Hlavní navigace

Redakční blok

1. 2. 2006

Sdílet

Avnet a EMC společněSpolečnost Avnet Technology Solutions uzavřela i v České republice smlouvu o distribuci s firmou EMC. Hlavním cílem smlouvy je vybudovat v ČR pro EMC partnerskou síť...
Avnet a EMC společně
Společnost Avnet Technology Solutions uzavřela i v České republice smlouvu o
distribuci s firmou EMC. Hlavním cílem smlouvy je vybudovat v ČR pro EMC
partnerskou síť v oblasti uchovávání, zálohování a archivování dat a zajištění
jejich ochrany.

Paint Shop česky!
Od konce ledna tohoto roku se má na trhu objevit česká verze programu Corel
Paint Shop Pro X. Pokud jste majiteli anglické verze a zakoupili jste ji v
období od 14. 12. 2005 do 28. 2. 2006, máte možnost získat českou lokalizaci
zdarma. Populární grafický balík Paint Shop Pro získal Corel do své stáje
akvizicí společnosti Jasc Software, více jste si o něm mohli přečíst v PC WORLDu
č. 12/2005.-OK

Eset proti rootkitům
Společnost Eset vyvinula technologii ThreatSense, jež by měla chránit uživatele
před infiltrací nejen těch známých, ale i nových rootkitů. Vzhledem k tomu, že
rootkit obvykle dokáže po napadení systému svou přítomnost utajit, nemusí jej
následná detekce odhalit. Bezpečnostní produkty by měly metodou ThreatSense
rootkity odhalit ještě před jejich proniknutím. Podle vyjádření firmy dosahuje
úspěšnost až 90 %. Zmíněná technologie bude uživatelům k dispozici jako součást
aktualizace antivirového programu NOD32.-OK

Kerio zajímá Mac OS
V ČR sídlící výrobce poštovního serveru a firewallu pro malé a střední
podnikové sítě, společnost Kerio Technologies, oznámila akvizici produktové
řady 4D WebSTAR od francouzské firmy 4D SA (www.4d.com). Jedná se o kompletní
poštovní systém určený pro operační systém Mac OS X, Kerio s ním získává i
přístup k zákaznické databázi a technologii produktu. Finanční podmínky této
transakce nebyly zveřejněny.-OK


