Hlavní navigace

Rychlokurz: Prohlížení Internetu - MS Internet Explorer

1. 3. 2001

Sdílet

K napsání dalšího dílu Rychlokurzu právě na toto téma mě inspiroval jeden můjkolega. Zaskočil mě otázkou "Když mám otevřenou WWW stránku na Internetu, musím být pořád připojen
K napsání dalšího dílu Rychlokurzu právě na toto téma mě inspiroval jeden můj
kolega. Zaskočil mě otázkou "Když mám otevřenou WWW stránku na Internetu, musím
být pořád připojený?". Po krátkém vysvětlování a dohadování jsem zjistil, že
kolega sice ví, kam v prohlížeči napsat adresu a k čemu slouží tlačítko Zpět,
ale přesto se svým browserem = prohlížečem neumí správně pracovat. A že tím
přichází o spoustu peněz, které zaplatí Telecomu za připojení telefonem k
Internetu.

Začnu tím, co asi všichni víte. Na trhu prohlížečů Internetu kraluje MS
Internet Explorer, případně Netscape Navigator. Jsou tu i další, z nich
nejvýznamnější je asi Opera, ale ty pokrývají mizivé procento uživatelů.
Protože má Internet Explorer přece jen navrch, budeme se dnes věnovat právě
jemu. Uživatelé Netscapu však nemusejí zoufat, protože jsou si oba programy
ovládáním velmi podobné.

(Popisované funkce odpovídají MSIE 5, ale většinou jsou platné i pro verze
nižší.)


Základní obsluha

Základní obsluhu vezmu velice zkrátka, neboť je poměrně známá. Do patřičné
kolonky vyplníme adresu serveru a WWW dokumentu a stiskneme [Enter]. Pokud je
vše v pořádku, za kratší či delší chvíli se nám na obrazovce objeví námi
požadovaná stránka nebo hlášení, že je něco špatně.

Zde bych se rád zastavil a ujasnil jednu základní věc. Ve chvíli, kdy nám na
stavové řádce dojede modrý pruh až do konce svého políčka a objeví se nápis
"Hotovo", v tom okamžiku máme stránku načtenou v prohlížeči a již nemusíme být
připojeni k Internetu. Do doby, dokud okno prohlížeče nezavřeme, nám webovská
stránka zůstane zobrazená. K Internetu musíme být připojeni pouze po dobu od
kliknutí na odkaz do stažení celé stránky. Toho lze velice dobře využít pro
minimalizaci nákladů na připojení.

Mějme otevřeno více oken prohlížeče a přepínejme se mezi nimi. Jakmile v jednom
okně klikneme na odkaz a započne proces stahování nové stránky, přepneme se do
dalšího okna. Můžeme stahovat více stránek najednou a využívejme toho!

Chceme-li si zobrazenou stránku přečíst až později (po odpojení od Internetu),
stačí si otevřít nové okno [Ctrl+N] a v okně se žádaným dokumentem již
nepracovat. Pamatujte, že člověk je tvor pomalý a oproti počítačům nemotorný.
Proto stránku pouze "prolétněte" očima, odhadněte, zda je zajímavá či nikoli, a
buď ji zavřete, nebo ji ponechte otevřenou. Pečlivější zkoumání si nechte až na
dobu, kdy budete odpojeni od Internetu.

Pokud potřebujeme, aby po kliknutí na odkaz se nová stránka objevila v novém
okně, podržíme při kliknutí na odkaz stisknutou klávesu [Shift], nebo klikneme
pravým tlačítkem na odkaz a z menu vybereme "Otevřít v novém okně". Toto je
velice praktické, máme-li na stránce např. seznam odkazů na obrázky. Necháme si
otevřít tři obrázky v novém okně a po jejich zobrazení je buď uložíme, nebo
zavřeme. Okno se seznamem máme neustále otevřené a můžeme vybrat další obrázky
bez toho, abychom stránku se seznamem opětovně načítali z Internetu.

Chcete-li získat adresu dokumentu, na který ukazuje odkaz, pak na něj klikněte
pravým tlačítkem a zvolte "Kopírovat zástupce". Toto je šikovné ve dvou
případech. Buď chcete kolegovi poslat adresu nějakého dokumentu nebo souboru z
Internetu, pak tímto způsobem zkopírujete adresu do schránky Windows a poté jí
stiskem kláves [Ctrl+V] vložíte třeba do e-mailové zprávy. Nebo používáte
některý download manažer (např. GetRight), který si hlídá obsah schránky
Windows, a pokud objeví, že jste mu tam vložili internetovou adresu, pokusí se
z této adresy soubor stáhnout.

