Hlavní navigace

S řidičákem do Evropy [VIII] - Začínáme s Internetem

1. 9. 2000

Sdílet

Tak, a je tu závěr našeho cyklu S řidičákem do Evropy. V posledním sedmémmodulu se seznámíme s Internetem a možností posílání elektronické pošty. Historie Internetu Internet je slov...
Tak, a je tu závěr našeho cyklu S řidičákem do Evropy. V posledním sedmém
modulu se seznámíme s Internetem a možností posílání elektronické pošty.
Historie Internetu
Internet je slovo označující počítačovou síť, která vznikla propojením mnoha
menších sítí a jednotlivých počítačů. Na počátku byla potřeba vytvořit v
Americe decentralizovanou síť, která by v době války dokázala být aktivní i
přes to, že některé její části mohou být úplně zničeny. V roce 1970 se grantové
společnosti ARPA (Advanced Research Projects Agency) podařilo takovou síť
vytvořit a tato nově vzniklá síť dostala název ARPANET. O dva roky později byl
odeslán první elektronický dopis a síť se přestala jmenovat ARPANET. K nově
vzniklé síti se začaly připojovat sítě další. Tak vzniknul Internet a v roce
1990 se objevilo rozhraní http://www (World Wide Web). Internet již dnes není
záležitostí jen vojenskou či vědeckou a připojuje se k němu čím dál více lidí.
První kroky s Internetem
Pokud se k Internetu chcete připojit, potřebujete vedle počítače a telefonní
linky ještě modem. Modem je zařízení, které pomocí telefonní linky zajišťuje
komunikaci mezi dvěma počítači. Existují však i jiné možnosti připojení k
Internetu než prostřednictvím telefonní linky (ISDN, bezdrátové spojení a pevná
linka), tyto varianty jsou však pro běžného uživatele finančně velmi nákladné.
Pokud jste již k Internetu připojeni, tak potřebujete nějaký nástroj, kterým
byste jej mohli prohlížet. Takovýmto prohlížečem (Browserem) může být aplikace
Internet Explorer. Pokud máte na svém počítači nainstalován operační systém
Windows 95, 98, NT, 2000, naleznete ikonu této aplikace přímo na pracovní ploše
nebo v nabídce Start/Programy.
Stránky
Po otevření této aplikace se pravděpodobně setkáte s internetovou stránkou.
Každá internetová stránka má vlastní jedinečnou adresu. Obecný tvar adres je
http://. Zkratka http znamená HyperText Transfer Protocol. Tento protokol se
používá při prohlížení stránek. Adresa stránek je rozdělena nejméně na dvě
části oddělené tečkou, např. seznam.cz tyto části se jmenují domény a jako
poslední bývá uvedena doména země, v níž je stránka k nalezení. Česká republika
má doménu CZ, Německo DE, atd. Existují však i domény, které neoznačují
domovskou zemi, ale zaměření. Komerční COM, vědecká EDU apod. Rozhraní
http://www se umisťuje před adresu, např. http://www.doména2.doména1.
Takže pokud znáte adresu nějaké stránky, tuto adresu napište do řádku Adresa v
panelu nástrojů. Není nutné psát adresu s protokolem http://, stačí napsat jen
http://www.doména2.doména1. Pokud jde o adresu, která má doménu COM, pak stačí
napsat jen doména2 a stisknout kombinaci kláves Ctrl+Enter.
Internetová stránka může mimo textu obsahovat i obrázky, animace a hypertextové
odkazy. Pokud budeme chtít porozumět uspořádání stránek, použiji přirovnání. V
trafice si koupíte noviny a první úvodní strana obsahuje stručný výtažek z
nejdůležitějších článků, které noviny nabízejí. Této první stránce se říká
domovská (homepage). V novinách máte u některých článků napsáno "pokračování na
straně xy". Stejně to funguje i u internetových stránek, jen se tyto odkazy
jmenují hypertextové. Jak je na stránce poznáte? Tak, že se při pohybu myši na
stránce objeví pravá ruka se vztyčeným ukazováčkem. Na další stránku se
přesunete klepnutím na tento hypertextový odkaz. Odkazy mohou mít podobu textu,
obrázku, tlačítka nebo animace. Návrat zpět na předchozí stránku je možný
tlačítkem Zpět, umístěným v okně prohlížeče v pravém horním rohu. Pokud se
chcete vrátit na stránku, která je vaší úvodní stránkou (při každém spuštění
aplikace Internet Explorer se objeví vždy stejná), klepněte na tlačítko domku v
panelech nástrojů. Tato úvodní stránka se nastavuje v nabídce Nástroje/Možnosti.
Úprava nastavení
Na panelu nástrojů můžete přidávat nebo odebírat tlačítka a také můžete změnit
pořadí zobrazení tlačítek na panelu nástrojů. V nabídkovém pruhu klepněte na
tlačítko Zobrazit/Panely nástrojů a vyberte si z nabídky. Nebo si vyberte
Vlastní a přidejte zvolené tlačítko na panel nástrojů.
