Hlavní navigace

Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin

30. 6. 2016

Sdílet

 Autor: Fotolia
V dubnu tohoto roku spatřila světlo světa nová verze RAD studia firmy Embarcadero Technologies. Nese číslo 10.1 a jméno po německém hlavním městě Berlin.

Stejně jako všechny předchozí verze poskytuje i RAD Studio 10.1 nástroje pro vývoj aplikací pro 32bitová a 64bitová Windows, Mac OS X, iOS, Android a IoT (Internet věcí), ve kterém lze vyvíjet aplikaci pro několik prostředí zároveň. Jeho základem je – stejně jako ve všech předchozích verzích – C++Builder pro vývoj aplikací v jazyce C++ a Delphi pro vývoj v Object Pascalu. Vedle toho obsahuje ještě nástroj HTML5 Builder.

Edice

RAD Studio 10.1 Berlin je k dispozici v edicích Professional (nejslabší), Enterprise a Architect (nejsilnější). Zmizela edice Ultimate, její roli přebírá edice Architect. Lze pochopitelně zakoupit i samostatně Delphi nebo C++ Builder, a to ve stejných edicích jako celé RAD Studio.

Rozdíly mezi jednotlivými edicemi se týkají především rozsahu podpory vývoje databázových aplikací. Edice Professional neobsahuje podporu vývoje aplikací pro mobilní platformy a podpora vývoje databázových aplikací je v ní značně omezená. Pokud však tyto nástroje potřebujeme, lze si je dokoupit jako samostatné balíčky. Tzv. databázový balíček FireDAC umožňuje přímý přístup k řadě databázových serverů a tzv. mobilní balíček umožňuje vizuálně vytvářet mobilní aplikace pro Android a iOS.

Stejně jako u předchozích verzí je pro samotné Delphi nebo C++Builder k dispozici také edice Starter určená začínajícím programátorům. Tato edice neobsahuje komponenty a ovladače pro vývoj databázových aplikací a pro komerční vývoj ji lze použít jen velice omezeně: Licenci je možno používat do té doby, dokud obrat z prodeje aplikací napsaných v Delphi nebo příjmy celé firmy nedosáhnou ekvivalentu 1000,- amerických dolarů, nebo do té doby, dokud počet vývojářů nepřesáhne 5 lidí. Nastane-li alespoň jedna z těchto podmínek, je třeba přejít na neomezenou licenci Professional. Pro tento účel je k dispozici upgrade z edice Starter.

Novinky

Může se zdát, že neceločíselné označení napovídá, že nepřináší žádné zásadní novinky, to však není tak docela pravda – i když největší novinky se týkají instalace a licenční politiky. V úvodním přehledu se podíváme na nejvýznamnější z nich.

Instalační program

Instalace produktu byla zcela přepracována tak, že uživatel si může volit součásti, o které stojí, a další doinstalovat, až když je bude potřebovat. Instalační proces začíná instalací integrovaného vývojového prostředí bez dalších nástrojů; tato fáze je velmi rychlá. Pak následuje volba základních a doplňkových komponent, přičemž instalační program nabídne i odhad času, který bude k instalaci potřebný. Připomeňme si, že v předchozí verzi byla instalace v podstatě monolitická a trvala i na kvalitním počítači a při velmi rychlém připojení kolem 90 minut; v současné verzi mi zabrala něco před půl hodiny.

K instalaci se vrátíme dále podrobněji.

Úprava licenční politiky

Firma Embarcadero Technologies se snaží usnadnit uživatelům přechod na licence založené na předplatném. Jestliže instalujete novou verzi RAD Studia na počítači s připojením k Internetu a s instalovanou verzí XE8 nebo 10 Seattle, instaluje se vám verze 10.1 s využitím existujícího licenčního souboru. Jestliže některou z těchto verzí nemáte instalovánu, ale máte k ní licenční číslo a jste připojeni k internetu, je třeba toto číslo zadat po vyzvání. Jestliže s RAD Studiem začínáte, musíte mít nové licenční číslo.

