Hlavní navigace

Rodinná záložna a Internetbanking

1. 5. 1999

Sdílet

Kdo z nás chodí rád do banky? Čas je dnes pro většinu z nás velice drahý, ačekání u přepážek je, zejména v době komunikací, zbytečné a neefektivní. Prvním krokem moderního ře
Kdo z nás chodí rád do banky? Čas je dnes pro většinu z nás velice drahý, a
čekání u přepážek je, zejména v době komunikací, zbytečné a neefektivní. Prvním
krokem moderního řešení komunikace s bankou je Phonebanking, banka po telefonu.
Tyto banky jsou dnes ve světě využívány širokou veřejností. Takový bankovní
systém je nejen lehce dostupný, ale především trvale k dispozici 24 hodin denně.
Internetbanking je dalším krokem v urychlování bankovních služeb. Tuto službu
nabízejí již i tuzemské banky u nás, zatím však nedošlo k většímu rozšíření.
Internetbanking musí umět nabídnout pomocí elektronické komunikace všechny
služby, které klienti běžně potřebují. Služby musí být přístupné, kvalitní a
zabezpečené, důležitá je cena, ovládání a technické podmínky pro spojení.
Rozvoj Internetu v ČR tyto možnosti nabízí, ale ještě ne ve všech regionech ČR
umožňuje. Přesto již řada našich bank přišla se svým řešením. Klient, který má
PC s OS Windows 95, přístup k Internetu a prohlížeč, může již dnes prakticky
kdykoliv a odkudkoliv využívat služeb některých našich peněžních ústavů (o
Expandia Bance jsme již informovali v PC WORLDu č. 10/1998).

Rodinná záložna
Jednou z novějších aktivit je služba Internetbanking od Rodinné záložny (dále
Záložna), kterou bych chtěl zároveň tímto článkem stručně představit.
Po zažádání o zavedení Internetbankingu na pobočce nebo u jednatele zašle
Záložna klientovi na disketě šifrovací klíč, uživatelské jméno a heslo.
Šifrovací klíč umožní bezpečnou komunikaci s informačním systémem v centrále
Záložny. Klient není omezen pouze jedním počítačem, s bankovní centrálou může
komunikovat z libovolného počítače připojeného k Internetu. Záruku bezpečné
komunikace mezi klientem a centrálou poskytuje 128bitová šifra. Graficky je pak
celý systém optimalizován pro Internet Explorer.
Po technické stránce je centrální server umístěn na internetové síti
společnosti Cesnet linkou do Prahy o kapacitě 256 Kb/s. K dispozici je i
záložní server na síti jiného (neudaného) poskytovatele.
Snahou tvůrců systému bylo, aby systém mohl nabídnout klientům co nejširší
nabídku bankovních služeb. Nejde pouze o zpracovávání platebních příkazů a
výpisy z účtu, je dále možné libovolně přesouvat peníze mezi dalšími produkty
Záložny, tedy např. zakládat všechny typy termínovaných vkladů, investičních
vkladových účtů i rentiérských produktů. Internetbanking tak nabízí všechny
služby Záložny, kromě hotovostních výběrů.

Podrobněji
V Záložně rozlišuji dva typy členství aktivní a pasivní. Odlišnost spočívá v
právu aktivního člena využívat všech služeb záložny bez omezení (vkladové i
úvěrové produkty). Pasivní člen může využívat pouze vkladové produkty. Pasivní
členství je vhodné pro klienty, kteří mají zájem ukládat a zhodnocovat úspory.
Pokud však klient bude chtít po čase získat úvěr, musí se stát aktivním členem.
Důležité je podotknout, že podle zákona se členem nesmí stát právnická osoba.
Po vyplnění přihlášky, podepsání generální smlouvy a zaplacení členského vkladu
a zápisného se zájemce stane členem Záložny. Členský vklad a zápisné u
aktivního členství představuje činí celkem 3 500 Kč a u pasivního členství Kč
100. Takto je to alespoň uváděno v informačních materiálech a na WWW stránkách
Záložny.
Z pozornějšího přečtení přihlášky (kterou si lze také stáhnout z Webu) však
vyplývá, že i v případě pasivního členství nový člen bude muset do tří let
uhradit členský vklad a zápisné v celkové výši 3 500 Kč. Tím se tedy stane
členem aktivním, ať má nebo nemá zájem. Tento důležitý fakt však není (kromě
přihlášky) nikde uveden, a to ani v Sazebníku poplatků.
Uvedená částka je dosti vysoká a odradí možná řadu zájemců (po srovnání s
nabídkou jiných bank). V této částce je zahrnut členský vklad 2 000 Kč, ten je
však v případě ukončení členství klientovi vyplacen zpět.
Kromě řady služeb vyřizovaných ať již přímo, přes telefon či Internet, lze
využít i možností bankomatů. Záložna totiž nabízí platební karty VISA Electron
a Classic, které jsou vydávané ČSOB. Těmi lze z účtu vybírat finanční
prostředky pomocí bankomatů s označením VISA. Nezáleží na tom, u jakého
bankovního ústavu finanční prostředky pomocí karty VISA klient vybere. Povolený
maximální denní výběr je stanoven podle bonity klienta. Pro získání platební
karty je nutné vlastnit aktivní osobní nebo podnikatelský účet a podat Žádost o
vydání platební karty VISA.

Závěrem
Výhodami Internetbankingu jsou, kromě úspory času a jízdy, i nižší poplatky.
Elektronické platební příkazy by měly být levnější než příkazy papírové, a to
zejména vnitrobankovní, které se takto zrealizují několik sekund po vložení do
systému bez zásahu lidské ruky. Pro mnohé bude také velkým přínosem i
anonymita, kdy o bankovních pohybech bude vědět pouze klient.
Záložna se tak rozhodla sledovat nejmodernější trendy v elektronickém
bankovnictví, a za to jí lze jen držet palce. Pro svůj charakter, kdy se
nejedná o zcela standardní banku, musí vycházet z poněkud odlišných metod ve
vztahu se svými klienty. Otázkou je, kolik potenciálních zájemců Záložna osloví
a jak se bude dále vyvíjet počet členů, který je důležitý pro každý finanční
subjekt.

8 0709/JL