci oblíbené položky. Náhled se rovněž vytvoří u každé nově přidané oblíbené položky.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/6271
a . Určen pro: Firefox 2.0 a vyšší.
Název a velikost souboru:
bookmark_previews-0.6.5-fx.xpi (82 KB).

Copy Attachments to Clipboard

Úspora času

Mnohé často používané operace, které provádíte na počítači každý den, se skládají z více drobných, ale často dosti rutinních a tím pádem i otravných kroků – co třeba taková práce s e-maily obsahujícími přílohy? Abyste soubor přiložený v e-mailu uložili tam, kam potřebujete, musíte provést docela dost klepnutí myší, anebo máte pro tyto účely nastavenou nějakou dočasnou složku, do níž soubory ukládáte, ale ta se postupem času přeplní a je těžké se v jejím obsahu vyznat. Doplněk Copy Attachments to Clipboard kopíruje přílohy v e-mailech do schránky, odkud je pak můžete snadno vložit do libovolné složky pomocí Průzkumníka, popřípadě můžete s přílohami pracovat i v jiných aplikacích, které podporují operace se schránkou. Doplněk vám tak ušetří spoustu času. Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/4881. Určen pro: Thunderbird 1.5 a vyšší. Název a velikost souboru: copy_attachment_to_clipboard-0.5-tb-win.xpi (93 KB).

Delicious Bookmarks

Úspora času

Pomocí tohoto doplňku budete moci své oblíbené položky ukládat on-line na internet, a to pomocí zdarma provozované služby na internetové adrese http://del.icio.us.
Tyto on-line oblíbené položky se integrují do Firefoxu do několika různých umístění, takže je uvidíte kupříkladu v postranní liště nebo v novém panelu nástrojů. Tento panel nástrojů můžete jednoduše zobrazit a zase skrýt pomocí speciální ikonky Del.ici.ous. Aktuálně načtenou internetovou stránku do seznamu on-line oblíbených položek umístíte pomocí ikonky Tag, kterou najdete vedle panelu Adresa. Pokud vyberete možnost do not share, nebude daná oblíbená položka viditelná pro žádného z ostatních uživatelů služby Del.ici.ous.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3615.
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
delicious_bookmarks-2.0.64-fx.xpi (335 KB).

Favloc

Úspora času

Pokud umisťujete soubory stahované z internetu do různých složek v domácím počítači, pak přesně pro vás je určen tento doplněk, jenž vám ušetří spoustu klepání myší. Stačí v menu Nástroje/FavLoc Options zadat všechny složky, do nichž soubory stahujete. Od této chvíle se při stahování souboru či obrázku objeví staré známé okno s dotazem, co chceme s daným objektem provést. Nově se zde objeví možnost Save to FavLoc, kde si můžeme vybrat, kam chceme objekt uložit. Ještě rychlejší způsob spočívá v klepnutí pravým tlačítkem myši na stahovaný objekt, kdy se objeví v kontextovém menu nová položka Save Link (Image) to FavLoc, kde si následně rovněž můžete vybrat, kam se má daný objekt stáhnout.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/2140.
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
favloc-1.2-fx+tb.xpi (44 KB).

Interclue

Úspora času

I doplněk s názvem Interclue vám při standardním surfování na internetu ušetří spoustu času a klepání myší. Jakmile se ukazatelem myši přesunete na nějaký odkaz, zobrazí doplněk vedle tohoto odkazu malou ikonku. Když na ni klepnete, objeví se malé okno, v němž se zobrazí náhled internetové stránky, která se za tímto odkazem skrývá. Tento náhled se záměrně omezuje pouze na text a miniaturu, a to proto, aby se zobrazoval co nejrychleji. Pokud odkaz ukazuje na soubor MP3, objeví se v okně náhledu malý přehrávač, pomocí něhož můžete soubor přehrát.
Download: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/4999.
Určen pro: Firefox 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
interclue-1.5.6-fx.xpi (609 KB).

Roboform

Úspora času

Roboform je nástroj sloužící pro správu hesel a vyplňování formulářů. Usnadní vám tedy práci spojenou s neustálým zadáváním hesel pro přihlašování se k nejrůznějším službám a pro vyplňování formulářů na internetových stránkách. Data uložená v Roboformu jsou proti neoprávněnému přístupu chráněna hlavním heslem, tzv. Master Password, navíc je Roboform šifruje za použití algoritmu DES. Po instalaci Roboformu do něj můžete zadat svoje osobní údaje, které nástroj později použije právě pro vyplnění formulářů na internetu – ať se jedná o data potřebná pro přihlášení k různým internetovým službám, nebo o informace potřebné pro různé internetové formuláře. Download: http://www.roboform.com/
a .
Určen pro: Internet Explorer 5.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
AiRoboForm.exe (2,80 MB).

URL Link

Úspora času

Při standardním nastavení rozpoznává Thunderbird adresy URL automaticky, takže stačí na takovou adresu klepnout a otevře se internetový prohlížeč, který ji načte. Pokud se však tato akce nepodaří, stačí adresu jen ručně označit a doplněk URL Link ji prostřednictvím položky kontextového menu dopraví až do panelu Adresa internetového prohlížeče. Doplněk rovněž opravuje ty odkazy, které jsou dlouhé na několik řádků a při kopírování by nemusely fungovat. Jestliže doplněk použijete na adresy elektronické pošty, pak se otevře internetová stránka, která odpovídá doméně, neboli části e-mailové adresy nacházející se za znakem zavináče (@).
Download: https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/403.
Určen pro: Thunderbird 1.5 a vyšší.
Název a velikost souboru:
url_link-2.02.2-fx+tb.xpi (93 KB).