Vylepšení balíčku GetIT

Správce balíčků GetIt je nyní přehlednější. Výrazně rozšířena byla nabídka SW, který lze prostřednictvím GetIt instalovat. Nyní lze říci, že základní nástroje získáme při instalaci, vše ostatní doplníme pomocí tohoto nástroje. Je však třeba poznamenat, že za některé z nástrojů získaných pomocí GetIt je třeba platit zvlášť.

Nezávislý návrhář obrazovek

Nový nástroj pro návrh obrazovek, nazvaný Floating Form Designer, rozšiřuje podporu pro práci na více monitorech. Nyní lze otevřít vizuální návrhář formulářů a editor kódu v samostatných oknech a mít je tak zobrazena současně bez přepínání.

Nová technologie FireUI Live Preview

Vedle zmíněných novinek obsahuje IDE nové verze RAD Studia řadu Při návrhu aplikace lze nově využít náhled (UDP Broadcast) přímo na fyzických zařízeních. Ihned po umístění prvku na formulář tak víte, jak bude reálně zobrazen.

Další novinky

Byla rozšířena podpora majáčků (beacon). Rad Studio nyní podporuje normu Eddystone Beacon společnosti Google. Vedle toho byla vylepšena komunikace přes Bluetooth LE a majáčky jsou podporovány i v aplikacích pro Windows 10.

Do knihovny FireMonkey byla přidána byla podpora pro Android 6.0 (API Level 23). Dále je k dispozici nová komponenta pro spolupráci se správci kontaktů na jednotlivých platformách a byl přidán vizuální návrhář pro ListView Item.

RAD Studio 10.1 Berlin přináší řadu vylepšení technologie FireDAC. Jedná se především aktualizované ovladače a nově implementované funkce pro specifické databázové stroje.

Řada novinek se týká také překladačů jazyků C++ a Delphi. U překladačů Delphi (DCC32, DCC64 a DCCOSX) byla zvýšena rychlost překladu. Překladače jazyka C++ (BCCAARM a BCCIOSARM) byly aktualizovány pro použití Clang 3.3 a LLVM 3.3.

Požadavky pro instalaci RAD Studia 10.1 Berlin

Minimální požadavky pro instalaci tohoto nástroje jsou podobné jako u předchozí verze:

 • PC s alespoň 1 GB RAM a procesorem Intel Pentium (nebo kompatibilním) běžícím alespoň na frekvenci1,6 GHz.
 • Podle edice a zvolených součástí 6 – 60 GB diskového prostoru. V tom je zahrnut i manipulační prostor potřebný pro vybalení souborů a další operace prováděné při instalaci. Konečná potřeba paměti po ukončení maximální instalace je zhruba poloviční.
 • Grafická karta vhodná pro DirectX-11a displej s rozlišením alespoň 1024 x 768 obrazových bodů.
 • Tento počítač musí být vybaven operačním systémem Windows 7 SP1 nebo pozdějším (může být 32bitový nebo 64bitový).

Podle svých vlastních zkušeností si dovolím doporučit počítač vybavený alespoň 4 GB RAM s procesorem pracujícím na frekvenci větší než 2 GHz a s pokud možno rychlým pevným diskem.

Jestliže na cílovém počítači není instalován Microsoft .NET Framework, doinstaluje se automaticky.

Pro vývoj aplikací pro Mac OS X je dále třeba, aby náš počítač byl připojen k počítači Macintosh s procesorem Intel nebo k počítači Macintosh, na kterém běží systém Windows ve VM, s alespoň 2 GB RAM s operačním systémem OS X 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks) nebo OS X 10.11 (El Capitan).

Pro vývoj aplikací pro iOS je třeba, aby náš počítač byl připojen k počítači Macintosh s procesorem Intel nebo k počítači Macintosh, na kterém běží systém Windows ve VM, s alespoň 2 GB RAM s operačním systémem OS X 10.11, 10.10 nebo 10.9 s Xcode 6. Pro nasazení vyvinutých aplikací pro iOS na fyzická zařízení je třeba mít účet vývojáře pro Apple (Apple Developer account).

