Hlavní navigace

Registr Windows 2000

1. 9. 2002

Sdílet

Registry operačního systému Windows se staly od verze 95 opravdovým mystériem.Pro mnohé uživatele dodnes znamenají předzvěst katastrofy, neb se s nimi setkali pouze v případě poškozen
Registry operačního systému Windows se staly od verze 95 opravdovým mystériem.
Pro mnohé uživatele dodnes znamenají předzvěst katastrofy, neb se s nimi
setkali pouze v případě poškození či zničení, ale pak je tu ještě menší skupina
zájemců, pro něž znamenaly tajemná zákoutí, vhodná k průzkumu a
experimentování. Ačkoliv dobrá znalost a přímá práce s registry může přinést
mnoho užitku, na poslední knihu, speciálně zaměřenou na toto téma, si vzpomínám
právě v souvislosti s Windows 95. Bylo již načase, aby se situace změnila.

Představovaná novinka je vpodstatě ryzí monografií, zaměřenou na práci s
registrační databází ve Windows 2000. Na první pohled vás určitě zaujme
struktura jednotlivých kapitol, resp. jejich vnitřní členění. Každá je totiž
sestavena dle pevné šablony nejdříve narazíte na stručný úvod, jenž vás
připraví na zvolenou tematiku, a poté již následuje část nazvaná "Okamžitá
řešení", obsahující konkrétní postupy pro řešení typických problémů.

Publikace se zabývá využitím nastavení registrů v celé myslitelné šíři. Začnete
pochopitelně opatrně seznámením se zálohováním, tvorbou spouštěcích disket a
editory, a poté autoři pokračují přes úpravy grafického rozhraní, sítě TCP/IP a
hardware až např. k problematice zabezpečení. Právě síťovému prostředí je
věnován poměrně velký prostor. Kapitoly v poslední části knihy se zabývají
rozšířením, jež závisí na druhu použitých aplikací, takže se dozvíte o
nastavení Internet Information Serveru, Internet Exploreru, SQL Serveru či MS
Office. Právě zařazení těchto témat zásadně rozšiřuje potenciál knihy.

Je zřejmé, že kniha je určena velmi pokročilým uživatelům, správcům a opravdu
neúnavným experimentátorům. Nenajdete v ní obšírné výklady, ale naopak stručně
komentovaná řešení typických situací a problémů, na něž autoři během své bohaté
praxe narazili. Také proto, že podobné téma již dlouho nebylo tímto způsobem
zpracováno, se jedná o velmi cennou publikaci.

Autor: Nathan Wallace, Anthony Sequeira
Vydavatelství: Mobil Media, Praha, 2002
Počet stran: 344 stran
Doporučená cena: 261 Kč
Windows Script Host 2.0 Dávkové soubory pro Windows

Patrik Malina

Operační systémy Windows se již dlouho snaží přesvědčit správce i uživatele, že
zápis skriptů pro usnadnění řady operací zdaleka není jen výsadou platforem
typu UNIX. Protože se jedná o disciplínu na pomezí správy systému a
programování, jsou publikace z této oblasti buďto více administrátorské, nebo
spíše programátorské. Předkládaný titul směřuje spíše do druhé skupiny.

Většina knihy je opravdu zaměřena na prostředky, tedy skriptovací jazyky, jež
implementace Windows poskytuje. Základy VBScriptu a JScriptu jsou vyloženy
poměrně zevrubně a rozhodně poskytují dobré zázemí pro samostatné
experimentování. Škoda je, že řada příkladů v této první části knihy je jaksi
"bezzubých", pouze demonstrujících specifické možnosti vykládaných jazyků.
Obsah ryze výkladový a praktický mi zde připadá příliš oddělen. Zájemce se zde
také seznámí s nezbytným objektovým modelem či např. s postupy při hledání chyb
a ladění aplikací. K větším, komplexnějším problémům se tak čtenář prokouše po
více než 150 stranách. V poslední třetině již dojde na pokročilá, praktická
témata, takže se čtenář seznámí s prací se soubory, komunikací s databází či
dokonce tvorbou vlastních komponent.

Zůstává bohužel řada témat, jež jsem v knize postrádal. Prakticky nedotčena je
např. oblast správy síťového prostředí a souvisejících služeb, a důkladnější
zpracování na téma automatizace zálohování by rovněž nebyla k zahození.
Publikace by si vůbec zasloužila rozšířit o sbírku osvědčených a nejčastěji
využívaných administrátorských postupů. Určitě v knize najdete řadu nápadů a
inspirativních ukázek, ale vše mi připadalo trochu vytržené z většího, nosného
celku, jenž nebyl k nalezení. Takže lze publikaci chápat i jako základní
učebnici skriptovacích jazyků pro Windows, či jako referenční příručku k
programátorským instrumentům. Jako správci asi budete lehce otráveni.

Autor: Peter G. Aitken
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2001
Počet stran: 324 stran
Doporučená cena: 295 Kč
XSLT příručka internetového vývojáře

Patrik Malina

Pokud mne paměť neklame, na problematiku transformace se prozatím v tuzemské
odborné literatuře vždy hledělo pouze jako na součást širšího výkladu
technologie XML. Samozřejmě, toto téma náleží do stejné rodiny a přišlo na svět
právě ruku v ruce s relativně univerzálním strukturováním vlastních dat, avšak
právě tato dosti obsáhlá kniha dokazuje, že problematika XSLT si již dávno
zasloužila vlastní, důkladné pojednání. Nepletu-li se, jedná se o první takto
zamřenou knihu u nás, takže bylo opravdu načase.

Možná máte stále dojem, že předkládaná tematika si nezaslouží víc než několik
desítek stran a několik dobře zvolených příkladů. Autor však evidentně není
člověkem zbrklých postupů a nejasných výkladů nad ořezanými výpisy kódu, a
látku pojal důkladně, řeklo by se od podlahy. Při svědomitém studiu se můžete
dozvědět o transformaci dat téměř vše, co se dá posléze v praxi využít. Začnete
troškou historie a základních okolností v pozadí, a pak již následují obsáhlými
ukázkami nahuštěné kapitoly, v nichž je krok za krokem důkladně zpracován každý
aspekt. Na cestě od obecného používání XSLT přes tvorbu šablon a vzorů dorazíte
až k rozšířeným transformacím do HTML, XHTML či RTF. Za v dnešní době klíčové a
také velmi kvalitní považuji zpracování kapitol o dotazovacím jazyce XPath,
neboť se ukazuje, že "tudy vede cesta".

Dalším rozměrem knihy je místy až encyklopedicky důsledné zpracování, což dobře
demonstruje např. osmá kapitola s přehledem funkcí XSLT a XPath. Ke konci knihy
ještě narazíte na náročná témata, jako je např. nasazení v různých
programovacích jazycích pomocí specifických procesorů a rozhraní.

Jak jsem již zmínil, autor tematiku důkladně uchopil a do značné míry prakticky
vyčerpal. V knize získáváte dobrou učebnici a slušnou referenční příručku
zároveň, a díky přiloženému CD také sadu nástrojů a kolekci souborů s příklady.
Tedy neváhejte a začněte!

Autor: Steven Holzner
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 515 stran
Doporučená cena: 690 Kč