Na obr. 1 jsou panely nástrojů seřazeny pod titulkovým pruhem (modrý pruh
umístěn nahoře v okně): Nabídkový pruh, Standardní tlačítka, panel Adresa,
panel Odkazy a panel Rádio. Všechny tyto panely můžete přesouvat nahoru, dolů,
vlevo nebo vpravo, či upravovat jejich velikost tažením za levý okraj panelu
(šedý svislý proužek).
Na zobrazení jakékoliv stránky musíte chvilku počkat. Záleží na rychlosti
přenosu dat u telefonních linek, které nejsou vždy optimální. Za každý
provolaný impuls něco zaplatíte, a tak je v našem zájmu zobrazovat stránky co
možná nejrychleji. Při načítání stránky je relativně nejrychleji zobrazen text,
protože dochází k přenosu jen malého objemu dat. Obrázky a animace jsou
podstatně větší balíky dat a tak jejich zobrazení trvá déle. Pokud chcete
ušetřit čas, který by zabralo právě zobrazování obrázků a animací, v nabídkovém
pruhu klepněte na tlačítko Nástroje/Možnosti sítě Internet a v dialogovém okně
na záložku Upřesnit. Pod volbou Multimédia máte možnosti zobrazování obrázků.
Pokud tuto volbu zrušíte, nebudou se při načítání stránky objevovat obrázky,
ale jen rámečky. Potřebujete-li však nějaký obrázek přesto zobrazit, prvým
tlačítkem myši v příslušném obrázku přivoláte místní nabídku a vyberete volbu
Zobrazit obrázek.
Portál je brána k informacím
Protože internetové stránky jsou svým založením nahodile uspořádané, neexistuje
žádný pevný model, podle nějž by se mohla adresa při hledání informací
sestavovat. U větší společnosti může adresu často tvořit název firmy (v podobě
http://www.firma.cz), ale není to podmínkou. Pokud tedy uživatel nezná přesnou
adresu, jen stěží se k potřebné informaci dostane bez použití portálu.
Portál je internetová stránka, obsahující v sobě základní informace o
nejrůznějších stránkách na Internetu. Velké mezinárodní portály (např. Yahoo!
či Altavista) čítají statisíce a miliony adres ze všech koutů světa. Aby bylo
možno s takovým množstvím informací efektivně pracovat, má každý portál tzv.
vyhledávač. Vyhledávač je program, který po zadání potřebných požadavků
uživatelem prohledá všechny své záznamy a nabídne odpovídající adresy.
Kupříkladu stačí jako požadavek uvést jméno sportovce a program se pokusí
vyhledat všechny internetové stránky, na nichž je obsaženo. Oficiálním jazykem
Internetu je však angličtina, proto i informace obsažené na většině
internetových stránek nalezených vyhledávači jsou v angličtině. Neznáte-li
alespoň její základy, budete odkázán především na český Internet, který však
nenabízí tolik možností. Nejznámějším českým portálem je Seznam, kde naleznete
záznamy o českých, ale i jiných stránkách na Netu. Oproti mezinárodním portálům
má Seznam jednu výhodu, je v češtině. Každý internetový portál má na titulní
stránce okno, do kterého se vepisují požadavky pro vyhledávání informací. Pokud
chcete nalézt odkazy na stránky obsahující jednoslovný výraz, stačí toto slovo
(např. Hašek) zadat do okna vyhledávače a stisknout tlačítko Hledej (popř.
anglické Search). Když je třeba najít výraz o více slovech, je nutno vložit
dotaz do uvozovek ("Dominik Hašek"). Třetí používanou formou dotazu je vymezení
obsahu za použití znamének + a -. Při požadavku +Hašek -spisovatel, najde
vyhledávač odkazy na všechny internetové stránky s Haškem, který není
spisovatel. Možností vytváření dotazů je velmi mnoho, ale používají se pouze
při náročnější práci a jejich tabulky má většina portálů uvedeny v nápovědě.
Neznámější vyhledávače: České http://www.seznam.cz, http://www.centrum.cz,
msn.atlas.cz. Zahraniční http://www.altavista.com, http://www.yahoo.com.
Tisk stránek
Tisk stránek z Internetu se řídí podobnými pravidly jako tisk z aplikací sady
MS Office. Vybranou stránku lze vytisknout celou, výběr, či jen seznam odkazů
umístěných na stránce, nebo si dokonce můžete nechat vytisknout všechny
odkazované stránky.
Oblíbené stránky
Záložky představují pohodlný způsob uspořádání často navštěvovaných stránek
http://www a propojení na ně. Je mnohem pohodlnější odkazy na tyto stránky mít
někde uloženy a tvůrci aplikace Internet Explorer mysleli i na tohle.
