Hlavní navigace

Rychle, aktuálně, efektivně!

1. 7. 2005

Sdílet

S fenoménem RSS se na stránkách PC WORLDu nesetkáváte poprvé. Před časem jsmepřinesli článek představující tuto technologii i její základní rysy a možnosti. Nyní na něj volně na...
S fenoménem RSS se na stránkách PC WORLDu nesetkáváte poprvé. Před časem jsme
přinesli článek představující tuto technologii i její základní rysy a možnosti.
Nyní na něj volně navazujeme srovnávacím testem samostatných aplikací,
sloužících jako čtečky (agregátory) zpráv z RSS zdrojů.

Na úvod možná neuškodí zopakovat základní fakta o tom, co se za těmito třemi
písmeny skrývá. Označení RSS je zkratkou, která se nejčastěji vysvětluje jako
Realy Simple Syndication (opravdu jednoduchá "syndikace"). Přitom slovo
syndikace je nově vytvořený "terminus technicus" pro způsob práce se zprávami
(shromáždění různých informací, jejich zpracování a nabídnutí k dalšímu
využití). Ten, kdo má zájem nabídnout informace ze svých stránek (weblogy,
zpravodajské servery apod.) v syndikované formě, vytvoří tzv. RSS vlákno (RSS
feed) a odkaz na něj nabídne volně k použití. Vlákno je tvořeno základními
informacemi o jednotlivých článcích na serveru a nejčastěji obsahuje nadpis,
perex (krátkou anotaci) a hypertextový odkaz na plné znění článku. Technicky
jsou RSS informace publikovány jako XML soubor.
Právě forma publikování RSS vláken ve formě XML je předurčuje k dalšímu
zpracování. Primárně byla tato technologie určena pro výměnu informací mezi
jednotlivými servery navzájem. Až později se začala využívat také pro
poskytování obsahu RSS koncovým uživatelům. O převedení dat XML do přehledné a
snadno čitelné podoby se starají RSS čtečky.
Tím se tedy dostáváme k samotnému tématu tohoto článku. Našim cílem bylo
porovnat několik nejpoužívanějších RSS čteček, fungujících jako samostatné
aplikace na platformě MS Windows. Při testování nás zajímalo zejména
uživatelské pohodlí, možnosti konfigurace, uspořádání pracovního prostředí a
kvalita filtrovacích a vyhledávacích nástrojů. Právě tyto vlastnosti totiž
určují efektivitu práce s RSS daty, která představuje u čteček rozhodující
kriterium.

Abilon News Aggregator 2.5.3
Autor: SisyphSoft
Testování jsme zahájili jednoduchou a snadno použitelnou čtečkou Abilon. Pro
práci s RSS vlákny nabízí pouze základní funkce, které však mohou začínajícímu
uživateli dostačovat.
Pracovní prostředí programu má standardní podobu aplikací pro RSS agregaci a je
rozděleno do tří panelů. První obsahuje do stromu uspořádaný přehled vláken,
rozdělených do skupin, prostřední zobrazuje přehled zpráv z aktuálního vlákna
(popř. celé skupiny) a poslední slouží k náhledu na aktuálně vybranou zprávu.
Navíc přidává Abilon volitelně jeden nezávislý panel, do kterého může uživatel
kopírovat zprávy, k nimž se bude chtít někdy vrátit. Nové vlákno je nutno
přidat ručně. Buď importem ze souboru OPML (standard pro export a import
nastavení sledovaných vláken), nebo zadáním konkrétního URL. Každé sledované
vlákno může mít nastaveno několik parametrů. Kromě četnosti aktualizace lze
zadat např. také filtry, které se aplikují na zpracovávané zprávy před jejich
načtením do programu.
Práce s RSS vlákny je poměrně intuitivní. Prostředí aplikace se dá přizpůsobit
přepínáním několika způsobů zobrazení přehledu zpráv. Rovněž náhledové okno
může mít jeden z předdefinovaných vzhledů. Doplnění dalších nebo úprava
existujících barevných schémat však možná není.
Poněkud nepříjemná je skutečnost, že některá nastavení jsou přístupná pouze z
konfiguračního dialogu aplikace (např. zobrazování nebo skrytí přečtených
zpráv). Naproti tomu potěší možnost otevřít originály zpráv jako další záložky
náhledového okna, bez nutnosti spouštět samostatně internetový prohlížeč. K
omezení zobrazování RSS informací slouží několik předdefinovaných filtrů, které
však rovněž nelze modifikovat. Aplikace obsahuje i jednoduchý vyhledávací
nástroj.
Abilon News Aggregator může dobře posloužit začínajícímu uživateli, který
sleduje jen několik málo RSS vláken. Pro správu rozsáhlejších informačních
zdrojů jsou však k dispozici i vhodnější aplikace.

