Hlavní navigace

Rodinná záložna a Internetbanking

1. 1. 1999

Sdílet

Kdo z nás chodí rád do banky? Čas je dnes pro většinu z nás velice drahý, a čekání u přepážek je, zejména v...


Kdo z nás chodí rád do banky? Čas je dnes pro většinu z nás
velice drahý, a čekání u přepážek je, zejména v době komunikací,
zbytečné a neefektivní. Prvním krokem moderního řešení
komunikace s bankou je Phonebanking, banka po telefonu. Tyto
banky jsou dnes ve světě využívány širokou veřejností. Takový
bankovní systém je nejen lehce dostupný, ale především trvale k
dispozici 24 hodin denně.

Internetbanking je dalším krokem v urychlování bankovních
služeb. Tuto službu nabízejí již i tuzemské banky u nás, zatím
však nedošlo k většímu rozšíření. Internetbanking musí umět
nabídnout pomocí elektronické komunikace všechny služby, které
klienti běžně potřebují. Služby musí být přístupné, kvalitní a
zabezpečené, důležitá je cena, ovládání a technické podmínky pro
spojení. Rozvoj Internetu v ČR tyto možnosti nabízí, ale ještě
ne ve všech regionech ČR umožňuje. Přesto již řada našich bank
přišla se svým řešením. Klient, který má PC s OS Windows 95,
přístup k Internetu a prohlížeč, může již dnes prakticky
kdykoliv a odkudkoliv využívat služeb některých našich peněžních
ústavů (o Expandia Bance jsme již informovali v¦PC WORLDu č.
10/1998).

Rodinná záložna

Jednou z nejnovějších aktivit je služba Internetbanking od
Rodinné záložny (dále Záložna), kterou bych chtěl zároveň tímto
článkem stručně představit.

Po zažádání o zavedení Internetbankingu na pobočce nebo u
jednatele zašle Záložna klientovi na disketě šifrovací klíč,
uživatelské jméno a heslo. Šifrovací klíč umožní bezpečnou
komunikaci s informačním systémem v centrále Záložny. Klient
není omezen pouze jedním počítačem, s bankovní centrálou může
komunikovat z libovolného počítače připojeného k Internetu.
Záruku bezpečné komunikace mezi klientem a centrálou poskytuje
128bitová šifra. Graficky je pak celý systém optimalizován pro
Internet Explorer.

Po technické stránce je centrální server umístěn na
internetové síti společnosti Cesnet linkou do Prahy o kapacitě
256 Kb/s. K dispozici je i záložní server na síti jiného
(neudaného) poskytovatele.

Snahou tvůrců systému bylo, aby systém mohl nabídnout klientům
co nejširší nabídku bankovních služeb. Nejde pouze o
zpracovávání platebních příkazů a výpisy z účtu, je dále možné
libovolně přesouvat peníze mezi dalšími produkty Záložny, tedy
např. zakládat všechny typy termínovaných vkladů, investičních
vkladových účtů i rentiérských produktů. Internetbanking tak
nabízí všechny služby Záložny, kromě hotovostních výběrů.

Podrobněji

V Záložně rozlišuji dva typy členství - aktivní a pasivní.
Odlišnost spočívá v právu aktivního člena využívat všech služeb
záložny bez omezení (vkladové i úvěrové produkty). Pasivní člen
může využívat pouze vkladové produkty. Pasivní členství je
vhodné pro klienty, kteří mají zájem ukládat a zhodnocovat
úspory. Pokud však klient bude chtít po čase získat úvěr, musí
se stát aktivním členem. Důležité je podotknout, že podle zákona
se členem nesmí stát právnická osoba.

Po vyplnění přihlášky, podepsání generální smlouvy a zaplacení
členského vkladu a zápisného se zájemce stane členem Záložny.
Členský vklad a zápisné u aktivního členství představuje činí
celkem 3 500 Kč a u pasivního členství Kč 100. Takto je to
alespoň uváděno v informačních materiálech a na WWW stránkách
Záložny.

Z pozornějšího přečtení přihlášky (kterou si lze také stáhnout z
Webu) však vyplývá, že i v případě pasivního členství nový člen
bude muset do tří let uhradit členský vklad a zápisné v celkové
výši 3 500 Kč. Tím se tedy stane členem aktivním, ať má nebo
nemá zájem. Tento důležitý fakt však není (kromě přihlášky)
nikde uveden, a to ani v Sazebníku poplatků.

Uvedená částka je dosti vysoká a odradí možná řadu zájemců (po
srovnání s nabídkou jiných bank). V této částce je zahrnut
členský vklad 2 000 Kč, ten je však v případě ukončení členství
klientovi vyplacen zpět.

Kromě řady služeb vyřizovaných ať již přímo, přes telefon či
Internet, lze využít i možností bankomatů. Záložna totiž nabízí
platební karty VISA Electron a Classic, které jsou vydávané
ČSOB. Těmi lze z účtu vybírat finanční prostředky pomocí
bankomatů s označením VISA. Nezáleží na tom, u jakého bankovního
ústavu finanční prostředky pomocí karty VISA klient vybere.
Povolený maximální denní výběr je stanoven podle bonity klienta.
Pro získání platební karty je nutné vlastnit aktivní osobní nebo
podnikatelský účet a podat Žádost o vydání platební karty VISA.

Závěrem

Výhodami Internetbankingu jsou, kromě úspory času a jízdy, i
nižší poplatky. Elektronické platební příkazy by měly být
levnější než příkazy papírové, a to zejména vnitrobankovní,
které se takto zrealizují několik sekund po vložení do systému
bez zásahu lidské ruky. Pro mnohé bude také velkým přínosem i
anonymita, kdy o bankovních pohybech bude vědět pouze klient.

Záložna se tak rozhodla sledovat nejmodernější trendy v
elektronickém bankovnictví, a za to jí lze jen držet palce. Pro
svůj charakter, kdy se nejedná o zcela standardní banku, musí
vycházet z¦poněkud odlišných metod ve vztahu se svými klienty.
Otázkou je, kolik potenciálních zájemců Záložna osloví a jak se
bude dále vyvíjet počet členů, který je důležitý pro každý
finanční subjekt.

Autor článku