Vytvořit si seznam svých oblíbených a často navštěvovaných stránek je velice
jednoduché. Stačí jednou tuto stránku navštívit a v nabídce Oblíbené vybrat
volbu Přidat k oblíbeným položkám. Oblíbené položky se dají ukládat do
jednotlivých složek, které můžete pojmenovat dle vašeho uvážení. Oblíbené
položky lze také upravovat. Tato volba je vhodná zejména tehdy, jestliže vámi
často navštěvovaná stránka změní svoji adresu nebo úplně zmizí z Internetu (i
to se stává). Seznam oblíbených stránek najdete buď klepnutím v nabídkovém
pruhu na Oblíbené, nebo v panelu Standardních tlačítek na Oblíbené. Další
funkcí aplikace Internet Explorer je zálohování seznamu odkazů vámi
navštívených stránek za určité období. Stane se, že zapomenete adresu stránky,
na které jsou důležité informace, a potřebujete ji rychle najít. Takovým
pomocníkem je Historie a najdete ji na panelu Standardních tlačítek vedle
Oblíbených. Pokud chcete změnit dobu uchovávání odkazů v Nástroje/Možnosti sítě
Internet, najdete tuto volbu na první záložce.
MS Outlook
Outlook sice umí spoustu užitečných věcí, ale většina uživatelů ho používá pro
odesílání a příjímání e-mailových zpráv. E-mail jednoznačně změnil způsob
komunikace mezi lidmi. Odeslání zprávy na opačnou stranu Země je stejně snadné
jako její odeslání do vedlejší kanceláře (pokud jste tak pohodlní a nedojdete
informaci říci osobně). A nespornou výhodou je to, že e-mail je mnohem levnější
a rychlejší než pošta. Vytváření a odesílání zpráv je velmi snadné, ale přeci
jenom jedno úskalí obsahuje. Na klasický dopis píšete adresu příjemce, a i přes
to, že nevíte přesně číslo domu, dopis pravděpodobně dojde na místo určení.
Pokud ovšem napíšete špatně e-mailovou adresu, dopis doručen nebude. E-mailové
adresy jsou na první pohled podivné, ale po bližším seznámení nejsou tak
nesrozumitelné. Jak tedy vypadá typická adresa? Takto: jmeno@nekde.cz. Jmeno je
uživatelské jméno člověka, kterému chcete poslat zprávu. Nebývá to obvykle jeho
skutečné jméno, ale většinou se hodně skutečnosti přibližuje. Například Jan
Hlavatý může mít uživatelské jméno jhlavaty nebo hlavatyj. Za jménem se vždy
píše znak @, tzv. zavináč. A následuje nekde.cz, tj. název poštovního serveru,
což je počítač, u něhož si uživatel svou poštu vybírá.
Aplikace MS Outlook se spouští buď přímo poklepáním na zástupce na pracovní
ploše, nebo klepnutím na tlačítko Start/Programy.
Připojení
Ze všeho nejdříve musíte mít vytvořen poštovní účet na Internetu nebo na
lokální síti. O účet na lokální síti se vám postará váš správce sítě.
Zprostředkovatel internetového připojení vám poskytne v rámci smlouvy obvykle
jednu poštovní schránku (a tedy i jednu adresu) a omezený prostor na poštovním
serveru poskytovatele. Do omezeného prostoru na poštovním serveru se
přicházející korespondence ukládá a odtud si poštu později stáhnete na svůj
počítač. Outlook si při svém prvním spuštění přehledným způsobem vyžádá od
uživatele základní informace, jako je adresa, jméno, přihlašovací jméno, heslo,
adresy POP3 serveru a SMTP serveru. Tyto údaje získáte od poskytovatele
internetového připojení, aby Outlook věděl, odkud má stahovat poštu.
Co všechno najdete v okně Outlooku
Na obr. 4 vidíte, jak může okno Outlooku vypadat po spuštění programu. Podoby
okna mohou být velmi rozdílné, v závislosti na tom, jak nastavíte zobrazení
jednotlivých položek. Outlook není jen program na psaní dopisů, ale umí toho
mnohem více. Některé z jeho funkcí si přiblížíme.
- Titulkový pruh zobrazuje název programu.
- Panel nabídek vám umožňuje rychlý přístup ke všem příkazům Outlooku. Tento
panel se nedá skrýt.
- Panely nástrojů jsou tlačítka na která lze klepnout myší.
- Panel aplikace Outlook má tři různé sady ikon pro rychlý přístup ke složkám.
- Seznam složek je velmi podobný svojí funkčností jako panel Outlook, a tak si
většina uživatelů vybere jeden z nich.
- Pole s obsahem složky vidíte v něm obsah aktuální složky.
V panelu aplikace Outlooku na levé straně je umístěn panel s názvem Hlavní
zástupci, kde najdete mimo Doručené pošty ještě další složky.