Instalace

Podívejme se nyní podrobněji na instalaci nové verze RAD Studia. RAD Studio můžeme buď instalovat z webu, nebo si můžeme stáhnout instalační soubor ve formátu ISO, připojit si ho jako virtuální mechaniku a instalovat RAD Studio z ní. Instalační soubor lze také vypálit na DVD, je však třeba použít DVD s dvouvrstvým záznamem, neboť velikost tohoto souboru je přibližně 7 GB.

Už jsme si řekli, že jako první se velmi rychle instaluje samotné IDE bez jakýchkoli dalších nástrojů.

Pak se objeví správce rozšíření (okno Platform selection) a v něm zvolíme součásti, které chceme instalovat. Poté můžeme ještě zvolit doplňky – jazyk, v němž s námi bude RAD Studio komunikovat, instalaci příkladů, vývojářské edice databázového serveru Interbase verze XE7 a další. K tomu slouží okno Additional Options.

Tato okna nás průběžně informují, jak velký diskový prostor bude potřebný, kolik času bude instalace trvat a jak rozsáhlý soubor bude třeba stáhnout z Internetu.

Později lze toto okno vyvolat z prostředí a doinstalovat další součásti. Podobně lze z prostředí spustit nástroj GetIt a doinstalovat nástroje třetích stran.

Jestliže máte platnou licenci na některou ze dvou předchozích verzí, převezme instalační program její licenční číslo a nebude nás obtěžovat s registrací. V opačném případě musíme absolvovat podobný registrační proces jako u předchozích verzí.

Nepříjemné je, že instalační program uživateli neumožní výběr adresáře a disku, do kterého RAD Studio umístí.

Licence

Už jsme si řekli, že máte-li nainstalovanou alespoň jednu z předchozích dvou verzí, převezme instalační program jeho informace a nepožaduje zadání registračního čísla. To ale znamená, že převezme veškeré údaje včetně data expirace licence. V takovém případě použijeme v licenčním manažeru tlačítko Register a v registračním dialogu, který tím vyvoláme, zadáme potřebné údaje. Instalátor následně doplní nebo naopak odstraní příslušné součásti a komponenty.

Cílové platformy

Integrované vývojové prostředí RAD Studia 10.1 Berlin běží pouze pod Windows. Už jsme si však řekli, že umožňuje vyvíjet aplikace pro počítače vybavené procesory Intel nebo AMD, na nichž je instalován operační systém Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2012. Vedle toho můžeme v RAD Studiu vyvíjet aplikace pro počítače Macintosh, na nichž je instalován OS X 10.9, 10.10 nebo 10.11, pro iPhone, iPad nebo iPod Touch vybavené iOS 7 – iOS 9. Dále můžeme v RAD Studiu vyvíjet aplikace pro mobilní telefony a tablety se systémem Android ARMv7 s podporou NEON s Ice Cream Sandwich (4.0.3-4.0.4), Jelly Bean (4.1.x, 4.2.x, 4.3.x) nebo Kit Kat (4.4.x) a Lollipop (5.x). Poznamenejme, že RAD Studio nepodporuje simulátor systému Android.

Podobně jako v předchozích verzích chybí mezi podporovanými mobilními platformami jakákoli z verzí Windows Phone.

Následující tabulku jsem převzal z dokumentace.

OS

Podporované verze

Cílová platforma

Podporované jazyky

Podporované knihovny pro GUI

Delphi

C++

FireMonkey

VCL

Windows

7 (SP 1)
8 –10

Server 2008 –2012

Win32

Ano

Ano

Ano

Ano

Win64

Ano

Ano

Ano

Ano

OS X

10.9 – 10.11

OS X

Ano

Ano

Ano

Ne

iOS

8 – 9

32bit

Ano

Ano

Ano

Ne

64bit

Ano

Ano

Ano

Ne

Simulátor

Ano

Ne

Ano

Ne

Android

5 – 6
4.1 – 4.4.0
4.0.3 – 4.0.4


Android

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Integrované vývojové prostředí

