Hlavní navigace

Recenze knih

1. 1. 2006

Sdílet

Správce souborů používají počítačoví profesionálové již téměř dvacet let. Oduvedení slavného Norton Commanderu, první aplikace tohoto typu, se jich na světě objevilo velké množ...
Správce souborů používají počítačoví profesionálové již téměř dvacet let. Od
uvedení slavného Norton Commanderu, první aplikace tohoto typu, se jich na
světě objevilo velké množství, ale po "Nortonovi" snad žádný správce nedosáhl
věhlasu Windows Commanderu, později přejmenovaného na Total Commander. Od
uvedení Windows 98 a širokého rozmachu počítačové "gramotnosti" používá značné
procento uživatelů ke správě souborů nástroje Windows, především Průzkumníka, v
němž ale soubory spíše hledáme, než nacházíme. Pro čtenáře, kteří neznají Total
Commander a chtějí svoji práci na PC výrazně urychlit, je tedy určena právě
tato kniha.
Po úvodu do historie správců souborů se autor v několika krátkých kapitolách
věnuje popisu souborového a adresářového systému (celkem zbytečná, ale pro
začátečníky asi užitečná část), instalaci Total Commanderu a základní orientaci
a ovládání programu klávesnicí a myší.
Výukové části se věnují kapitoly 4-10, v nichž se od základních a
nejpoužívanějších funkcí (kopírování a přesun souborů a práce s adresáři)
posouváme přes složitější techniky práce se soubory (změna atributů, úprava
souborů, práce s příkazovým řádkem) až po personalizaci Total Commanderu,
vyhledávání a hromadné přejmenovávání souborů a práci s komprimovanými soubory.
Poslední tři kapitoly jsou věnovány náročnějším uživatelům, kteří budou správce
souborů využívat i pro práci na síti a na internetu. Total Commander totiž
představuje účinný nástroj pro práci s FTP a pro vzájemné propojení počítačů
kabelem (dříve hojně používaný LapLink).
Kniha je napsaná neutrálně a připomíná spíše učebnici, kombinovanou s nápovědou
k programu. Chybí v ní výrazněji vyznačené tipy a triky, užitečné návody a
vůbec prvky zvyšující interakci mezi autorem a čtenářem. Na druhou stranu ale
není zbytečně upovídaná a obsahově ji nemáme co vytknout. Oceňujeme rovněž
kompletní seznam klávesových zkratek, jenž se nachází v dodatku. Kdyby byl
řešen formou vyjímatelné tabulky nebo plakátu, byli bychom ještě spokojenější,
ale to je opravdu drobnost. Knihu doporučujeme začátečníkům, kteří to s
počítači myslí do budoucna vážněji.
Nakladatelství:Computer Press
Počet stran: 114
Cena: 97 Kč

333 tipů a triků pro Linux
Na trhu se objevuje stále více knih o operačním systému, který se stal legendou
a dokázal, že nadšení a vůle programátorů z celého světa může ohrozit i
neotřesitelné postavení gigantických monopolů. Ano, řeč je o Linuxu.
Bohužel však u nás stále chybí kniha, která by uživateli tohoto systému
ulehčila život a předala mu cenné rady, jak jej efektivně využívat. Nestačí jen
číst manuály, je důležité s ním pracovat a poznávat jeho silné i slabé stránky.
Proč však objevovat už objevené? Tato kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s
triky, které mu umožní nazírat na Linux z jiné perspektivy. Ne jako na
nepřítele, ale jako na spojence.
Autoři se věnují mnoha oblastem, které s Linuxem souvisí a názorně ukazují, jak
je možné zefektnit práci s jednotlivými nástroji a dosáhnout tak lepších
výsledků. Naučíte se řešit problémy a především porozumíte systému. Kniha 333
tipů a triků pro Linux je výběrem toho nejcennějšího z know-how českých
administrátorů. Autoři představují plejádu užitečných, v praxi často málo
známých či nechtěně opomíjených možností a předkládají krátká řešení zdánlivě
složitých problémů. V souladu s převládajícím využitím Linuxu a potřebami jeho
uživatelů tak nejvíce tipů naleznete z oblasti administrace serveru,
efektivního využití příkazové řádky, práce s rozsáhlejšími daty za pomoci
skriptů, zjišťování stavu systému, zajištění maximálního zabezpečení a reakce v
případě jeho napadení.
Ověřené rady a návody ukáží, jak dosáhnout optimálního výkonu, stanou se rádcem
v případě havárií, problémů s konfigurací a bezpečnostních průniků a ušetří vám
čas věnovaný pokusům, studiu objemných publikací nebo provádění málo
efektivních postupů. Dozvíte se například, jak zasahovat do tiskové fronty, jak
prohledávat komprimované soubory, najdete zde tipy pro práci s e-maily v
klientu Mutt, zjistíte, jak vytvořit lokální zrcadlo webových stránek nebo jak
využít Linux jako směrovač routeru.
Knihu není potřeba číst od začátku do konce. Díky řazení podle témat snadno
naleznete tipy, které se vám hodí. Jsou různě náročné, většina z nich však
nevyžaduje více než běžné znalosti v příslušné oblasti.