- Outlook Dnes je souhrnem všech činností, které jste si naplánovali na dnešní
den. Najdete tam souhrn úkolů, akcí a nepřečtených zpráv.
- Inbox (Doručená pošta) je složka, do níž se ukládají doručené zprávy
- Kalendář je obdobou papírového kalendáře, který vám umožňuje plánovat si
dovolenou, pracovní schůzky, narozeniny přátel...
- Kontakty do této složky se zapisují a udržují údaje o vašich příbuzných,
známých nebo obchodních partnerech.
- Úkoly složka, která je nejlepším místem, kam ukládat a kde sledovat své
pracovní úlohy.
- Poznámky slouží k rychlému poznamenávání si např. telefonních čísel,
myšlenek...
- Odstraněná pošta složka do které se přesouvají vymazané zprávy.
Pod panelem Hlavní zástupci naleznete další dva panely. První z nich se jmenuje
Vlastní zástupci a druhý Další zástupci. Tyto panely obsahují další složky
potřebné k práci.
Vlastní zástupci:
- Koncepty sem ukládejte rozepsané e-maily, na kterých budete pracovat až
později.
- Pošta k odeslání pokud jste připojeni k Internetu z domova, v této složce se
uchovávají napsané a odeslané e-maily do doby, než dojde ke kontaktu vašeho
počítače s Internetem.
- Odeslaná pošta do této složky se ukládají kopie vámi odeslaných zpráv.
Další zástupci:
- Tento počítač slouží jako průzkumník ve vašem počítači.
- Oblíbené složka obsahující odkazy na oblíbené stránky na Internetu.
Vytváření e-mailů
Všechny e-mailové zprávy, které vám někdo pošle, se ukládají do složky s názvem
Doručená pošta (Inbox). Ještě nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučně a mají
žlutou uzavřenou obálku. Zprávy, které jste již četli, se zobrazují s bílou
otevřenou obálkou. Jestliže zpráva obsahuje přílohu, poznáte to podle ikony
sponky umístěné vedle adresy odesílatele.
Vytváření a odeslání zprávy probíhá následujícím způsobem. Nejdříve musíme
někomu zprávu adresovat.
- Klepněte na tlačítko Nový v levém horním rohu okna nebo kombinaci kláves
Ctrl+N. Objeví se dialogové okno nové poštovní zprávy (viz obr. 5).
- Do políčka Komu se napíše adresa primárního příjemce. Pokud zatím neznáte
ničí adresu, zkuste zaslat zprávu alespoň sobě. Máte-li již nějaké adresy v
adresáři, klepněte přímo na tlačítko Komu a vyberte adresu v dialogovém okně
adresáře. Přesuňte se do pole Předmět a napište stručnou charakteristiku vaší
zprávy. První co příjemce uvidí je právě předmět, takže je vhodné, abyste v
předmětu jasně vyjádřili, co máte na srdci. Posléze klepněte do velkého
textového pole umístěném pod předmětem a zapište vlastní text zprávy.
- Do pole Kopie zadáváte vedlejší příjemce zprávy. Obvykle se sem zadávají ty
osoby, po kterých chcete, aby si dopis přečetli, ale neočekává se, že budou
odpovídat.
- Pole Skrytá je určeno pro ty příjemce dopisu, o nichž by primární ani
vedlejší příjemci neměli vědět. Pokud posíláte zprávu více lidem a nechcete,
aby o sobě navzájem věděli, zadejte všechny adresy do pole Skrytá.
- Zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat.
Pokud si chcete nějakou zprávu přečíst, stačí poklepat na zprávu a ona se
otevře v samostatném okně. Po přečtení zprávy si můžete zvolit, co dále budete
dělat. První možností je uzavření zprávy a návrat do Doručené pošty a přečtení
si další zprávy (pokud nějakou máte), anebo na zprávu odpovědět. Na zprávu se
odpovídá nejlépe tak, že klepnete na tlačítko Odpovědět, adresa odesílatele se
automaticky objeví vedle tlačítka Komu, napíšete text odpovědi a poté tlačítkem
Odeslat zprávu odešlete. Postup při sestavení odpovědí je téměř shodný s
tvorbou nové zprávy, jen s tím rozdílem, že původní zpráva se obvykle objevuje
v těle odpovědi pod textem vlastní odpovědi. Díky tomu se můžete lépe
orientovat a připomenout si, co jste si zatím posílali. Pokud jste dostali
e-mail, ve kterém se po jeho otevření u pole Komu objevilo více adres,
klepnutím na tlačítko Odpovědět všem můžete odpovědět všem uvedeným.
Práce se zprávami
Přílohy
Jednou z nejdůležitějších vlastností elektronické pošty, a samozřejmě i
Outlooku, je posílání souborů, Ať už textových dokumentů, tabulek, ale i
obrázků a animací, jako tzn. příloha. Jak tedy přílohu ke zprávě přidat?