Active Web Reader 2.32
Autor: DeskShare
Pokud jsme Abilon označili za jednodušší aplikaci, pak Active Web Reader nelze
hodnotit jinak než jako minimalistický pokus o RSS čtečku.
Aplikace zobrazuje v levém panelu strom s jednotlivými vlákny, vpravo pak
seznam zpráv v aktuálně vybraném vlákně. Jednou z mála předností je možnost
procházet internetové stránky s originálem článku přímo v okně programu. Další
zajímavou funkcí je automatická detekce odkazu na RSS zdroje na procházených
stránkách. Bohužel však tento vyhledávač pracuje poměrně pomalu, takže pokud se
na stránce s RSS odkazem nezdrží uživatel opravdu dlouho, autodetekce
neproběhne.
Uživatelský komfort není vysoký. Aplikace neumožňuje žádné jiné nastavení než
určení frekvence aktualizace jednotlivých vláken. Marně jsme hledali nástroje
pro filtraci nebo vyhledávání zpráv ve všech vláknech. Program je sice
distribuován jako freeware, ovšem je v něm předdefinováno sledování několika
reklamních vláken, která uživatel nemůže odstranit.
Active Web Reader působí dojmem aplikace, vytvořené jaksi mimochodem. Plní
opravdu pouze nejzákladnější funkci zobrazování RSS obsahu. Vzhledem k absenci
jakýchkoliv dalších nástrojů a těžkopádnosti ovládání je však téměř nemožné jej
běžně využívat.

FeedDemon 1.5
Autor: Bradbury Software
Od aplikace FeedDemon jsme očekávali vysokou kvalitu ještě dříve, než jsme ji
poprvé nainstalovali. Pochází totiž z autorské dílny Nicka Bradburyho, který je
autorem populárních nástrojů HomeSite a TopStyle. Můžeme konstatovat, že jsme
nebyli zklamáni.
FeedDemon je propracován do nejmenších detailů. Typické trojpanelové uspořádání
doplňuje několik nadstandardních funkcí, usnadňujících a zkvalitňujících práci
s RSS vlákny. Mezi nimi nás zaujala např. bezchybná automatická detekce RSS
zdrojů na www stránkách, kvalitně zpracované vyhledávání položek nebo plná
konfigurovatelnost informací zobrazovaných v panelu zpráv. Užitečná je také
možnost definovat slova, která se mají v načítaných zprávách vyhledávat.
Položky, v nichž je nalezeno některé ze zadaných slov, jsou zvýrazněny
umístěním do speciální sekce panelu vláken.
Přes všechny klady je však třeba také přiznat, že začínající uživatel by mohl
mít mírné potíže s orientací v aplikaci a s využíváním všech dostupných funkcí.
Program obsahuje ve standardní instalaci českou jazykovou verzi. Pokud však
uživatel ovládá angličtinu alespoň na základní úrovni, doporučujeme českou
mutaci nepoužívat. Překlad je místy tak špatný, jako by byl pořízen nějakým
překladovým automatem.
Celkově FeedDemon naše očekávání splnil. Všechny nástroje pracují bezchybně,
žádnou podstatnou funkci jsme nepostrádali. Začínající uživatel dá možná
přednost nějaké méně vybavené čtečce. Ten, kdo rozsáhlé možnosti využije a
zakoupí licenci (program je k dispozici pouze jako dvacetidenní testovací
verze), nebude zklamán.

