Hlavní navigace

Rychlé zálohování v reálném čase

1. 4. 2007

Sdílet

Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition Povedený nástroj pro zálohování domácího PC Paragon Software Group dne...


Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition Povedený nástroj pro zálohování domácího PC


Paragon Software Group dnes zaujímá přední pozice mezi firmami zabývající se tvorbou utilit pro správu a údržbu PC. Jedním z důvodů je i neustálá vůle zlepšovat vlastní produkty, o čemž svědčí i nedávná recenze předchozí verze Drive Backupu, která se ve firemním portfoliu stará o zálohování dat. Následující řádky budou patřit rekapitulaci možností tohoto záložního softwaru a přehledu novinek, které nám nová verze přináší.
Podstatou zálohování v Drive Backupu není vytváření kopií jednotlivých souborů (jak je to běžné u ostatního záložního softwaru), ale generování diskových obrazů celých jednotek nebo jen jejich oddílů (partitions). Všechny funkce jsou snadno dostupné z centrálního řídícího střediska (svým vzhledem připraveného pro Windows Vista) jak ve formě průvodců, tak pomocí standardních dialogů s bohatými možnosti konfigurace.
Hlavní náplní programu jsou samozřejmě funkce zálohování a obnovení záloh z archivních souborů. Tyto zálohy lze provádět buď na standardně dostupné diskové oddíly, nebo do speciálně připraveného chráněného prostoru vašeho pevného disku (Backup Capsule). Zálohování se neomezuje na souborový systém NTFS (program zvládne zálohovat takřka cokoliv), nicméně v případě NTFS je možné zálohovat v reálném čase, což je samozřejmě nutná podmínka pro uložení dat běžícího operačního systému. Real-time backup používá technologii dostupnou pod NTFS s názvem Shadow copies (podobně jako Windows Backup), nebo vlastní Paragon Hot Processing. V obou případech se tak vyrovná s vytvořením kopie i u souborů, které jsou v danou chvíli zavedené v paměti a systémem používané. Program nabídne uživateli vytvoření jak klasického obrazu oddílu nebo disku, tak i rozdílovou zálohu, která eviduje pouze změny oproti dříve vytvořené úplné záloze. Samozřejmostí a nutností je možnost plánování jedné i více úloh, a to i opakovaně. Snadno tak v přehledném kalendáři naplánujete systém zálohování více obrazů v různých časových intervalech. Vytváření diskového obrazu probíhá za asistence jednoduchého průvodce, lze však zvolit i možnost podrobného nastavení, která zpřístupní dialogy definující úroveň komprese výsledného archivu, možnost rozdělení souboru na několik menších s definovanou velikostí (např. pro případ, že zálohujete v systému FAT32, kde neuložíte soubor větší než 4 GB), ochranu heslem, nebo možnost vyloučení systémových souborů (jako je pagefile.sys) z vlastní zálohy. Obnovení dat lze opět provést několika způsoby. Jestliže máte k dispozici funkční operační systém, můžete použít a přímo obnovit celé záložní soubory, nebo je můžete připojit jako další diskové jednotky a vybrat jen potřebná data. V případě nefunkčního OS máte k dispozici obraz pro vytvoření záchranného CD.
Novinkou ve verzi 8.5 je schopnost startu Drive Backupu i bez záchranného CD přímo z chráněného prostoru Backup Capsule. Při provádění zálohy přibyla možnost vypnout po jejím ukončení počítač. Nově lze k archivu připojit libovolně dlouhý textový komentář, což je užitečné hlavně při větším počtu obrazů na jednom místě. Rychlý update také zachoval funkčnost celého balíku pod Windows Vista.
Stejně jako ostatní produkty Paragon Sofware Group obsahuje i Drive Backup v podobě jakési přidané hodnoty i další utility. Jedná se zejména o schopnost duplikace diskových jednotek stiskem tlačítka, možnost testování vyrobených archivů na CD nebo DVD (ano, zálohovat lze i na zapisovatelná optická média), integrovaný diskový editor či schopnost práce s diskovými oddíly (změna MBR, definice aktivního oddílu, změna ID apod.).
Souhrn výše uvedeného činí z programu Drive Backup 8.5 Personal Edition velmi povedený a komplexní nástroj pro zálohování domácího PC, dětský snadný pro začínajícího uživatele a zároveň s dostatkem konfiguračních voleb pro ty zkušenější z vás. Nová verze však přináší pouze kosmetické změny již dříve plně funkčního softwaru. Nevýhodou je neexistující lokalizace.

Paragon Drive Backup 8.5 PE

snadnost použití
přidané utility
recovery CD
lokalizace
K recenzi poskytla firma:
Paragon Software Group
www.paragon-software.com
Cena: 99,95 USD