Hlavní navigace

S Řidičákem do Evropy [VII]- 6. modul ECDL: jak zvládnout základy tvorby prezantací

1. 8. 2000

Sdílet

Modul prověřuje schopnost využívat prezentační nástroje osobního počítače.Kandidát musí umět provést základní úkoly, jako je tvorba, formátování a příprava prezentací pro dis...
Modul prověřuje schopnost využívat prezentační nástroje osobního počítače.
Kandidát musí umět provést základní úkoly, jako je tvorba, formátování a
příprava prezentací pro distribuci a předvedení. Kandidát prokáže, že umí
vytvořit různé prezentace pro různé posluchače a situace. Rovněž prokáže
znalost základních operací s grafikou a tabulkami, používání různých efektů
počítačové prezentace slide show. Dobře vytvořená prezentace je pro vaši práci
přesně ta třešnička na dortu, která může rozhodnout o vašem úspěchu.

Co je tedy potřeba pro zvládnutí tohoto testu? Nejprve si popíšeme jednotlivé
části této zkoušky:

1. Začínáme s prezentacemi

2. Základní operace

3. Formátování

4. Grafika a diagramy

5. Tisk a distribuce

6. Efekty počítačové prezentace

7. Vzhled počítačové prezentace

Začínáme s prezentacemi

- První kroky s prezentačními nástroji
- Úprava základního nastavení
- Změna dokumentů

První část modulu věnovaného prezentacím začíná základními úkony s
prezentačními nástroji. To znamená, že pro úspěšné zvládnutí je potřeba umět
spustit prezentační program, v našem případě to bude Microsoft PowerPoint. Dále
pak otevřít a uložit existující prezentaci, otevřít několik prezentací a potom
uzavřít. Všechny tyto základní úkony najdete v menu Soubor. Samozřejmostí je
využití on-line nápovědy, jednotné s ostatními programy kancelářského balíku MS
Office.

Jednotlivé režimy zobrazení prezentací, které jsou pro tvorbu důležité, najdete
v menu Zobrazit, nebo jako ikony vlevo od dolního posuvníku. S tím dále souvisí
následující část, věnující se úpravě panelů nástrojů a změně měřítka pohledů.
Potřeba předvádět prezentaci na různých médiích vyžaduje mimo jiné i možnost
uložení existující prezentace v různých formátech, verzích, a také ve formátu
vhodném pro WWW stránku (Soubor/Uložit jako, Soubor/Uložit jako stránku WWW...).

Základní operace

- Tvorba prezentace
- Kopírování, přesouvání a mazání textu
- Kopírování, přesouvání a mazání grafiky
- Kopírování, přesouvání a mazání snímků prezentace

Pro úspěšnou tvorbu prezentací je třeba umět začít úplně od začátku, tedy
základní testovanou oblastí je tvorba nové prezentace (Soubor/Nový). Aby
prezentace měla nějaký pevný vzhled a řád, volíme si formát jednotlivých
snímků, vzhled a rozvržení textu, tabulek, grafických objektů, grafů atd. Vše
je samozřejmě možné modifikovat i později (menu Formát/Rozvržení snímku nebo
ikona v panelu nástrojů).
Vložení textu a grafických objektů do prezentace tvoří základ naší práce s
prezentací. Práci si můžeme zjednodušit kopírováním či přesunem textu a
grafických prvků nejen v rámci jedné prezentace. Nemusíme se omezovat pouze na
jednotlivé části snímku, kopírovat lze celé snímky, a to i mezi různými
prezentacemi. Kopírování a přesuny jsou standardní úkony stejné pro všechny
programy MS Office (menu Úpravy/Vyjmout, Úpravy/Kopírovat, Úpravy/Vložit,
klávesové zkratky Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, přesuny myší atd.). Práce s celými
snímky je obdobná.
V zobrazení Řazení snímků kopírujeme a přesunujeme snímky jako text či obrázky
(myší, klávesovými zkratkami, pomocí ikonek z panelu nástrojů, atd.).
Mazání textu, grafických objektů či dokonce celých snímků, jak zřejmě víte, je
velmi jednoduché. Označíme daný text, objekt nebo snímek (ten musí být označený
v zobrazení Řazení snímků) a použijeme klávesu Delete.