FeedReader CZ 1.9
Autor: David Louda
Mezi českými uživateli je tento klon aplikace FeedReader (www.feedreader.com)
poměrně populární. Vývoj FeedReaderCZ začal v roce 2004 a jako základ byla
použita čtečka FeedReader ve verzi 2.7 647. Přestože je již k dispozici několik
nových beta verzí, my jsme do testu zahrnuli poslední stabilní verzi
FeedReaderCZ 1.9.
Program má příjemné a nekomplikované ovládání, až na drobné výjimky je zcela
počeštěný a začít s ním pracovat může bez problémů i laik. Pracovní prostředí
je uspořádáno jinak než u doposud testovaných čteček, svým vzhledem připomíná
rozložení panelů v klientu elektronické pošty. V levé části je strukturovaný
strom se skupinami sledovaných vláken, vpravo seznam zpráv zvoleného vlákna a
pod ním náhled na konkrétní zprávu. Náhledové okno slouží zároveň jako
vestavěný www prohlížeč a může zobrazovat i originální podobu zprávy.
Nabídka rozšiřujících funkcí však není nijak velká. K dispozici je např.
filtrování, které umožňuje zprávu splňující zadané kritérium zvýraznit odlišnou
barvou, případně nežádoucí zprávy mazat. FeedReaderCZ nabízí i možnost exportu
a importu nastavení vláken s využitím formátu OPML, nedokázal však importovat
náš testovací soubor, se kterým ostatní aplikace neměly žádný problém. Export a
následný import již fungoval dobře.
FeedReaderCZ představuje zajímavou alternativu RSS čtečky pro začínající
uživatele. Bohužel však chybí některé pokročilé funkce a postrádali jsme
alespoň náznak možnosti přizpůsobení prostředí aplikace individuálním potřebám
uživatele. Zejména tyto neduhy celkové hodnocení této čtečky snížily.

NewzCrawler 1.7.0 build 2370
Autor: ADC Software
Dalším zástupcem sharewarových RSS čteček v našem testu je program NewzCrawler.
Po aplikaci FeedDemon se jedná o další produkt, nabízející komplexní pokrytí
všech potřeb uživatele pracujícího s RSS vlákny.
Autoři tentokrát zvolili uspořádání pracovního prostoru připomínající MS
Outlook Express: vlevo panel se složkami a vlákny, vpravo obsah zvoleného
vlákna a náhled vybrané zprávy. V obou seznamových panelech je plně
konfigurovatelné zobrazování sloupců s informacemi o vláknech a zprávách.
Náhledové okno slouží i jako webový prohlížeč.
Po instalaci obsahuje NewzCrawler předdefinovaný rozsáhlý seznam RSS zdrojů,
který si může uživatel libovolně upravit nebo doplnit. Nová vlákna mohou být
nastavena buď ručně, pomocí OPML importu, nebo s využitím automatické
identifikace RSS zdrojů na internetových stránkách.
V testu jsme neměli další čtečku, která by nabízela tak široké možnosti
třídění, označování, vyhledávání a uchovávání zpráv. Ačkoliv nabízených
nástrojů je několik, neměli jsme s jejich používáním sebemenší problémy. Pokud
by se přesto nějaký začínající uživatel v aplikaci špatně orientoval, může
využít jedinečnou možnost přepnout NewzCrawler do zjednodušeného režimu. V něm
zůstanou v menu i na panelu nástrojů pouze základní funkce.
Jako perličku obsahuje program např. integraci nástroje pro předčítání titulků
zpráv syntetizovaným hlasem nebo informační proužek, umístitelný u okraje
pracovní plochy Windows, v němž "přebíhají" hlavičky zpráv.
Kromě absence lokalizace a nutnosti zakoupení licence jsme v NewzCrawleru
nenašli vážnější nedostatky. Snad by prospěla jen větší možnost personalizace
vzhledu seznamu zpráv pomocí šablon nebo podobné technologie.

RSS Point 2 beta 9
Autor: ADC Software
Při přípravě srovnávacích testů se vždy snažíme zahrnout alespoň jednu aplikaci
primárně vyvíjenou českými autory. Tentokrát jsme se rozhodli pro čtečku RSS
Point. A byli jsme jejími schopnostmi velmi potěšeni.
Stejně jako předchozí aplikace používá i RSS Point rozložení panelů podobné
poštovnímu klientu. Přidává však novou funkcionalitu náhledového okna. Na jeho
spodní hraně jsou záložky, jimiž je možné přepínat jednu ze tří variant:
zobrazení perexu, náhled s využitím CSS stylu definovaného v možnostech
aplikace nebo originál zprávy v interním www prohlížeči.
Až na automatickou detekci RSS vláken na internetových stránkách nechyběla v
RSS Point žádná z funkcí, na které jsme se v testu zaměřili. K dispozici je
několik způsobů přidání nového vlákna, import a export ve formátu OPML,
třídění, vyhledávání a filtrování zpráv i snadné přizpůsobení pracovního
prostředí individuálním potřebám uživatele.
Navíc přidal autor několik zajímavých a užitečných funkcí. Mezi ně lze rozhodně
zařadit mobilní profily, které využijí uživatelé pracující střídavě na více
počítačích (např. doma a v zaměstnání). Rovněž spektrum signálů, jimiž RSS
Point upozorňuje na nové zprávy ve sledovaných vláknech, je široké. Při
testování nás zaujalo např. zobrazení informace o nových zprávách ve formě
poloprůhledného textu přímo na pracovní ploše počítače.
Ve výčtu podobných "vychytávek" bychom mohli pokračovat, nicméně to není účelem
tohoto textu. Omezíme se jen na konstatování, že RSS Point na nás zapůsobil
velice dobrým dojmem. Svými schopnostmi patří v porovnávaných aplikacích mezi
špičku. A tak ani investice necelých čtyř set korun do plné verze programu
nemusí být velkou překážkou, pokud to s využíváním RSS informací myslíte vážně.