Start Networking olympiády

Společnost Cisco Systems koncem loňského roku vyhlásila nultý ročník Networking
Academy Olympic Games, tzv. "Networking olympiády". Jde o soutěž, která má
prověřit znalosti a praktické dovednosti studentů středních škol, kteří jsou
zapojeny do Cisco Networking Academy Program (CNAP) v České a Slovenské
republice. O podrobnostech jsme hovořili s duchovním otcem olympiády a Area
Academy Managerem společnosti Cisco Systems, Ing. Karolem Kniewaldem
(kniewald@cisco.com).
Za myšlenkou uspořádání olympiády stojí proslulá mezinárodní soutěž World
Skills, kterou již léta žije západní svět. Naposledy se konala ve finských
Helsinkách. Podobný model se jevil pro náš stát přínosem, ale kvůli vysoké
finanční náročnosti je nesplnitelným snem. Po zvážení výhod takové akce se
Cisco rozhodlo využít firemních prostředků a plánovaných CNAP akcí a olympiádu
vyhlásit. Nultý ročník je proto i zkouškou možností a schopností podobnou akci
v našich podmínkách uspořádat.
Olympiáda by měla přispět ke zvyšení povědomí odborné veřejnosti o síťových
technologiích, Cisco akademiích, přinést možnost dalšího setkání studentů a
lektorů CNAP a stát se místem výměny jejich praktických zkušeností. Olympiáda
také dává šanci objektivně posoudit odbornou úroveň akademií, účast studentů v
podobné soutěži zvyšuje i prestiž zainteresovaných středních škol, neboť
úspěchy, kterých studenti v olympiádě dosáhnou, se mohou stát pomyslnou miskou
na vahách, jakou školu si mají budoucí žáci vlastně zvolit. Olympiáda je
rozdělena do tří kol. První, tzv. školní kolo se odehraje celé v režii
přihlášených škol, které musejí do 15. února vybrat nejlepší tříčlenný tým, jež
bude školu reprezentovat v národním kole. To se uskuteční na regionální
akademii Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, konkrétně 22.
března 2006. Z tohoto klání vzejdou dvě nejlepší česká družstva, která se o
vítězství utkají se slovenskými středoškoláky v dubnu během CZ a SK CNAP
konference. Ta se v letošním roce koná ve Vysokých Tatrách, konkrétně ve Staré
Lesné.
Soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V té teoretické budou
studenti muset správně vyplnit test, který prověří jejich znalosti z oblasti
síťových technologií. Praktická část olympiády bude zaměřena na oblast fyzické
vrstvy sítí, zapojení a konfiguraci prvků sítě a vyhledávání provozních
problémů v síti. Obsah obou částí striktně vychází z tématických okruhů, které
se vyučují v průběhu studia v Cisco Networking Academy Program, konkrétně kurzů
CCNA1 a CCNA2, takže bude snadné porovnat již zmíněnou úroveň jednotlivých
středních škol, které v programu spolupracují. Odměnou budou věcné ceny -
produkty Linksys, knihy se síťovou tématikou, předplatné časopisů apod.
Největším oceněním bude možnost reprezentovat Českou republiku ve finále proti
Slovákům a s tím i spojený čtyřdenní pobyt ve Vysokých Tatrách na CNAP
konferenci.
Cílem a přáním organizátorů je, aby se z Networking olympiády stala významná
akce v regionu střední Evropy a aby spolu už napřesrok soupeřily týmy nejen z
České a Slovenské republiky, ale nejméně i z Maďarska a Polska. Zároveň
probíhájí jednání o zařazení olympiády mezi oficiální akce zahrnuté v ročním
kalendáři ministerstva školství, což také podstatně zvýší její prestiž. Podobné
soutěže totiž mohou k síťové technologii přilákat daleko více mladých zájemců a
pomohou i zvýšit počet absolventů CNAP, kterých je v Česku prozatím o něco málo
přes osm set. Zapotřebí jich však je mnohem více.

IT ve středoškolském podání
Rozmýšlíte se, jakou střední školu zvolit? Pokud jsou oblastí vašeho zájmu IT,
zde je krátké představení dvojice škol a jejich výuky. V průběhu roku se na
školy podíváme ještě podrobněji.

SPŠE Ječná (zal. 1949) - http://www.spsejecna.cz
( Tato škola má více než padesátiletou tradici ve výchově odborníků v oblasti
měřicí, automatizační a sdělovací techniky. Vyučuje obory: Elektronické
počítačové systémy, Automatizační technika, Slaboproudá elektrotechnika se
zaměřením na sdělovací techniku.
Výukou programování se zabývá již řadu let, původně na oboru Automatizační
technika, později na novém oboru Elektronické počítačové systémy a na oboru
Slaboproudá elektrotechnika.
V posledních čtyřech letech došlo k inovaci obsahu výuky programování - jde
především o zavedení výuky programování v jazyce Java. Na oboru Slaboproudá
elektrotechnika kromě základního kurzu programování v jazyce Java se vyučuje i
programování v J2ME, tj. Javě, určené především pro mobilní telefony. Značná
pozornost je věnována i programování na konkurenční platformě Microsoft .NET
Framework, především programování v jazyce C# a tradičně i v C++. Výuka
databází je primárně založena na administraci a programování MS SQL 2000/2005.
V souvislosti s těmito technologiemi jsou studenti seznamováni alespoň se
základy UML a XML.
S programováním se žáci seznámí v Borland Delphi 2005, kde je kromě jazyka
Pascal možné programovat i v C#, což umožňuje snazší přechod na Visual
Studio.NET, využívané ve vyšších ročnících.
Studenti SPŠE Ječná se zájmem o profesionální programování se v rámci výuky
zúčastňují jak konferencí Microsoft MS Technet, MS Developers Days, tak i
vývojářských konferencí Sun Microsystems o platformě Java.
Řada studentů, zejména, 3. a 4. ročníků již pracuje pro různé IT firmy, což je
zřejmě důvodem k účasti na kroužcích výpočetní techniky, kde se mj.
připravovali k zkouškám na získání titulu Microsoft Certified Professional.
Oblast výuky HW tradičně pokrývá osobní počítače PC a embedded počítače, v
poslední době se spektrum rozšířilo i o servery, resp. mainframy. Ve 4. ročníku
je ještě doplněno o základy sítí. Vzhledem k tomu, že "věk PC" končí a na
významu nabývají embedded počítače jako čipové karty a RFID, přes mobilní
telefony a handheldy po řídící počítače automobilů či elektronikou řízené
domácnosti, domácí multimediální studia, spojení TV a internetu apod., je velká
pozornost věnována HW a i SW jednočipových počítačů.
V roce 2005 je SPŠE Ječná řešitelem dvou projektů dotovaných MŠMT: vytvoření
výukových materiálů o technologii MS.NET a vytvoření výukového obsahu hlavních
odborných předmětů oboru Elektronické počítačové systémy.
Škola je i členem CELNu Czech E-Learning Network) a účastní se i mezinárodních
projektů Intel Teach to the Future, kde se stala Intel Centrem pro kraj Praha a
Microsoft Inovative Teachers.