- Otevřete novou poštovní zprávu.
- Napište adresu a text zprávy.
- V nabídce Vložit vyberte Soubor.
- Vyberte soubor, který chcete vložit do zprávy.
- Klepněte na tlačítko Vložit.
Do jedné zprávy lze vložit více souborů, ovšem pozor na velké objemy dat. Může
dojít k problémům s doručováním.
Důležitost zprávy
Chodí vám mnoho zpráv za den a potřebujete poznat, které zprávy jsou důležité,
a které méně? K tomu slouží vizuální značky důležitosti. Důležitost můžete
nastavovat buď nízkou, nebo vysokou. V panelu nástrojů naleznete při psaní
zprávy červený vykřičník (důležitost vysoká) nebo modrou šipku (důležitost
nízká). Ty se pak příjemci zobrazí při obdržení zprávy před vaším jménem.
Slouží k lepší orientaci mezi doručenou poštou.
Kopírování a přesun textu ve zprávách
Pokud chcete kopírovat nebo přesouvat jakýkoli text mezi zprávami, poslouží vám
stejně jako v ostatních aplikacích MS Office nabídka Úpravy.
- Kopírování označíte text tažením myši a vyberte z nabídky Úpravy volbu
Kopírovat. Přesunete kurzor na místo, kam chcete vložit text, a znovu zvolíte
nabídku Úpravy/Vložit. Jednodušší a rychlejší cesta kopírování je po označení
textu zmáčknout kombinaci kláves Ctrl+C. Tím se vybraný text zkopíruje do
schránky, a klávesovou zkratkou Ctrl+V jej vložíte na příslušné místo.
- Vyjmutí postup je obdobný jako při kopírování, jen s jedním rozdílem po
označení textu zvolíte Úpravy/Vyjmout respektive Ctrl+X.
Rozdíl mezi kopírováním a vyjmutím je ten, že při kopírování kopírovaný text na
původním místě bude zachován, ale při vyjmutí se z původního umístění vystřihne
a přenese se na nové místo.
Ve zprávě, kterou píšete, není problém vymazat jakoukoliv část textu tím, že ji
označíte a zmáčknete klávesu Delete. Něco jiného nastane, potřebujete-li
vymazat část textu ve zprávě, kterou jste od někoho dostali. Napřed tu zprávu
otevřete, potom vyberte z nabídky Úpravy volbu Upravit zprávu, a od té chvíle
můžete text přepisovat i mazat. Přílohy se mažou po označení (klepnutí) také
klávesou Delete.
Vytvoření distribučního seznamu
Pokud jste někdy pracovali na projektu spolu s dalšími lidmi, jistě uvítáte, že
Outlook umí využívat distribuční seznamy. Distribuční seznam je vlastně skupina
lidí, kteří jsou příjemci určitých zpráv. Distribuční seznam se připravuje
dopředu, na rozdíl od prostého vybírání adres, a při výběru adres stačí vybrat
pouze tento seznam a nemusíte se zdržovat postupným vybíráním jednotlivých
příjemců.
- V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Distribuční
seznam.
- Do pole Název zadejte název.
- Distribuční seznam bude uložen ve složce Kontakty pod zadaným názvem.
- Klepněte na tlačítko Vybrat členy. V rozvíracím seznamu Zobrazit jména z
adresáře klepněte na adresář obsahující elektronické adresy, které mají být v
distribučním seznamu obsaženy.
- Do pole Zadejte jméno vyberte jméno, které chcete do seznamu zahrnout. V
seznamu pod tímto polem pak toto jméno vyberte, a klepněte na tlačítko Přidat.
Chcete-li přidat delší popis distribučního seznamu, klepněte na kartu Poznámky,
a napište sem požadovaný text.
- Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Použití distribučního seznamu se řídí stejnými pravidly jako použití adres.
Založte novou poštovní zprávu, tlačítkem Komu otevřete dialogové okno pro výběr
adresátů. Vyberte distribuční seznam (vždy tučným písmem) a tlačítkem Komu
uprostřed ho zařaďte do pravého pole. Klepněte na OK. Výběr adresátů se ukončí.
Automatický podpis
Automatický podpis je část textu, kterou Outlook přidá na konec každé zprávy.
Může obsahovat například poštovní adresu, jméno, telefonní číslo. Poté, co
automatický podpis vytvoříte, objeví se na konci každého dopisu. Postup
vytvoření automatického podpisu:
- Z nabídky nástroje vyberete Možnosti a v dialogovém okně klepnete na záložku
Formát pošty.
- Pak klepnete na tlačítko Vybrat podpis. Ve stejnojmenném dialogovém okně
můžete vytvářet podpisy.
- Klepnutím na tlačítko Nový otevřete další dialogové okno, kde napíšete název
nového podpisu.
- Klepnete na tlačítko Další a do nového okna napíšete text podpisu.
- V podpisu lze formátovat písmo a umístění podpisu.
