Hlavní navigace

Recenze: RAD Studio XE7

19. 1. 2015

Sdílet

 Autor: Embarcadero
V říjnu uvolnila firma Embarcadero Technologies RAD studio XE7, novou verzi prostředí, jež umožňuje vyvíjet v C++ a v Pascalu podnikové aplikace pro 32bitová a 64bitová Windows, Mac OS X, iOS a Android (i pro několik z těchto prostředí zároveň).

Jeho nejdůležitějšími součástmi jsou C++Builder používající C++a Delphi používající Object Pascal. RAD Studio XE7 je k dispozici v edicích Architect (nejsilnější), Ultimate, Enterprise a Professional (nejslabší profesionálně použitelná); edice se liší především v rozsahu podpory tvorby databázových aplikací. Vedle toho jsou k dispozici samostatné edice Delphi a C++Builderu označené Starter s velice omezenými možnostmi určené začínajícím programátorům.

Tato recenze vychází z  prvních zkušeností s edicí Architect.

Požadavky

Pro instalaci RAD Studia XE7 potřebujeme PC s alespoň 1 GB RAM a procesorem kompatibilním s Intel Pentium 1,6GHz běžící pod operačním systémem Windows verze 7, 8 nebo 8.1. Potřebný diskový prostor se liší podle edice a pohybuje se v rozmezí 3 – 30 GB. Monitor by měl mít rozlišení alespoň 1024x768 pixelů. Poznamenejme, že uvedené požadavky jsou opravdu minimální – podle mých zkušeností je RAD studio i na 2GB RAM velmi pomalé.

 

Nejdůležitější novinky

Jednou z důležitých, i když poměrně nenápadných novinek RAD Studia XE7 je knihovna pro paralelní počítání (mutlithreading). Základní nástroje, jako je třída TThread představující jeden podproces (vlákno), byly v C++Builderu i v Delphi vždy; nová je však knihovna obsahující nástroje jako je fond podprocesů (thread pool), paralelní for, atomické operace apod. Tyto nástroje výrazně usnadňují paralelizaci řady výpočtů a umožňují aplikacím rozumně využívat možností vícejádrových procesorů;lzde je užít pro všechny platformy.

Jinou významnou novinkou jsou nástroje pro propojení zařízení pomocí standardu Bluetooth.

Pro vývoj multiplatformních aplikací je nyní k dispozici nástroj FireUI. Jeho základem je univerzální návrhář pro různá cílová zařízení (Multi-Device Form Designer), obsahující MultiWiew – komponentu představující univerzální kontejner, tedy obrazovku mobilního zařízení nebo okno pod Windows. K tomu jsou k dispozici nástroje zajišťující chování komponent odpovídající zvolené platformě.

Novinkou v knihovně Fire Monkey při vývoji multiplatformních aplikací je možnost definovat hlavní formulář (Master) obsahující společné nástroje pro všechny cílové platformy a pak podrobnosti, které se budou v jednotlivých platformách lišit.

Podnikové mobilní služby (Enterprise Mobility Services, EMS) představují nástroj pro vytváření propojených distribuovaných aplikací. Jejich základem je snadno šiřitelný server ve střední vrstvě, jenž zajišťuje uložení a správu stažitelných aplikačních programových rozhraní a modulů pro přístup k datům. EMS využívají otevřené a standardní technologie, jako je volání REST http nebo datový formát JSON.

Přístup k datům

RAD Studio samozřejmě sadu komponent FireDAC pro přístup k databázím; lze ale samozřejmě využít i starší techologie.

Součástí instalace RAD Studia XE7je i vývojářská edice databázového serveru InterBase XE3, jež umožňuje až 20 uživatelů a 80 logických připojení, dále server IBLite, jehož licence umožňuje tento server neomezeně šířit, a server IB To-Go, který plně podporuje 256bitové šifrování dat i přenosů, a to i v mobilních prostředích.

skoleni

Programovací jazyky

Implementace Object Pascalu v současné verzi se v podstatě neliší od implementace v předchozích verzích a je stejná ve všech platformách. Implementace C++ vyhovuje standardu ISO 14882 z roku 2003. Podpora standardu z roku 2011 není zatím úplná a navíc se v některých podrobnostech podpory těchto novinek liší 32bitový překladač od 64bitového.

Závěr

RAD Studio XE7 je velmi kvalitní a výkonný nástroj. Vedle nových technologií pro tvorbu grafického uživatelskéhorozhraní, práci s databázemi apod., jako je knihovna FireMonkey, FireUI, FireDAC, technologie Live Bondings a další podporuje i klasické technologie, jako je knihovna VCL, s níž se vývojáři setkali už v prvních verzích Delphi. Jeho nevýhodou pro samostatného vývojáře může být poměrně vysoká cena – jedna licence edice Enterprise, což je běžný nástroj vývojáře, pro nového uživatele stojí 117 400 Kč, jedna licence edice Professional stojí 70 800 Kč. Podrobnější informace o RAD Studiu ze najít na webových stránkách českého zastoupení firmy Embarcadero Technologies.