Vzhled a uspořádání integrovaného vývojového prostředí – IDE – RAD Studia 10.1 Berlin se drží osvědčených tradic tohoto produktu. Nabídka, která se zobrazí v hlavním okně bezprostředně po spuštění,

obsahuje vedle příkazů pro vytvoření nového projektu, otevření dokumentace nebo spuštění tutoriálů ještě možnost spustit Platforms and Extensions Manager, nástroj, který umožňuje doinstalovat části, které jsme při instalaci vynechali, a GetIt, nástroj, který umožňuje získat a doinstalovat produkty třetích stran.

Tutoriály

Přímo z IDE lze spustit řadu tutoriálů. Najdeme v nich návody, jak připravit počítač běžící pod Windows pro vývoj aplikací pro android, jak připravit počítač Macintosh pro vývoj aplikací pro iOS a OS X a řada příkladů využití některých rafinovaných komponent, které jsou součástí knihoven. Tutoriály jsou v angličtině a využívají služeb YouTube.

Dokumentace

Dokumentace je tvořena webovými stránkami, které se zobrazují přímo v hlavním okně IDE. Najdeme v ní obvyklé položky – přehled novinek, poznámky k instalaci, jak začít s RAD Studiem, dokumentaci pro různé knihovny, referenční přehled Object Pascalu a C++ a další. IDE se při jejich prohlížení chová jako webový prohlížeč, nepodařilo se mi však zjistit, jak ho donutit k návratu na předchozí stránku (alespoň v mé instalaci je tlačítko pro návrat zpět nefunkční).

Tytéž stránky jsou však dostupné i v běžném prohlížeči na webové adrese [3].

Projekt

Zacházení s projekty se v nové verzi RAD Studia neliší od předchozích verzí. Nejprve se rozhodneme, zda chceme projekt vytvářet v Delphi nebo v C++Builderu. Pro oba tyto nástroje je k dispozici projekt založený na knihovně VCL, multiplatformní aplikace (Multi-Device Application) a vytvoření balíčku nebo jednotky.

K dalším typům aplikací se dostaneme volbou Other; zde najdeme konzolové aplikace, vytvoření dynamické knihovny, balíčku, aplikace s rozhraním Metropolis založené na knihovně VCL nebo FireMonkey, aplikace s rozhraním MDI nebo SDI atd.

Správce projektů (Project Manager, jehož podokno je typicky v pravém horním rohu IDE, umožňuje přidat další cílové platformy v závislosti na typu projektu a pak mezi nimi přepínat a tak překládat týž projekt pro různé operační systémy.

Object Pascal

O zrychlení překladu zdrojového textu v Pascalu jsme se zmínili už v úvodním přehledu. Dokumentace uvádí, že analýza zdrojového textu obsahujícího generické konstrukce byla zrychlena až trojnásobně.

Vedle toho byla rozšířena vyhrazená paměť překladače pro podmíněné symboly. Byl také upraven datový typ extended; v programech pro MAC OS X je nyní 16bajtový (hlavním cílem této úpravy je kompatibilita s překladačem BCCOSX jazyka C++ pro MAC OS X.

Poznamenejme, že v programech pro Win32 je tento datový typ 10bajtový, tj. plně využívá možností FPU procesorů Intel, zatímco v programech pro Win64 je 8bajtový.

C++

Stejně jako v předchozí verzi RAD Studia máme k dispozici 7 překladačů jazyka C++. Připomeňme si, že překladač BCC32 je odvozen od původního borlandského překladače jazyka C++ a překladač BCCOSX je odvozen od BCC32. Ostatní překladače jsou založeny na vstupní části („frontendu“) Clang a infrastruktuře LLVM (Low Level Virtual Machine).

Následující tabulka uvádí cílové platformy těchto překladačů spolu s použitými verzemi Clang a LLVM; údaje jsem převzal ze serveru firmy Embarcadero [3].