- Tlačítkem Dokončit a OK se vrátíte do prostředí Outlooku.
Nastavení e-mailu
V případech, kdy nestačí výchozí nastavení, vám Outlook nabízí množství
užitečných voleb. Můžete například odložit doručení dopisu na pozdější dobu.
Nebo si můžete dopředu připravit dopisy obchodním partnerům, ale jejich
odeslání ponecháte až na návrat z dovolené.
- V nové poštovní zprávě klepněte na tlačítko Možnosti.
- V dialogovém okně políčko Použít hlasovací tlačítka zapněte v případě, kdy k
nějakému dopisu chcete připojit panel s tlačítky, pomocí kterých vám
odesílatelé mohou rychle odpovědět na dotaz nebo si vybrat z několika možností.
Bohužel tuto volbu můžete použít jen ve spojení s Exchange Serverem nebo s
poštovním uzlem Microsoft Mail.
- Políčko Oznámit doručení zprávy umožňuje automatické zasílání doručenky s
údajem o době doručení zprávy.
- V políčku Oznámit přečtení zprávy zadáváte příkaz ke zpětnému zasílání
potvrzení o tom, že příjemce skutečně zprávu otevřel.
- Políčko Odpovědi doručit na adresu umožňuje odeslat odpovědi na jinou
poštovní adresu. Tato volba se hodí například v situaci, kdy jedete na
dovolenou a pověřili jste svého kolegu vyhodnocením došlých odpovědí.
- V políčku Odeslanou zprávu uložit do máte volbu (je standardně zapnutá) pro
uložení kopie odeslané zprávy do určité složky. Normálně se kopie odeslaných
zpráv ukládají do Odeslané pošty. Přes tlačítko Procházet můžete pro ukládání
kopií určit jinou složku.
- Zaškrtnutím políčka Nedoručovat před (a po zvolení konkrétního datumu),
vybíráte den, do kterého bude doručení zprávy odloženo.
- O řádek níže je políčko Platnost vyprší po. I zde můžete po jeho zapnutí
vybrat datum, kdy bude vzkaz smazán, pokud do dané doby nebyl doručen.
- Úplně dole jsou dvě tlačítka. Prvním z nich Kontakty můžete zprávu přiřadí k
určité osobě.
- Tlačítko Kategorie umožňuje zařadit dopis do určité skupiny, pro pozdější
lepší a rychlejší orientaci v dopisech.
Mazání zpráv
Pokud chcete smazat nějakou zprávu, stačí ji ve složce Doručená pošta označit a
klávesou Delete odstranit. Ovšem zprávu jste ještě nesmazali, ale jen přesunuli
do složky Odstraněná pošta. Z této složky ji kdykoliv můžete zase obnovit
přetažením zprávy myší na jinou složku. Jestliže chcete složku Odstraněná pošta
vyprázdnit, klepněte pravým tlačítkem myši na její ikoně na panelu Outlook a
vyberte volbu Vyprázdnit složku "Delete Items". Tím vymažete její obsah.
Nezapomínejte však na to, že se vám uschovávají kopie odeslaných zpráv ve
složce Odeslaná pošta, kterou je potřeba také jednou za čas vyprázdnit.
Mnoho uživatelů považuje čtení doručené pošty někým jiným než adresátem za
jednu z nejhrubších forem porušení soukromí. V rámci zabezpečení proti podobným
"živlům" pak každý e-mail ihned po přečtení smažou, což ale není ani zdaleka
postačující. Velice často se totiž zapomíná na to, že po smazání se dotyčný
e-mail pouze přesune do složky Odstraněná pošta, kde si jej případný "špión"
může bez problémů přečíst. Teprve po smazání z této složky dojde k
definitivnímu odstranění zprávy, ovšem právě na tento krok se velmi často
zapomíná. Přitom stačí tak málo, a nemusíte se starat o to, zda v odstraněné
poště neleží zpráva, která by vás mohla poškodit, nebo alespoň prozradit něco o
vašem soukromí. Jak tedy zajistit, aby veškeré smazané e-maily nezůstávaly ve
složce Odstraněná pošta? Jednoduše:
- V menu Nástroje klikněte na položku Možnosti.
- Na záložce Jiné zatrhněte Před ukončením vyprázdnit složku Odstraněná pošta.
- Potvrďte svou volbu tlačítkem OK.
Vytvoření nové poštovní složky a přesunutí některých zpráv do této složky
Nové položky se dají do struktury složek Outlooku zařadit kamkoliv. Obvykle se
položky jedné kategorie kvůli vyšší přehlednosti seskupují na jedno místo.
Položky se rozdělují na několik druhů. Jsou jimi zprávy elektronické pošty,
události, kontakty, úkoly, záznamy v deníku a poznámky. Zaměříme se však k
nejčastěji používané složce, kterou je poštovní položka.