Používáte Internet hlavně pro získávání textových informací a stahování
dlouhých obrázků přes telefon vás zdržuje. Chcete ušetřit čas, a tím i peníze?
Pak si stahování obrázků vypněte (Nástroje « Možnosti sítě Internet « záložka
Upřesnit « oddíl Multimédia « Zobrazovat obrázky). Nyní se vám stránka z
Internetu stáhne nepoměrně rychleji, avšak na místě obrázků se objeví pouze
rámeček s ikonkou a někdy se stručným popisem obrázku. Pokud nyní zjistíte, že
zrovna tento obrázek potřebujete zobrazit, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a
zvolte "Zobrazit obrázek". Ten se načte z Internetu (musíte být tedy pro tuto
chvíli připojeni) a zobrazí na správném místě.


Ukládejme si zajímavé stránky

Pokud si chceme stránku uložit i pro další dny, uložíme si jí na hard disk
(Soubor « Uložit jako) a musíme uvést, že chceme stránku uložit kompletně.
Potom se nám do vybraného adresáře uloží dokument s příponou html nebo htm, a
do podadresáře se stejným názvem se uloží všechny obrázky.

Chceme-li takovou uloženou stránku někomu předat, je nutno k dokumentu připojit
také obsah celého podadresáře, který má název shodný s dokumentem. Nazveme-li
tedy ukládaný HTML soubor jako burzovni_index.html, pak se nám zároveň vytvoří
adresář burzovni_index, ve kterém budou všechny obrázky dané stránky.


OFF-LINE synchronizace

Pokud každé ráno po příchodu do práce pročítáme stále stejné stránky na
stejných serverech, bude se nám hodit takzvaná off-line synchronizace. Znamená
to, že dáme prohlížeči na vědomí, že čteme pravidelně určité stránky. On potom
ve stanovený čas vždy stáhne dané stránky najednou k sobě na hard disk (toto
může udělat i sám v době, kdy zrovna snídáte), a vy pak pro čtení těchto
stránek vůbec připojení do Internetu nepotřebujete. Jak na to? Máte ve svých
Oblíbených položkách nastavený váš oblíbený zpravodajský server, který čtete
každé ráno. Najděte ho, ale neklikejte na něj levým, nýbrž pravým tlačítkem. V
menu zaškrtněte volbu "Zpřístupnit offline" a následujte instrukce průvodce. V
něm si nejdřív určíte, zda chcete stahovat i stránky z jiných serverů, pokud na
se ně bude daná stránka odkazovat. Buďte opatrní při stanovení hloubky, do jaké
prohlížeč půjde, protože množství stahovaných dat pak roste geometrickou řadou.
V dalších oknech určíte, kdy synchronizaci = stažení stránek k sobě na počítač
provádět. Po provedené synchronizaci (buď automatické, nebo ruční Nástroje «
Synchronizovat) si přepněte prohlížeč do off-line modu (Soubor « Pracovat
Offline) a můžete stránky prohlížet bez toho, aby vám při tom narůstal účet za
telefon.


Opakování - matka moudrosti a spořivosti

Shrňme si tedy zásady pro úspory za připojení.

1. Otevřete si více oken prohlížeče a pracujte střídavě ve všech. Pokud máte
všechny dokumenty stažené a chystáte se je přečíst a důkladně prozkoumat pak
zavěste modem a odpojte se od Internetu.

2. Máte-li na stránce více zajímavých odkazů, otvírejte je v novém okně.

3. Vypněte si zobrazování obrázků. Stažení jeden obrázku zabere stejně času,
jako stažení deseti stránek bez obrázků.

4. Pokud máte otevřeno mnoho oken prohlížeče, zavěste modem, odpojte se od
Internetu a pusťte se do čtení. Ponechte si otevřená okna, která chcete
prozkoumat dále, připojte se k Internetu a pokračujte ...

5. Pro pravidelně navštěvované stránky nastavte off-line stahování. Stáhnou se
k vám mnohem rychleji, než byste to kdy dokázali uklikat. Navíc je můžete mít
připravené na počítači již při vašem příchodu do zaměstnání.

6. Prohlížejte Internet ve chvílích, kdy jste připojeni i z jiných důvodů
například stahujete elektronickou poštu. Využijte příležitosti...


Závěr

Jak se stalo už téměř pravidlem, i u tohoto dílu musím upozornit, že jsme
zdaleka neprobrali všechny možnosti a volby prohlížečů Internetu ani všechny
způsoby, jak ušetřit za připojení. Ale věřím, že po přečtení Rychlokurzu jste
opět o trochu moudřejší a snad i o něco bohatší...