Překladač

Cílová platforma

Verze Clang

Verze LLVM

BCC32

Win32

-

-

BCC32C

Win32

3.3

3.3

BCC64

Win64

3.3

3.3

BCCIOSARM

32bitový iOS

3.3

3.1

BCCIOSARM64

64bitový iOS

3.3

3.5

BCCAARM

Android

3.3

3.5

BCCOSX

OS X

Poznamenejme, že překladače BCCAARM a BCCIOSARM byly aktualizovány, takže využívají Clang 3.3 a LLVM 3.3.

Volba překladače

Pro většinu cílových platforem je k dispozici jediný překladač jazyka C++; pouze v případě Win32 můžeme volit, zda chceme BCC32, tedy původní překladač firmy Borland, nebo překladač BCC32C; implicitní je BCC32.

Rozdíly

Rozdíly mezi původním borlandským překladačem a překladači založenými na Clang jsou stejné jako v předchozí verzi. Také shoda těchto překladačů se současným standardem jazyka C++, vydaným v roce 2011, a s novinkami očekávanými v příští verzi standardu, se nezměnila. Podrobnosti najdete v recenzi RAD Studia 10 Seattle [4].

Knihovny

Podívejme se na novinky, které se týkají knihoven dodávaných v rámci RAD studia.

VCL

Visual Component Library, VCL, je knihovnou, která bstála za prvním úspěchem Delphi, a dodnes ji vývojáři široce využívají. Nejdůležitější novinky současné verze lze shrnout do následujících bodů:

 • TRibbon přestala být – spolu se souvisejícími komponentami – standardní součástí instalace. V případě potřeby si ji však lze doinstalovat pomocí nástroje GetIt.
 • AppAnalytics, tedy nástroje pro analýzu návštěvnosti aplikací a způsobu, jakým je uživatelé webu procházejí, nyní využívá protokol HTTPS.

FireMonkey

Z velké řady drobných, ale příjemných vylepšení této knihovny zmíníme alespoň následující:

 • Knihovna FireMonkey nyní podporuje Android 6.0 (API level 23).
 • Knihovna FireMonkey podporuje na mobilních platformách (Android a iOS) komponentu TAddressBook. Tato komponenta poskytuje aplikacím přístup k adresáři na mobilním zařízení, na němž běží.
 • Pro položky seznamu – komponenty TListView – je k dispozici nový návrhář.
 • Byla rozšířena podpora práce se schránkou. Novinkou je rozhraní IFMXExtendedClipboardService, které umožňuje např. registrovat uživatelský formát přenášených dat a pak data v tomto formátu přenášet.

Standardní knihovna jazyka C++

Součástí C++Builder je pochopitelně i standardní knihovna jazyka C++. Tento nástroj používá implementaci Dinkumware, a to stejnou jako v předchozí verzi, tedy

 • verzi 5.01 v překladačích BCC32 a BCCOSX,
 • verzi 6.50 v překladačích BCC32C a BCC64.

Toto rozlišení verzí v podstatě znamená, že v překladačích BCC32 a BCCOSX máme k dispozici knihovnu na úrovni standardu jazyka C++ z roku 2003 s některými prvky standardu z roku 2011, zatímco v ostatních máme k dispozici knihovnu na úrovni standardu jazyka C++ v roku 2001. Podrobnější informace najdete v recenzi předchozí verze RAD Studia [4].

Pro mobilní platformy tuto knihovnu RAD Studio nepodporuje.

Vedle toho lze používat implementaci standardní knihovny Boost (přesněji její podmnožinu přizpůsobenou pro RAD Studio), a to:

 • verzi 1.39.0 v překladačích BCC32 a BCCOSX,
 • verzi 1.55.0 v překladačích BCC32C a BCC64,
 • verzi 1.53.0 v překladači BCCAARM (pro platformu Android).

Tuto knihovnu je však třeba instalovat zvlášť. (Ani zde nedošlo ke změně oproti předchozí verzi.)