- V seznamu složek klepněte pravým tlačítkem myši na složce, která bude
nadřízenou složkou námi vytvářené položky. V našem případě to bude zřejmě
složka Doručená pošta.
- Z místní nabídky vyberte položku Nová složka (viz obr. 6).
- V dialogovém okně napište v textovém poli název nové složky.
- Zkontrolujte, zda je označena správná nadřízená složka, v níž chcete novou
položku vytvořit.
- Klepněte na OK, a složka je vytvořena.
Možná si chcete ušetřit práci s přetahováním zpráv do nové složky a chtěli
byste, aby při příchodu e-mailu docházelo k automatickému rozdělování zpráv do
jednotlivých složek. Třeba budete chtít oddělit e-maily od rodiny od pracovních
záležitostí. Pak ovšem musíte vytvořit pravidlo, které zkontroluje každou
příchozí zprávu podle kriterií, jež sami zadáte.
Nejprve označte složku, na kterou budete chtít pravidlo použít.
- V nabídce Nástroje klepněte na volbu Průvodce pravidly.
- Klepněte na tlačítko Nové, a tím začínáte vytvářet nové pravidlo
- Pravidel, která se dají použít, je v průvodci mnoho, ale pro přesun si
vybereme pravidlo, jež se jmenuje Přesunout nové zprávy od uživatele.
- V dolním okně klepnete na Seznam uživatelů nebo distribuční seznam a z
adresáře vyberete uživatele, od kterých se mají zprávy přesouvat do nové složky
- Složku, kam se mají zprávy přesouvat, určíte klepnutím na "Přesunout do
složky zadané uživatelem" a vyberete si složku, do které se zprávy budou
přesouvat.
- Pokračujte klepáním na tlačítko Další. V posledním okně průvodce bude
tlačítko Další neaktivní, a právě v tomhle okně zadejte název pro svoje
pravidlo.
- Klepněte na Dokončit a OK.
Vyhledávání
Během času bude počet záznamů v jednotlivých složkách narůstat a vyhledávání
starších zpráv či osob v Kontaktech bude stále složitější. Pokud hledáte nějaký
kontakt a nepamatujete si celé jméno osoby, kterou hledáte, nezbývá vám nic
jiného, než použít nejednodušší nástroj pro hledání kontaktů. Nástroj Rychlé
hledání. Tento nástroj spustíte pomocí textového pole Najít kontakt, jejž
najdete na standardním panelu nástrojů. Do něj zapíšete alespoň začátek jména
osoby, kterou hledáte a stisknete klávesu Enter. Pokud se ve vašich kontaktech
osoba s tímto jménem vyskytuje jen jedna, otevře se přímo tento kontakt, ale
častěji dochází k situaci, kdy Outlook najde více osob, které vyhovují danému
řetězci. Pak se zobrazí dialogové okno Zvolit kontakt, a v něm si správnou
osobu vyberete už sami.
Pokud ovšem nehledáte kontakt, ale třeba zprávu, jež se týkala nějakého
problému, na který si nemůžete vzpomenout, potřebujete nástroj Najít. Alespoň
přibližně byste však měli vědět, co hledáte, protože vyhledávání musí být
zaměřeno na nějakou složku (Kontakty, Doručená pošta, Odeslaná pošta...)
- Klepněte na tlačítko Najít na standardním panelu nástrojů. Zobrazí se podokno
Hledat položky v...
- Zadejte vyhledávaný řetězec do textového pole Hledat.
- Tlačítkem Najít spusťte vlastní vyhledávání.
Někdy je i nástroj Najít málo. Pak přijde na řadu Rozšířené hledání, kde můžete
zadávat mnohem větší množství vyhledávacích kritérií, a maximálně tak omezit
výsledný rozsah záznamů.
Rozšířené hledání spustíte z nabídkového pruhu Nástroje/Rozšířené hledání nebo
kombinací kláves Ctrl+Shift+F.
Modul 7 Internet
Služby informačních sítí testuje praktické dovednosti kandidátů ECDL jednak při
vyhledávání a zpracování informací z Internetu, jednak při používání možností
elektronické pošty. Z pohledu modulu 7 je tedy pojem informační sítě rozdělen
do dvou částí: informace a komunikace.
První část, Informace, testuje schopnost kandidáta provádět základní
vyhledávání informací pomocí webových prohlížečů a dostupných vyhledávacích
prostředků, označit výsledky hledání a vytisknout je. To platí i pro jednotlivé
stránky http://www. Druhá část, Komunikace, vyžaduje, aby kandidát předvedl
svoji schopnost používat elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, k
připojování dokumentů nebo souborů ke zprávě, a aby kandidát uměl uspořádat a
spravovat složky zpráv a adresářů v rámci možností softwaru klienta
elektronické pošty. Každá část testu obsahuje 15 otázek, tj. dohromady 30
(neplatí u ukázkového testu).
Test 7.1.
7.1.1.