RSS Tracker 1.0.1.22
Autor: ForCom Software
Po zkušenostech s aplikací RSS Point jsme se rozhodli do testu zařadit ještě
jednu čtečku z české produkce. Zvolili jsme zdarma dostupný RSS Tracker. Ten
však bohužel ani zdaleka nedosahuje kvalit svého sharewarového konkurenta.
Přesněji řečeno je v případě RSS Trackeru vůbec o nějakých kvalitách obtížné
mluvit. Program obsahuje pouze jeden panel se seznamem zpráv v jednotlivých RSS
vláknech, v druhém panelu je integrován www prohlížeč, který zobrazuje originál
vybrané zprávy. To je po hříchu také vše, čeho je utilita schopna. Jakékoliv
další funkce by uživatel hledal marně.
Pokud si tedy uživatel nepřeje seznámit se s odstrašujícím příkladem toho, co
lze vydávat za RSS čtečku, rozhodně by se měl RSS Trackeru vyhnout.
Nyní již zbývá pouze závěrečné hodnocení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že s
masivním zpřístupněním technologie RSS širšímu spektru uživatelů se začalo
poměrně nedávno, je nabídka RSS čteček dostatečná. Je pochopitelné, že se tyto
aplikace dostaly do různého stadia vývoje a svou kvalitou se značně liší. To
ostatně prokázalo i naše porovnání.
Zatím je poměrně jasně patrná hranice mezi dvěma kategoriemi čteček. První je
tvořena jednoduššími (vesměs zdarma dostupnými) nástroji, vhodnými pro méně
náročné uživatele, kteří budou sledovat jen několik málo RSS zdrojů a nebudou
postrádat pokročilé funkce. Druhá skupina nabízí komplexně řešená informační
centra, vhodná pro zpracovávání, třídění a filtrování zpráv z mnoha RSS vláken.
U nich jsou nezbytností nadstandardní funkce a očekává se, že uživatel, který
je bude vyžadovat, bude ochoten investovat do zakoupení licence vybraného
programu určité finanční prostředky.

Alternativy k RSS čtečkám
V našem testu jsme se věnovali výhradně čtečkám RSS zdrojů ve formě
samostatných aplikací pro operační systémy MS Windows. Ty však představují
pouze jednu z variant, jak přistupovat k informacím v RSS vláknech. Proto se
alespoň stručně zmíníme i o dalších dvou možnostech.

Integrované čtečky
Pod tímto obecným označením se skrývají RSS čtečky, které nejsou k dispozici
jako samostatné aplikace, ale představují pouze doplnění nějaké jiné aplikace.
Těmito mateřskými programy bývají nejčastěji prohlížeče internetových stránek
nebo klienti elektronické pošty.
Největší výhodou tohoto řešení je bezesporu fakt, že uživatel nepotřebuje další
aplikaci. Používá prostředí aplikace, kterou zná, a integrovaná čtečka bývá
většinou propojena s dalšími funkcemi, jež daná mateřská aplikace nabízí. Na
druhou stranu bývají tyto RSS plug-iny ochuzeny o některé nadstandardní funkce,
které nabízejí samostatné čtečky.

Webové čtečky
Druhou alternativou k samostatným RSS čtečkám jsou internetové agregátory.
Jedná se vlastně o jakési portály, které stahují obrovská množství informací ze
stovek dostupných RSS zdrojů napříč internetem. Jednotlivá vlákna bývají
tříděna do kategorií podle svého charakteru, což částečně usnadňuje orientaci a
práci se čtečkou.
Pro efektivnější práci je však vhodné využít personalizaci internetové čtečky.
Po registraci a nastavení základních parametrů může každý uživatel přistupovat
k vybraným RSS zdrojům z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. To je
také hlavním argumentem pro používání internetových RSS čteček. Přes veškerou
snahu autorů však tyto aplikace stále nedokáží nabídnou takové možnosti, funkce
a pohodlí při práci s RSS zdroji jako samostatně vyvíjené programy.