Internet věcí

Pojem Internet věcí (Internet of Things, IoT) označuje, jak jistě víte, propojení různých zařízení spravovaných vestavěným procesorem s internetem. Toto propojení je typicky bezdrátové takže umnožuje nejen vzájemnou interakci těchto zařízení, ale i jejich sledování a ovládání – a pochopitelně služky, které jsou na tom založené. Podrobněji jsme o nich hovořili v článku [4].

V RAD Studiu 10.1 Berlin byly posíleny možnosti nástroje BeaconFence (nástroje pro vymezení prostoru majáčky, viz též článek [5]). Jde např. o:

 • podporu majáčků pod Windows,
 • nástroje pro detekci zón,
 • nové možnosti kreslení,
 • vlastnosti, které umožňují pracovat s posledními vypočtenými pozicemi,
 • nové nástroje po zakázání nebo povolení programů pro majáčky.

Podrobnější informace lze získat v dokumentaci. Poznamenejme, že BeaconFence není standardní součástí instalace RAD Studia, je třeba ho instalovat zvlášť pomocí nástroje GetIt.

Cloud a jeho využití

Součástí RAD Studia jsou také nástroje pro využití cloudových složeb. Jistě víte, že tyto služby spočívají v tom, že uživateli propůjčují – typicky za úplatu – výpočetní kapacitu serverů dostupných prostřednictvím internetového prohlížeče nebo poštovního klienta. Pokud jsou tyto služby placené, uživatel platí za jednotlivá použití softwaru, nikoli za licenci.

RAD Studio podporuje využití cloudů Amazon a MS Windows Azure, a to ve všech edicích. Pokud jde o Amazon, je k dispozici Amazon Simple Storage Service (S3) API, Amazon Queue Service API a Amazon SimpleDB API.

V současné verzi RAD Studia přibyla možnost vymazání všech zpráv ve frontě a správa životního cyklu objektů v koších (bucket).

V případě MS Azure nyní RAD Studio podporuje API Microsoft Azure Blob Service, Microsoft Azure Table Service a Microsoft Azure Queue Service verze 2015-02-21. Byla také upravena podpora zásad přístupu a mnohé další nástroje.

Přístup k datům

I když RAD Studio 10.1 Berlin stále v jisté míře podporuje, stejně jako předchozí verze, používání starších technologií pro přístup k datům, jako je sada komponent dbExpress pro přístup k SQL serverům nebo dokonce BDE pro přístup ke stolním databázím, jako byl Paradox nebo FoxPro, v současné době je v popředí multiplatformní technologie FireDAC. Také o ní jsme podrobněji hovořili v recenzi předchozí verze RAD Studia [4]; zde se zmíníme pouze o některých novinkách.

Drobná vylepšení se dotkla přístupu ke všem podporovaným databázovým serverům.

 • DB2: Jak nativní ovladač, tak i ovladač pro ODBC podporuje DB2 na počítačích AS/400.
 • MongoDB: V případě této nerelační dokumentové databáze přibyla podpora upozornění (alert) a metoda pro procházení dokumentů.
 • Advantage: Byla vylepšena podpora šifrovaných tabulek. Počínaje verzí 12 také přibyla podpora pro datový typ GUID a zlepšila se podpora zálohování.
 • Interbase a Firebird: Přibyla mj. komponenta pro získání informací o serveru (číslo verze, typ licence apod.), podpora typu pole v těchto databázích, zlepšila se podpora typu BLOB.
 • Informix: Přibyla podpora pesimistického uzamykání, jeden nový parametr připojení podpora pro chybový kód ISAM.
 • Oracle: Počínaje verzí 12c přibyla podpora datových typů 32K VARCHAR2, NVARCHAR2, a RAW, podpora implicitních výsledků a mnohé další. Počínaje verzí 11g je k dispozici komponenta TFDOracleAdmin pro správu instance databázového serveru a podpora 64bitových celých čísel a 32bitových celých čísel bez znaménka a mnohé další nástroje.
 • PostgreSQL: Počínaje verzí 9.2 je k dispozici mj. podpora formátu JSON. Počínaje verzí 9.3 jsou k dispozici nové nástroje pro identifikaci chyb a počínaje verzí 9.4 je k dispozici podpora formátu JSONB. Přibyla také podpora verze 9.5 a některé další možnosti.
 • SQLite: Binární soubory využívané pro tento server byly aktualizovány pro verzi 3.9.2. Počínaje verzí 3.8.9 přibyla podpora indexování výrazů a další možnosti. Ve verzi pro OS X je mj. nová podpora šifrování.

