Hlavní navigace

Rodiče se snaží hlídat čas svých dětí trávený u televize a internetu

3. 5. 2010

Sdílet

Podle Výzkumu životního stylu dětí ve věku 4-14 let, který pro Asociaci televizních organizací provádí společnost Mediaresearch, vzrostl oproti roku 2008 podíl času věnovaného televizi a internetu na úkor ostatních médií.

Z výzkumu vyplynulo, že se rodiče snaží více hlídat mediální konzumaci svých dětí - tři čtvrtiny rodičů kontrolují, co jejich děti v médiích sledují a kolik tím stráví času. Média hrají v životě dětí významnou roli. Čím jsou děti mladší, tím větší vliv mají média na utváření jejich názoru. Tento fakt si dnes rodiče uvědomují, a proto začínají více kontrolovat mediální konzumaci svých dětí. Podle Výzkumu životního stylu téměř polovině dětí (49 %) rodiče kontrolují, kolik času stráví sledováním televize. Více než čas však rodiče hlídají, co jejich děti v televizi sledují (53 % dětí).

V poněkud menší míře rodiče (44 % dětí) kontrolují, kolik času děti stráví na internetu. Na druhou stranu podíl kontrolovaných dětí na internetu vzrostl od roku 2008 mezi médii nejvíce. Dobu strávenou hraním počítačových her kontrolují rodiče necelých dvou pětin (37 %) českých dětí. V porovnání s Evropou jsou české rodiny stále v kontrole mediální konzumace poměrně benevolentní.

Celkové množství času, které děti průměrně stráví přes den s  médii, se nemění. Výsledky Výzkumu životního stylu dětí však ukazují, že s výjimkou sledování televize a internetu došlo proti roku 2008 k poklesu doby strávené konzumací téměř ve všech ostatních médiích. Asi nejvíce se pokles týkal poslechu hudby (včetně rádia). V menší míře klesl také čas věnovaný četbě knih a sledování videa/DVD. Sledování televize (jak ostatně potvrzují i data sledovanosti TV) zůstává na stejné dominantní úrovni jako v roce 2008. Z ostatních médií je internet jediným, které prokazatelně roste jak v oblasti frekvence užívání, tak i v oblasti strávené doby.

Mediální konzumace se s věkem dětí mění. Čím jsou děti starší, tím podíl času věnovaného TV vůči ostatním médiím klesá. Na druhou stranu však z pohledu celkové sledovanosti starší děti (10-14 let) věnují televizi stále nepatrně více času než děti mladší (4-9 let). Tento rozdíl se za poslední dva roky snížil. Zatím co v roce 2007 strávily starší děti u televize denně průměrně o 17 minut více než mladší děti, v roce 2009 byl rozdíl sedmiminutový. Průměrně stráví děti sledováním televize téměř dvě hodiny denně (1 hod. 53 min.).

Změny ve struktuře konzumace médií mohou být dány změnami ve vnímání médií dětmi. Televizi si děti obvykle zapínají, pokud hledají napětí nebo chtějí jen zahnat nudu. Od roku 2008 děti začaly více používat televizi jako prostředek odpočinku a zábavy. Právě u poslední zmíněné aktivity za poslední rok poklesl podíl sledování videa/DVD a poslech mp3/CD. Televize je stále druhé nejběžněji používané médium pro získávání aktuálních informací. Poučení a znalosti si však děti rozšiřují spíše na internetu a četbou knih. Podíl internetu narůstá především v oblasti rozšiřování znalostí a získávání aktuálních informací. Internet a počítačové hry se taktéž stávají častěji zdrojem témat při rozhovorech s kamarády.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).