Soukromá střední škola výpočetní techniky - http://www.sssvt.cz
( Jde o specializovanou školu v oboru ICT s celorepublikovou působností. Byla
založena v roce 1994 a v současné době má cca 365 žáků.
SSŠVT nabízí studium oboru Informační technologie. Studium je čtyřleté, denní,
zakončené maturitní zkouškou. Absolventi studia tohoto oboru naleznou uplatnění
v oblastech, kde je zapotřebí velmi dobrých znalostí informačních technologií.
Uplatní se jako správce ICT a počítačových sítí.
Absolvent umí ovládat a konfigurovat operační systémy počítače, naučí se
pracovat s textovými a tabulkovými editory, databázovými systémy, s programy
počítačové grafiky (2D a 3D) běžné používanými v technické praxi i v DTP
studiích včetně tvorby webových stránek. Naučí se ovládat a spravovat sítě typu
LAN - WIN XP a sítě typu UNIX. Zná principy činnosti jednotlivých komponent
počítače. Získá základní znalosti v oblasti programování. Škola klade maximální
důraz na materiální zabezpečení výuky. Je velmi slušně vybavena výpočetní
technikou (8 učeben s PENTIUM IV, 2-3 GHz, 1 024 MB RAM), multimediální
knihovnou, moderně vybavenou odbornou učebnou fyziky a elektrotechniky...
Učebny ICT pracují v síťovém prostředí lokální sítě s hvězdicovou topologií.
Všechny učebny IT jsou vybaveny multimediálním prostředkem SmartClass, který
významným způsobem zvyšuje efektivnost výuky. Toto zařízení umožňuje např.
vyučujícímu převzít kontrolu nad žákovským počítačem, předat ovládání počítače
jednoho uživatele jinému uživateli, zobrazit obrazovku jednoho počítače na
monitory ostatním počítačům apod. Každá kmenová učebna je připojena do lokální
počítačové sítě a pro zvýšení efektivnosti výuky je vybavena data-projektorem a
multimediální sestavou (PC, video-DVD přehrávač, HiFi věž). Připojení školní
počítačové sítě na internet je realizováno prostřednictvím mikrovlnného spoje v
pásmu
5 GHz o rychlosti 4Mb/sec. Ve škole je zřízen hot-spot. Škola se rovněž účastní
vzdělávacího programu Cisco Networking Academy (CNA) firmy Cisco Systems. Vstup
do školy je pomocí čipových karet a každý žák má k dispozici svoji šatní
skříňku. Klasifikace žáků včetně příchodů a odchodů ze školy je přístupná
on-line na webové stránce školy.
Žáci mohou navštěvovat celou řadu nepovinných předmětů sportovní hry, cvičení z
matematiky, seminář z fyziky, řízení motorových vozidel, anglickou konverzaci.
Škola každoročně pořádá lyžařské zájezdy, sportovní kurz s atraktivní náplní,
vodácké putování, mezitřídní turnaje atd. Školné činí 19 500 Kč za rok.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).