Autor: Martin Kysela,
Ivan Bíbr, Pavel Janík
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 167
Doporučená cena: 169 Kč

Active Directory
Když Microsoft představil Windows 2000, nejdůležitější změnu znamenalo
začlenění Active Directory. Spolu s mnoha výhodami i nadále představuje tvrdý
oříšek pro síťové a systémové administrátory při návrhu, implementaci a
podpoře. První vydání této knihy, bestseller Windows 2000 Active Directory od
nakladatelství O\Reilly, pro ně znamenalo velkou pomoc. Překlad druhého vydání
vyšel s názvem Active Directory pro Windows 2000 a Windows Server 2003.
Nová verze Active Directory, která se dodává s Windows Server 2003, nabízí přes
sto nových či vylepšených funkcí a autor zde podává řešení některých
složitějších problémů. Těm, kterým nestačí referenční dokumentace firmy
Microsoft, pomáhá tato kniha porozumět problematice opravdu do hloubky. Vedle
technických detailů implementace Active Directory popisuje několik nových a
pozoruhodně vylepšených kapitol četné funkce, které byly aktualizovány nebo
přidány do Windows Server 2003, stranou nezůstávají ani nová programovací
rozhraní schopná je řídit. Po přečtení knihy vám nebude cizí protokol LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol), replikace multi-master, Domain Name
Systém (DNS), zásady skupiny, Active Directory Schema ani různá další témata.
Autoři jsou prvotřídní odborníci s řadou praktických zkušeností, a to jak z
prostředí velkých vývojjových firem (Cisco a Microsoft), tak z akademického
prostředí.
Tato kniha je určena všem administrátorům Active Directory, ať spravují jeden
server nebo multinacionální systém s tisíci serverů. I když třeba již vlastníte
první vydání, v této knize najdete spoustu nového materiálu, který se zabývá
mnoha novými funkcemi ve Windows Server 2003. Zjistíte, že pro nejlepší využití
knihy budete potřebovat server s Windows Server 2003 a Resource Kit, abyste
mohli zkoušet různé příklady, jež jsou podrobně popisovány. Jestliže nemáte
zkušenosti s VBScriptem, což je skriptovací jazyk, který je popisován v části
III, nevadí. Syntaxe je jasná a neměli byste mít s jejím pochopením při užití
principů skriptování v ADSI, ADO a WMI problémy. Pro ty, kteří chtějí ovládnout
VBScript lépe, jsou v knize uvedeny odkazy k příslušným internetovým adresám a
knihám.

Autor: Robbie Allen,
Alistair G. Lowe-Norris
Vydavatelství: Grada
Počet stran: 440
Doporučená cena: 499 Kč

Naučte se programovat!
Znalosti programovacích jazyků či alespoň jejich základů by bezpochyby měly
patřit ke "standardní výbavě" zkušených uživatelů PC. Schopnost vytváření
algoritmů, základní znalosti programátorské syntaxe či schopnost pracovat s
objektově orientovaným programováním je dobrým odrazovým můstkem například pro
pokročilou prací s aplikacemi Office či tvorbu vlastních webových stránek.
Překlad knihy Francise Glassborowa Naučte se programovat je přitom určen těm,
kdo doposud s programováním neexperimentovali a provádí tak čtenáře teorií a
praxí programování od těch nejelementárnějších základů.
Autor se zaměřil především na programování v C++, který je dnes obecně
nejpoužívanějším programovacím nástrojem a zároveň se jedná o dobrý startovací
bod pro studium dalších jazyků a nástrojů jako je Java či Python. Právě
zaměření na C++ by mohlo nabízet srovnání především se slavnou učebnicí Teach
Yourself C++ in 21 days, která má oproti Naučte se programovat jednu zásadní
výhodu: je na internetu k dispozici zdarma (byť pouze v angličtině, například
na http://newdata.box. sk/bx/c/). Je ale třeba si uvědomit, že zatímco Teach
Yourself C++ je zaměřeno spíše na ty, kdo již mají s programováním alespoň
nějaké zkušenosti, Naučte se programovat pracuje se čtenářem pomalejším tempem
a pozvolna jej uvádí do světa programování. Tomu odpovídají i nástroje a
programy na přiloženém CD, mezi nimiž nechybí například jednoduché vývojové
prostředí Quincy či knihovny autora, určené pro snazší programování grafického
uživatelského rozhraní Windows.
Kniha používá poměrně netradiční řazení kapitol a oblastí poměrně záhy učí
čtenáře pracovat s GUI či obrazem, zatímco z hlediska C++ poměrně významné
oblasti jako třídy, objektové funkce či dědičnost jsou použity často až v
pozdějších kapitolách (a pouze v jednoduchých příkladech). Tento postup má
zjevně jediný cíl: udržet pozornost nováčka a odměnit jej co nejdříve
"viditelnými" výsledky. Po zvládnutí knihy se čtenář sice nestane schopným
programátorem, ale získá základní výbavu a chuť pro vlastní programátorské
experimenty a případné studium další náročnější programátorské literatury.

Autor: Francis Glassborow
Nakladatelství: Grada
Počet stran: 400
Cena: 459 Kč

Autor článku