Formátování

- Formátování textu
- Úprava textových rámečků

Napsat text lze sice i pomocí psacího stroje, ale velmi podstatný je vzhled
dokumentu. Zvýraznění důležitých částí tučným písmem, poznámky psané kurzívou,
velké nadpisy a malá písmena pro dodatky, to vše vám umožní velmi snadno text
vizuálně rozčlenit. Ale jistě víte i o dalších možnostech, jako je použití
stínovaného písma, indexů, použití různých barev. Navíc je potřeba vědět, jak
se text zarovnává a jak se upravuje řádkování či mezery mezi odstavci.
Velmi významná a často používaná metoda zpřehlednění textu je definování
odrážek. Proto je důležité vědět, jak si vybrat z různých druhů odrážek (např.
", ,, 4) pomocí menu Formát/Odrážky a číslování).
Text v PowerPointu je do snímku vložen pomocí textového rámečku, proto musíte
znát, jak takový textový rámeček upravit. To znamená zvětšit, zmenšit a
přemístit, a tím vlastně umístit text na snímku do požadované polohy. Další
výhodou textových rámečků je snadné vytvoření orámování určité oblasti textu.
Musíte tedy znát, jak lze nastavit barvu, stínování atd.

Grafika a diagramy

- Kreslené objekty
- Diagramy
- Obrázky a další objekty

Text zůstane vždy jen obyčejným textem. Aby byla vaše prezentace něco víc než
text napsaný v některém z textových editorů, musíte umět přidat do své
prezentace grafické prvky. I obyčejný text oddělený jednoduchou čarou může
vypadat lépe. Naučte se proto kreslit různé jednoduché čáry a podtržení, změnit
jejich polohu, barvu, tloušťku, náklon. Nakreslení jednoduchých grafických
objektů (obdélník, kružnice apod.) může být dobrým pomocníkem pro jednodušší
orientaci na snímku. Nastavení vlastností těchto prvků, jako je barva, výplň,
natočení, je pak už samozřejmostí. Definování stínu nebo 3D efektu pro
jednotlivé objekty je velmi efektní, je potřeba tedy také tuto možnost dobře
ovládat. Všechny zde popsané možnosti naleznete na panelu nástrojů Kreslení.

Další prvek často používaný v prezentacích je graf, který může vaši prezentaci
číselných údajů obohatit daleko přehlednější a názornější formou, než jsou
"suchá data" v tabulce. V PowerPointu se jedná o pomocný program, který umožní
vložit graf podobný grafu z tabulkového editoru (např. MS Excel) do vaší
prezentace. Musíte tedy znát, jak se takový graf vytvoří a jak se upravuje,
který typ grafu je vhodný pro zobrazení vašich údajů atd.

Není však nutné se omezovat pouze na grafické možnosti PowerPointu. Do vaší
prezentace musíte umět vložit i obrázky z jiných souborů, upravit jejich
umístění a velikost. Také další prvky PowerPointu, organizační diagram,
tabulky, textové rámečky, je třeba umět přidávat a umisťovat. U všech takto
definovaných objektů pak na závěr můžete upravit stínování a orámování. Zmíněné
objekty se naučte přidat i do předlohy snímku (Zobrazit/Předloha/Snímek).

Tisk a distribuce

- Úprava snímků prezentace
- Příprava na distribuci
- Tisk

Už při vytváření prezentace si autor musí rozmyslet, jak se bude prezentace
předvádět. Každý, kdo chce složit úspěšně test, musí proto vědět, kde si může
vybrat vhodný formát pro prezentaci snímků a jejich orientaci (Soubor/Vzhled
stránky). Číslování snímků, záhlaví a zápatí a kontrola pravopisu pak patří ke
zcela samozřejmým znalostem práce v PowerPointu.

Nepostradatelným nástrojem při tvorbě prezentace je možnost několika odlišných
náhledů na samotnou prezentaci. Běžné používání těchto náhledů (snímky, osnova,
řazení snímků, poznámky) je jedinou možností, jak snadno a rychle vytvořit
prezentaci plně vyhovující a funkční.

Před vlastní prezentací, slide show, je vhodné mít připravené nějaké vytištěné
podklady (pro sebe, případně pro posluchače). Každý by tedy měl znát menu
Soubor/Tisk a vědět, co umožní různá nastavení na této kartě.

Efekty počítačové animace

- Nastavení animace
- Prolínání

Vhodným oživení prezentace dosáhneme použitím animací. Existuje několik typů
animace. Kandidát musí znát, jak se nastaví animace na jednotlivých snímcích.
Vše se dá provádět pomocí hlavního menu Prezentace nebo ikon na jednotlivých
panelech nástrojů. Musíte též rozeznávat mezi jednotlivými objekty na snímku a
vědět o možných nastavení animací pro různé objekty.

Dalším prvkem, který musí každý kandidát ovládat, je prolínání jednotlivých
snímků. To znamená vědět, jakým způsobem nastavit přechod jednoho snímku do
druhého.

Vhodnou kombinací takovýchto aktivních prvků můžete snadno ovládat pozornost
svých budoucích posluchačů a
soustředit ji na hlavní cíl vaší prezentace.

