Hlavní navigace

Recenze: UPS CyberPower pro velmi důležité provozy

15. 11. 2018

Sdílet

 Autor: CyberPower
CyberPower OL1000ERTXL2U je velmi výkonný UPS s on-line topologií dvojité konverze, zdroj záložního napájení, který dodává čisté sinusové výstupní napětí pro provozně důležitá zařízení, jako jsou NAS a servery, DVR/dohledové systémy, dopravní a infrastrukturní systémy a nouzové systémy.

Nasazuje se typicky v provozním zázemí, serverovnách a datových centrech. Konstrukce pro montáž do racku/věže zvyšuje flexibilitu pro instalaci a provoz v téměř každém prostředí. Tuto UPS ale lze použít i jako záložní napájecí systém pro domácí kino nebo v obchodech pro pokladní systémy.

Po manuálním přepnutí UPS do režimu ECO bude UPS automaticky zjišťovat kvalitu vstupního napájení a určovat, zda má pracovat v režimu Line nebo ECO. Při nedostatečné kvalitě vstupního napájení bude UPS pracovat v režimu Line, který zaručuje nejvyšší stupeň ochrany a nejlepší možnou kvalitu napájení. Když je kvalita vstupního napájení přijatelná, UPS se přepne do režimu ECO, který zvyšuje celkovou účinnost až na 95 %.

Tato UPS pracuje v režimu online s dvojitou konverzí, to znamená, že vstupní napětí je (zjednodušeně řečeno) upraveno a usměrněno tak, aby napájelo vestavěný akumulátor. Při tom je využíván systém inteligentní správy baterií (SBM), který zaručuje, že baterie nebude přebíjena a nebude se zkracovat její životnost. Nabíjecí proud je tu přizpůsobován v několika krocích stavu nabití vestavěných akumulátorů. Za akumulátorem následuje generátor sinusového signálu, který poskytuje kvalitní signál bez harmonických a rušivých impulsů. Je-li připojená zátěž čistě lineární, THD (Total Harmonic Distorsion, celkové harmonické zkreslení) nepřekročí 3 %, pokud je zátěž nelineární, může THD dosáhnout až 5 %. Pracuje-li UPS v režimu online s dvojitou konverzí, při výpadku napájení nenastává žádná prodleva ani změna fáze daná náběhem sinusovky do „jiného místa“, než ve kterém se nacházela v momentě výpadku. To je dáno použitím přesného generátoru sinusovky napájeného z akumulátoru. Při výpadku se na výstupu nic nezmění, pouze se přestává akumulátor dobíjet. To je důležité u systémů náchylných na změnu fáze. Důležité pro rozlehlé systémy datových center, NAS a serverovny, případně další pracoviště. UPS zvládne překlenout i dobu náběhu motor-generátoru při delším výpadku napájení.

Tato UPS používá blok olověných uzavřených bezúdržbových baterií, který sestává ze tří členů. Obrovská výhoda řešení společnosti CyberPower pak je, že můžete prodlužovat dobu, po kterou je UPS schopná pokrýt spotřebu přidáním bateriových modulů BPE36V60ART2US, které mají stejný rozměr jako má tato UPS a v racku obsadí jeden slot, 1U. Propojení se provádí speciálním kabelem. K bateriovému modulu lze pak připojit dle potřeby ještě další bloky, které je možné – stejně jako u testované UPS – měnit i za provozu. Použití bezúdržbových uzavřených olověných baterií přináší i další výhodu, UPS je možné montovat nastojato i naležato.

UPS je vybavena ochranou proti přetížení, kdy za určitou dobu, kdy je z UPS odebírán větší výkon, než na který je dimenzována (v našem případě je to 1000 VA, 900 W), dojde k rozpojení jističe. V případě zkratu na výstupu UPS jistič reaguje ihned a je zapotřebí – po odstranění problému – ho znovu natáhnout. UPS je vybavena obvody pro filtraci proti napěťovým špičkám a proti přepětí. Je schopná filtrovat i telefonní linku a ethernetový kabel, k tomuto účelu jsou na zadní stěně konektory RJ-11 a RJ-45.

UPS má čtyři zásuvky chráněné proti výpadku, další čtyři pak jsou přímo připojeny na vstupní zásuvku (nedůležité zásuvky) a ty nejsou zálohovány. Co se týče samotné UPS, pak její informační panel obsahuje displej LCD, který lze vyjmout a pootočit ho pro případ vertikální instalace. Displej je dobře čitelný, ovládá se tlačítky, rozmístěnými kolem něj. Slouží k zobrazení provozních hodnot jako je vstupní napětí a frekvence nebo při přerušení dodávky elektrické energie ukazuje dobu, která zbývá do úplného vybití akumulátoru. Zobrazuje i spoustu dalších důležitých informací.

Tím se ale dostáváme k další kapitole, kterou má CyberPower velmi dobře vyřešenou. A tou je softwarová podpora. Při prvním zapnutí UPS je třeba stáhnout si speciální software, které určí, jaká verze firmwaru je v UPS uložena a v případě, že za dobu, po kterou ležela ve skladě, došlo k inovaci firmwaru, vám doporučí instalaci inovované verze, aby přístroj byl neustále na parametrech.

Pokud máme UPS umístěnou v racku, zmíněný displej je tu navíc, protože běhat do serverovny za účelem ovládání UPS a odečtu parametrů i vám možná přijde nelogické. Proto je možné – kromě jeho otočení – jej zcela vyjmout. Pro tento případ je tu řešení PowerPanel sloužící pro správu napájení.

Počítač můžete s UPS propojit kabely RS-232C či USB. Pak z tohoto počítače můžete UPSku ovládat, spravovat, nastavovat i řídit, přičemž neustále máte dostupné důležité údaje, které UPS poskytuje. Druhou možností je přikoupení a montáž síťového modulu, přes který je možné ze sítě UPS ovládat. Pak stačí jeden počítač s obslužným softwarem pro ovládání všech UPS v místní síti.

Hodně se nám líbí i to, že software PowerPanel Business Edition existuje ve spoustě variant. Kromě většiny i starších verzí Windows počínaje xp, přes Windows Servery, různé verze Linuxu, MacOS, až po pro virtuální stroje typu VMware ESXi, Microsoft Hyper-V a Citrix Xen Server. Tento software dokáže obsloužit nejen UPSky, ale i vypnout počítače při výpadku napájení.

MIF21

Verdikt

Co se nám na CyberPower OL1000ERTXL2U líbí nejvíce? Její otevřenost, kdy můžete přikoupením bloku baterií zdvojnásobit dobu běhu UPS, možnost spolupráce s motor generátorem, zaujal nás přesně tvarovaný sinusový výstupní signál pro široký rozsah povoleného zatížení. Třešničkami na dortu jsou ovládací programy pro hlídání verzí firmwaru a pro vzdálené ovládání UPS, PowerPanel.

Velmi příjemné jsou i přehledné webové stránky výrobce, komunikující česky, stejně jako většina dokumentace. Na nich okamžitě vidíte i doplňky, související s výrobkem, který „máte v zaměřovači“. Na úrovni je i průvodní dokumentace, především pak grafy závislosti délky běhu UPS v závislosti na zatížení. O to více, že poskytují stejné hodnoty, které jsme zjistili měřením při simulovaných výpadcích.

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.