Zašlete elektronickou poštou zprávu na adresu testovacího centra (adresu vám
sdělí testovací centrum), ve které stručně odpovíte na následující 4 dotazy:
1. Co je to adresa elektronické pošty a z jakých částí se skládá?
2. Jak si můžete uložit adresy elektronické pošty svých známých pod jejich
křestním jménem?
3. Jak lze automaticky vložit na konec zprávy podpis a adresu odesilatele?
4. Co je to prohlížeč webových stránek?
5. Přiložte k odesílané zprávě soubor A:DOPIS.DOC
V záhlaví zprávy uveďte svoji identifikaci kandidáta.
7.1.2.
1. Najděte na Internetu domovskou stránku deníku MF Dnes. O čem je první zpráva
na titulní straně?
2. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody používání elektronických periodik ve
srovnání s jejich klasickou papírovou formou? Kde lze získat informace snadněji
a proč?
3. Zjistěte internetovou adresu (URL) domovské stránky některého zahraničního
parlamentu nebo vlády.
4. Okopírujte z této stránky část textu, abyste dokázali správnost získané
internetové adresy.
5. Jaké je jméno a adresa některého dealera Škody poblíž vašeho bydliště?
Své odpovědi zašlete elektronickou poštou na adresu testovacího centra (adresu
vám sdělí testovací centrum). V záhlaví zprávy uveďte svoji identifikaci
kandidáta.
Jedním z prvních absolventů kurzu ECDL je i Jan Toman ze společnosti Microsoft.
Takže jsme se ho hned zeptali:
1. Proč jste se rozhodl udělat si "Evropský řidičák"?
Jsem člověk zodpovědný v obou pobočkách společnosti Microsoft v České a
Slovenské republice za školství a vzdělávání. Při všech jednáních o státní
informační politice pevně podporuji myšlenku, že Ministerstvo školství nebo
Ministerstvo vnitra ČR nesmí zajímat, kolik učitelů nebo státní zaměstnanců
projde kursy ("má čárku") na ovládání počítačů, ale kolik lidí (a kdo) umí
osobní počítač ovládat. Metodou zjištění znalostí je zkouška, což jistě všichni
učitelé dobře vědí, protože známky také nedávají jen za docházku, ale za
projevené znalosti. A protože nerad "kážu vodu a piji víno", sám jsem se
rozhodl tuto zkoušku podstoupit, abych ji detailně poznal a mohl tak přesně
argumentovat ve všech diskusích.
2. Je jeho absolvovaní náročné? Co byste poradil zájemcům o zkoušky?
Ne, není. Jedná se o splnění několika praktických úkolů při práci se
standardními kancelářskými produkty a projev jistého všeobecného přehledu v
problematice počítačů, sítí a Internetu. Úkoly jsou opravdu velice jednoduché a
tak dobře mapují běžnou práci s produktem, že člověk, který používá počítač
běžně pro práci, nemusí mít žádný strach z jejich plnění. Pokud se někdo necítí
na splnění úkolů v oblasti přehledu o PC nebo Internetu, tak stačí velice
krátká příprava. Úplným začátečníkům bych však doporučil raději absolvovat
příslušný kurs.
3. Jak hodnotíte tuto iniciativu a jak si myslíte, ze se prosadí v Čechách?
Tato iniciativa je myslím něco, co jsme u nás zatím postrádali. Prosadila se
oficiálně v zemích Evropské unie, takže ji musíme prosadit i u nás. V Maďarsku
již bylo ECDL prý dokonce uzákoněno jako pevný požadavek státního zaměstnance.
Znáte jistě inzeráty typu "požadována práce na PC" nebo "umím na PC". ECDL je
přesně tím, co by měly firmy i orgány veřejné správy vyžadovat od absolventů
škol nebo i ostatních kandidátů na zaměstnání. ECDL znamená, že si opravdu
můžete sednou k PC a začít pracovat. U zaměstnance firmy je to jednoznačně
projev jeho osobní efektivnosti. U státního zaměstnance je ECDL projev
schopnosti pracovat se státními informačními systémy a tak dobře sloužit nám
občanům, svým zaměstnavatelům.
4. Budou mít její držitelé výhody při přijímání do zaměstnání?
Pevně v to věřím a velice se za to přimlouvám. Práce s počítačem je dnes stejně
důležitá jako umět číst a psát. Mluvíme-li o třetí gramotnosti, tak ji také
musíme vyžadovat. Myslíte, že by mohl ve škole učit učitel, který neumí číst
nebo psát? Myslíte, že by stát měl zaměstnávat úředníky, kteří neumějí
vyjmenovaná slova nebo násobilku? Pokud se někomu zdají tato přirovnání tvrdá,
nechť se, před polemikou s mými tvrzeními, podívá do hospodářských ročenek a
zjistí si údaje o našem vzrůstajícím zaostávání za vyspělým světem.-jp