Vzhled počítačové prezentace

- Prezentování

V posledních částech testu je třeba předvést zvládnutí vlastní prezentace. Je
potřeba vědět jaké možnosti promítání prezentace máme, jak spustíme prezentaci
z libovolného snímku, ovládání navigačních tlačítek při prezentaci, použití
pera atd. Pokud některé snímky nechcete promítat, musíte vědět, jak daný snímek
skrýt (nejlépe pomocí ikony nebo menu Prezentace/Skrýt snímek).

Jak se připravit na test?
Test šestého modulu ECDL předpokládá praktické znalosti programu pro tvorbu
prezentací. To znamená, že posluchač musí být zběhlý nejen v běžné práci s
počítačem, jako je ukládání dokumentů apod., ale také musí mít poměrně obsáhlé
znalosti formátování textu, práce s tabulkami a grafy, jejich tvorby a
formátování. Nesmí mu chybět zkušenosti s grafickými nástroji pro kreslení a
vkládáním jiných grafických objektů, musí předvést běžné požívání animací a
promítání prezentací. Z požadavků je tedy zřejmé, že test je vhodný pro
zkušeného uživatele, pro nějž jsou tyto postupy úplně samozřejmé.

Na test se můžete připravovat individuálně, za pomoci doporučené literatury,
nebo zvolit některé ze školicích středisek. Takováto střediska vám umožní
absolvovat speciálně zaměřený kurs na prezentační program, jako je např.
PowerPoint, nebo kurs přímo zaměřený na přípravu pro certifikaci ECDL.
Informace o školicích střediscích umožňujících takovouto přípravu, a poté i
samotné přezkoušení najdete na adrese www.ecdl.cz. Zde také naleznete informace
o organizaci a ceně jednotlivých zkoušek.0 0389/OK o

Literatura:
Ivo Magera: Microsoft PowerPoint 2000 CZ, základní příručka,vydal Computer press
Ivo Magera: Microsoft PowerPoint 97 CZ, základní příručka, vydal Computer press
Radek Maca: PowerPoint 2000, snadno a rychle, vydala Grada
Miroslav Renda, Markéta Šitinová: PowerPoint 97, snadno a rychle, vydala Grada
Hercík, Šimek: PowerPoint 7.0, Příprava prezentace, vydal GCOMP

TEST 5.1
Vaším úkolem je vytvořit prezentaci, která bude obsahovat čtyři snímky, pro
společnost Tři Údolí, a. s. (společnost provozuje lanovky a lyžařské vleky).
Vyberte vhodnou šablonu pro svoji prezentaci.
Umístěte jméno společnosti na každou stránku, aniž byste je psali čtyřikrát.

1. Na všechny čtyři snímky umístěte logo společnosti do pravého horního rohu.
Můžete ho buď nakreslit sami, nebo nalézt vhodný symbol, který můžete převzít z
prezentačního programu. Vložte datum do levého spodního rohu každého snímku.

2. Na všech čtyřech snímcích použijte písmo Times New Roman.

3. Následující titulek napište na první titulní snímek: "Tři Údolí", a jako
podtitul napište "Lyžařské terény určené všem".

4. Z následujícího textu: "Počátek lyžování v oblasti Tří Údolí se datuje do
roku 1938, kdy byl na svahu nad hotelem Kozoroh postaven a uveden do provozu
první lyžařský vlek. Ač se to zdá nemožné, funguje tato rarita mezi vleky
dodnes. Jeho přepravní kapacita je 100 lyžařů za hodinu.", vytvořte čtyřbodový
text za použití odrážek na druhý snímek. Titul tohoto snímku necháváme na vaší
úvaze, např. "Co bylo na začátku?"

5. Třetí snímek bude obsahovat sloupcový graf a text. Jako titulek pro tento
snímek použijte následující text: "Počet spokojených lyžařů v současnosti".

6. Vytvořte sloupcový graf na základě následujících informací:

Rok 1995 1996 1997 1998
Počet návštěvníků (mil.) 1, 11, 24, 69, 3

7. Do dolní poloviny třetího snímku umístěte následující text: "Počet
spokojených návštěvníků našeho areálu se za posledních 6 let každý rok
zdvojnásobil. K největšímu rozmachu došlo mezi snowboardisty, takže dnes tvoří
čtvrtinu všech našich návštěvníků".

8. Nakreslete na čtvrtý snímek prezentace obrázek dle předlohy.

9. Vytiskněte prezentaci na vhodné tiskárně (nebo ji uložte jako soubor dle
pokynů testovacího střediska).
Uložte všechny soubory a ukončete program.