Drobné změny – například nové parametry připojení – se objevily i v podpoře ODBC.

Databáze

Součástí instalace je i vývojářská edice databázového serveru InterBase XE7 (12.0.4.357) Developer Edition – stejné jako byla v předchozích verzích. Podrobnější informace najdete v recenzi RAD Studia XE8 [2].

RAD Server

RAD Server je nově uvedené řešení pro tvorbu vícevrstvých aplikací. Obsahuje EMS, Beaconfence, AppAnalytics a integruje řadu dalších technologií (například pro správu uživatelů, zasílání zpráv na klienty apod.). Pod zkratkou EMS se skrývá nástroj Enterprise Mobility Services, server, který poskytuje mobilní platformu pro podnikové aplikace. Lze ho provozovat například v cloudu a umožňuje snadno zveřejnit podniková data prostřednictvím vzdáleného přístupu k databázi, REST API apod. Jednou z novinek RAD Studia 10.1 Berlin v této oblasti je podpora webového serveru Apache. Vedle toho zde najdeme API pro volání mezi doménami a jiné příjemné drobnosti. Další informace lze najít v článku věnovaném mobilním klientům pro aplikace IoT [6].

Co dodat

Není třeba zdůrazňovat, že RAD Studio 10.1 Berlin je kvalitní a silný nástroj, s nímž je snadné pracovat. Stejně jako u předchozích verzí platí, že jeho nejsilnější stránkou možnost současného vývoje aplikací s jedním zdrojovým kódem pro několik platforem zároveň.

Jeho nevýhodou pro nového uživatele je poměrně vysoká cena: Jedna licence nejsilnější edice Architect stojí v současné době 199 400 Kč, verze Enterprise, která by měla většině vývojářů zcela postačovat, stojí 132 900 Kč, nejslabší edice Professional stojí 80 100 Kč. Za samotné Delphi nebo C++Builder v edici Architect zaplatíte v současnosti 177 200 Kč, za edici Enterprise 110 800 Kč a za edici Professional 44 300 Kč. Za licenci edice Starter zaplatíte 9000 Kč.

Ve výše uvedených cenách je oproti minulosti zahrnuto i předplatné pro první rok. Po dobu platnosti garantuje uživateli aktualizaci produktu a technickou podporu v rozsahu tří incidentů na licenci. Po jeho vypršení se může uživatel rozhodnout, zda si službu prodlouží či nikoliv.

Další informace o aktuálních cenách najdete na stránkách českého zastoupení firmy Embarcadero.

 

Miroslav Virius
Katedra softwarového inženýrství FJFI ČVUT

 

Root Linux

 

Odkazy (všechny citace webových zdrojů jsou z 1. 11. 2015)

 1. Embarcadero CZ + SK. Dostupné na http://www.embt.cz/cs/produkty/1-delphi
 2. Virius, M. Velká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava Viriuse. Dostupné na http://programujte.com/clanek/2015070900-velka-recenze-nova-verze-vyvojoveho-nastroje-rad-studio-xe8-z-pohledu-miroslava-viriuse/
 3. Help for RAD Studio Berlin. Dostupné na http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Berlin/en/Main_Page
 4. Virius, M.: Velká Recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio 10 Seattle z pohledu Miroslava Viriuse http://programujte.com/clanek/2015112000-velka-recenze-nova-verze-vyvojoveho-nastroje-rad-studio-10-seattle-z-pohledu-miroslava-viriuse/
 5. Beaconfence. Dostupné na https://www.embarcadero.com/products/beaconfence
 6. Mobilní klienty pro aplikace IoT. Dostupné na http://www.itbiz.cz/clanky/mobilni-klienty-pro-podnikove-aplikace-iot